partnerpensioen

Update: korting op partnerpensioen vanwege leeftijdverschil

In ons spreekuur krijgt MAX Ombudsman veel zaken binnen van weduwes die gekort worden op hun partnerpensioen. Zo ook die van mevrouw Krol. 

Mevrouw Krol is geboren in 1954. De heer Krol in 1938. De heer Krol overleed in 2015. Sindsdien ontvangt mevrouw Krol een partnerpensioen. Vanwege het grote leeftijdsverschil wordt zij maandelijks 15 procent op dat partnerpensioen gekort. Of mevrouw De Vries. Zij is geboren in 1955, de heer De Vries in 1941. Toen de heer De Vries in 2000 overleed, kreeg mevrouw De Vries een partnerpensioen. Vanwege het grote leeftijdsverschil kort het pensioenfonds het partnerpensioen met 10 procent.

Discriminatie op geslacht

Deze leeftijdskortingen zijn, over het algemeen, niet geoorloofd. 9 van de 10 keer is een vrouw hier namelijk de dupe van en slechts 1 op de 10 keer een man. Discriminatie op grond van
geslacht dus. De oorzaak laat zich raden: binnen het huwelijk is het nu eenmaal veel vaker zo dat de man een stuk ouder is, dan andersom. Ruim een jaar geleden zette de Hoge Raad daarom een
streep door deze kortingsregeling. Pensioenfondsen mogen de korting alleen nog toepassen als ze kunnen aantonen dat de regeling bij hen niet discriminerend uitpakt. Of als het pensioenfonds
omvalt als de kortingsregeling wordt afgeschaft.

Tientallen reacties

Wij kregen het idee dat we een belangrijk onderwerp te pakken hadden. Eind vorig jaar vroegen we daarom op deze plek naar uw ervaringen. Daarop kwamen tientallen reacties. Iedereen die zich meldde, adviseerden we onze column op te sturen naar het pensioenfonds en een reactie hierop te vragen. Zo ook mevrouw Krol en mevrouw De Vries. Sinds enkele weken komen de reacties binnen. Hierdoor hebben we inmiddels een aardig beeld van de omvang van het probleem.

Bel ons, wij helpen u

Iedereen die te maken heeft met een leeftijdskorting op het partnerpensioen en van wie de oudere partner ná 1990 nog pensioen opbouwde, heeft mogelijk nog geld tegoed van het pensioenfonds. Het gaat dus om oudere huwelijkspartners die ná 1925 geboren zijn, en inmiddels zijn overleden. Denkt u dat u tot deze categorie behoort, belt u dan naar ons spreekuur. Vandaaruit helpen wij u verder. Voor mevrouw Krol en mevrouw De Vries hebben we de korting er al afgekregen. Mevrouw Krol kreeg een nabetaling van 2.000 euro en een maandelijkse verhoging van haar  partnerpensioen van 135 euro. Mevrouw De Vries kreeg een nabetaling van maar liefst 60.000 euro en een maandelijkse verhoging van haar partnerpensioen van 250 euro.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een antwoord

Reacties (2)

    Jaimita says:

    Wat is de motivatie om te korten. Leeftijdsverschil slaat dus nergens op

    oosterwijck says:

    Pensioenfondsen verzinnen van alles om maar zo weinig mogelijk uit te betalen aan de rechthebbenden. Zo blijft er des te meer over, om zichzelf en elkaar te verrijken, met andermans (spaar)geld. … Beter is, dat ze zich druk maken om de forse betalingen aan: adviseurs, juristen, en bestuursleden van de pensioenfondsen. Er zijn tal van parasieten, die onrechtmatig de pensioen(spaar)gelden van anderen opvreten. En pensioenfondsen besteden miljarden (andermans geld) aan superluxe bijeenkomsten, waar duizenden parasieten op af komen om hun netwerk te updaten, en ze elkaar informeren: “hoe nog meer (andermans) geld te kunnen souperen? ” De enige remedie, om dat tuig te remmen is, “Schandblokken” in de media oprichten. Elke wandaad, van die parasieten, moet openbaar gemaakt worden met naam en toenaam, vergezeld van een foto. Tevens moeten beleggingsresultaten en beleggingsdoelen, bij wet, openbaar gemaakt worden, zodat we zien waar dat tuig ons geld voor gebruikt en waar ons geld wordt weggesluisd. Dat is de enige remedie.