pensioen

Als het pensioenfonds een fout heeft gemaakt…

Moet ik te veel ontvangen geld aan het pensioenfonds terugbetalen? Deze vraag krijgen we de laatste tijd vaak in ons spreekuur.

Eigenlijk is het verhaal steeds hetzelfde. Het pensioenfonds is erachter gekomen dat het een fout heeft gemaakt in de berekening van het maandelijkse pensioenbedrag. Het pensioen gaat vanaf dat moment omlaag. Daarnaast wordt het te veel betaalde pensioen verrekend met de toekomstige pensioenuitkeringen.

Zomaar 450 euro minder

Zo kreeg mevrouw De Jong eind vorig jaar een brief van haar pensioenfonds Zorg & Welzijn. Wat bleek: Zorg & Welzijn had ontdekt dat mevrouw De Jong ruim 2 jaar lang elke maand 200 euro te veel pensioen had ontvangen. In totaal ging het om 5.700 euro. Het pensioenfonds kondigde aan de pensioenuitkering structureel met 200 euro per maand te zullen korten. Daarnaast zou het te veel uitbetaalde pensioen de komende 2 jaar worden ingehouden op het toch al verlaagde pensioen. Van de ene op de andere maand was haar pensioen daardoor bijna 450 euro lager. Netto. Dat veroorzaakte onmiddellijk problemen. Bezorgd belde mevrouw De Jong ons op. Moest ze dit zo maar accepteren?

Alles is van u

Op basis van de hoogte van uw (pensioen)inkomen maakt u dag in dag uit allerlei financiële beslissingen. Veel kleine beslissingen, zoals het doen van de boodschappen, maar soms ook grote, zoals het kopen van een huis. Het is dan ook cruciaal dat u erop kunt vertrouwen dat uw inkomen ook écht uw inkomen is. Dit leidt tot de volgende algemene juridische regel: alles wat het pensioenfonds u heeft betaald, is van u. Onverschillig of dat achteraf te veel blijkt te zijn of niet. Wél heeft het pensioenfonds het recht om de gemaakte fout voor de toekomst te herstellen.

Korting accepteren

In het geval van mevrouw De Jong betekende dat, dat zij de korting van 200 euro per maand zou moeten accepteren. Maar de 5.700 euro die ze te veel had ontvangen, daar zou het pensioenfonds vanaf moeten blijven. We adviseerden mevrouw De Jong om dit in een brief naar het pensioenfonds aan te kaarten. Al snel kwam het verlossende antwoord: mevrouw De Jong mocht de 5.700 euro inderdaad houden! En tot nu toe hebben álle mensen die we hierover hebben geadviseerd, het te veel ontvangen geld mogen houden.

Let wel: op elke regel bestaan uitzonderingen. Als u zelf wist of kon weten dat het pensioenfonds u te veel pensioen betaalde, mag u het geld natuurlijk niet zelf houden. Hetzelfde geldt als de fout is gemaakt op basis van uw onjuiste informatie.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie