Nationaal Pensioendebat

MAX presenteert het Nationaal Pensioendebat

MAX zendt maandag 14 mei op NPO 2 het Nationaal Pensioendebat uit. Het live-themaprogramma behandelt de grootste spaarpot van Nederland. Gepensioneerden zien al jaren hun pensioen niet meegroeien met de inflatie. Ze verliezen zo’n 15 procent koopkracht. Jongeren vrezen dat de pensioenpot over 40 jaar leeg is. Een debat over de pensioenindustrie die bijna 1350 miljard euro van andere mensen beheert en daar zelf goed van eet.

Pensioenstelsel onder druk

Ons collectieve pensioenstelsel staat onder druk door de vergrijzing en door de veranderende arbeidsmarkt. We wisselen vaker van baan. Moeten we om die reden naar individuele pensioenspaarpotjes? De SER beloofde dit voorjaar met voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel komen. Opnieuw werd die belofte niet waar gemaakt. Waarom slaagt de pensioenwereld er na tien jaar discussiëren niet in een nieuw pensioenstelsel in te richten?

In Nederland wordt dagelijks 80 miljoen aan pensioenpremies afgedragen; 365 dagen per jaar. Uitgesteld loon, wordt dat genoemd. Maar de zeggenschap en het juridisch eigendom is de pensioenpremiebetaler kwijt zodra het geld wordt afgedragen aan een pensioenfonds.

Zwarte Zwanen

Maandag 7 mei jl. zond MAX het zevende deel van Zwarte Zwanen uit. In deze spraakmakende documentaireserie werd het Nederlandse pensioensysteem kritisch tegen het licht gehouden. Duidelijk werd dat miljoenen Nederlanders de greep op hun ‘geld voor later’ verliezen. Het typisch Nederlandse sociale en solidaire pensioenstelsel loopt gevaar. Zelfverrijking, fraude en minachting voor de premiebetalers werden in Zwarte Zwanen aan de kaak gesteld. Het zelfreinigend vermogen van de pensioenwereld bleek afwezig. De mentaliteit van de ‘Wolven van Wall Street’ is toenemend aanwezig. Het is een wereld geworden die misstanden en fouten onder het tapijt veegt. De pensioenwereld heeft een monopoliepositie met afnameverplichting. Kritische premiebetalers kunnen geen kant op. Het parlement en de vakbonden gedogen wantoestanden in de pensioenwereld. Kan het niet eerlijker en opener?

Te gast in het debat zijn onder andere jonge premiebetalers en oudere gepensioneerden, ondernemers die zich verbazen over de kwaliteit van hun pensioenfonds en toppers uit de pensioenwereld die een open gesprek wél aan durven gaan.

Omroep MAX presenteert in deze live-uitzending het MAX Pensioenmanifest.

Het Nationaal Pensioendebat wordt gepresenteerd door Cees Grimbergen en Elles de Bruin en is te zien op maandag 14 mei 2018 om 20.25 uur op NPO 2. 

Geef een reactie

Reacties (75)

  Jan Ilsink says:

  Het Nationaal Pensioendebat lijkt mij een goed initiatief. Ruim een half jaar zijn we binnen FNV een landelijk netwerk van actiecomités aab het opbouwen met als doel het collectieve en solidaire pensioenstelsel ’te redden’. En daarmee bedoelen we niet de karikatuur van het stelsel zoals Max in Zwarte Zwanen presenteert. Wij eisen wel ‘Zeggenschap over onze Poen’ en roepen daarbij iedereen ter verantwoording die namens de (pensioen)premiebetalers en de gepensioneerden hun ‘poen’ zit te beheren: de pensioenfondsbesturen, de verantwoordingsorganen, de pensioenkamer, enz.
  We hebben in de acties van honderden actievoerders weinig belangstelling van de media mogen begroeten: bij VNO/NCW (een factuur gepresenteerd van 6 miljard aan niet betaalde premies voor pensioenopbouw van werkers met flex- en tijdelijke contracten) bij het ministerie van SZ&W om te benadrukken dat pensioen een arbeidsvoorwaarde is (te regelen tussen werkgever en werknemer) en de overheid zich dient te beperken tot facilitering van het stelsel (fiscaal en ‘verplichtstelling’ voor collectiviteit en solidariteit) en bij De Nederlandsche Bank om versoepeling van het FTK (Financieel Toetsings Kader) te eisen, essentieel voor het indexeren van de pensioenen! In de laatste aflevering van Zwarte Zwanen is een kort fragment te zien van de actie bij SZ&W.
  Max is dus op de hoogte van onze acties en het bestaan van actiecomités. Maar ons heeft geen enkele uitnodiging bereikt voor het debat. We zijn zeer benieuwd naar het manifest dat Max kennelijk heeft opgesteld.

   Aart Marchal says:

   Beste meneer Jan Ilsink,
   In eerdere afleveringen zag ik als FNV lid overigens ook al dat FNV toezichthouders pensioenen geen antwoorden hadden op simpele vragen van dhr. Grimbergen.
   In deze actuele uitzending kwam ook weer naar voren dat de FNV hun handtekening heeft gezet onder het pensioenakkoord met Rutte/Samsom waarin de FNV naast de idioot snelle AOW leeftijdverhoging dus ook de wrede diefstal “markt” rekenrente heeft goedgekeurd?
   Ik vraag mij dan af hoe zuiver de FNV dan nog staat in dit trieste pensioen (AOW) verhaal en of omroep Max dan nog wel een uitnodiging zou moeten sturen aan FNV?

   Starskie says:

   Beste Jan Ilsink,
   U noemt de uitzendingen van Zwarte Zwanen een karikatuur? Ik noem het een knap staaltje onderzoeks journalistiek. (daar waar onder andere de FNV schromelijk verzaakt heeft)

   Hanneman says:

   Meneer Ilsink,
   Het Nationaal Pensioendebat IS een geweldig initiatief als de insteek van meneer Grimbergen het motief is. Het zou juist een karikatuur worden als de opzet zou zijn aansluiting te zoeken bij allehande organiserende clubjes die spreken over toetsing en ter verantwoording geroep van zelfbelangrijkmakers en maaksters. De uitdelers van shirtjes en petjes en de nápraters van enge mannen als Kok en Rosenmöller of wat dacht u van meneer van Dam? Volg de rampzalige ontwikkelingen in het relaas over belangenbehartiging voor werkende mensen al zo’n veertig jaar en mij is gebleken dat de vakbonden en hun -gewezen- voormannen inmiddels tot karikatuur zijn verworden. Bijeenkomsten van werkgever en werknemer worden bezocht door engerds als voornoemd en het zijn vooral de vertegenwoordigers van werknemers die bezwijken voor aardige topfuncties en de daarbij horende inkomens. Ik ben er ook ingetuind. Zag in de stakingsleiders en straathoekwerkers destijds ook een oplossing voor het probleem van de verrechtsing van het werknemersklimaat. Maar ze zijn het nooit geworden. Wekten eerst een uitstekende indruk maar bevinden zich inmiddels in dure gebouwen, ontvangen énorme Judaspenningen en wauwelen inmiddels de réchtse politici na als waren ze de linkse copieën daarvan. Het recht van de leden van vakbonden is evenveel waard als het recht van de talloze inleggers van al die pensioenpenningen. Alle ingebrachte guldens of euro’s hebben hun plaats gevonden in aardige tweede huisjes op Bonaire of in Frankrijk of gewoon zomaar een spaarrekening “elders”. We hebben al vele jaren kabinetten die de vakbonden voor het oog van de camera of de pen van de krant tolereren als “gesprekspartners” maar dat is het dan. Werkgevers, de kleinere dan, zullen hun best misschien nog wel doen voor hun werknemers maar de groten? Of het nu gaat over metaal, bouw, winkel, transport, zorg of onderwijs. De groten weten hun zaak al op voorhand verdedigd door de ministers van het moment. Liberaal réchts staat rechtvaardigheid niet toe en bestraffing van diefstal op grote schaal evenmin. De omgang met al die vele ingelegde miljarden wordt bepaald door de politiek en dan met name de VVD, grootleverancier van witteboordencriminaliteit. Lastige mensen worden gewoon aan de kant beloond en weggepromoveerd naar posten waar geen hond van weet of naar kijkt. Dijsselbloem naar de Raad van State… Klijnsma naar Drenthe… Waar, oh waar gaat Rutte ooit nog naar toe? Uw benieuwdheid naar het manifest van MAX bevreemd mij. Een beetje geïntresseerde vakbondsvertegenwoordiger kan op het internet de uitzendingen van de Zwanen makkelijk terugvinden. Je hoeft er maar een paar te zien om te begrijpen waar meneer Grimbergen en zijn redactie naar toe willen. Het behoeft geen uitleg dat hier een verschrikkelijk onrecht wordt geëxposeerd. Het onrecht wat de “gewone” werkenden wordt aangedaan door voornoemde witte boorden of Chanellcriminelen. Maar ze hoeven zich niet druk te maken. Debat of niet, ’t gaat allemaal gewoon dóór. Sterker, ’t wordt nog véél erger. Wij allemaal hier, we roepen in een onmeetbare woestijn. En de boeven en boevinnen zijn met de gevolgen daarvan bekend, gaan gevoeglijk voor de zoveelste keer op vakantie en zien de uitkomst strakjes wel.

  WIM VAN STRALEN says:

  IK HEB ZELF OP EEN SOCALE WERKPLAATS ( W.S.W. GEZETEN WAAR SYMDROOM VAN DOWN ZAT EN DIE MENSEN HEBBEN NOG EENS DE 60 JAAR NIET GEHAALD MAAR ZE MOETEN WEL T/M 67 JAAR WERKEN MAAR ZE HEBBEN WEL VOOR HUN PENSIOEN BETAALD DAAROM VINDT IK DAT MENSEN DIE EEN W.S.W. VERBAND HEBBEN TOT 60 JAAR HOREN TE WERKEN.
  EN IN HOORN NH ZIJN DEZE MENSEN DIE SYMDROOM VAN DOWN HEBBEN ALLEMAAL WEG GESCHOPT NAAR EEN DAG VERBLIJF.
  EN IK WERK ER NIET MEER, IK KOM AF EN TOE VOOR BEDRIJF FEESTJES MAAR HET IS NU EEN GEVANGENIS GEWORDEN ALS JE DAAR KOMT KAN JE HELEMAAL NIET MEER NAAR JE OUDE LEIDING GEVENDE TOE, EN ALS JE OP DE AFDELING KOMT KAN JE ER NIET MEER AF JE ZIT OP GESLOTEN.
  ALS DAAR WAT GEBUURT VALLEN ER HEEL VEEL DODEN VALLEN OMDAT DE MACHINE’S VOOR DE NOOT UITGANGEN STAAN.

   WIM VAN STRALEN says:

   IK VERGAT TE VERTELLEN IKHEB 39 JAAR OP DE (W.S.W.) GEZETEN.

   sarahandandrewforever says:

   Ik werk nu ook al 40 jaar in wsw verband maar ben via de sociale werkvoorziening gedetacieerd op een school

  truckersvrouw says:

  ik heb een vraag voor de pensioenfondsen. Wij zijn al jaren niet geïndexeerd met ons pensioen. Worden de salarissen van de werknemers en de directeuren die ONS geld beheren ook niet verhoogd of krijgen zij wel ieder jaar van ONS geld salarisverhogingen. vriendelijke groeten truckersvrouw

  Add45 says:

  Beste redactie,

  Maandag is er een uitzending over de pensioenen gepland. Graag wil ik enkele punten onder uw aandacht brengen.
  Ik ben zelf in 2010 met pensioen gegaan (na een werkzame tijd van 50 jaar) en sinds die tijd is mijn pensioen alleen maar gedaald ten opzichte van de kostenstandaard. Nadat PMT het pensioen met bijna 8 % heeft gekort heeft ook de overheid een greep in de pensioenuitkering gedaan door de loonheffing met ca 7% te verhogen en daar komt bij dat ook de bijdrage zvw steeds wordt verhoogd. Tel daar de inflatie bij op en je komt op een inkomstendaling van het pensioen met bijna 20 % ofwel een vijfde deel in 8 jaar. Ik kan u zeggen dat ik het heel erg onrechtvaardig vind wat er gebeurd. Er wordt wel steeds gesproken over de pensioenfondsen maar niet over de invloed die de overheid heeft en naar mijn idee is het de overheid die bepaald, maar ook steeds de regels aanpast zodat er geen enkele kans is op een eigen koers van de fondsen, ook al zouden ze dat willen. Als je de berichten mag geloven dan komen we de eerstkomende jaren mogelijk wel tot 2025 niet aan een verhoging toe. Gelukkig ben ik niet afhankelijk van een fonds, de andere fondsen hebben niet gekort maar de inhoudingen gelden ook voor die fondsen.
  Men probeert het inkomen nog enig sinds te compenseren door de AOW aan te passen maar wat we gedurende 40 jaar opzij hebben gezet in het pensioenfonds wordt op deze manier volledig uitgehold.
  Ik heb wel een aan het pensioenfonds voorgesteld om de opbouwperiode aan te passen aan de huidige tijd dat wil zeggen een opbouw van zo’n 45 jaar die start bijvoorbeeld op je twintigste jaar en dan ben je met 65 klaar. Voor een hoger pensioen kun je langer doorwerken en als je tevreden bent kun je met je vijfenzestigste jaar met pensioen. Maar het probleem zit mi. bij de overheid als grootste werkgever want die moet zelf ook zorgen voor de afdracht, ik denk dat de overheid daar op wil bezuinigen en daar de regelgeving op aanpast. Nu ben ik niet in de gelegenheid bij het debat aanwezig te zijn maar het boeit mij wel heel erg. Tot slot wil ik nog even kwijt, het vertrouwen in de overheid was in mijn geval al niet hoog maar nu ben ik het volledig kwijt.

  Bovenstaand wil ik graag met u delen

  Met vriendelijke groet,

  Anton den Dunnen

  oosterwijck says:

  Dat de vakbonden geen antwoord hebben op de eenvoudige vragen van Cees Grimbergen, heeft te maken met het verraad van de vakbonden ten overstaan van de leden. De vakbonden hebben zich decennia geleden al laten inpakken door de regeringen en zich laten inbinden tot het CAO overleg. De vakbonden hebben honderden miljarden in kas, overgehouden uit de stakingskas en de scholingskas, die niet meer gebruikt wordt, waar de leden al minstens 75 jaar voor gespaard hebben. Er zijn al tientallen jaren geen stakingen meer en er worden geen arbeiders meer geschoold, door de bakbonden. Uit dat kastegoed betaald de vakbond top, zichzelf gouden handrukken en riante pensioenregelingen. De een na de ander gaat met vervroegd pensioen en krijgt een erebaantje in het Europees parlement. Aan deze ontwikkelingen wordt geen ruchtbaarheid gegeven, om onrust (onvrede) bij de bevolking te voorkomen. Het zou de ogen openen van werkend Nederland, als er eens een onderzoek en openbaarheid kwam over de rol van de vakbonden, bij het opsouperen van het kastegoed.

  oosterwijck says:

  De pensioenfondsen zijn er niet voor de gepensioneerden, maar voor de diknekken (internationale uitverkorenen) die de pensioenfondsen louter als een bedrijf zien, waarmee zij zelf een zéér goede broodwinning hebben. … Ze speculeren met andermans geld en verdienen daar zéér veel geld mee. Het bedrijfsrisico ligt bij de deelnemers, die niet eens hun eigen inleg terug ontvangen, na hun pensioenleeftijd. … En als het een keer wat minder gaat, lijden ze daar zelf niet onder, maar verlagen onmiddellijk Jouw en Mijn pensioen. Zijzelf krijgen gewoon hun zéér riante salaris en bonus. … Het is voor mij onbegrijpelijk dat de regering en de rechtsmacht niet onmiddellijk ingrijpen bij deze diefstal. Je betaald heel veel geld om te sparen voor je pensioen en je hebt niets meer te zeggen over je eigen geld. Er is al zoveel over gesproken en geschreven. Er is zoveel keer aangetoond, dat alle redelijkheid totaal verdwenen is en er veranderd niets.

  Gert Klomp says:

  Waarom worden de verplichtingen van de pensioenfondsen berekend met een belachelijk lage rekenrente, terwijl de rendementen van de pensioenfondsen aanmerkelijk hoger zijn. Het rendement van de beleggingen zakt lang niet zo hard als bijv. de rente op de geld- en kapitaalmarkt.
  De verplichtingen berekenen op basis van een mix, waarin ook het werkelijke rendement wordt meegewogen geeft een veel realistischer beeld van de vermogenspositie van een fonds.
  Wel moet de premie omhoog, die wordt immers belegd tegen de actuele marktrente en zal dus minder rendement opleveren dan de gelden, die bijv. tien jaar geleden belegd zijn.
  Helaas is de pensioenproblematiek voor veel mensen te ingewikkeld, waardoor de gepensioneerden nu benadeeld worden door te werken met de te lage rekenrente. Wie kan dit veranderen!!!!???

  oosterwijck says:

  Geachte Gert Klomp,
  Uw vraag over uitgaan van de rekenrente, is nu het truckje waar de diknekken profijt van hebben. De Regering werkt samen met de diknekken, omdat ze tot dezelfde groep uitverkorenen behoren. Samen hebben ze profijt van dit bedrog. Onze regering heeft zich tot mededader gemaakt, doordat ze in de jaren zeventig (Lubbers en daarna Balkenende) een greep 20 miljard in de pensioenkas hebben gedaan. Dat noemde ze toen “afromen”, omdat de pensioenkas “veel te goed gevuld zou zijn”. En vrijwel op hetzelfde moment begon Lubbers met waarschuwingen aan de bevolking, “dat er wel eens een tekort zou kunnen ontstaan in de toekomst”. Ik, persoonlijk, voelde toen al aan dat er iets niet klopte. Ik was in die tijd kaderlid bij de vakbond en maakte dit bespreekbaar. Maar de vakbond, reageerde nergens op. Ook dat was voor mij een signaal, dat de vakbond was gekocht door de regering. Het is nu van zéér groot belang, dat heel werkend Nederland opstaat tegen de diefstal van de diknekken (de uitverkorenen) die nu maandelijks de kas afromen, ten eigen bate. Van de vakbonden hoef je niets te verwachten, die zitten in de zakken van de overheid en zijn alleen nog maar bezig om de stakingskas en scholingskas kas van hun eigen vakbond leeg te halen, middels gouden handrukken.

  oosterwijck says:

  Elke poging om met de regering, de pensioenfraude te bespreken mislukt. Ook in 2016, toen vragen gesteld werden aan Jette Kleinsma door Cees Grimbergen, liep dit op niets uit. Die heks deed ook toen allerlei toezeggingen, waar niemand, ooit nog iets van heeft gehoord. De regering blijft om de pot draaien en het grote graaien gaat gewoon door. Wat de bevolking nodig heeft, is een goede jurist, die met gerechtelijke procedures een eind maakt aan de diefstal van de diknekken (de uitverkorenen) van ons uitgesteld loon, waar we nu geen recht meer op hebben.

  Hanneman says:

  Dat moet toch wat zijn. Politicus of ca wezen, je voordoend als de voorvechter van de rechten, behartiger van de belangen van de bevolking, met een graatzuivere inborst, ondertussen wetend dat je dat allemaal niet doet of bent. Ik moet ervan aan zwaar katholieke, getrouwde heterofielen denken die eigenlijk…. Komen er maar zelden voor uit want dan kom je úit de kas. En de kas lokt! Getuige de melding in het journaal over de Groen Links grootheid die, liefst ver buiten beeld, flirt met topinkomenbehoevenden. En zo verging en vergaat het Kok, van Dam… en dan nog een hele lange lijst! Wat wij als bevolking politiek noemen zijn in de regel activiteiten die worden bedreven door een circuit van steeds dezelfde smoelen die enkel gericht zijn op hun eigen individuele belang. En al die honderden eigenlijke verdedigers van dat eigenbelang vormen dat kluwen van procedures, regels, wetten, l*lpraatjes en leugens, poses, die door de bevolking keer op keer worden geslikt, accoord bevonden of anders helemaal niet interessant; “Ze doen toch wat ze willen”. En zo is het! Of het nu een betoging of manifest is, men landelijk zou ópstaan tegen deze geconsolideerde beleidsmakers, maakt nikskommanul uit. De actuele politiek gaat voort op de door de VVD geplaveidde weg. En bedrijf, criminaliteit op alle terrein, dé immoreel, ziet de kans schoon. Was er al niet een nationaal zorgdebat? En wat zijn daar inmiddels de vele vruchten van? Vermarkting blijft, grote jongens en meiden slepen steeds weer binnen, wij blijven met overgave lijdend voorwerp. En we zijn, al stemmende, zelf als verantwoordelijk aan te wijzen. Geeft niks, als je een vet inkomen hebt,….dannuh… Maar oh wee, als je in dat andere kamp zit. Het uitknijpen en leegtrekken door voornoemde immorelen is je deel. Bestolen worden door een Armani of Chanell of beide, ons nog bekend uit een van de Rutte- kabinetten. Die daarvoor waren trouwens ook niet best. Het nationale pensioendebat? Moedig van meneer Grimbergen. Almaar dóórroepen. in die woestijn.

  Starskie says:

  Beste redaktie,

  Misschien wordt het tijd voor een hashtag?
  Bijvoorbeeld: indexerennu

  Starskie says:

  “Jongeren vrezen dat de pensioenpot over 40 jaar leeg is?” Klopt dat wel?
  Als het waar is dat de pensioenpot de afgelopen tien jaren is verdubbeld dan hebben jongeren volgens mij niets te vrezen. Met andere woorden; wees solidair, laat je niet op slinkse wijze uitspelen “werkenden tegen gepensioneerden! “

  Pieter49 says:

  Beste heer Grimbergen,
  Ik heb 40 jaar gewerkt bij PTT post dus ontvang ik me pensioen van Pensioenpostnl.nl mijn vraag of opmerking is dat ik na 40 dienst jaren een pensioen ontvang van ongeveer 477,69 brutto als ik naar andere mensen luister is dit nogal magertjes. Daarbij teken ik nog aan een groot gedeelte avond en nachtdienst gedaan heb. Ik ben in 2004 in de vut gegaan en sinds 2014 ontvan ik mijn pensioen.

  Marinus Ammeraal says:

  360 dagen per jaar € 80 mln. = € 28,8 mld premie-inleg per jaar.
  Een pensioenkapitaal van € 1.350 mld. levert bij een fictief rendement van 1% per jaar al € 13,5 mld. per jaar op. Bij een gemiddeld rendement van 7%, dat het ABP al jarenlang behaalt, is dit dus € 94,5 mld. per jaar.
  Het zou interessant zijn deze ontvangsten, dus premie + rendement, in dit geval 28,8 mld. + 94,5 mld. = 123,3 mld., af te zetten tegen de jaarlijkse uitgaven aan pensioenuitkeringen.Ik weet zeker, dat de ontvangsten de uitgaven ruimschoots overtreffen. Dat verklaart immers ook de enorme groei van het pensioenkapitaal van € 176,2 mld. in 1990, via 461,8 mld. in 2000 en 770,3 mld. in 2010, naar nu dus € 1.350 mld. ultimo 2017. Dit ondanks de “babyboom” dus de gevreesde grote afname van pensioenpremiebetalers, die transformeerden naar pensioenontvangers vanaf 2011.
  Dit zijn gewoon harde cijfers die bewijzen dat er geen sprake is van lege pensioenpotten in de toekomst.
  Je kan dit uiteraard ook per pensioenfonds berekenen, dan is gelijk voor iedereen duidelijk welk fonds goed en welk fonds slecht presteert.

  PeRiscoop says:

  Beste allen,

  Wellicht is het een idee om pensioenfondsbestuurders pas aan te mogen stellen na, de reeds bestaande vereisten/kwalificaties, een met succes afgelegd examen WFT-pensioen. Iedere adviseur in Nederland die zich met pensioen bezig houdt dient een dergelijk examen afgelegd te hebben alvorens te mogen adviseren. Als we naar de pensioenpot kijken van ca. €1350 mrd die “beheerd” wordt pensioenfondsbestuurders dan is het toch te gek voor woorden dat zij geen WFT-pensioen hebben hoeven te doen. Als er over Toekomstvoorzieningen gesproken wordt, waaronder pensioen, dan is het essentieel dat er verbanden gezien worden. Eerst dan kan je de juiste stappen gaan zetten en kom je wellicht tot geheel andere inzichten.
  Het “oude wereld” denken moet snel plaats maken voor het “nieuwe wereld” denken met dito bestuurders!

  PensioenPlusser says:

  Ik volg Het Nationaal P:ensioendebat nauwgezet. Voor mij is dit een inspiratiebron om pensioenartikelen, vergezeld met de nodige praktische tips voor mijn volgers, op te stellen. Er is immers veel onwetendheid onder Nederlandse pensioenspaarders, die in deze ingewikkelde materie een “praatmaat” goed kunnen gebruiken. Bezoek de blogsite pensioenplusser.nl voor kosteloze hulp, begeleiding, etc.

  Jans padding says:

  Al meer dan 10 jaren is mijn pensioen niet geïndexeerd en al 2 keer heb ik pensioen moeten inleveren!
  Er is mij verteld dat ons pensioen waardevast zou zijn? Mooi niet! Ook hebben de Pensioenfondsen altijd een smoesje van: de mensen worden ouder en er moet genoeg in kas blijven voor de jongeren!
  Zij, de bestuurders krijgen een flink salaris, misschien met een bonus! Het kan niet zo zijn dat wij nog eens moeten gaan inleveren! Het Kabinet en de N- bank moeten hun eisen bijstellen!
  Pensioenfondsen, bestuurders, het moet anders!
  Wij willen ten eerste ons ingeleverde pensioen terug!

