Zwarte Zwanen

Nieuwe pensioenonthullingen in Zwarte Zwanen

De zesde episode van Zwarte Zwanen staat in het teken van de pensioenelite versus de ‘gewone deelnemer’. Topadvocaten worden ingehuurd om een tachtigjarige weduwe de voet dwars te zetten. Cees Grimbergen licht alvast een tipje van de sluier op.

Wat kunnen we verwachten na eerdere onthullingen over falend toezicht en perverse prikkels in de pensioenwereld?

We laten in de nieuwe aflevering zien hoe individuele premiebetalers worden bejegend door pensioenfondsen. Waarom simpel doen als het ook ingewikkeld kan? Zo probeert de 80-jarige Riet
opheldering te krijgen over haar weduwepensioen van 114 euro bruto per maand. Ze is ervan overtuigd dat pensioenfonds PMT een foutieve berekening maakte. PMT heeft een bataljon van topadvocaten ingeschakeld om Riet aan te pakken. Aan de hand van onder meer de zaak van Riet, die nu al 10 jaar duurt, geven we inzicht in de omzetbelangen van pensioenfondsen en advocatenkantoren. Gerenommeerde juristen geven toe dat ze in opdracht van de pensioenfondsen vaak de grenzen van het toelaatbare opzoeken. De kritische deelnemer moet over een dikke huid en een lange adem beschikken.”

Begint het gesloten pensioenbolwerk door het journalistieke gespit van Zwarte Zwanen al scheurtjes te vertonen?

“De transparantie is nog altijd ver te zoeken. Zo werd ik recent nog door de beveiliging met harde hand verwijderd van een conferentie van pensioenuitvoerder APG en kennisinstituut Nedspar. Ze houden niet van pottenkijkers. De pensioensector heeft de mond vol van transparantie. Maar dit voorval typeert des te meer de gesloten cultuur. Interviews worden categorisch geweigerd, we
krijgen geen toegang tot pensioencongressen en zijn niet welkom bij uitvoeringsinstanties. Zodra het over de inhoud gaat, sluiten ze de poorten. De pensioenelite beheert onze pensioenpot van zo’n 1.300 miljard euro, maar lijkt zich nog steeds niet te realiseren dat ze met andermans geld omgaan.”

Komt Zwarte Zwanen in aflevering 6 nog met onthullingen?

“We hebben ontdekt dat de pensioenleeftijd sluipenderwijs is verhoogd naar 68 jaar. Tot nu toe is steeds naar buiten gebracht dat de AOW-leeftijd op 67 jaar en 3 maanden komt in 2022. Maar
achter de schermen is het besluit genomen dat de leeftijd voor de aanvullende pensioenen in 2018 van 67 naar 68 gaat. De volle pensioenmep krijg je, volgens de rekenmodellen van de fondsen,
pas wanneer je 68 wordt. Hoe kán dat? Verder citeren we uit interne stukken van de grootste Nederlandse pensioenuitvoerder APG (4,5 miljoen deelnemers, red.). Daaruit blijkt dat  pensioenregelingen zó ingewikkeld zijn geworden, dat de uitvoering ervan vastloopt. De kans dat er foutieve berekeningen worden gemaakt, neemt toe. En we reconstrueren hoe de vakbonden
via hun vertegenwoordigers in de pensioenfondsbesturen hun eigen kassen spekken.”

Ondanks alle kritiek krijgt het Nederlandse pensioenstelsel vaak het predicaat ‘beste ter wereld’.

“Met een inleg van 80 miljoen euro per dag kan ik ook het beste stelsel ter wereld maken. Feit is dat onze gegarandeerde pensioenuitkering inmiddels allang achter de horizon is verdwenen.”

Zwarte Zwanen 6 – U en de Pensioenelite is te zien op maandag 6 maart 2017 om 21.00 uur op NPO 2.

(Dit interview is eerder gepubliceerd in MAX Magazine)

Geef een reactie

Reacties (4)

  Hanneman says:

  Geachte heer Grimbergen,
  Beste Cees.

