Duur 52:25
Gepubliceerd op 7 mei 2018

Zwarte Zwanen 7 – Dokken en Zwijgen

In deel 7 van Zwarte Zwanen, de spraakmakende serie over de Nederlandse pensioenfondsen, staat de groeiende onvrede over de pensioenpraktijk centraal. Dagelijks storten werknemers 80 miljoen euro in de Nederlandse pensioenspaarpot. Daar zit inmiddels 1336 miljard euro in. Maar de premies stijgen en de uitkeringen blijven gelijk of dalen. Een op de drie Nederlanders geeft zijn of haar pensioenfonds een onvoldoende. Vooral de hoge bonussen in de pensioensector stuiten op afkeer. Het vertrouwen in de fondsen is nog lager dan in banken en verzekeraars. De pensioenindustrie kost ons 7,6 miljard euro. En die kosten lopen nog steeds op. Beleggingskosten dragen niet altijd bij aan goede rendementen. Zo betaalde het grootste pensioenfonds ABP afgelopen jaar 505 miljoen aan hedgefondsbeleggers die uitsluitend verliezen leden. Het rendement was negatief: min 7,5 procent.

Belangenverstrengeling

In Zwarte Zwanen 7 laat journalist Cees Grimbergen 3 bezorgde burgers aan het woord. Onder andere over hoe de pensioenindustrie zich andermans geld toe-eigende. Ook behandelt het programma Amerikaanse beleggers die honderden miljarden Nederlands pensioengeld beleggen. Wat verdienen Larry Fink (Blackrock), David Rubinstein (Carlyle) en Stephen Schwarzman (Blackstone)? En hoe ziet de belangenverstrengeling in de Nederlandse pensioenwereld eruit?

Negeren

Grimbergen ontmoet de Leidse econoom Professor Kees Goudswaard. Goudswaard zit in de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank en is voorzitter van de SER-commissie Toekomst Pensioenstelsel. En hoe onafhankelijk is het wetenschappelijk pensioeninstituut Netspar dat mede wordt gefinancierd uit pensioenpremies? Waarom verzwijgen Netspar-wetenschappers schimmigheid, fraude en mega-beloningen in de pensioenindustrie? Waarom negeert Netspar de Nederlandse pensioenbeleggingen in belastingontwijking? Ook aandacht voor de gouden handdruk die PGGM-directeur Else Bos ontving. Bos werkt nu als toezichthouder bij De Nederlandsche Bank. Hans Alders was zestien jaar voorzitter van Pensioenfonds PGGM (nu PFZW geheten). Waarom ging Alders met een commerciële bijbaan van PFZW-directeur Peter Borgdorff akkoord?

Burgers aan het woord

Willem Schulpen is directeur van een goedlopend meubelbedrijf. Voor zijn medewerkers betaalt hij jaarlijks zo’n 20.000 euro aan pensioenpremies. Hij ontdekt dat Pensioenfonds Meubel fouten maakt en trekt aan de bel. Dat wordt niet op prijs gesteld. Vervolgens onderzoekt hij de jaarverslagen van het fonds.

Weduwe Riet Zaal bestrijdt al jaren de hoogte van haar pensioenuitkering, 87 euro netto. In Zwarte Zwanen 6 is te zien dat Pensioenfonds Metaal en Techniek voor 35.000 euro Zuidas-advocaat mr. Maatman op haar af stuurt. Maar mevrouw Zaal geeft haar strijd niet op en krijgt uiteindelijk genoegdoening. Pensioenfonds PMT legt haar vervolgens op straffe van 5.000 euro boete een zwijgplicht op.

Frans van Bussel werkte lang als facilitair manager in Brabantse verpleeghuizen. Hij komt erachter dat uit pensioenpremies bij pensioenfonds PFZW en bij pensioenuitvoerder PGGM hoge salarissen worden betaald. Hij wil weten hoe dat kan, maar stuit op onwil en censuur. Ook ziet hij hoe in de top van zijn fonds lucratieve bijbanen vanzelfsprekend zijn. Hoe reageert toezichthouder De Nederlandsche Bank op zijn waarschuwende geluid?