   Rolman says:

   In 2004 stond in het jaarverslag van ABP dat er niet geïndexeerd kon worden want…
   Er was 4 miljard euro geïnd aan premie, er was 4 miljard uitgekeerd. Er was 18 miljard verdient op beleggingen, nee, dit kon men niet uitleggen, en nog steeds niet. Toen zat er 180 miljard in kas.! Hoeveel jaar kon je uitkeren?

   Het is in de uitzending niet duidelijk geworden waarom er niet geïndexeerd kan worden, dit kan n.l. gemakkelijk.
   Het is me een raadsel
   En ophouden met de jongeren tegen de ouderen uit te spelen, op 13 jaar had ik een 45- jarige werkweek.

  pietbelc says:

  Geachte redactie,

  Het ZZP-pensioen-probleem in een notedop:

  Laat de echte ZZP-er kiezen hoe hij spaart voor zijn pensioen. Hij heeft geen bedrijfspensioenfonds, maar een extreem dure verzekering (woekerpolis) van een pensioenverzekeringsmaatschappij.

  Dus willeb veel ZZP-ers netto geld wil sparen en niet in zee wil met veel te dure pensioenverzekeringsmaatschappijen die ZZP-ers uitknijpen als een dweil, dit niet afstraffen met vermogensrendementsheffing. Tel het brutogeld bij het pensioenfonds (teruggekerend naar netto) en het spaargeld (= netto geld) bij elkaar op en geef de burger daarover een behoorlijke vrijstelling op de vermogensrendementsheffing zodat het niet uitmaakt of je via een pensioenfonds, via een pensioenverzekeraar of van het netto geld het pensioen spaart.

  Nederland heeft gekozen voor veel ZZP-ers door het voor werkgevers makkelijk te maken om ZZP-ers in te zetten ipv mensen een vast dienstverband aan te bieden. Dit heeft als gevolg dat teveel mensen (de laagbetaalde ZZP-ers) géén pensioenvoorziening hebben.
  Oplossing : Minimumloon voor mensen zonder vast dienstverband 30% hoger dan voor mensen in vast dienstverband maakt het voor werkgevers gunstiger om mensen een vast dienstverband aan te bieden.

   Willem Smit says:

   Zelfstandigen zouden kunnen overwegen om collectief de zelfstandigenaftrek te laten omzetten in een basis AOV en OP voorziening. Daarmee versterk je de onderlinge solidariteit omdat de huidige aftrek nu ten laste valt van de algemene middelen waar de inkomsten bestaan uit loonbelasting. Hoe denkt u daar over?

  Chris1957 says:

  Inhet verleden was een woninghypotheek in 30 jaar terugbetaald! Op dat moment stopt dus de maandelijkse verplichting van rente en aflossing. Dit bedrag komt dus beschikbaar voor levensonderhoud. Dat scheelt dus maandelijks een fors bedrag. Hierdoor zou er voldoende ruimte zijn maar tegenwoordig heeft men als gepensioneerde nog een (stevige) hypotheek…….. Men heeft dus eerder rijkelijk geleefd en niet stilgestaan bij de schulden die men heeft.
  Anderzijds is mijn conclusie n.a.v. DE ZWARTE ZWANEN, dat er teveel graaiers aan het roer zitten.

  Marnie says:

  Wat zo “leuk” is: toen ik nog werkte, heb ik betaald voor mijn pensioen vanaf mijn 65e ….. tot mijn stomme verbazing heeft het ABP die datum (zonder dat aan mij te vragen) verzet naar mijn nieuwe AOW leeftijd. O ja, ik kan het ook eerder laten uitbetalen, maar dan krijg ik natuurlijk wel veel minder.
  Dat mag dus zomaar ????

  DBijvoet says:

  Goedenavond! Ik spaar iedere maand ( een soort lijfrentepremie) voor wat extra’s straks. Ik ben 64. Die polis keert niet in 1 keer uit maar in termijnen. En wat denkt u… daar moet ik dan inkomstenbelasting over gaan betalen! Eerst stimuleren ze om te gaan sparen en dan graait de belastingdienst weer. Had ik het beter op een eigen spaarrekening kunnen zetten.. had ik het wel in 1 keer op kunnen nemen

   Chris1957 says:

   Beste Bijvoet, de ingelegde premie heeft u ook fiscaal afgetrokken neem ik aan en de uitkeringen zijn danook tzt fiscaal belast.

   Rolman says:

   Beste Bijvoet,

   Over het sparen voor de lijfrentepremie betaald u geen Inkomstenbelasting tijdens uw werkzame leven.
   Dit is ook hoger; Bij uitkering als pensioengerechtigde betaald u wel minder inkomstenbelasting.
   Dit geeft u meer “rente” dan dat u zelf gaat sparen.
   Wel uw huiswerk maken.

  CWies says:

  Goed dat debat er is. Wel opletten Cees, dat je niet teveel bezig bent met stemmingmakerij.

   Willem Smit says:

   Niet teveel bezig met stemmingmakerij? Ik zag niets anders.

  DBijvoet says:

  Waarom mogen en kunnen de Grieken wel vroeg met pensioen? Een land wat aan de financiële afgrond zit!

