Wat levert die column op

Wat levert die column op?

In de aanloop naar het Nationaal Pensioendebat besloten we een rondje te bellen. Niet naar pensioenprominenten en politici, maar naar lezers van deze rubriek. Voor veel mensen is onze column namelijk dé manier om hun pensioenprobleem aan te kaarten bij het pensioenfonds.

De laatste paar jaar hebben we op deze plek een aantal grote pensioenonderwerpen bij de hoorns gevat. Van problemen rondom vergeten pensioenen tot fondsen die geld terugvorderen op gepensioneerden. Van misgelopen premievrije pensioenopbouw tot weduwes die gekort worden op hun partnerpensioen vanwege het leeftijdsverschil met hun partner. Op deze columns kregen we
vele honderden meldingen binnen van mensen die hetzelfde aan de hand hadden.

Stuur die column op

Deze grote aantallen maken het voor ons onmogelijk om zelf achter al die pensioenfondsen aan te gaan. Daar hebben we een praktische oplossing voor gevonden. We adviseren de bellers om de column die ook op hun situatie van toepassing is, op te sturen naar het pensioenfonds. Ze kunnen daarbij vragen om dezelfde oplossing zoals die in de column staat beschreven. Op deze manier
hebben al veel lezers van MAX Magazine een oplossing voor hun pensioenprobleem gekregen. Maar zoals dat gaat, krijgen we van lang niet alle bellers de afloop te horen. Vandaar dat we zelf af en toe een terug belronde organiseren. Het Nationaal Pensioendebat was een goede aanleiding om dat weer te doen.

Vrolijke gesprekken

Dat leverde een aantal vrolijke gesprekken op. Met de heer Harmsen bijvoorbeeld. Hij werd in 1999 afgekeurd. Doordat hij dat niet had gemeld bij het pensioenfonds, bouwde hij tot zijn pensionering in 2009 geen pensioen meer op. Na het opsturen van onze column is zijn pensioen volledig gerepareerd. Een ander voorbeeld is de heer Feenstra. Hij kreeg een paar maanden geleden van zijn pensioenfonds te horen dat er een fout was gemaakt in de pensioenberekening. Hij moest 4.400 euro terugbetalen. Hij stuurde onze column hierover op. De terugvordering verdween als sneeuw voor de zon. Of mevrouw Post. Zij wordt na het toesturen van onze column over discriminatie van jongere weduwes niet langer gekort op haar partnerpensioen. Ze kreeg
een nabetaling van 6.000 euro en ontvangt voortaan elke maand 110 euro meer pensioen.

We horen het graag

Niet alle gesprekken waren zo feestelijk. Maar ook als de column niet meteen het gewenste resultaat brengt, horen we dat graag. Op die manier houden we in de gaten hoe de verschillende pensioenfondsen zich opstellen. Daar kunnen we ze zo nodig op aanspreken. Of u er nu meteen wat mee kunt of niet, zeker is in elk geval dat meer mensen zouden moeten doen wat lezervan-
het-eerste-uur mevrouw Martin doet: bewaar al onze columns in een plakboek. Op een dag kan zo’n exemplaar veel geld waard zijn.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Het is hartverwarmend om te lezen, dat er veel mensen geholpen zijn door het werk van Max ombudsman. Deze werkzaamheden tonen aan dat er veel onrecht heerst onder de bevolking en een, makkelijk toegankelijk, recht systeem nodig is (moet komen) voor de burgers. Ik denk hierbij aan een landelijk netwerk van regionale (stedelijke) ombudsmannen (betaald door de overheid) die makkelijk en gratis toegankelijk zijn. Het huidige rechtssysteem, via bureau rechtshulp vestigingen is te bureaucratisch en heeft een drempel opgeworpen voor procedures, met een vordering die minder dan €500 bedragen en instellen van beperkte openingstijden. Bovendien zijn deze vestiging overbelast, er staan altijd wachtrijen voor de deur op momenten van opening en er zijn uren wachttijd met nummertjes trekken, voor de vele slachtoffers van rechtsongelijkheid. De regering (lees VVD) heeft de rechtsgang voor de bevolking afgesneden, door procederen moeilijker en duurder te maken. En de commerciele rechtsbijstandsverzekeringen functioneren niet naar behoren. Veel klienten worden daar afgewimpeld met smoesjes en alleen lucratieve zaken worden in behandeling genomen. Bovendien moet je niet twee keer een beroep op hen doen, daar hebben ze een hekel aan.