Zwarte Zwanen 7 gaat vooraf aan het Nationaal Pensioendebat dat MAX maandagavond 14 mei om 20.20 uur uitzendt op NPO 2. In dat live-debat presenteert Omroep MAX het MAX Pensioenmanifest.

Zwarte Zwanen 7 is te zien op maandag 7 mei 2018 om 20.55 uur op NPO 2.

Stel uw vraag aan Cees Grimbergen

U kunt hieronder vragen stellen aan Cees Grimbergen naar aanleiding van de uitzending van Zwarte Zwanen 7. Dit kan tot en met woensdag 9 mei 2018. Na woensdag 9 mei 2018 mag u uiteraard een reactie achterlaten, maar deze wordt niet meer beantwoord. U krijgt uiterlijk 11 mei 2018 antwoord op uw vraag. 

U moet zich eerst registreren en inloggen om uw vraag te stellen. Uw e-mailadres is niet zichtbaar voor anderen en u kunt een fictieve naam opgeven. De naam die u achterlaat is wel zichtbaar. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u persoonlijke gegevens niet te vermelden in uw bijdrage.

Geef een reactie

Reacties (18)

  oosterwijck says:

  Geacht Cees Grimbergen. Hier een nieuw onderwerp voor Zwarte Zwanen.

  Onderstaand, leest U de tekst van pensioenopbouw tijdens de WW periode

  Ik was in zo’n situatie, dat ik pensioen opbouwde tijdens een WW periode en nu, ik aanspraak wil maken op dat pensioen, is die pensioenopbouw verdwenen. ???? Ik word van het kastje naar de muur gestuurd, van UWV naar FVP naar SVB en weer terug. Niemand weet, waar mijn pensioen is gebleven. … Als laatste redmiddel heb ik de Nationale Ombudsman gevraagd, deze diefstal te onderzoeken en mijn pensioen boven water te krijgen.

  Bijdrageregeling: Voortzetting pensioenverzekering (FVP)

  Om een pensioenbreuk bij werkloosheid te beperken, leverde Stichting FVP onder voorwaarden, kosteloos een bijdrage aan mensen van veertig jaar of ouder, die in de WW terechtkwamen. Zo bleef de pensioenopbouw doorlopen, waardoor geen pensioenbreuk optrad. De SVB (Sociale Verzekering Bank) voerde het secretariaat van Stichting FVP en was uitvoerder van de FVP-bijdrageregeling.

  Op 15 april 2016, heeft het bestuur besloten de Stichting FVP te ontbinden. De beide voorzitters van het bestuur zijn benoemd tot vereffenaar. De vereffening van het vermogen van de Stichting FVP heeft plaats gevonden. Hiervan is een rekening en verantwoording opgesteld, die twee maanden ter inzage heeft gelegen bij de Kamer van Koophandel en ten kantore van de SVB.

  De Stichting FVP (Financiering Voortzetting Pensioenverzekering) verrichtte haar taken op grond van de Wet Privatisering FVP en de daarop gebaseerde aanwijzing door de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid. De Rechtbank Amsterdam heeft in een Akte van non verzet (op 17 november 2016) verklaard dat er geen verzet is gedaan tegen deze rekening en verantwoording. Zoals in de statuten van de Stichting FVP is bepaald, is het restsaldo van de Rekening en Verantwoording naar de Staat overgemaakt.

  In hun vergadering van 13 januari 2017 hebben de vereffenaars besloten dat er geen bekende baten meer aanwezig zijn en hebben zij de vereffening beëindigd. Hiermee is een einde gekomen aan het bestaan van de Stichting FVP. De Sociale Verzekeringsbank is “Bewaarder” van de stukken van de Stichting FVP.

