Over pensioenfondsen: de ene fout is de andere niet

Het uitvoeren van een pensioen is mensenwerk. Natuurlijk gaat er in die uitvoering wel eens wat mis. Dat beschouw ik als een gegeven. Wat ik interessant vind, is hoe er met zo’n misser wordt omgegaan. Op zo’n moment leer je de mens -of in dit geval: het pensioenfonds- namelijk beter kennen.

Ik geef u twee praktijkcasussen:

Casus 1

Meneer X heeft een goedbetaalde baan in de metaalsector. In 1977 loopt hij door een verkeersongeval ernstig hersenletsel op. Uiteindelijk raakt hij in 1980 definitief arbeidsongeschikt.

In 2005 is meneer X nog steeds arbeidsongeschikt, en gaat hij met pensioen. Het pensioen dat hij heeft opgebouwd, blijkt bijzonder karig. Pas dan komt meneer X erachter dat hij in 1980 een formuliertje had moeten invullen waarmee hij zijn pensioenopbouw premievrij had kunnen voortzetten, in verband met zijn arbeidsongeschiktheid. Meneer X vult het formuliertje alsnog in, in de hoop zijn pensioen te repareren. Het pensioenfonds reageert: u had het formuliertje destijds binnen een jaar moeten inleveren. U bent dus 34 jaar te laat. Wij gaan uw pensioen dus niet repareren.

Casus 2

Mevrouw Y krijgt op een dag een brief van het pensioenfonds. Wat blijkt: het pensioenfonds heeft vastgesteld dat mevrouw tussen 1 juli 2013 en 31 oktober 2015 ca € 5.700,– te veel pensioen heeft ontvangen. Dat komt doordat het pensioenfonds een verkeerde berekening heeft gemaakt. Mevrouw kon niet weten dat de berekening niet klopte. Het pensioenfonds wel. Maar dat ontdekte de fout pas na meer dan 2 jaar. Het pensioenfonds kort het pensioen structureel met 200 euro per maand. Daarnaast wordt het te veel uitbetaalde pensioen de komende 2 jaar ingehouden op het verlaagde pensioen. Van de ene op de andere maand is het pensioen van mevrouw daardoor bijna 450 euro lager. Netto, per maand.

In de eerste casus heeft de pensioendeelnemer een fout gemaakt. De gevolgen zijn voor hem verstrekkend en onomkeerbaar. In de tweede casus heeft het pensioenfonds een fout gemaakt. De impact voor het pensioenfonds is zeer gering, maar het fonds herstelt de fout. Leg je deze gevallen langs de juridische meetlat, dan staat het pensioenfonds beide keren in zijn recht. Maar ik noem dit meten met twee maten. En dat levert scheve resultaten op. Daarom zal ik als MAX Ombudsman tegen deze en dergelijke praktijkgevallen strijden. Pensioenfondsen, zet de deur alvast open, want ik kom eraan!

Geef een reactie

Reacties (7)

  Dieuwertje Eva says:

  Ik hoop dat u er iets aan kunt doen !

   Rogier de Haan says:

   Dat is gelukt. Meneer X krijgt alsnog zijn volledige pensioen.. Met terugwerkende kracht nog wel, dus meneer X is nogal in de wolken!

   Ondertussen hebben we tientallen soortgelijke meldingen gekregen. Voor iedereen proberen we een passende oplossing te bereiken.

   En mevrouw Y kan ook tevreden zijn. Zij hoeft bij nader inzien toch niets meer terug te betalen aan het pensioenfonds. Dat had dan maar beter op de kleintjes moeten letten!

  dirk van someren says:

  ik heb hier al eerder over gereageerd. Mijn vrouw is spaanstalig geboren en opgegroeid, werd depressief en kwam via allerlei omwegen uiteindelijk in de WAO. Dit alles speelde 10 jaar geleden. Omdat zij “het formuliertje” niet had ingevuld verliest zij het recht op premievrije pensioenopbouw. we kunnen hierover niets meer boven water krijgen omdat het ouder is dan 10 jaar. Het betreft hier pensioenfonds “Zorg en Welzijn”. Volgens de regeltjes zijn we gewoon uitgepraat. Het gaat mij nog niet eens zozeer om het geld wat wij missen, maar om de vele nederlanders die “anderstalig” zijn geboren en opgegroeid. Ik denk dat er vele duizenden van deze nederlanders (zoals mijn vrouw) zijn die niet eens weten dat ze hier iets hebben laten liggen. Ik heb het voor haar moeten ontdekken.

