weduwepensioen

Weduwepensioen alsnog uitgekeerd

Vandaag de dag vinden we het normaal dat vrouwen financieel onafhankelijk van hun man kunnen leven. Gelukkig maar, want nog niet zo heel lang geleden was dat heel ongewoon. Toch stuiten we in ons spreekuur regelmatig op pensioenregels die vrouwen in de afhankelijke rol van weleer duwen.

Voor pensioenen die lang geleden zijn opgebouwd, blijven tot op de dag van vandaag de pensioenregels uit die tijden gelden. Met daarin dus ook ouderwetse bepalingen over de rol van de vrouw in het huwelijk. Een treffend voorbeeld is het probleem van mevrouw Uffels. In 1965 trouwde zij met haar eerste man. Hij had een hoge functie bij Unilever. In 1982 gingen ze uit elkaar. Een jaar later trouwde ze met haar huidige man.

‘Man zorgt voor de vrouw’

Van het pensioenfonds van Unilever, Progress, kreeg mevrouw Uffels elk jaar een keurig overzicht van de opbouw van haar weduwepensioen. Daar zou zij recht op hebben als haar ex-man eerder zou overlijden dan zijzelf. Toen haar ex in 1997 overleed, vroeg mevrouw Uffels dan ook het weduwepensioen aan. Tot haar stomme verbazing werd het weduwepensioen geweigerd. Als reden gaf Progress aan dat mevrouw Uffels was hertrouwd. In het pensioenreglement uit begin jaren 80 stond namelijk dat zodra de vrouw hertrouwde, het weduwepensioen kwam te vervallen. De gedachte daarachter was dat de nieuwe huwelijkspartner de vrouw dan moest verzorgen. Een weduwepensioen van de ex was daardoor niet meer nodig, en zelfs ongewenst.

Pensioenregels van toen

Tegenwoordig vinden we dit een belachelijke gedachte. We namen daarom contact op met Progress. Gezamenlijk verdiepten we ons verder in de pensioenregels van toen. Wat bleek: als mevrouw Uffels zou scheiden van haar tweede man, zou ze alsnog recht hebben op het weduwpensioen van haar eerste man. En als ze dan weer zou hertrouwen, zou ze onder de nieuwe regels vallen. En zou ze dus recht houden op het weduwpensioen. Ook al was ze hertrouwd.

Snapt u het nog? Wij niet

Wij vonden dit zo’n rare regel, hier móest van afgeweken worden. Progress was dat met ons eens! Mevrouw Uffels kreeg alsnog, met terugwerkende kracht, haar volledige weduwepensioen op haar bankrekening. En tot haar dood zal ze het maandelijks blijven ontvangen. Niet alleen mevrouw Uffels werd geholpen; alle nog in leven zijnde hertrouwde weduwes kregen alsnog hun weduwepensioen uitgekeerd, met terugwerkende kracht. In totaal ontvingen de hertrouwde weduwes 700.000 euro. Strikt juridisch had dat niet gehoeven. Daarom van ons een grote pluim voor Progress!

Geef een reactie