Duur 03:25
Gepubliceerd op 21 juli 2016

Kan het anders met uw pensioenpremie?

In het 5e deel van Zwarte Zwanen aandacht voor het toezicht op de mensen die verantwoordelijk zijn voor honderden miljarden pensioeneuro’s. In de pensioenwereld gaan alle betrokkenen zelf over hun integriteit. Echt toezicht is er nauwelijks. Wel is er veel schimmigheid in een pensioenwereld die tevreden is over zichzelf.

Other people’s money

Waarom is er zo weinig echte democratische controle op ‘andermans geld’, other people’s money? De pensioenwereld is vele dubbele petten eigen. Hoogleraren pensioenrecht laten zich door pensioenfondsen inhuren om zoveel mogelijk werknemers met juridische middelen te dwingen hun geld aan het fonds af te dragen. Hoe laten pensioenwetenschappers zich inhuren door zakenbanken die ook weer geld van de fondsen over de wereld schuiven? En wat betekent de overstap van een topambtenaar naar de pensioensector?

Een van de machtigste Nederlandse beleggers van pensioengeld is MN in Den Haag. MN heeft 117 miljard euro van vele sectoren in de metaal en techniek. Wat wil het bedrijf kwijt aan journalist Cees Grimbergen?

Code Pensioenfondsen

De fondsen stellen nu in een eigen Code Pensioenfondsen dat ze aan ‘beheerst beloningsbeleid’ doen? Maken ze deze pretentie waar? Passen hier gouden handdrukken van miljoenen euro’s bij? En hoe verklaren toppers uit de pensioenwereld de morele norm dat alles wat niet verboden is dús toegestaan is? Uitsluitend om meer rendement voor het fonds te halen? En wat doet een voormalig Goldman Sachs-topman in het toezicht op pensioenfondsen van De Nederlandsche Bank?

Automonteurs van de Utrechtse garage Autoweerd reageren op wat er volgens hen met hun geld gebeurt. Hun pensioenpremie komt immers bij belegger MN terecht. PFZW-directeur Borgdorff van PFZW licht toe dat voor hoge rendementen alles is toegestaan. Tenzij er een wettelijk verbod is. Zo zit zijn fonds nu in ‘synthetische securitisaties’, het financieel product dat de crisis van 2008 veroorzaakte, maar waarop je nu hoog rendement kunt maken.

Zwarte Zwanen 5 – Kan het anders met uw pensioenpremie? is te zien op vrijdag 22 juli 2016 om 20.55 uur op NPO 2.

Geef een antwoord

Reacties (18)

  oosterwijck says:

  De uitverkorenen zijn al minstens 30 jaar bezig om de pensioenpot in Nederland leeg te maken. Daar zijn ze heel standvastig in en hebben het zeer goed voorbereid, door de politici en regelgeving naar hun hand te zetten. Ze krijgen ook alle steun van de politiek, die voor minstens 75% bestaat uit eveneens uitverkorenen. Politici zijn per definitie corrupt en leugenachtig (uitzonderingen daargelaten) en zitten in de politiek als opstapje voor een carrière als lobbyist of adviseur bij de grote geldhandelaren (banken en verzekeraars). Verwacht dus niet dat de regering onze pensioenpot verdedigd. Ze zijn handlanger in deze. En nu de Europese Unie een feit is kunnen de loonslaven het helemaal vergeten, hun pensioenpot wordt overgeheveld, door deze autocratische dictatuur, via Goldman-Sachs en soortgenoten naar onbekende bestemming. Er is nog een mogelijkheid om deze georganiseerde roof, te stoppen en enkele decennia uit te stellen, door massaal in opstand te komen, tegen de ondoorzichtige maskerade met ons uitgesteld loon. We moeten eisen, dat we inzicht krijgen in de onkosten die worden gemaakt, en medezeggenschap krijgen, hoe en waar ons uitgesteld loon wordt belegt. Je zult zien, als de boeken opengaan, dat inmiddels honderden miljarden, misschien wel 500 miljard, zijn verdwenen, in de zakken van de uitverkorenen. Mijn en jouw geld, waar we hard voor gewerkt hebben, wordt door anderen, die nog nooit een poot hebben verzet, weggesluisd en besteed aan een zeer luxe leven.

  oosterwijck says:

