Zwarte zwanen

Aan de kijkers van Zwarte Zwanen 6

Beste kijkers,

MAX bracht met Zwarte Zwanen opnieuw vele pennen in beweging. Honderden kijkers reageerden per mail, brief, telefoon en sociale media op de zesde aflevering uit de serie: U en de pensioenelite. We kunnen u onmogelijk allen een persoonlijke reactie zenden. Daarom dit algemeen gestelde antwoord.

Riet Zaal

Allereerst gaan we in op de uitgesproken wens van tientallen kijkers een geldelijke bijdrage aan Riet Zaal te leveren. De harde formeel juridische opstelling van Pensioenfonds PMT en de juridische trucs van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek appelleerden aan het geschonden rechtvaardigheidsgevoel van velen van u. Van een piepklein pensioen van 87 euro netto haalt PMT nu ook nog eens 38 euro af.

Wat kunnen wij voor mevrouw Zaal betekenen? ‘Ik wil de kosten waartoe zij door de rechter veroordeeld is voor mijn rekening nemen.’ ‘Zullen we een fonds voor mevrouw Zaal beginnen?’ Allerlei suggesties deed u. Wij hebben het aan mevrouw Zaal voorgelegd. Zij is geraakt door deze uitingen van solidariteit, maar zal voorlopig geen gebruik maken van het aanbod. Een advocaat houdt zich sinds kort namens haar opnieuw met deze zaak bezig. Mevrouw Zaal wil afwachten wat daar het resultaat van is. Wij respecteren haar besluit en hebben de mailadressen van de mensen die haar tot steun willen zijn. Wellicht komen we daar in een later stadium op terug. Dank, veel dank voor uw oprechte aanbod.

Een kijker schreef ons: ‘Het voorbeeld van mevrouw Zaal, is een slim trucje van advocaat die daarvoor bovengemiddeld wordt beloond. De moraliteit van die pensioenwereld is ver te zoeken, het is puur een vorm van diefstal, niet meer, niet minder. En naar alle waarschijnlijkheid is dit het topje van de ijsberg.’

Werk aan de winkel

Velen van u vroegen zich af of het hier nu bij zal blijven. ‘MAX, wat zijn jullie verder van plan te ondernemen?’, vroegen velen zich af. ‘MAX moet de uitwassen van de pensioenindustrie voortdurend blijven behandelen’, lazen wij. We kunnen u ten dele gerust stellen. Onze MAX Ombudsman Rogier de Haan behandelt vele individuele dossiers van gepensioneerden en werknemers. Met die activiteiten zal hij doorgaan.

Wij constateren bij MAX dat de vakbonden in de pensioenbesturen meer tegenstander dan belangenbehartiger van hun eigen leden zijn geworden. Vakbondsbestuurders zijn onderdeel van de pensioenelite geworden. Ze accepteren de, in de ogen van hun eigen leden, uitwassen van vermogensbeheerders. Bovendien worden de fouten van de pensioenfondsen niet aangepakt. AFM, Nederlandse Bank en de, door de pensioenwereld betaalde, Ombudsman Pensioenen (niet te verwarren met ónze Ombudsman) schieten te kort. Zoveel is duidelijk. Werk aan de winkel. Ook duidelijk. Maar welke vorm dat zal krijgen? Dat is nog onduidelijk.

Zorgvuldig met ons geld omgaan

Op allerlei manieren tipte u ons op fouten die met ‘andermans geld’ door pensioenfondsen en pensioenuitvoerders gemaakt worden. Niet alleen werknemers en gepensioneerden schreven ons. Werkgevers en directeuren meldden zich bij MAX met nieuwe verhalen over pensioenadministraties waar het fout loopt.

Daarnaast klom u in de pen om uw eigen pensioenfonds te wijzen op haar verantwoordelijkheid zorgvuldig met ons aller geld om te gaan. Het graaigedrag dat in de hele pensioenwereld zichtbaar is, wordt door u allen afgewezen. Voor een bijbaan bij een bank, zoals PFZW-directeur Peter Borgdorff heeft, had niet een briefschrijver een waarderend woord over.

Opende de ogen

De laatste aflevering uit onze serie opende dus opnieuw vele kijkers de ogen. Verbazing, verbijstering en ongeloof klonk in uw brieven door. Adhesie met ‘hoofdrolspelers’ als Christine Brandt, Riet Zaal en Herman Oosterkamp bracht u in vele toonaarden onder woorden. Slechts een enkeling stelt dat MAX geen kritiek mag leveren op dat prachtige pensioensysteem van ons. Allereerst dit: ons pensioenstelsel is alleen zo goed, omdat miljoenen Nederlanders dagelijks verplicht 80 miljoen euro in de pensioenpotten stoppen. En daarnaast: die kritiek kwam zonder uitzondering van mensen die in de pensioenwereld werken.