   Willie Wortel says:

   Ik begrijp wel dat deze FVP-regeling is afgeschaft en niemand er nog iets over wil publiceren. In de praktijk werd dat geld vooral besteed aan oudere mannen met veel jongere echtgenoten. Na de ontvangst van een riante afvloeiingsregeling en een (excedent) pensioen werden ze dan ook nog eens beloond met een gratis voortzetting van die lucratieve regeling. Het Fonds betaalde overigens aan de uitvoerder van de pensioenregeling. U moet dus een opgave ontvangen van degene aan wie is betaald. Het fonds of de verzekeraar die pensioen voor u regelde tot u werkloos werd.

  oosterwijck says:

  Larry Fink (Blackrock), David Rubinstein (Carlyle) en Stephen Schwarzman (Blackstone), 3 Amerikaanse (internationale) uitverkoren, die de Nederlandse pensioenfondsen leeggraaien. Dit is één van de vele voorbeelden, van een systeem, waarbij de uitverkorenen, geld toe eigenen van hardwerkende mensen. Een ander voorbeeld van dat systeem, is de manier hoe de internationale uitverkorenen, de banktegoeden toe eigenen van diezelfde hardwerkende mensen. Nog een voorbeeld is, hoe diezelfde internationale uitverkorenen, de belastinggelden van veel landen bemachtigen. Daarnaast omvat het systeem, dat bijv. Nederlandse uitverkorenen en filmproductiebedrijf verkopen aan Spaanse uitverkorenen, waarbij miljarden Spaans gemeenschapsgeld in particuliere zakken verdwijnen. Regelmatig worden ondernemingen, die met gemeenschapsgeld (belastingvoordelen) zijn opgebouwd overal ter wereld, verkocht aan internationale uitverkorenen. Denk hierbij aan de nieuwste trend, de internetbedrijven, waarbij het bedrijfsvermogen groeit met de dag, door de gratis bijdrage van makke schapen (randdebielen) die hun hele hebben en houden wereldkundig maken op dat internet. Op die manier, wordt het privé vermogen van internationale uitverkoren steeds groter en wordt die groep steeds machtiger.

  Hans Broek says:

  Beste Cees Grimbergen,
  Ik ben onder de indruk van uw rapportage. Krijg straks zelf na jarenlang werkzaam te zijn geweest bij ING een pensioen van het ING Pensioenfonds. Vraag mij nu af hoe ik de berekening het best aan de orde kan stellen en welke rechtsgang ik hier zou moeten bewandelen.
  Ik kan mij voorstellen dat pensioenfondsen een beetje medewerking kan worden afgedwongen door de wet AVG te gebruiken. Op 26 mei allemaal gegevens opvragen bij het pensioenfonds en de uitkeringsinstantie. Indien gegevens niet op tijd of niet in orde kan een klacht volgen bij de AP.
  Wellicht een aardige actie om pensioenfondsen tot meer openheid te dwingen.
  Met vriendelijke groet,

   Willie Wortel says:

   Ik had ook pensioen bij ING opgebouwd. Dat waren ze helemaal kwijt geraakt. Een beroep op de Wet AVG was niet succesvol en een klacht bij de AP werkt helaas pas als je alle stappen bij het Fonds zelf hebt doorlopen. Het was een bijzondere ervaring, maar ik heb de indruk dat ze bij ING wel van hun fouten hebben geleerd.

  Evert53 says:

  Zouden jullie ook eens aandacht kunnen geven aan het volgende. Ik zit in de WW. Om oude rechten van het ABP pensioen te behouden ben ik een keuzepensioen aangegaan. Van €75 netto pm. Dat bedrag wordt gekort op mijn uitkering. Mijn uitkering is gebaseerd op het laatst verdiende loon dat al 25% lager was dan ik gewend was. Mijn uitkering is € 1300 per 4 wk. Laatste loon €1980 voorlaatste loon €2400. Mede veroorzaakt door pensioenuitkering inpikken. Het ABP kan/wil
  ook niks regelen.
  Grt Evert van Ginkel

  Doesburg says:

  Beste Cees Grimbergen,

  Lees dit goed, want er zit veel info in.
  Hieronder een stuk correspondentie met de PvdD om te laten zien dat men ook in de politiek totaal geen begrip heeft van hoe het gros van de gepensioneerden ervoor staat:

  “Beste mensen,

  Jullie hebben over het algemeen de dingen nogal goed op een rijtje!