  Iemand die in een andere taal is opgegroeid, zoals mijn vrouw (met een MBO opleiding in haar eigen land) is hier altijd nog een “laaggeletterde”. Ze kan wel lezen wat er staat maar vaak niet begrijpen wat de strekking van de tekst is.

  Het pensioenfonds loopt hier gewoon mee weg.

  Andrea51 says:

  Tijdens voorlichtingen over WIA en WAO kwam ik het probleem van premie vrij pensioen opbouw heel vaak tegen. Er zijn zelfs pensioenfondsen waar je al binnen 6 weken door moet geven dat je premie vrij pensioen wilt opbouwen. Soms kan het alsnog gerepareerd worden, maar vaak ook niet. Dit zou gewoon bij het ingaan van de WIA gemeld moeten worden. Het is wel heel zuur als je 20 jaar pensioen opbouw mist en je weet dat niet.

   Rogier de Haan says:

   Inmiddels is dit wettelijk geregeld: sinds 2011 is het UWV verplicht de arbeidsongeschiktheid te melden aan de pensioenuitvoerder. Simpel, probleem opgelost. De mensen die daarvóór in deze situatie zijn beland, vallen echter tussen wal en schip.

  McCage says:

  De casus van mijnheer X spreekt ook mij aan.
  Ik heb in 2009 als gevolg van een ski-ongeluk hersenletsel opgelopen en ben arbeidsongeschikt geraakt. Drie jaar later definitief (IVA uitkering).
  Sinds 2014 ontvang ik geen arbeidsongeschiktheidsuitkering meer maar AOW en ander pensioen, ook nogal karig.
  Op de datum van het ongeluk was ik in dienst van het UWV(sic!) op een tijdelijk contract dus via een payroll organisatie. Over voortzetting van pensioenopbouw was mij niets bekend en met hersenletsel heb je ook niet het vermogen om van alles vergaand uit te zoeken. Extra pensioen zou ook mij erg goed uitkomen!

  oosterwijck says:

  Ik ben 14 jaar werkzaam geweest binnen de Sociale werkvoorziening (vanwege een handicap) en in 2008 ontslagen, omdat er niet langer passend werk geboden kon worden. ??? Pensioenopbouw bij het PWRI (Pensioenfonds Werk en Reintegratie). Daar kun je al vraagtekens bij zetten. De Sociale Werkvoorziening, die geen aangepast werk heeft? … Ik had automatisch recht op een WAO (IVA) uitkering, maar daar sprak niemand over. Ik werd gewoon aangemeld bij het UWV voor een WW uitkering. De arbeidsbemiddelaar wist niet goed raad met me, ik had geen sollicitatieplicht, maar ze hield lang haar mond over mijn recht op een IVA uitkering. Na 2 jaar, kreeg ik een brief, hoog uit de organisatie, dat mijn arbeidsbeperking werd ingetrokken en dat ik moest solliciteren, op een reguliere baan. Toen werd het de arbeidsbemiddelaar te gortig en wees me op mijn rechten. Ik heb na twee jaar WW, alsnog een IVA uitkering aangevraagd en gekregen. Niemand wees me op de regeling, dat je premievrije pensioenopbouw kunt vragen. Pas in 2014, kwam ik daarachter. En vroeg alsnog premievrije opbouw. Die werd me meteen gegeven. Bravo pensioenfonds PWRI. Maar ik mistte wel 3 jaar pensioenopbouw vanaf 2008 t/m 2011. Dat wil zeggen 2 jaar in de WW periode en het jaar 2011, vanwege de ingangsdatum van de wettelijke bepaling. In de twee jaar dat ik WW kreeg, heeft UWV wel pensioeninleg verricht, maar dat kan ik niet terugvinden in mijn pensioenoverzicht. Ik heb daar vragen over gesteld bij UWV, maar nooit antwoord gekregen. Die reageren maar op een ding, als je een foutje maakt in je werkbriefjes, dan zijn ze er als de kippen bij om betrokkene te korten. … Ik zal nu ook eens bij PWRI informeren, hoe het daar mee is gesteld. … Moraal van het verhaal: Waarom wordt het zo ingewikkeld gemaakt? Waarom niet automatisch de pensioeninleg continueren?