  In de tijd van Jezus had zich een corrupte tempelpraktijk ontwikkelt va handelaren en geldwoekeraars. Jezus tempelreiniging is een reactie op de corruptie en hebzucht bij de heersende priesters en de hogepriester, vooral het huis van Annas. De zoon van Seth, was een joodse hogepriester (Cohen) van 6 n.Chr. tot 15 n.Chr. Annas werd in 6 n.Chr. benoemd tot hogepriester door de Romeinse Publius Sulpicius Quirinius meteen nadat Judea onder Romeins bestuur kwam. Annas heeft het ambt van hogepriester tien jaar vervuld. Door de tempeldienaars werd het volk flink uitgezogen. De priesterklasse organiseerde de handel om er zelf beter van te worden en stellen met hun praktijken God in dienst van de zonde. Ook was er vergaande samenwerking tussen de Romeinse overheid en de Joodse tempelautoriteiten. “Jullie maken er een rovershol van”. Hij maakte zijn riem tot zweep en verjoeg de geldwoekeraars uit de tempel. In de Tenach staat dat jezus geen Chamac (geweld) gebruikte, maar nu werd hij echt kwaad.

  oosterwijck says:

  Antoine Laurent Lavoisier (Parijs, 26 augustus 1743 – aldaar, 8 mei 1794) was een Frans scheikundige (wet, behoud van massa) en jurist (fiscaal) tijdens de Franse revolutie. Toen Antoine Lavoisier 26 jaar oud was, werd hij agent bij Ferme Général, een bedrijfje dat belastingen inde. Als een van de 28 belastinginners van het Ancien Régime, werd Antoine Lavoisier gezien als een vijand van de revolutie en in 1794 werd hij op 50-jarige leeftijd onder de guillotine ter dood gebracht.

  Hanneman says:

  Als Judas destijds Jezus voor dertig miljoen zilverlingen had aangebracht was-sie vandaag de dag een held geweest.

  parrhesia says:

  Nou nou hanneman geen schimmespel opvoeren wat betreft bijbels gebeuren.

  Wat de veiligheid v.d. bestaande pensioenen betreft, meer transparantie,laten we denken aan bestaande mediakanalen die een kleine groep mensen ondersteunen en intern als luis in de pels functioneren. Bij overtredingen externe partijen b.v.b.vast gestelde beloning over transacties/ winstmarge’s aan de bel/klok trekken die de bevoegdheid hebben dit via deze mediakanalen publiekelijk bekend te maken! Maar wat kunnen we allen samen doen! Onze minachting laten zien en voelen,we mogen dergelijk gedrag afkeuren rondbazuinen zoveel als mogelijk!Hun familie/ vrienden met naam en toenaam Iedere dag ook tijdens grote siminars etc,etc, in het openbaar publiekelijk aanspreken! U bent vrij,leeft in een vrijland,(we leven nog niet in turkeijen)wat let u, Schaamte?minderwaardigheid?Maar als u het doet, doe het in grote getallen,op ieder gunstig moment.
  Wat dacht u…, zijn de zwakste plaatsen (archilespezen)van dergelijke kopstukken,die pensioenfondsen /gepensioenneerde lucratief bestelen?Laat u vrijheid vorm krijgen, we zien wel, wat zijn u ideeën?Echte verrassingen komen onverwacht,toch!.
  Tegenswoordig is pesten een begrip waar vele mensen zich schuldig aan maken, onder kinderen krijgt het al vorm ,wat volwassen in diversiteit op de werkvloer in praktijk brengen,u wil het niet allemaal weten,..maar het komt voor in elk millieu.Chantage is bij wet verboden,toch?Maar zijn er mogelijkheden om deze net geklede heren-die alle waarde,ethische begrippen genetisch zijn verloren,(het geweten van een muis bezitten)- tot de orde te roepen?Durf te wedden dat met een beetje van u fantasie hier resultaat uit voortkomt.
  Hoe zullen de kinderen/famile/nageslacht van deze ongelukkige met dit doemgedrag kunnen omgaan,als minachting/negeren hun trofee wordt!Laten we er werk van maken,zodat schaamte weer doordringt in deze zieke breinen.Het schuld besef moet weer tot leven worden gewekt,dat ziekelijk/waan gedrag van hebzucht/eigenbelang vraagt om verandering het sterft niet vanzelf uit,daar is veel moed en inzet bij nodig.Zo komen we mogelijk persoonlijk/collectief ook nog aan onze vergeving toe!!
  Ps: laat Jezus en de bijbel maar uit dit soort verhalen,wie in God geloofd,weet wat uitbuiting/ wangedrag voor een collectief kan betekenen, het voert hopelijk nog niet tot oorlog en verderf!