  Wat vinden jullie nu van het feit, dat wij als “gewone” burgers al zoveel hebben moeten inleveren op ons pensioen?!
  Er is kennelijk nog lang geen zicht op verbetering.
  Ik hoop nu binnenkort 70 te worden, maar op 65-jarige leeftijd werd mij te kennen gegeven dat mijn pensioen (nog voor die aanving) al € 75 netto minder zou zijn, plus de daarna gevolgde kortingen in procenten, plus werd mijn pensioen een maand later uitgekeerd!!
  Vinden jullie dit rechtvaardig?
  Er was ons iets beloofd, namelijk een pensioen dat een bepaalde waarde had. Maar ja, de pensioenfondsen hadden het niet goed gedaan, dus moeten wij kennelijk het slachtoffer zijn!
  KAN DIT ZOMAAR????

  Men denkt altijd maar dat wij héél rijk zijn, de oudjes van na 1945, nou dat valt behoorlijk tegen hoor! Niet iedereen heeft de mogelijkheid gehad om een fatsoenlijk pensioen op te bouwen!
  Lang niet verplicht geweest en met vrije beroepen en ondernemerslust al helemaal onmogelijk!!

  Ik zou graag jullie mening hierover vernemen.”

  Toen kwam er een antwoord dat totaal niet sloeg op mijn vraag, dus nog maar eens geschreven:

  “Sorry, maar dit is geen antwoord op mijn vraag.
  Ik had het over de pensioenen, niet te verwarren met AOW!
  Ik begrijp heel goed dat jullie veel mail te verwerken krijgen, maar lezen is ook een kunst!

  De werkenden en de werkzoekenden moeten natuurlijk veel aandacht krijgen, maar waar blijven de gepensioneerden/AOW’ers??
  Wie komt voor hen op? Het lijkt soms wel of wij 65+’ers er niet meer toe doen (want kunnen geen echte financiële bijdrage meer leveren, alhoewel) en dat we eigenlijk een blok aan het been en een te grote medische onkostenpost worden.

  Ik wil eigenlijk niet in herhalingen vallen, maar toch nog even: laten we in dit (momenteel!) zo succesvolle land niet vergeten, dat mijn generatie, dus van na 1945 keihard, soms onder erbarmelijke omstandigheden en in heel lange weken (in mijn geval 7 dagen per week + overuren) er alles aan gedaan hebben om dit land weer op te bouwen, de export op de rails te krijgen, machines te ontwerpen, etc.!!

  De jeugd kan daar wel de schouders over ophalen, maar wat als dit niet was gebeurd?? Wat als we een vergelijkbaar land als Hongarije waren geworden??

  Lees mijn eerdere mail over de onrechtvaardigheid die ik voel tegenover de gepensioneerden met een klein pensioen.
  HOEVEEL IS DAAR AL NIET OP GEKORT!!
  Ook voor al die mensen gaan alle prijzen almaar omhoog! DE REK IS ERUIT!

  Wie begrijpt dit nu eens en doet er wat aan??

  Ik hoop dat hier nu eens aandacht aan wordt besteed en dat de problemen, waar inmiddels veel mensen tegenaan lopen, nu eens duidelijk op tafel komen.
  Je hoort mensen uit onderhavige leeftijdscategorie over het algemeen niet, maar dat neemt niet weg dat de problemen er zeker zijn!!
  Er wordt veel “stille” armoede geleden!