  Zou om te beginnen graag mijn bewondering uitspreken voor de wijze waarop hier journalistiek wordt bedreven. U legt bloot. Althans… u doet uw best. Vraag me af of de werkelijk fundamentele informatie ooit zal komen “bovendrijven” en als dat eens zo is of dat dan ook een einde zou betekenen aan de criminele pensioenindustrie in zijn huidige vorm. Ik lees over de geveinsde openheid en een weigering om die openheid werkelijk te beleiden. Men laat zich niet op camera ondervragen en de toegang tot de uitvoerenden wordt u ontzegd. Zou het zo kunnen zijn dat de juridische krachten van de voornoemde fondsen of hun bazen/bazinnen al op voorhand onderzoeken of u misschien iets is aan te rekenen of te verwijten? Is aan u misschien al een aangenaam bedrag aangeboden om in een ander programma, wellicht voor een andere omroep één en ander te ontzenuwen? Of komt u dan contractueel in de problemen met MAX? Dat programma’s als de Zwanen bestaansrecht hebben is duidelijk. Alleen de aankondiging al. Echter gaat er iets ontmoedigends van uit. Want dezelfde soort programma’s zijn te maken over banken, multinationals of wat dacht u van de politiek? Terwijl u uw gevecht levert gaan de heren R. en P. hun partijbus of limousine in om in den lande hun spel verder uit te spelen. Veelal door te liegen, achter te houden, te veinzen en te schuiven met feiten. Zoals ons pensioenstelsel het beste ter wereld zou zijn is dat ook zo voor ons onderwijs, ons zorgstelsel en zo zijn er wel meer te bedenken. Maar we weten allemaal dat de zorg op zijn gat ligt. Dat de politie onderbezet en materieel uitgekleed is. Ons onderwijs dichtgroeit door regelgeving en targets. De heren P., B., R, – niet te verwarren met meneer R. van de SP – en bij voorbeeld meneer K. zullen doorgaan op de ingeslagen weg en wát er door journalistiek ook zal worden geexposeerd, daarvan zal niet worden afgeweken. Er zijn zulke enorme geldelijke belangen in het spel dat die ene journalist van die relatief kleine omroep in dat kletslandje wat achter het globale bedrijfsleven aanhuppelt misschien niks heeft te betekenen. Resumerend; u doet fantastisch werk maar als ik het bekijk en tot mij laat “doordringen” bevangt me die moedeloosheid. Net als bij het volgen van de dames en heren politici die dezer dagen maar één echte ambitie hebben. Winnen! Wat daarna komt weet niemand.

  Belegger says:

  Beste Cees, wat ik vandaag lees in De Telegraaf over je behandeling bij APG, dat kan echt niet. Je blijft met elkaar in gesprek. Geweld is ontoelaatbaar. Waar ik heen wil, is dat gelden uitsluitend in Europa belegd worden. Er moet duidelijkheid komen over de resultaten en als die achterblijven, hoe dat komt. Ga eens uitzoeken of er niet overdreven in de wind is gegaan. Dat heeft gevaarlijke kanten. Wel moet belicht worden in hoeverre nu nog in vastrentende waarden wordt belegd, of moet worden belegd vanwege De Nederlandsche Bank. Ook het desastreuze beleid van Draghi speelt hier een grote rol. Instellingen worden mogelijk geraakt door diens negatieve creditrentebeleid van 0,4 % negatief.

  willemV says:

  Geachte redactie.

  Mijn complimenten voor de vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Onderzoeksjournalistiek is nog veel meer nodig , overigens niet alleen op dit onderwerp. Kritische journalistiek krijgt steeds meer boven water dan de politiek. Jaarverslagen en rethoriek zijn immers prachtig maar ook te manipuleren en zijn daar mee meer een politiek instrument. Eerdere uitzendingen van zwarte zwanen heb ik niet gezien maar ben geschrokken van wat ik gisteren zag.

