Klijnsma wil van geheime afspraken over pensioengeld af

Staatssecretaris Klijnsma wijst geheime schikkingsovereenkomsten tussen pensioenfondsen en zakenbanken af. In de MAX-documentaire Zwarte Zwanen zegt Klijnsma over een geheime deal tussen Pensioenfonds Vervoer en Goldman Sachs: ‘Dat deugt dus niet’. Een groep vrachtwagenchauffeurs probeert al een jaar te achterhalen hoeveel van hun pensioengeld in deze zaak verloren ging.

Opzettelijk tekortschieten

Pensioenfonds Vervoer leed naar eigen zeggen door toedoen van Goldman Sachs 250 miljoen euro schade. Het Pensioenfonds daagde de zakenbank daarop voor de Londense rechtbank en schikte vervolgens in 2014 met Goldman Sachs. Uit rechtbankstukken in bezit van MAX blijkt dat de Amerikaanse belegger door PF Vervoer beschuldigd wordt van nalatigheid, contractbreuk, opzettelijk tekortschieten, fraude en het verzaken van haar zorgplicht. Ook zou Goldman Sachs Asset Management voor ‘eigen rekening’ gehandeld hebben: Goldman Sachs speculeerde op waardedaling van bezit van Pensioenfonds Vervoer om er zelf winst op te maken. In totaal had Pensioenfonds Vervoer 5,4 miljard euro bij Goldman Sachs ondergebracht.

Chauffeurstoekomst

Het afgelopen jaar probeerden 8 vrachtwagenchauffeurs van de groep Chauffeurstoekomst te achterhalen hoeveel geld Pensioenfonds Vervoer terug kreeg van Goldman Sachs. In Zwarte Zwanen leggen zij uit dat hun eigen vakbondsvertegenwoordigers in het pensioenbestuur gebonden zijn aan de geheimhouding. FNV- en CNV-vertegenwoordigers verklaren bij MAX dat toezichthouder De Nederlandsche Bank akkoord ging met de inhoud van de geheime schikkingsovereenkomst. Directeur Frank Elderson van De Nederlandsche Bank zegt echter tegen MAX: ‘Ik ken de inhoud van de schikking niet.’ Staatssecretaris Klijnsma: ‘De Nederlandsche Bank dient alle informatie bij het Pensioenfonds op te vragen.’

De chauffeurs stellen in de MAX-documentaire dat vakbondsvertegenwoordigers  in het pensioenfondsbestuur vrezen voor hun bezit als zij over deze deal ‘uit de school zouden klappen’. Ze zouden dan door Goldman Sachs persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.Pensioenfonds Vervoer bevestigt de juridische controverse. Maar, stelt het fonds: ‘Er is geen greep in de kas gedaan door Goldman Sachs.’ Het Pensioenfonds wil niet toelichten waar de fraude precies uit bestond. Het fonds spreekt over ‘een meningsverschil met Goldman Sachs’. En: ‘Er waren dingen gebeurd die niet volgens de afspraak waren.’ Het Pensioenfonds onthoudt zich in de documentaire van commentaar.

De vrachtwagenchauffeurs willen het er niet bij laten zitten. Alle grote Nederlandse pensioenfondsen sloten de afgelopen jaren geheime schikkingsovereenkomsten met zakenbanken. Deze zaak komt aan bod in Zwarte Zwanen 4 – De schimmigheid blijft, die MAX vrijdag 15 juli 20.55, NPO 2, uitzendt

Geef een reactie

Reactie

    oosterwijck says:

    Heel goed dat je Kleinsma ondervraagt, maar vertrouw haar niet, ze liegt aan de lopende band. Ik heb al meerdere keren gezien dat ze om een reactie gevraagd wordt, over de leegloop bij de Sociale werkvoorziening en telkens geeft ze hetzelfde standaard antwoord: ” Is dat zo, … dat is niet goed, … daar moet ik eens opnieuw naar kijken”. En daar blijft het bij, ze kijkt nergens opnieuw naar. En alles blijft zoals het was. Ook wat onze pensioenen betreft, zal ze niets doen voor de loonslaven, ze staat geheel ten dienste van de uitverkorenen.