   Hanneman says:

   Geachte meneer of mevrouw Parhesia,
   Ik ben zo vrij elk gewenst of ongewenst schimmespel -prachtige woord trouwens- op te voeren als ik daarmee uiting kan geven aan de boosheid over onderwerpen als in dit geval de pensioencriminaliteit. Ben heel lang in de veronderstelling geweest dat de maatschappij enkel en alleen uit goedhartige, nobele mensen bestond. Dacht werkelijk dat we met elkaar waren, wakend over het récht van de ander. En ik zat er niet ver naast. Goedhartige, nobele zielen in overvloed maar; niét enkel en alleen. Sinds ik, als gewone zaalbezoeker, kijk naar wat ons aan theater wordt voorgesteld over kwesties als zorg, veiligheid, onderwijs ben ik mijn meningen over de acterende partijen drastisch aan het bijstellen. Over schimmespelen gesproken. Of het nu over de pensioenen of andere kwesties gaat, ze hebben allemaal hetzelfde belang. Poén. En geen zee te diep, geen berg te hoog of het zal verdiend worden. Liefst over de ruggen van weerlozen. Dan hebben we het inmiddels over aantallen daarvan waar door de politiek heel handig mee kan worden omgesprongen. En dat doen ze ook, getuige de afschaffing van zorg ofwel de daar ingevoerde marktwerking. Verarming van het onderwijs. Ontmanteling van politie,brandweer. De moord op het sociale zekerheidsstelsel en de mishandeling van de daarvan afhankelijken. Zéér geschoolde, allerminst goedhartige laat staan nobele figuren bepalen per achterkamerbespreking of onder een goed glas wijn het lot van honderdduizenden. De mensen die er in dat proces écht toe doen zitten naar mijn idee niet eens in de politiek maar eerder in het bedrijfsleven. Maar de bekende smoelen van de Haagse Staat zullen zich blijven voordoen als zouden ze horen bij het fatsoenlijke deel van de bevolking. Van schuldbesef of inkeer is geen enkele sprake. En hoe het hun voortbrengselen vergaat? Ik vrees het ergste. De geldwolven pur sang. Zeg maar het slag volk dat u aan de schandpaal wilt of waarvan we de achillespees moeten zien te vinden.
   Ik vrees dat dat het al niet meer gaat doen. Waar zou je daar, inzake deze pensioenkwestie, mee moeten beginnen? Roepen dat de diefstal aanstaande is en of het ons belieft het Malieveld te vullen? En dan? De talloze neo-liberalisten voor de mensenrechter? Zolang er geen, om even in bijbelse sferen te denken, wonder gebeurt waardoor een menselijke maat regering wonderen doet, zal deze dieverij doorgaan. Genadeloos gewin.
   Dat zeg ik. Als Judas………

  johndoe950 says:

  Deze brief is mij uit het hart gegrepen.
  WIE O WIE GAAT HIER IETS AAN DOEN??
  Namens alle pensionarissen: “HELP!!!!”Beste Senioren,

  Bijgaand een schrijven van Huub

  Onderwerp: FW: Artikel Telegraaf 21juli 2016 “nieuwe verlaging pensioenen dreigt”.
  Urgentie: Hoog

  Beste medestrijders voor een eerlijk pensioen,

  Onderstaand een ingezonden brief van mij aan De Telegraaf n.a.v. het bovenvermelde artikel.

  Ik zou jullie willen adviseren om ook richting De Telegraaf te reageren. De pensioenmaffia gaat maar door om ons te bestelen en wij laten dat veel te laks gebeuren.

  Wij waren toch altijd een vakbonden die strijdt voor onrechtvaardigheid enz. hier ligt dus een mooie taak.