  Als onze regering 1,4 miljard per jaar kan laten vallen voor het naar mijn smaak onzinnige plan om de dividendbelasting in z’n geheel af te schaffen, moet ze nog maar eens bij zichzelf te rade gaan of er niet mensen zijn die met de verdeling van dit bedrag een beter leven zouden hebben!!

  Zolang er nog zoveel voedselbanken nodig zijn in dit land, moeten we geen Sinterklaas gaan spelen!
  En nogmaals: waarom in z’n geheel afschaffen en niet een beetje minder (vergelijkbaar met andere landen)!”

  Toen nog niet wetende dat die pot van de gezamenlijke pensioenfondsen zo vol was!

  Dit is een deel van hun antwoord:

  “Mijn oprechte excuses dat ik die twee door elkaar heb gehaald. Wat vervelend dat het voor u lijkt alsof u een onkostenpost en een blok aan het been bent. Dat is zeker niet het geval!

  De Partij voor de Dieren streeft ernaar oud en jong eerlijk te behandelen. De generatie die nu met pensioen is, is de welvarendste generatie die Nederland ooit gekend heeft. Deze generatie heeft in de jaren tachtig en negentig flink kunnen profiteren van hoge beleggingsrendementen en heeft nauwelijks hoeven bij te leggen in de vorm van premies in die jaren. Gezien de ontgroening van Nederland (nieuwe cohorten zijn kleiner dan oude) is het niet meer dan billijk dat ook de huidige gepensioneerden meebetalen aan de zekerheden van hun kleinkinderen en achterkleinkinderen.

  De Partij voor de Dieren vindt dat er gedegen toezicht moet komen op het beleid van de pensioenfondsen. De financiële markten moeten worden hervormd, zodat banken en geld weer ten dienste staan van de samenleving, zonder onverantwoord gedrag als winstmaximalisatie en een ongeremde bonuscultuur. Want de kredietcrisis is niet de schuld van hardwerkende burgers of ouderen, maar van banken en verzekeraars. Het overheidsbeleid heeft gefaald, er zijn fouten gemaakt door politici, beleidsmakers en toezichthouders. De gevolgen daarvan mogen niet zomaar neergelegd worden bij toekomstige generaties.”

  Dit was mijn antwoord:

  “Ik denk dat ik een hardnekkige misconceptie van de werkelijkheid uit de weg moet ruimen.

  Ik haal een zinsnede uit je mail even aan:

  “De generatie die nu met pensioen is, is de welvarendste generatie die Nederland ooit gekend heeft. Deze generatie heeft in de jaren tachtig en negentig flink kunnen profiteren van hoge beleggingsrendementen en heeft nauwelijks hoeven bij te leggen in de vorm van premies in die jaren.”

  De beroepsbevolking in Nederland bestond in de jaren tachtig en negentig en daarvoor voor het grootste deel uit hardwerkende fabrieksarbeiders en een relatief kleine groep kantoorpersoneel; de rest bestond uit hard sappelende middenstanders.
  De hele groep verdiende nog niet zoveel en moest met elke cent goed omgaan om het einde van de week/maand zonder schulden te bereiken.

  De top van de bedrijven bestond uit een directeur met later een adjunct-directeur en wat chefs, afhankelijk van de grootte natuurlijk.
  Toen waren er nog geen massa’s manager, adviseurs en noem maar op!!

  Je kon pas in de pensioenregeling als je 24 jaar was. EN LET WEL: voor heel veel branches is het héél lang niet verplicht geweest om een pensioenvoorziening te hebben.
  Mijn man werkte op een gegeven moment in de glaszettersbranche en ik denk dat het rond 1980/81 voor deze branche nog steeds niet verplicht was. Ik weet dit nog zo goed, omdat ik er bij mijn man op aangedrongen heb om te pogen dit bij zijn directeur af te dwingen.