  Het beheer en uitvoering van de pensioenen is compleet uit de hand gelopen. Zet daar nog eens een bestuur en management op wat blijkbaar niet in staat is om het proces te runnen, lees bij te sturen, maar zichzelf wel rijkelijk blijft uitbetalen.
  Pijnlijk om te zien hoe zo n top , inclusief hoogleraar volledig in de stress schiet bij de aanwezigheid van een camera. De aanwezigheid daarvan roept zelfs een vijandige offensieve reactie op namens het pensioenfonds. In plaats van een kopje koffie en een gesprek met de woordvoerder wordt de ploeg hardhandig de deur uitgewerkt (“……van de premises…” werd hen te verstaan gegeven…. blijkbaar ontbreekt ook nog eens de kennis van de nederlandse taal ) ,

  Wat hebben ze nog meer te verbergen is dan de enige logische conclusie

  Het gaat bij pensioenen om belangen en beheer van maatschappelijk geld. Daarbij past transparantie. Daarbij passen bestuurders die de belangen van de deelnemers onderschrijven. Daarbij past een sociaal gevoel. Daarbij past ook een passend honorarium, passend in de geest van “de bedrijfsactiviteit”.
  Ook die verhoudingen zijn compleet uit balans. Ook vreemd om als “bestuurder” zitting hebbende in de “Kasbank” notabene namens de werkgeversbelangen en daar ook nog eens 60K voor te ontvangen bovenop een riante beloning en daarmee niet passend…. .

  Deze uitzending roept heel veel vragen op. Ook de brandende vraag of het niet tijd wordt dat de politiek hier daadwerkelijk een resultaatgevende actie op onderneemt en wel op korte termijn !!

  Het management deugt blijkbaar niet. Het bestuur is niet capabel en houdt zich meer bezig met zelfverrijking, het heeft zich omringt met “wetenschap” ,(de wetenschap is – /hoogleraren zijn,- per saldo niet vies van betaalde opdrachten,) en dure advocatuur met naam en faam en één met politieke tentakels ? . Ingegraven en in de “defensive mode”. Transparantie ligt nog heel ver weg en niet in het verschiet.

  Bij beheer van maatschappelijk geld past een totaal andere visie van bestuur en management zeker in deze tijden. Dit ontbreekt volledig in deze “bedrijfstak”.

  De laatste seconden van de uitzending zeggen genoeg… de stilte in plaats van een afsluitend commentaar..

  het maakt sprakeloos allemaal te gek en vooral te veel voor woorden..

  Het woord is aan de politiek ?

  Nb met alle respect voor Klijnsma maar die gaat deze klus niet redden en laat het nu ook gebeuren…. ? .

  oosterwijck says:

  De zéér goed gevulde pensioenkas heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op een bepaald soort mens, de parasieten der mensheid, die een ongebreideld talent hebben, anderen geld afhandig te maken. … Deze georganiseerde diefstal van ons opgebouwde pensioen, is voor een deel nog te redden, door acuut een wet aan te nemen, dat de beheerkosten, die nu €7 miljard per jaar bedragen ( 7000.000.000) niet meer mogen bedragen dan de werkelijke directe kosten. Het kan ook voor 1/10 van dit bedrag.

  Dus geen gouden handrukken meer voor afscheid nemende managers.
  Dus geen juridische kosten meer bij de duurste advocatenkantoren.
  Dus geen schenkingen (zwijggeld) meer aan de vakbonden.
  Dus geen uurtarieven van €25.000 voor adviseurs.

  Verder is het raadzaam om het aantal pensioenfondsen te beperken tot hooguit 5 stuks. Nu is de situatie zo, dat in Nederland, 540 pensioenfondsen actief zijn, die allemaal, minstens één maar vaak meerdere directeuren op de loonlijst hebben, allemaal een aantal bestuursleden hebben en allemaal een legertje adviseurs en juristen in dienst hebben. Al deze parasitaire zakkenvullers eten mee van uw en mijn pensioen spaarpotje.

  Als we 95% van dat parasitaire tuig ontslagen hebben, kunnen alle gepensioneerden in Nederland, een opslag ontvangen van hun pensioen. En kan het pensioen 2x per jaar geindexceerd worden, net als in Belgie, altijd al gebruikelijk is. …. Dat betekend: Nooit meer korten op ons inkomen.

  Heb ik al een politiek partij gehoord over en dergelijk voorstel? …