Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Het zal je maar gebeuren: je hebt geen pensioen opgebouwd doordat je ooit bent vergeten een formuliertje in te vullen. Het overkwam veel mensen die in de voorbije tientallen jaren arbeidsongeschikt zijn geraakt en daardoor hun carrière zagen stranden. Zodra het ontslag een feit was, eindigde de premiebetaling en kwam de pensioenopbouw tot stilstand.

Tienduizenden euro’s minder

Veel van hen waren niet op de hoogte van een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. In veel pensioenreglementen was (en is) geregeld dat de pensioenopbouw in geval van  arbeidsongeschiktheid premievrij kan worden voortgezet. De regeling is kariger dan een ‘normale’ pensioenopbouw; vaak ontbreken bijvoorbeeld indexeringen. Maar ook in die gevallen blijkt deze arbeidsvoorwaarde aan het einde van de rit goud waard. Het verschil is al snel tienduizenden euro’s. Natuurlijk moet de werknemer wel aan alle voorwaarden voldoen. Zo moet er een naadloze overgang zijn van dienstverband naar arbeidsongeschiktheid. En de werknemer moet niet zélf ontslag hebben genomen.

Er is wél voor betaald

Het grootste struikelblok blijkt in de praktijk echter iets onnozels te zijn: de werknemer moet zich destijds door middel van een speciaal formuliertje arbeidsongeschikt hebben gemeld bij het pensioenfonds. Vaak is dit niet gebeurd. Simpelweg omdat de werknemer niet op de hoogte was van deze regeling. Tegen de tijd dat hij zich alsnog meldt bij het pensioenfonds, krijgt hij te horen dat de termijn verstreken is. Merkwaardig, want deze secundaire arbeidsvoorwaarde zit wél verwerkt in een ieders pensioenpremie; er is dus al voor betaald. Dit probleem speelt al jaren, en heeft de oude dag van vele gepensioneerden geruïneerd. In 2009 leek het ei van Columbus te zijn bedacht: voortaan moest het UWV de arbeidsongeschiktheid melden bij het pensioenfonds. De arbeidsongeschikte werknemer hoefde dus nergens meer aan te denken. Helaas was iedereen die vóór 2009 arbeidsongeschikt was geraakt, hiermee niet geholpen.

Verder met de strijd

Van die groep meldden zich in 2016 enkele tientallen bij ons. Aanleiding was de zaak van de heer Peeren, waarover we op deze plek schreven. We kregen het voor elkaar dat hij alsnog zijn pensioen uitbetaald kreeg, zelfsmet terugwerkende kracht. Inmiddels hebben we ook een paar andere cliënten zoals de heer Peeren aan fatsoenlijk pensioen kunnen helpen. Makkelijk gaat dat echter niet. Het repareren van deze pensioenen is afhankelijk van de coulance van het pensioenfonds. Gelukkig krijgt deze groep nu een steun in de rug van de Ombudsman Pensioenen. Die roept de pensioenfondsen namelijk officieel op om coulance toe te passen in deze kwesties. De komende tijd gaan wij voor die tientallen cliënten daarom met veel vertrouwen de strijd verder aan.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie

Reacties (8)

  oosterwijck says:

  Een goede zaak dat dit probleem wordt aangepakt. Heel veel mensen zijn met opzet misleid, bij aanvang van hun arbeidsongeschiktheid, door de pensioenmaffia. … Ter ondersteuning van al die mensen die benadeeld worden door de pensioenmaffia, volgt hier mijn ervaring: Ik heb meegemaakt, toen ik arbeidsongeschikt werd, in 2008, dat ik misleid werd, zowel door het UWV als de pensioenmaffia. Mijn leeftijd was toen 55 jaar. Ik was daarvoor al 15 jaar werkzaam binnen de Sociale Werkvoorziening, vanwege een beperking (had een indicatiestelling voor aangepast werk) en werd in 2006 ontslagen, omdat de SW niet langer aangepast werk kon bieden (nadat ik al 12 jaar aangepast werk verrichte, naar ieders tevredenheid). ??? De vakbond ABVAKABO, liet me compleet vallen, nadat ik tientallen jaren (kader)lid was geweest. Ook de vakbonden zijn crimineel fout, als ze op moeten komen voor hun leden. … Het moet niet gekker worden, maar de Haagse Heks (Jette Kleinsma) had zo beslist dat de SW afgebouwd diende te worden en er zijn in die periode honderden mensen op oneigenlijke basis uit de SW gedeporteerd. … In werkelijkheid werd ik het slachtoffer van een ordinaire bezuiniging. Ik werd toen overgeheveld naar de WW, waar men mij verzekerde van een baan, via een speciaal traject bij een outplacement bureau. Na een jaar koffie gedronken te hebben en tekeningetjes gemaakt te hebben bij dat bureau, kreeg ik een brief, dat mijn indicatiestelling voor de SW werd beeindigd en moest ik solliciteren op reguliere banen. Ik werd ordinair bedrogen door UWV. … Toen ging bij mij het licht uit. Ik heb me ziek gemeld en bleef een jaar ziek totdat ik in aanmerking kwam voor een WAO uitkering. UWV probeerde mij onder druk te zetten, maar ik dreigde met een juridische procedure, bij tegenwerking. … Ik zal je alle ellende en misleidingen, van dat jaar, besparen. Maar in 2010, kreeg ik een WAO uitkering. … Niemand attendeerde mij op de plicht om een premievrije voortzetting aan te vragen, ik dacht dat zoiets automatisch in werking trad. Pas in 2016, kwam ik tot de ontdekking dat ik in een premievrije voortzetting van mijn pensioenopbouw had moeten aanvragen en heb het pensioenfonds PWRI (Pensioenfonds Werkvoorziening en Revalidatie) benaderd met de vraag voor die voortzetting. En wonderwel kreeg ik een voortzetting aangeboden, ingaande 2012. Er werden twee jaar gekort (2010 en 2011). Maar ik was al blij dat ik weer pensioenopbouw kreeg. … Ik moest nog 10 jaar, voordat ik met pensioen kon. Het vreemde is, dat ik gedurende mijn WW periode en Ziektewet periode bij het UWV, pensioenopbouw had, die ik nergens terug kan vinden. Ik heb nergens in mijn pensioenoverzicht, die pensioenopbouw terug kunnen vinden. Ik heb daarvoor UWV aangeschreven, om te vragen waar die opbouw geregistreerd staat. Maar ik heb nooit antwoord gekregen. .. Het UWV is te hooghartig om hun cliënten fatsoenlijk te behandelen. Andersom worden cliënten meteen afgestraft als ze ook maar één regel (onbewust) overtreden. Geachte Max Ombudsman, doe je voordeel met dit relaas. PS Het zou een goede zaak zijn, als de ombudsman zich ook eens zou inzetten voor al die mensen die slachtoffer zijn geworden, van de oneigenlijke ontslagen bij de SW (in het kader van de bezuinigingen). Er zitten inmiddels duizenden arbeidsgehandicapten thuis, vaak al tientallen jaren werkzaam in de SW, die ordinair gedeporteerd zijn, met list en bedrog.