  En dat onze generatie flink heeft kunnen profiteren van hoge beleggingsrendementen IS ZO’N MISVATTING!
  We wisten niet eens wat beleggingen waren, laat staan dat we dat enkele gespaarde centje eraan zouden wagen!!
  Ja, een enkeling van de topmensen van grote bedrijven hebben hier hun slag mogelijk geslagen, maar het gros van de beroepsbevolking toch echt niet!!

  Vergeet niet: HET WAS EEN ANDERE TIJD! WIJ HADDEN GEEN INTERNET; WISTEN NIET ZOVEEL!!!

  Waar komt dat idee fixe vandaan?? Ik hoor dit nu al zó lang en het is niét wáár. Als ik om me heen kijk, dan zie ik mensen – 70’ers, 80’ers – die het redelijk hebben (niet rijk/niet arm), maar ik zie ook heel veel mensen – en dan denk ik aan b.v. gewezen fabrieksarbeiders – die hebben het niet zo geweldig hoor!
  Nog een voorbeeld: mijn neef werkte in “het aardewerk”! Heel veel mensen in Gouda en omstreken werkten in het aardewerk! Héél slecht betaald werk, jarenlang en ABSOLUUT GÉÉN PENSIOENVOORZIENING!!!

  Mijn eigen man is 80, heeft 55 jaar gewerkt, als 15-jarige begonnen bij een machinefabriek, gevaren op de binnenvaart, eigen bedrijf zonwering, loondienst glaszetterij, eigen bedrijf horeca, etc.)
  HIJ HEEFT € 100 AAN PENSIOEN KUNNEN OPBOUWEN!!!

  Historisch gezien zijn we misschien wel de welvarendste, maar toch hebben jullie een verkeerd beeld van de grootste groep gepensioneerden!!

  En dat over die premies kan ik niet staven, maar ik vond het nog best veel.

  Blijf nu niet zo hardnekkig vasthouden aan dat beeld van al die rijke gepensioneerden!
  Vergeet niet dat we meerdere recessies in de jaren ‘70 en ‘80 en de laatste hebben meegemaakt. Dat alles heeft veel geld doen verdampen, vergis je niet!

  Ik zou wel eens willen weten waar jullie die cijfers vandaan hebben!

  Ik wil nog één keer terugkomen op die pensioenfondsen. We zijn natuurlijk schandalig in de steek gelaten! Er was ons iets beloofd: een waardevast pensioen! Maar de pensioenfondsen hebben zitten slapen, hun eigen zakjes gevuld en nu moeten wij het gelag betalen??!! Ik werd al gekort met € 75 netto per maand nog vóór ik überhaupt in aanmerking kwam. Is dit geen onrecht? Moet onze volksvertegenwoordiging hier niet iets aan doen?

  Sorry voor dit hele verhaal, maar ik heb een missie!

  Ik hoop zó dat ik nu eens doorkom! Het is voor heel veel mensen met alleen maar AOW (en die zijn er nog genoeg) een absolute struggle. En ja, je kan dan naar de Gemeente, maar dat doet onze generatie niet; zouden zich schamen (kennen nog de oude tijd!)!!

  I rest my case (in your good hands!)”

  En dit is een deel van mijn verwoede pogingen om het onrecht aan de kaak te stellen.
  En toen kwam opeens jouw docu en werd ik helemaal bediend!

  Ik kan het niet netjes zeggen, maar ik word kotsmisselijk van die schijnheilige, huichelachtige en volgevreten koppen die onze zo zuur verdiende centjes afromen ten eigen gerieve.

  De pensioenpot is vol en onze ruif is leeg! Waar blijft de rechtvaardigheid? Weg met die lui!!

  Ik hoop zó, dat je nog meer voor ons – niet rijke – gepensioneerden kunt doen.

  Geweldig programma! Heel veel succes!

   Willie Wortel says:

   Dat politici de AOW en het pensioen met elkaar verwarren heb ik vaker gemerkt. Gelukkig zijn er meer mensen die hen wakker schudden. Sommige mensen hebben jarenlang gewerkt en betaald, terwijl ze nauwelijks iets ontvangen, terwijl anderen zonder te hebben hoeven werken of betalen 10x meer krijgen en ook nog vanaf jonge leeftijd..

