rogier

Wegens succes gesloten: dossier vergeten pensioenen

De afgelopen 2 jaar hebben we gestreden voor een rechtvaardige uitbetaling van vergeten pensioenen aan de erfgenamen. Vorige maand nog vertelden we op deze plek het dramatische verhaal van de familie Wegener. Hun broer leefde lange tijd in armoede. Na zijn dood kwam de familie erachter dat hij maar liefst 6 pensioenen niet had ‘opgehaald’. Met onze hulp keerden de pensioenfondsen alsnog uit, zodat er in elk geval een mooie uitvaart bekostigd kon worden.

Jaarlijks blijft er voor miljoenen aan vergeten pensioenen op de plank liggen bij de pensioenfondsen. Vaak gaat het om een klein bedrag per pensioengerechtigde. Maar soms gaat het
om substantiële bedragen. Zolang de pensioengerechtigde nog leeft, kan hij het volledige pensioen alsnog zelf ophalen. Maar wat gebeurt er als de pensioengerechtigde overlijdt? Veel pensioenfondsen waren van mening dat zij het vergeten pensioen dan zelf mogen houden.

Onrechtvaardig

Als MAX Ombudsman zijn we hier consequent tegenin gegaan. In onze columns en in verschillende televisieprogramma’s van MAX bleven we hier de aandacht op vestigen. Waarom? Omdat het
puur onrechtvaardig voelt als het pensioenfonds het vergeten pensioen, waarvoor altijd netjes premie is afgedragen, zelf houdt in plaats van dit uit te keren aan de erfgenamen. Vaak is dat de overblijvende partner, die van het pensioen zou hebben meegeprofiteerd, als het pensioen wél zou zijn opgevraagd. Deze komt veelal op het spoor van het vergeten pensioen als er vlak na het overlijden een uitnodiging van het pensioenfonds komt voor het aanvragen van een partnerpensioen.

Juridische strijd

In totaal hebben we 15 grotere vergeten pensioenen binnengehaald voor erfgenamen, met een totaalbedrag van 2,5 ton. Hieraan ging steeds een flinke juridische strijd vooraf. We verwachten dat die strijd nu verleden tijd is. Want naar aanleiding van onze aanhoudende aandacht voor deze kwestie heeft de Pensioenfederatie de pensioensector deze maand opgeroepen om vergeten pensioenen op verzoek alsnog uit te keren aan de erfgenamen.

Dit is de regeling

Het verzoek tot het alsnog uitkeren van een vergeten pensioen moet binnen 5 jaar na het overlijden van de pensioengerechtigde worden gedaan. De partner en eventuele kinderen komen in aanmerking voor uitbetaling. In uitzonderingsgevallen, zoals in het geval van de familie Wegener, zullen ook andere erfgenamen aanspraak kunnen maken op het vergeten pensioen.

Problemen achter de rug

Wij zijn erg blij met dit resultaat en sluiten het dossier vergeten pensioenen. Want hoewel pensioenfondsen niet gebonden zijn aan de oproep van de Pensioenfederatie, verwachten we dat de problemen in de praktijk voorbij zullen zijn. Op dit dossier hebben ze hun lesje namelijk wel geleerd. En mocht er toch één hardleers zijn: u weet ons te vinden!

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een antwoord