  Groetjes,

  Huub Esten

  Van: Huub Esten
  Verzonden: donderdag 21 juli 2016 16:26
  Aan: redactie@wuz.nl
  Onderwerp: Artikel Telegraaf 21juli 2016 “nieuwe verlaging pensioenen dreigt”.
  Urgentie: Hoog

  Geachte redactie,

  Ik vind het iedere keer erg deprimerend dit soort koppen over de pensioenen, terwijl de cijfers heel anders zijn en ook een hele andere kop verdienen, ook in de Telegraaf.
  Vier grootste fondsen zitten diep in de rode cijfers, dat is de boventiteling van het artikel. Daar klopt niets van.
  De vijf grootste pensioenfondsen hebben in het 1e halfjaar 2016 € 52,5 miljard meer vermogen verdient. De jaarlijkse pensioenuitkeringen zijn nog geen € 30 miljard. Dat is een gemiddeld rendement over het 1e halfjaar van 7,92%!! De dekkingsgraden zijn nu berekend volgens de totaal ongeschikte risicovrije rekenrente (RTS). Gemiddeld voor die 5 fondsen is dat nu 91,2%. Waren de dekkingsgraden berekend volgens de vroeger methodiek van 4% vaste rekenrente, dn is die gemiddelde dekkingsgraad niet minder dan 135! Dan is er geen enkel reden om te korten of niet te indexeren. Zou gerekend worden met 7,92%, het gemiddelde rendement van het 1e halfjaar, dan is die dekkingsgraad zelfs 190.

  Het is ongelooflijk. De 8 miljoen pensioendeelnemers worden gegijzeld door een volstrekt ongeschikte rekenrente ( men kan evengoed de buitentemperatuur nemen als maatstaf voor de berekeningen, zo absurd is dat) en de media presenteren dat iedere keer weer als onvermijdelijke onheilstijding. Het is echt een grof schandaal dat tegen de toezichthouder DNB en Klijnsma niet met een volksopstand wordt opgetreden. Nu al is 8 jaar praktisch nergens meer geïndexeerd, zelfs gekort, en de achterstanden in indexatie zijn inmiddels al tussen de 15 en 20%. Fors koopkrachtverlies voor de gepensioneerden en dus ook voor de economie. En die economie moet toch gestimuleerd worden!
  En de komende 10 jaar wordt ook niet geïndexeerd als die totaal ongeschikte en gemanipuleerde rekenrente blijft gelden als maatstaf.
  dat is toch volkomen waanzin. Koopkrachtverlies loopt op tot 30%!. Pensioenfondsen nog nooit zo rijk geweest en wij pensioendeelnemers worden niet geïndexeerd.

  Het past De Telegraaf wanneer zij via onderzoeksjournalistiek duikt in deze absurditeit. In uw serie over de pensioenen is dit item van de rekenrente nog niet voldoende uitgediept, dus hier ligt een gouden kans om onrecht voor 8 miljoen pensioendeelnemers recht te trekken.
  Deze gelegaliseerde diefstal door de overheid is een schandvlek voor onze democratie en zal in maart 2017 worden afgerekend met deze dieven van VVD en PvdA met gedoogpartners.

  Let wel! Het enige echte probleem van alle pensioenellende is dus deze volledig ongeschikte rekenrente, alle andere problemen zijn binnen ons beste pensioenstelsel ter wereld makkelijk op te lossen.

  Huub Esten, lezer van deze krant

  NB Ik doe u mijn spreadsheet met de “Financiële resultaten 5 grootste pensioenfondsen van Nederland” als achtergrondinformatie toekomen. Uiteraard ben ik gaarne bereid nadere toelichting hierover te geven.

  Ed1210 says:

  Het is goed dat je iets aan de kaak stelt, maar verdiep je dan ook in derivaten… Als je zonodig hierover een mening wilt/moet hebben pak het dan ook goed aan, en kom niet aan met iets wat niet klopt. Dat bij de éen het geld weg is omwille van de ander is kletskoek, maar daar kom je pas achter als je de werking van een derivaat kent… Slechte research op dat gedeelte, verder is het programma oke!

  parrhesia says:

  Met alle respect, waardering voor u overzichtelijke samenhang Hanneman.Over het verloop der dingen met betrekking op uitbuiting/bedrog en de teleurstelling voor een ieder die rechtvaardigheid hoog in het vaandel draagt is het een gruwel.Maar o.m. iemand als presentator/onderzoek journalist cees grimbergen,hij blaast al gaten in het systeem/ imago van het(geld)geile mee- eters-volkje,in de realiteit zijn het kleine miezerige kereltjes,vrouwtjes van burgerlijk onfatsoen!Ook bij” zwanen vijf’ genoemde controle instantie’s geen controle in de warezin v.h. woord,maar gewoon opgeschreven verklaringen als voor waar aangenomen.Kort: er word geld geinfesteerd in controlerende instantie’s die dus geen wezenlijke controle uitvoeren waar ze voor bedoeld zijn!!Dergelijke instantie’s vertegenwoordigen dus geen enkele waarde tot vernieuwing, eerwaardigere maatschappij.

  knap staaltje van ontmaskering toch!Dit hooggestudeerd MEELIFT volk is overal aanwezig,ook de politiek kent z’n pappenheimers,nee ze zijn er niet van uitgesloten,in werkelijkheid hebben dergelijke figuren minachting voor de fatsoens-burger. Zij maken doelbewust misbruik van z’n minderweten/ zijn loon/spaargeld,ze laten niets maar ook niets ongmoeit om hem te blijven aftroggelen tot over zijn pensioen.Als zodanig voel ik de diepe pijn beperking /mogelijkheid die wetgeving ons aanreikt,om deze grote misstanden rigoureus uit onze maatschappij te verwijderen.

  Ophouden met dat jammeren,we worden uitgedaagd om paal en perk te stellen aan hebzucht ondeugelijke praktijken.Wat kunnen we zelf wel doen?Wat zien we nu gebeuren,genoemde figuranten opereren veel op eigen terrein,daar maken zij( tot heden)de dienst uit,maar wat let ons ze op andere wegen te ontmoeten! Bijvoorbeeld ze openbaar te benaderen,.zo dat hun verwerpelijk geweten langzaam maar gestaagd, door lange adem, iedere keer bij herhaling te bewerken.We weten toch hoe de reclamewereld effectief werk doet!Een hersenspoeling die dagelijks wordt toegepast ze werkt-wij als consument betalen ook nog alles-zelfs het hergebruik v.d.verpakking alles gebeurt via het opgedrongen product.
  Ooit een zakenman gezien die infesteert in reclame als het z’n werking mist?

  Suggestie 1) we kunnen (negatieve) reclame maken over dit soort mooiweermakers,..ieder moment waar dan ook!
  Alleen niet bang zijn voor ons kleinleventje,maak er wat groots van.De durvende mens leeft zijn leven!!
  Kankeren,jammeren?creëer eerder nieuwe wegen,kijk om je heen, benoem de dingen naar hun waarde,wees niet bang voor het woord moralist,jaag het bedrog,..het angstig bij de pakken neer zitten naar de HEL.Drogreden zijn er in overvloed, je kunt ze zo gek niet bedenken,..er is werk aan de winkel!Heeft u ook al ideeën?

  Zoals Grimbergen zegt:wees kritisch,stel vragen,veel vragen,maak het ze moeilijk.Want wat blijkt,..meer en meer,de verantwoordelijke ze weten het zelf dikwijls niet.Kort door de bocht?
  Deze verborgen profiteurs LIFTEN mee op het grootkapitaal,hun slogan,..kort en bondig,..gewoon doen, niet onnodig vragen beantwoorden,geen werk doen wat verder toch niemand meer controleerd,morgen is weer een dag!
  Deze mens stelt zich op als” uber mensch”iemand die anderen hun geld gebruikt om er mooi weer mee te maken.
  PS: geloof in verandering, we leven in een tijd waar alles wat in het donker gebeurt aan het daglicht komt,genoemd
  het einde der tijden (eind aan bedrog, duistere praktijken)Kan dit laatste door de beugel landgenoten?Haha!

  parrhesia says:

  Beste Ed 1210 Erg kort gehouden,je bericht! Kennelijk weet je er zelf ook wel meer van!Kom op maak je commentaar maar ietsjes langer,zo dat iedere lezer zijn licht opsteekt.Hou je ook liever v.h. zwijgen als je berichten becommentarieert!

