MAX Pensioenmanifest

MAX Pensioenmanifest

MAX Pensioenmanifest

Pensioengeld is niet van de pensioenfondsen. Het is geld van miljoenen Nederlanders. Dat besef lijkt in de pensioenindustrie verdwenen. De zevendelige MAX-documentaireserie Zwarte Zwanen toonde het aan. Schimmigheid, fouten, fraude en vriendjespolitiek komen veel voor. Dat moet anders. Daarom presenteert Omroep MAX dit Pensioenmanifest.

Steunt u ons morele appèl aan de pensioenfondsen? Wilt u een simpeler, eerlijker en goedkoper pensioenstelsel? Onderteken dan dit manifest! MAX overhandigt uw handtekening aan vakbonden, de pensioenindustrie, toezichthouders, regering en parlement. Wij roepen de pensioenfondsen op:

1. Betaal redelijke beloningen
Pensioengeld is collectief geld. Daarom moet voor beloningen in de pensioenindustrie dezelfde norm gelden als bij de overheid, de woningcorporaties en de zorg geldt. In de pensioenwereld dus geen salarissen
boven de Balkenendenorm (WNT) van 187.000 euro.

2. Wees open over afspraken en fouten
Over het beheer van 1336 miljard euro aan pensioengeld van miljoenen Nederlanders moet maximale openheid bestaan. Schimmige deals met Wall Street wekken wantrouwen. Geheimzinnige constructies met vermogensbeleggers moeten openbaar. Fouten van pensioenfondsen mogen niet in de doofpot.

3. Zorg voor eerlijk en onafhankelijk toezicht
Geen belangenverstrengeling en dubbele petten meer. Pensioenfondsdirecteuren en bestuurders, beleggers, ambtenaren, hoogleraren, advocaten, de top van De Nederlandsche Bank en toezichthouders spelen elkaar nu regelmatig baantjes toe. Dat is niet meer van deze tijd.

4. Maak heldere en overzichtelijke pensioenregelingen
Pensioenregelingen zijn nodeloos ingewikkeld en vaak onuitvoerbaar. In interne stukken geven de pensioenfondsen dat toe. Stop die complexiteit. Nederlanders moeten begrijpen hoe hun pensioenuitkering in elkaar
zit. Het gaat om geld van ons allemaal.

5. Stop met foute beleggingen
Pensioenfondsen maken soms op dubieuze manieren hoog rendement. Dat moet anders. Geen investeringen in bijvoorbeeld belastingontwijking, wapens, tabak, fossiele energie, slechte kerncentrales en de kap
van tropisch regenwoud. Ook geen beleggingen in private equity-ondernemingen die Nederland en de Nederlandse werkgelegenheid schade toebrengen.

%%uw handtekening%%

Deel met uw vrienden:

   

Ga hier naar onze privacyverklaring

Onder anderen ondertekend door:

Manon Vanderkaa,
directeur KBO-PCOB
Prof. dr. Erik J.A. Scherder,
professor of Clinical Neuropsychology
Jack van Gelder,
Presentator Ziggo Sport
Gijs Wanders,
schrijver, filmmaker en presentator
Janny van der Heijden,
culinair journalist, jurylid Heel Holland Bakt
Peter de Bie,
presentator Nieuwsweekend
Mariska van der Klis,
programmamaker
Henkjan Smits,
presentator DeMAX! Op NPO Radio 5
Mieke van der Weij,
presentatrice
Tineke de Nooij,
DJ
Jeanine Janssen,
MAX Ombudsman
Rogier de Haan,
MAX Ombudsman
Martine van Os,
presentatrice
Marga Bult,
zangeres, presentatrice
Mounir Toub,
TV Chef Kook Mee Met MAX
Jan Rietman,
presentator

Nieuws

Dossier Zwarte Zwanen

Dossier pensioen – MAX Ombudsman

Enkele reacties op sociale media