  JanJV says:

  Een spannend onderwerp, ik zou graag een paar vragen gesteld zien worden:
  De winsten van de pensioenfondsen zijn vele malen groter in percentage dan de rekenrente waarmee de pensioenverplichting wordt berekend. Hoe is het dan mogelijk dat er geen prijsindicatie worden gegeven?

  Vraag 2:

  Als met het gemiddelde winst percentage van zeg 10 jaar gerekend gaan worden als rekenrente om de pensioenverplichting te berekenen dan wordt t m.i. erg duidelijk dat er geld genoeg is, ook voor de prijsindicatie.

  En nog iets.. Uit de demografische opbouw van de Nederlandse bevolking ( de baby boom van na de oorlog) is het duidelijk dat pensioenfondsen zullen krimpen omdat er in verhouding aan meer deelnemers uitgekeerd wordt dan dat er aan nieuwe deelnemers bij komt. Daar is toch die grote “pot ” voor? Dat geld is er om uitgekeerd te gaan worden en niet eeuwig in de”pot ” te blijven.

  Hier op zou ik wel graag reaktie krijgen inhoudelijk dan, met enige berekeningen.

   JohnB says:

   Oké, paar berekeningen. Stel een pensioenfonds had een aantal jaren geleden 100 miljoen euro, en ze moesten ter waarde van 80 miljoen aan pensioenen uitkeren. De dekkingsgraad was dan dus 125% (100/80).
   De looptijd van de uitkeringen is typisch heel hoog, zeg 30 jaar. Dat betekent dat een DALING van de rente met 1% de waarde van de pensioenen met 30% laat STIJGEN. De looptijd van de beleggingen is meestal veel korten, zeg 15 jaar. Als de rente 1% daalt, stijgen de beleggingen “maar” 15%.
   Door een rentedaling met 1% werd de situatie: beleggingen 115 miljoen, pensioenen 104 miljoen, dus dekkingsgraad 115/104 = 111%.
   Maar in het echt was de rentedaling veel groter. Bij een rentedaling van 3%: beleggingen worden 145 miljoen, pensioenen worden 152 miljoen, dekkingsgraad 145/152 = 95%.
   Dus gemiddeld 15% per jaar rendement gehaald, maar er had 30% gehaald moeten zijn om de pensioenen blijvend goed te kunnen betalen. De hoge rendementen van de pensioenfondsen zeggen dus helemaal niets – ze hadden nog hogere rendementen moeten halen toen de rente zo hard daalde. In werkelijkheid werden ook op aandelen goede rendementen gehaald, maar 30% per jaar? Nee.
   Hebben ze dan gegokt? Daar kun je over discussiëren. Het algemene idee was dat de rente wel weer eens omhoog moest. Dan is het goed als de looptijd van de beleggingen minder hoog is, want in zo’n situatie stijgt de dekkingsgraad “gratis” en kun je prima indexeren. Het bewust gekozen beleid is dus niet goed uitgepakt, omdat de rente zo sterk daalde.
   Dus hoop op een stijgende rente, maar dan zullen de rendementen negatief gaan worden. De hoge rendementen van afgelopen jaren kunnen dus zeker niet worden doorgetrokken naar de toekomst. En moet je beslist niet als “rekenrente” gebruiken.

  MH Jongeneel says:

  Wat ik mis in dit debat is:

  De rente wordt door Europa kunstmatig laag gehouden om de schulden
  van zuid Europese landen te kunnen financieren. Wanneer de rente gewoon weer 2 procent wat normaal is zou stijgen is er meer dan voldoende dekking.

  Ander punt is dat nu ook al de dekkingsgraad nu al hoger is dan 100. %, dus er is voldoende beschikbaar alleen de politiek wil dat er een steeds hogere buffer wordt aangehouden

   JohnHolland says:

   Zie svp mijn eigen reactie verderop
   JH

  Michel141960 says:

  Ik vind het schandalig dat de jeugd zegt dat wij hun pensioen pot op maken ze studeren tot hun 30 jaar gaan dan nog backpakken en beginnen dan te werken.
  Ik werk al vanaf mijn 16 jaar heb nooit kunnen backpakken heb straks bijna t0 jaar betaald die jongen gasten van nu amper de helft als ze met pensioen gaan.
  Je houd het als oudere gewoon niet vol tot je 68 jaar.
  Wil je eerder word je in de armoede gestort heb je daar heel je leven voor kapot gewerkt?

  Trees van says:

  En aantal jaren geleden , ik denk de jaren 80, toen het niet goed ging met de economie heeft de regering een greep in het pensioenfonds gedaan. Dat geld hebben we nooit meer teruggezien, net als het kwartje van Kok trouwens. Daar heb ik nog niets over gehoord.

  Dinand says:

  Ik ben 76 jaar heb bijna 50 jaar gewerkt en Krijg mijn pensioen van de metaal.
  Mijn man is Helaas overleden en hij kreeg zijn pensioen van ABP ,ik krijg daar dus al heel veel minder van betaald.
  Ik zelf had ook gekomen voor nalatingspensioen dus als ik zou overlijden zou hij dat pensioen krijgen nu hoeft dat niet aan hem uitgekeerd te worden maar ik krijg dat gedeelte er niet bij.
  Waar blijft dat geld ik denk dat het ook in de grote pot gaat.
  Ik Ben niet de enige weduwe dus al dat geld wat niet hoeft uitgekeerd te worden is heel veel

  Nico Biersteker says:

  Wie zegt mij dat de informatie van de pensioenfondsen betreffende rendementen e.d. juist is ??
  Iedereen binnen de pensioenindustrie preekt immers voor eigen parochie + portemonnee !