   Ed1210 says:

   Kort en krachtig ja. Maar ik ben niet degeen die de werking van een derivaat moet gaan uitleggen, ik wijs alleen op de tekortkoming van de ‘research’ afdeling van dit programma. Betere research had tot beter antwoord kunnen leiden, zo had bijvoorbeeld gesteld kunnen worden dat de éen met het derivaat winst had geboekt en de ander verlies, meer is het niet. Helaas gooit men alles op éen hoop, en was het verlies van de éen de winst voor de ander..Maar zo werkt het niet, de éen had gewoon winst, de ander verlies, simpel. Men zit erg in de hoek van samenzwering etc., en dat het aan de kaak wordt gesteld is goed maar trekt het veel te ver door, ook in derivaten…

  Hanneman says:

  Meneer of Mevrouw,
  Om te beginnen heb ik géén van de zwanen gezien. Het is prachtig dat meneer Grimbergen zich inspant maar ook hij zal zijn beperkingen hebben. Om te beginnen heeft hij te maken met zijn broodheren en dames. Het programma zal zó spannend zijn als de redactie, programmaleiding zal “toestaan”. Als zich in de studio, tijdens een levende uitzending, een van de slachtoffers van de misstanden in ons maatschappelijk bestel, zich of haarzelf zou willen verhangen om daarmee de ernst van het probleem aan te tonen dan gaat dat niet gebeuren. Als in alle openheid de praktijken van politieke of zakelijke viespeuken zouden kunnen worden blootgelegd gaat ook dat niét gebeuren. De zwanen zijn waarschijnlijk niet veel meer dan zeer gedoseerde uitingen van ongenoegen. Ze zullen lijken op exposities van misstanden waaraan dringend iets zou moeten worden gedaan maar zoals wij weten is de inhoud van elke zwaan uit en te ná doorgesproken en gepland zodat wérkelijke inzichten nooit zullen landen bij het “publiek”. En al zou er een programma zijn wat de mensen en de dingen werkelijk bij de naam noemt dan zal het publiek er naar kijken als naar Geer en Goor. Wat we van Borgdorff inmiddels weten wéten we. Dat we in deze tijd leven met Ruttes, Zalms, Pechtolds, Bloks, Klijnsma’s is niet leuk maar wel écht. Dat we als publiek met zwanenpropjes mogen schieten op het oppermachtige grote geld helpt niemand verder. Het beheerst beloningsbeleid is ook maar een fop, bedacht door iemand die naakt slaapt of in pyama, net zoveel waard als die bankierseed. Meneer van Rijn verkoopt het lot van zijn eigen moeder. Zij stellen zichzelf en hun functioneren op een hoegenaamd hoger plan en maken zich daarmee inderdaad een soort ubermensch mentaliteit eigen. Mevrouw Schippers is daarin zéér bedreven. Zo bedreven dat voor haar, in de ogen van de zielen die uiteindelijk aan het langste end trekken – u weet wel, de ons allen onbekenden die de échte touwen in handen hebben en houden – , een positie als eerste vrouwelijke premier van Nederland is weggelegd. Haar credo zal zijn dat Mark een mietje was. En er zullen daarover veel zwaanachtige televisieprogramma’s worden gemaakt waarin vást geroepen wordt dat het Klaver had moeten zijn, of Roemer maar ook zij weten hun toekomst eigenlijk al verzekerd door de hen in het vooruitzicht gestelde fraaie banen bij Amnesty of Eco Future. Net als bij Samsom gaat ook dáár een keer een hele fraaie stropdas om. Of ze ook eindigen met een prettig derde huis in Frankrijk of op Bonaire zal afhangen van hoe ze het in die tijd zullen “doen”. Die groep die meneer Oosterwijck uitverkorenen noemt zal nooit door opstand van het volk, rechtvaardige juridische procedures of wát ook worden gestopt. En degenen die er een beetje in lijken te slagen dat wél te doen wacht het lot van die meneer Lavoisier. En Jan met de Pet of Toos met de Muts zal alles klagend ondergaan, als ware het leven een permanent verblijf in zo’n kamp met bewakers en bewaaksters, wetend dat die bewakers en bewaaksters hélemaal fout zijn – hun superieuren zéker -maar ook bang voor de kogels. Tegen een werkelijkheid als de onze opboksen is voor het leeuwendeel van de bevolking dweilen met duizend open kranen. Ook een werkelijk met elkaar verbonden groep, hoe groot ook, zal niet in staat blijken het tij te keren. We zijn de ideale biotoop voor geldwolven en wolvinnen. Het is kloten, maar waar.

