Pensioenen

Hoe is het nu met… de vergeten pensioenen?

Zijn broers hadden al een tijd geen contact meer met hem weten te krijgen. De maatschappelijk werkster had elke week vruchteloos aan staan bellen. Vlak voor Kerst besloot de verhuurder dat de woning binnengetreden moest worden. De heer Wegener* had namelijk zijn huur al maanden niet meer betaald.

Toen de politie de voordeur forceerde, moet de tegemoetkomende geur ondraaglijk zijn geweest. Overal in het huis lagen vuilniszakken vol lege bierblikjes. En stapeltjes ongeopende post. De heer
Wegener zat op de bank. De schouwarts constateerde dat hij een aantal weken daarvoor moest zijn overleden. Zijn broers hadden ergens wel gevreesd dat het zo zou eindigen. De heer Wegener zorgde al jaren niet meer goed voor zichzelf. Hij was aan de drank geraakt en had nooit geld, waardoor hij slecht at. Naar de dokter ging hij niet.

Pensioen nooit opgevraagd

Al snel kwamen de broers erachter hoe het kwam dat er nooit geld was. Tussen alle ongeopende post zaten aanvraagformulieren voor de AOW en maar liefst 6 verschillende pensioenen. De
heer Wegener had recht gehad op AOW en een alles bij elkaar aardig pensioen. Maar hij had het nooit opgevraagd. De broers regelden een mooie uitvaart, betaalden de achterstallige huur en lieten het appartement opruimen en schoonmaken. Ze maakten daardoor aanzienlijke kosten. Als enige erfgenamen vroegen ze zich af of ze daarvan misschien iets terug konden krijgen via
de vergeten pensioenen van hun broer.

Aanspraak door erfgenamen

De vraag aan ons: hebben wij als broers en erfgenamen van de heer Wegener recht op de pensioenen waarop hijzelf bij leven aanspraak had kunnen maken? In eerdere columns beschreven we al dat we veel strijd hebben gevoerd om zo’n vergeten pensioen te laten uitkeren aan de langstlevende partner. Gaandeweg gaan steeds meer pensioenfondsen hierin mee. Maar een vergeten
pensioen uitkeren aan andere erfgenamen ging de meeste toch te ver. Toch waren in dit geval 5 van de 6 pensioenfondsen snel akkoord. Het ging niet om grote bedragen. Het zesde en grootste fonds, goed voor zo’n 10.000 euro aan vergeten pensioen, wilde het pensioen zelf houden. Pas toen we uitlegden in welke schrijnende omstandigheden de heer Wegener zijn laatste jaren
had doorgebracht, snapte het pensioenfonds hoe het kwam dat hij het pensioen niet had aangevraagd. Het pensioen is inmiddels uitgekeerd aan de broers, die daardoor alsnog uit de kosten zijn. Tot nu toe hebben we in verschillende zaken zo’n 2,5 ton aan vergeten pensioenen alsnog bij de erfgenamen weten te krijgen. Hier gaan we mee door. Tegelijk dringen we aan op een uniforme
regeling, ten behoeve van alle erfgenamen.

*Op verzoek van de nabestaanden hebben we de achternaam veranderd.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie

Reacties (2)

    Janssebo says:

    sorry maar ben nog steeds boos over het feit dat ik in 2013 de helft van mijn pensioen (omdat ik het afgekocht had) de helft heb moeten terug betalen an belasting zorgtoeslag en huur toeslag en daar bij ik drie jaar lang mij moest verdedigen waarom ik zon hoog inkomen in 2013 had.

    oosterwijck says:

    In 2008 en 2009, had ik een (ziekte en WW) uitkering bij het UWV, die pensioenpremie afdroeg aan mijn pensioenfonds. UWV verklaarde, dat er een speciaal potje was, waaruit de pensioenpremie werd afgedragen. Vanaf 2010, kreeg ik een WAO (IVA) uitkering, tot op heden. Uit mijn pensioenoverzicht (op mijnoverheid) blijkt, dat het opgebouwde pensioen van het UWV nooit is bijgeschreven op mijn pensioensaldo. Ik heb daar al eens een brief geschreven naar het UWV, maar die vinden het niet nodig om te reageren. Ik zal genoodzaakt zijn, om de Nationale Ombudsman daarvoor te benaderen.