Pensioenmanifest

Massale steun voor MAX Pensioenmanifest

Op 14 mei 2018 presenteerde MAX het Pensioenmanifest. Het werd de afgelopen tijd massaal ondertekend. Meer dan 85.000 ondertekenaars vinden dat ons pensioenstelsel goedkoper, eerlijker en simpeler moet worden.

Dit najaar gaat MAX de handtekeningen én het manifest overhandigen. Pensioenfondsen, vakbonden, toezichthouders en politiek zullen kritisch gevolgd blijven worden. Ook blijven wij pleiten voor een stop op extreem hoge betalingen aan managers uit onze pensioenpotten. Bovendien moet een eind komen aan schimmigheid en geheimhouding. En vriendjespolitiek bij benoemingen in
hoge pensioenposities is niet meer van deze tijd.

Dat MAX de vinger aan de pols moet houden, wordt ook deze zomer weer duidelijk. De harde kern in de pensioenwereld geeft haar bevoorrechte positie niet op. Een positie trouwens die zij dankt aan het geld van andere mensen. Diverse pensioenautoriteiten lieten weten dat aan miljoenenhonoraria geen eind gemaakt kan worden. Ook moet geheimhouding blijven bestaan, stellen pensioenbobo’s.

Recent toonden de toezichthouders op de pensioenfondsen, Nederlandsche Bank en AFM, hun onvermogen. Ze benoemden bankiers als toezichthouders op hun eigen toezicht! Het is opnieuw bewijs dat de pensioenwereld meer bezig is met haar eigen voortbestaan dan met de belangen van gepensioneerden en pensioenpremiebetalers.

Journalisten van Omroep MAX lichtten tegels die tot nu toe niet door Nederlandse journalisten gelicht werden. De parlementaire controle op de uitwassen stelt weinig voor. Een voorbeeld. De PvdA-pensioenspecialist Roos Vermeij stelde 5 jaar lang niet één kritische vraag aan staatssecretaris Klijnsma die over pensioenen ging.

Toen ze na de verkiezingen van vorig jaar uit het parlement vertrok, verwierf ze een goed betaalde baan bij Pensioenfonds PME. Bij PME lopen de gepensioneerden sinds 2008 meer dan 15 procent in koopkracht achter. MAX blijft de pensioensector dus onverminderd kritisch volgen. Tienduizenden kijkers lieten ons weten hoe belangrijk zij onze inzet voor een eerlijk pensioenstelsel vinden. Wij zullen het in ons gestelde vertrouwen niet beschamen. Wat met de MAX-serie Zwarte Zwanen en het Nationaal Pensioendebat begon, zal worden volgehouden. Oneerlijke praktijken met het geld van miljoenen Nederlanders moeten stoppen. U kunt ervan op aan dat we die missie zeer serieus nemen.

Tot slot nog 1 vraag aan u allen. Wilt u het Pensioenmanifest delen met uw familie, vrienden en kennissen? Vraag hen ook te ondertekenen. Zo wordt ons geluid nóg krachtiger! Ga naar www.maxpensioenmanifest.nl en zet uw handtekening!

(Bron: MAX Magazine)

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Schandelijk, dat er maar 85.000 gedupeerden het manifest hebben getekend. Het hadden er 850.000 moeten zijn. De meeste mensen die aanspraak zouden moeten kunnen maken op een eerlijk pensioen, laten het afweten als er geprotesteerd moet worden. De meeste mensen, wachten af, totdat anderen het voor hen oplossen. Het zelfde verschijnsel als bij de vakbonden, waar ook altijd te weinig deelnemers waren om een vuist te kunnen maken tegen de stelende machtshebbers (de uitverkorenen en lid van de VVD). Niets van je laten horen, is niet alleen laf, maar ook a-sociaal. Ik wil dan ook zeggen tegen Omroep Max: Ga nog maar even door, met assen uit het vuur kruien, voor al die lamzakken, die achteroverleunen (voetbal kijkend) totdat hun pensioen hersteld wordt.