  oosterwijck says:

  We hebben in ons kleine Nederland, maar liefst 650 pensioenfondsen, met allemaal: een directie, een bestuur, adviseurs en natuurlijk de loonslaven die de administratie verrichten. De 35 grootste pensioenfondsen, slokken alleen al aan salarissen zo’n €7 miljard (€7000.000.000) op, betaald uit ons achterstallig loon. De overige 300 kleinere pensioenfondsen kosten nog eens €2.5 miljard. … Ik ben overtuigd van de overbodige overdaad in deze. Ik ben er van overtuigd, dat als we naar één pensioenfonds gaan, er €6 miljard tot €8 miljard bespaard wordt op overbodige onkosten. Onkosten die, door hard werkende mensen worden betaald en hun pensioenuitkering verminderen, om in de zakken te verdwijnen van de uitverkorenen, die daar niets voor doen. En dan heb ik het alleen nog maar over de salarissen. Daarnaast, zijn ze niet eens in staat om winst te maken met z.g. beleggingen. Die beleggingen zijn alleen maar verliesgevend en kabbelen de pensioenpot elk jaar af. Conclusie: we betalen met zijn allen z’n €10 miljard per jaar aan salarissen om ons spaargeld (achterstallig loon) alleen maar minder te maken. Oplossing: Flikker al die dure mee eters de straat op en we hebben al een groter profijt van z’n €10 miljard per jaar.

  oosterwijck says:

  We hebben in ons kleine Nederland, maar liefst 650 pensioenfondsen, met allemaal: een directie, een bestuur, adviseurs en natuurlijk de loonslaven die de administratie verrichten. De 350 grootste pensioenfondsen, slokken alleen al aan salarissen zo’n €7 miljard (€7000.000.000) op, betaald uit ons achterstallig loon. De overige 300 kleinere pensioenfondsen kosten nog eens €2.5 miljard. … Ik ben overtuigd van de overbodige overdaad in deze. Ik ben er van overtuigd, dat als we naar één pensioenfonds gaan, er €6 miljard tot €8 miljard bespaard wordt op overbodige onkosten. Onkosten die, door hard werkende mensen worden betaald en hun pensioenuitkering verminderen, om in de zakken te verdwijnen van de uitverkorenen, die daar niets voor doen. En dan heb ik het alleen nog maar over de salarissen. Daarnaast, zijn ze niet eens in staat om winst te maken met z.g. beleggingen. Die beleggingen zijn alleen maar verliesgevend en kabbelen de pensioenpot elk jaar af. Conclusie: we betalen met zijn allen z’n €10 miljard per jaar aan salarissen om ons spaargeld (achterstallig loon) alleen maar minder te maken. Oplossing: Flikker al die dure mee eters de straat op en we hebben al een groter profijt van z’n €10 miljard per jaar.

  parrhesia says:

  In het bezit van 2 dvd harddisc met dvd recorder,.zo doende is er veel prive beeldmateriaal verzameld door de jaren,. prima beeldkwaliteit.(uitzending gemist is om diverse redenen echt geen goede optie).

  Terug kijken,terug spoelen herhalen,non-verbaal ,verbaal er is zoveel aan aftelezen heel veel info en psychologen voer.Voeg daar kennis(ook over de media) ethiek ,moraal,normen en waardes aan toe.Spiegel het ondermeer aan eeuwen oude inzichten die religies weergeven en je hebt een globaal overzicht van wat we hebben laten verloederen,gebeuren..

  Een paar heldere punten van zwartezwanen 5
  Peter Borgdorff van pensioenfonds Zorg en Welzijn,hij spreekt over de methodieken van beleggen en het regenereren van geld-hij speelt de bal terug(halfslachtig verschuilen) naar zijn achterban leden-geeft te kennen dat de meerderheid ervan bijna alles geoorloofd vind om geld te maken met geld! Uitspraak wij doen alles wat de wet niet verbied!!!
  Mijn inziens begint hier het kwaad z’n gezicht te tonen..eigen wetten te maken.Nu ,..de grote vermogens beleggers doen toch niet anders!!Het grote dilemma,.. de pot kan de ketel toch niet verwijten dat hij zwart ziet!? Genoemde ze .kleden bedrijven uit,maken constructies om het bankroet te manipuleren incl massa ontslagen, waarvan de werknemers pensioenpremie hebben betaald,..de inkomsten voor latere jaren.Echter,.. vooraf eerst werkeloos/ in bijstand belanden op kosten v.d. staatskast.Maar we dragen daar allen toch belasting aan af!?.De pensioenfondsen en vermogensbeleggers maken winst,Maar jan met de middelmatige/kleine pet,wat doet hij niet,.. een duidelijker signaal in de maatschappij afgeven aan iedere geldhengst|| Tochals van ouds jammeren- dat het nooit maar ook nooit zal veranderen.