Invloed van de politiek is beperkt

Dat het parlement de afgelopen 4 jaar niet in staat was de pensioenwereld in toom te krijgen, is ons niet ontgaan. Er is, op enkele uitzonderingen na, weinig kennis van zaken in de Tweede Kamer. De staatssecretaris die over pensioenen gaat, werd in deze kabinetsperiode vooral beïnvloed door de pensioenwereld. Bovendien is de bevoegdheid van de politiek over de enorme pensioenpot beperkt, omdat het ‘privaat’ geld betreft. En het pensioensysteem is ook nog eens onbegrijpelijk ingewikkeld gemaakt

De pensioenindustrie zelf gaf bij monde van vertegenwoordigers van ABP en pensioenfonds PMT de boodschapper (omroep MAX) de schuld. Het is de reflex van autoriteiten die in hun ogen onwelgevallige feiten ter zijde schuiven. In die zin kregen bezorgde premiebetalers van deze twee fondsen ook antwoord. MAX zou een onjuiste voorstelling van feiten geven. ABP en PMT verzuimen echter uit te leggen wélke feiten onjuist zijn. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de pensioenwereld hier op doorzichtige manier haar straatje tracht schoon te vegen. U kunt er van op aan: alle door ons gepresenteerde feiten zijn driedubbel gecheckt. Voor elk feite hebben we meerdere, betrouwbare bronnen.

Dankbaar

Tot slot zijn we er trots op dat u ons massaal complimenteerde met deze aflevering waarin Nederlanders hun oprechte verhaal deden. MAX houdt van positieve journalistiek. U hoorde het zinnetje wellicht in Zwarte Zwanen 6. We zouden in Zwarte Zwanen een halleluja-aflevering maken als er aanleiding toe is. We constateren echter dat de uitwassen in de pensioenwereld niet aangepakt worden. Misstanden waarin de belangen van pensioenpremiebetalers en gepensioneerden geschaad worden, moeten steeds aan de kaak worden gesteld.

Dank voor alle getoonde betrokkenheid,
Vriendelijke groeten,
Cees Grimbergen, verslaggever MAX

Geef een reactie

Reacties (4)

  oosterwijck says:

  Geen dank, Cees en omroep Max, ik heb genoten van een stukje goed journalistiek werk. Alle dankbaarheid is mijnerzijds. … Ga zo door. … In het belang van alle loonslaven, die gezien worden als prooi, door de parasieten der mensheid, is een poortwachter nodig, die onze pensioenen bewaakt.

  oosterwijck says:

  Uit de hele serie van zwarte zwanen blijkt een bepaald finacieel systeem, betreffende de betaling van een vastgestelde verplichte pensioenbijdragen door de consumenten en de absolute willekeur, bij de uitbetaling van het pensioen. De ontvanger van de pensioenpremie, kan allerlei argumenten bedenken om uitbetaling te manipuleren. … Dit systeem staat niet op zich zelf, maar zie je terug bij andere financiele producten, zoals: “Woekerpolissen”, … ook daar zie je een vaste verplichte periodieke betaling van een bijdrage aan de verzekeringsmaatschappij en een absolute willekeur bij de uitbetaling van de beleggingsopbrengst. De ontvanger van jouw beleggingskostenpremie kan allerlei argumenten bedenken om uitbetaling te manipuleren. … Ook zie je dit systeem bij de ziektekostenverzekering, ook daar betaal je een vastgestelde verplichte periodieke bijdrage en moet je maar afwachten, wat je uitbetaald krijgt, bij ziekte en zorg. Ook de ontvanger van jouw ziektekostenpremie kan allerlei argumenten bedenken om uitbetaling van jouw ziektekosten te manipuleren. … Het komt hier op neer, de parasieten der mensheid dwingen U tot een vaste bijdrage, zonder dat daar een vaste uitbetaling tegenover staat. … Denk daar eens over na! …

  Er is zelfs nog een instituut, die experimenteert met dit systeem, de goede doelen industrie. … Ok die vragen steeds vaker aan consumenten om periodiek een vast bedrag bij te dragen, en ook daar moet je maar afwachten wat er met jouw verplichte bijdrage aan hulp verleend wordt. … Eén ding hebben alle voorbeelden die ik genoemd heb met elkaar gemeen, ze blinken niet uit in openheid. … Graag zou ik zien dat Cees Grimbergen of een of andere collega (van Omroep Max) dit fenomeen eens goed bestudeerd en uitpluist. … Ik geloof absoluut in een complot, van de parasieten der mensheid, die dit systeem hebben bedacht om hun eigen soort, van een vast inkomen te voorzien, op kosten van het gepeupel. Zonder dat vaststaat, wat je daarvan terugziet. …

  Frekie says:

  ik heb gisteren ook gekeken en knipperen de heren van de pensioenpotten niet met hun ogen als het over de salarissen gaat ,ze doen net of ze van niets weten wie is er nu dom ?ga zo door Max laat het maar donderen in Den Haag .Ben zelf slecht ter been maar als er een actie komt wil ik ook meedoen !

  Holiday420 says:

  Het zal de beheerders van de pensioenen, geen bal uitmaken hoe de nieuwe pensioenwet er uit gaat zien, zolang zij maar die torenhoge salarissen blijven behouden en misschien nog meer gaan krijgen.
  De werkzaamheden van deze nieuwe pensioenwet, zal veel meer werk veroorzaken en daardoor veel meer geld gaan kosten wat de leden weer moeten betalen.