  Hoe lang nog says:

  Alweer de zevende uitzending van het programma Zwarte Zwanen. Opnieuw is te zien dat de grote jongens in de pensioenwereld gewoon doorgaan met eigen belangen voorop te stellen.. Zeven onthullende uitzendingen hebben daar helaas geen verandering in aangebracht. Volgende week een groot televisiedebat waar weer met veel energie wordt gesproken over de misstanden in de pensioenwereld. Allemaal prima. Toch zou in dit debat de centrale vraag moeten zijn wat gaan we, wat kunnen we er aan doen om het tij te keren?

   Hoe lang nog says:

   Als er niet gekomen kan worden tot een soort actieplan of vervolg dan waren deze 7 uitzendingen helaas niet meer dan interessante en mooie TV.

   Doesburg says:

   Precies! Hoe gaan we dit tij keren? Ik denk dat de gepensioneerden met een klein pensioentje nu eens moeten ophouden om zo passief te zijn en alles maar te slikken.
   Zij zijn de dieven van onze portemonnee! Willen we dit laten bestaan? Nee!!
   Maar hoe krijgen we de goegemeente in het geweer?
   Heb jij een suggestie?

   Willie Wortel says:

   Het grootste probleem is dus dat we het niet kunnen veranderen. De laagst betaalde werknemer bouwt vanwege de franchise (soms €26.000) meestal niets op, terwijl degene met een topinkomen (boven de €105.075) het vaak gratis krijgt, ook voor zijn (ex)echtgenote.

  oosterwijck says:

  Als er iemand denkt dat die volgevreten diknekken (lees internationale uitverkorenen) stoppen met zakkenvullen, uit onze pensioeninleg, moet ik die teleurstellen. Er is toch niets mooier als een systeem bedenken, dat je andermans geld in je zakken kunt steken, met het argument, dat die ander niet genoeg betaald en niet recht heeft op meer aandeel van zijn eigen inleg. Ditzelfde systeem zie je bij de ziekenfondsen, daar bepalen die volgevreten diknekken (lees internationale uitverkorenen) ook, hoeveel jij inlegt en hoeveel zij afromen. En erger nog, wat jij vergoed krijgt, uit je eigen ingelegd geld. In het verlengde daarvan, in de farmacie industrie, zie ook hetzelfde. De volgevreten diknekken (lees de internationale uitverkorenen) bepalen de prijs en jij hebt het maar te slikken. Ook bij de verzekeringsmaatschappijen zitten deze volgevreten diknekken en ook daar bepalen zij, wat jij betaald en wat zij uitkeren. Bij de banken gaat het nog makkelijker, daar staat de overheid garant voor het tekort, nadat zij de zakken gevuld hebben. Daar haalt de overheid het gestolen geld terug bij U en bij Mij, via belastingbijdragen. De soort die zich bezig houdt met geldhandel, schamen zich nergens voor. Die hebben geen enkele binding, met nationale gevoelens, of solidariteit met de werkende klasse. Zij hoppen, al 2000 jaar van land tot land, met het grootste gemak. Zij blijven stelen en bedriegen totdat ze verjaagd worden en een dag later benadelen ze op hun nieuwe plek de lokale bevolking.

  Hanneman says:

  Helemaal mis in de Pensioenvaardersplassen. Grote problemen met de grote graaiers. Het blijkt dat ze zichzelf almaar bijvoeren. De Perkassapaarden en de Edelhebberds. Persoonlijk ben ik voor het uitdunnen van de populatie. Weg ermee! Door te vallen of gewoon vertrek, allebei goed. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Staatskasbeheer en aanverwanten zijn er heel goed in geworden zichzelf gewoon aan de gang te houden. Zoals die natuurwet van het “recht van de sterkste” die regelt dat alle muisjes en musjes, spinnetjes en vogels kortom de kleintjes het afleggen. De Zalen en Schulpen sterven vanzelf uit. Hun nakomelingen hebben al geen enkele weet meer van hoe het er in de natuur ook harmonieus aan toe is gegaan. En of nu natuurbeschermer Grimbergen of anders de vast voor een of andere diervriendelijke club tot ere-lid gebombardeerde Willem-Alexander zich hier in mengt, maakt niet uit. Van het tonen van interviews met de stropers komt niets.