  joop visser says:

  L.S.,
  in 1992 was ik ernstig ziek, maar via via werd ik gevraagd vanwege goede prestaties, mijn werk weer op te pakken, de artsen van Het GAK hadden hun ernstige bedenkingen . Binnen heel korte termijn was ik weer arbeidsongeschikt. De artsen hadden mij moeten verbieden om weer werk te gaan verrichten. Er is een rechtszaak aangespannen waarbij de rechter bepaalde dat alles in het bepaalde in artikel 3:46 van de Abw ongedaan werd gemaakt. Ik kwam daarna weer in de WAO op basis van mijn arbeidsverleden bij het bedrijf Cekadak. Zij hebben mij jaren aan het lijntje gehouden en nu weigeren ze mij een premievrij opgebouwd pensioen. Wat kan ik daartegen in verweer brengen, terwijl het GAK ingestemd heeft dat ik uit hoofde van mijn dienstverband Cekadak in de WAO terechtgekomen ben.

   MAX Vandaag says:

   Beste Joop Visser, bedankt voor uw reactie. Misschien dat u uw zaak kunt voorleggen aan MAX Ombudsman? MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-6775511, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

  Robertluyt says:

  goedemorgen

  ik ben 64 en heb wia
  heb pensioen opgebouwd
  32 jaar bij een baas gewerkt
  daarna door betaald aan prwi fonds
  heb nu een deeltje pensioen en wia uitkering
  hoe werkt het als ik 65 plus ben
  dank voor reactie
  RM. Luyt

   MAX Vandaag says:

   Beste Robertluyt, bedankt voor uw reactie. Als u hem plaats in het artikel ‘Wat kunt u doen voor uw pensioen’? op https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/geld-werk-recht/wat-kunt-u-doen-voor-uw-pensioen/ dan zal uw vraag beantwoord worden door Olaf Simonse van Wijzer in geldzaken over uw pensioen.

  Kleijkers Pensioenen en Hypotheken says:

  Ik ben benieuwd naar de status van de inspanningen van Omroep Max over gemiste premievrije doorbouw vanwege niet bij het pensioenfonds bekende arbeidsongeschiktheid. Ik heb als zelfstandig en onafhankelijk pensioenadviseur enkele van dergelijke dossiers behandeld en vaak alsnog een aanvullende pensioentoekenning voor elkaar gekregen. Ik ben bereid hierover te overleggen. Als zich een groot aantal personen melden, kan dit collectief worden opgepakt en kunnen de kosten per persoon tot een minimum beperkt blijven.

  Ger van galen says:

  Ook ik was destijds niet op de hoogte van deze regeling, en zag dit op tv.
  Ik heb toen alsnog de premievrije voortzetting gekregen, echter niet over de jaren dat ik het te laat heb aangevraagd.
  Ook werd ik verrast toen enkele jaren geleden vermeld werd dat deze voortzetting stopt bij het bereiken van de 60 jarige leeftijd, terwijl ik dacht gelezen te hebben dat dit pas stopte bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
  Zou ik de verloren jaren ook nog terug kunnen krijgen?

  Frank P says:

  Ik heb tijdens mijn verplichte militaire diensttijd thuis een ernstig ongeluk gehad. Na 18 maanden dienst naar de GAK/GMD, WAO-uitkering van 25 jaar. Heb ik recht op premievrij pensioen van die tijd? Waar vraag ik dat aan?

  groet, Frank