  Terug naar deel 5 v.d aflevering.Hier komt de kleine vermogensbelegger uit Amsterdam,..Ezra, v. Coevorden aan het woord hij spreekt over hun bedrijf “BALANS”(mooier kun je het niet benoemen)Hij vertelt dat het beheren zijn prijs heeft,namelijk de geïnvesteerde arbeid/bedrijfskosten, en dat iedere Euro die mogelijk teveel is betaald, word terug gestort in de pensioenkas!!Want zo stelt hij,..je werkt voor en met geld van anderen pensioendeelnemers.

  Is dit een staaltje ethiek ,..waarachtigheid respect,..of zeggen we,…wat naif klein denkend,onrealistisch!!
  Meen dat Duidelijk wordt wie in de toekomst allemaal het toneel v.h.pensioenbelang moeten verlaten,die ongeneeselijk besmet zijn,..zij met onbeteugeld narren gedrag en satanische ijver.

  Kansen liggen er voor vernieuwing,..mogelijk toch de de ethische begrippen praktiseren die Ezra v Coevorden aanreikt. Het hele vermogensbeheer moet maar op de schop.De vermogensbeleggers-waar ter wereld-verbinden aan nieuwe overeenkomsten naar het principe v,d Amsterdamse vermogensbeheerders van “BALANS”.

  PS: Zorg en Welzijn,kan het nog erger,bedoel die paradox!!

  oosterwijck says:

  Kan het anders met uw pensioen? … a, dat kan, met 1300 miljard, kunnen we 1300 gezinnen miljardair maken, of 1.300.000 gezinnen miljonair maken. … Dat komt neer op ongeveer elk Nederlands gezin (dat pensioenpremie betaald heeft), miljonair kan worden, door verdeling van de pensioenpot.

  oosterwijck says:

  Als je documentaire, “Zwarte Zwanen” bekijkt, valt op hoeveel mee eters (opvreters) er op zo’n conferentie, over de pensioenstrategie verschijnen. Allemaal natnekken (in Belgie Diknekken genoemd) die nog nooit gewerkt hebben, maar het er goed van nemen, een grote auto rijden en een luxe leven leiden op kosten van de pensioen spaarder. Op zo’n conferentie doet iedereen dik, van andermans geld. Ze zijn te arrogant, om uit te leggen, wat ze met jouw pensioen uitvreten. Ze draaien de journalist gewoon de rug toe. Wat een tuig. … Er worden hapjes en drankjes rondgebracht, door de catering medewerkers, die als dank gekort worden op hun pensioen. Ook valt mij op dat er een opbouw zit in de mate van pensioenroof uit de fondsen: Het hardst wordt er gegraaid in de fondsen van de vrachtwagenchauffeurs (de minst geschoolden) dan de metaalarbeiders (ook niet erg bedreven in boekhouden) vervolgens de elektromonteurs (geen administratieve wonderen). Bij het ABP zijn de graaiers voorzichtiger, daar kunnen wel eens mensen sparen die administrateur zijn. … En niemand doet wat, niemand zegt wat, iedereen laat het onder zijn/haar ogen gebeuren. Ik denk wel eens dat de overheid, iets aan het drinkwater toevoegt, waardoor een nationale apathie ontstaat. Een soort slaapmiddel, waardoor iedereen rustig blijft. Het kan toch niet zo zijn dat hardwerkende mensen, die hun leven, hun gezondheid, gegeven hebben aan de maatschappij, nu bestolen worden van hun pensioen?

  Schre032 says:

  Mischien moet de regering het geld terugstorten wat ze in het verleden uit onze pensioenkassen gegraaid hebben. Graag met rente en de tegenwaarde van nu
  ,
  ,

Bekijk ook

Meer