   Doesburg says:

   Wat een prachtige metafoor! Ik had het niet beter kunnen zeggen.
   Maar er staat in dit geval geen hek omheen, dus ze kunnen doen wat ze willen “met ons geld” en lopen gewoon door!
   Bijvoeren? Vergeet het maar!

  oosterwijck says:

  De pensioenfondsen renderen kunstmatig 6%. Dat is juist genoeg voor het uitkeren van topsalarissen en bonussen voor de diknekken (Uitverkorenen), maar niet om Uw pensioen te indexeren. … Dit rendement halen ze uit beleggingen in de Farmacie industrie (die woekerprijzen vragen voor medicijnen, die U koopt) tevens de Energie-industrie (die woekerprijzen vraagt aan U voor energie, zoals gas en benzine) daarnaast beleggen ze in de Wapenindustrie (die wapens maakt, die U naar het leven staan) de Tabaksindustrie (die Uw leven nemen). Daarmee is gezegd, dat U de pensioenpotten vult en U zorg draagt voor het rendement. En de Diknekken (lees uitverkorenen) de pot leegmaken. … Kortom, het is U, die zorg draagt voor rendement van de pensioenfondsen, waarmee de diknekken (uitverkoren) goede sier maken. En zelf komt U er bekaaid af, met een verlies van 15% indexering in de laatste 10 jaar. U wordt bestolen en bedrogen. PS juist deze beleggingen, zijn ook een melkkoe voor de regering, die ook nog eens dik verdienen door belastingen en accijns te heffen op deze producten.

  oosterwijck says:

  De pensioenfondsen zijn er niet voor de gepensioneerden, maar voor de diknekken (internationale uitverkorenen) die de pensioenfondsen louter als een bedrijf zien, waarmee zij zelf een zéér goede broodwinning hebben. … Ze speculeren met andermans geld en verdienen daar zéér veel geld mee. Het bedrijfsrisico ligt bij de deelnemers, die niet eens hun eigen inleg terug ontvangen, na hun pensioenleeftijd. … En als het een keer wat minder gaat, lijden ze daar zelf niet onder, maar verlagen onmiddellijk Jouw en Mijn pensioen. Zijzelf krijgen gewoon hun zéér riante salaris en bonus. … Het is voor mij onbegrijpelijk dat de regering en de rechtsmacht niet onmiddellijk ingrijpen bij deze diefstal. Je betaald heel veel geld om te sparen voor je pensioen en je hebt niets meer te zeggen over je eigen geld. Er is al zoveel over gesproken en geschreven. Er is zoveel keer aangetoond, dat alle redelijkheid totaal verdwenen is en er veranderd niets.

  Willie Wortel says:

  Het fiscale voordeel bij pensioen is ooit bedacht om mensen te stimuleren geld opzij te leggen, voor een periode waarin ze niet of moeilijk voor zichzelf kunnen zorgen. Daarom is het vreemd dat zorg voor ouders, opvoeden van kinderen, activeren van eenzame mensen, leren of studeren financieel niet worden gewaardeerd. Bij pensioen gaat nu heel veel geld naar (jonge echtgenoten van) bankiers, beleggers en bestuursleden. Zelfs als hun prestatie waardeloos is en ze het niet nodig hebben. Zwarte Zwanen kan helpen bij de modernisering, omdat doorgaan zoals we nu doen wel een beetje dom is.

Bekijk ook

Meer