  De controle op deze fondsen is ook nog eens een wassen neus: uiteindelijk keuren ze direct of indirect hun eigen vlees !

  CWies says:

  Als mensen vertrekken die ergens 2x zoveel kunnen verdienen: gewoon laten gaan!

  yievonne says:

  Wanneer betaalt de regering het “geleende” geld terug uit de jaren 90? De toenmalige minister Ruding heeft maar liefst 30 miljard gulden uit de pensioenpot gehaald. Ons geld, door de arbeider ingelegde pensioenpremies.

   Jan Bolleboom says:

   Was dat niet de heer Lubbers die een stevige graai in de pensioenpot van het ABP heeft gedaan ?

  Gertert says:

  Waarom zit er niemand bij die in feite de spelregels bepalen zoals een vertegenwoordig(st)er van de DNB en/of politiek?? Laat ze uitleg geven over het gevoerde beleid en tiekomstig beleid, dit is het verleden en de status quo bespreken, wat gaat veranderen?

  Geoloven says:

  Wat een slechte uitzending! U had moeten beginnen met uit te leggen dat het pensioenstelsel berust op wiskunde en kansberekening. Daarbij dan ook meewegen de gemiddelde levensverwachting. Op basis daarvan kun je netjes uitrekenen of die 13 miljard ja of nee genoeg is. Het zou mij niets verbazen als het antwoord “NEE”is. Daarnaast kan je dan afgeven op het beheer (meer heb ik niet gezien!) en zeggen, dat het beheer “fout” is, of dat “ze “te veel risico nemen”, of andersom, “te conservatief zijn”. Wat je ook bedenkt, “een spaarbankboekje”zal het niet worden

  Simone D says:

  Ik scheel 15 jaar met mijn man. Met het huidige verhogen van de AOW leeftijd mag ik straks op mijn 70e met pensioen. Daarbij hebben we dus een AOW gat van 17 jaar. Tegen die tijd heeft de overheid vast de AOW afgeschaft voor mensen die zoals wij ons het apezuur werken om een spaarpotje op te bouwen om dit gat enigszins te dichten. Want je hebt immers spaargeld. Terwijl dit net mogelijk maakt dat je een bescheiden leven kunt leiden. En sinds wanneer is een pensioenfonds een omslagstelsel. ?Vroeger was met 40 dienstjaren je pot vol. Nu moet je 50 jaar werken. Om dan te constateren dat er te weinig in de pot zit. Het zijn gewoon rekenkundige trucjes door een te ingewikkeld stelsel met te duur betaalde bestuurders ( hoezo bestuurders…..)

  Jordan says:

  Afschaffen, allemaal rovers .
  Gewoon de pensioen uitbetalen en de werknemers zelf voor hun pensioen laten sparen. Zal natuurlijk ook met de belasting te maken hebben.
  Maar ik heb niemand gevraagd om geld voor me te beleggen voor mijn oude dag.

  Nico Biersteker says:

  Als ik de stellingen van het manifest lees, bekruipt mij meteen een “VVD-gevoel”:
  allemaal mooie woorden en beloftes doen, maar achter de schermen de boel belazeren, verkeerd informeren en zelfs liegen (of het geheugen laat ze in de steek…).
  Dus ik vraag me af: wat is dit manifest waard ?
  De pensioenverzekeraars steken hun middelvinger op en gaan over tot de orde van dag…

  schimmen says:

  Het argument dat t.z.t. veel minder mensen de pensioenen moeten opbrengen is op zichzelf geldig, maar er wordt nooit bij stil gestaan dat later ook veel minder mensen pensioen zullen genieten.

  Jamo says:

  In 2016 wordt door het CBS berekend dat er totaal voor 1700 miljard in kas zit bij de pensioenfondsen, nu hoor ik bij MAX dat er anno nu slechts 1360 miljard in kas zou zitten. Was het CBS te positief? Wat klopt of worden we over hetgeen in kas zit ook stelselmatig voorgelogen?

  JohnHolland says:

  Zojuist het debat op tv gevolgd. Ik verbaas me er enorm over dat t.a.v. het niet indexeren van pensioenen over een aantal jaren sinds de economische crisis helemaal niet gepraat wordt over de dekkingsgraad van de pensioenfondsen en het feit dat de normen die door de Nederlandse Bank daarbij worden opgelegd, gewoon te streng zijn. Pensioenopbouw en -uitkering is een kwestie van lange termijn visie. Daar hoort t.a.v. de dekkingsgraad ook een lange termijn visie bij. Nu is die visie op de dekkingsgraad er één van de korte termijn, in mijn ogen een onnodige paniekreactie. Versoepeling van de regels zou tot een eerdere indexatie van de pensioenen leiden.

   Rolman says:

   Na afloop van de uitzending las ik een berichtje van DNB dat de pensioenpremies omhoog moesten, want…..
   Hoe toevallig is dit?

  Dibbie says:

  Ik ben van mening dat in het Nationaal Pensioendebat te weinig aandacht besteed is aan het Verantwoordingsorgaan bij de pensioenfondsen en de rol die de vakbeweging daarin speelt. We hebben het over elkaar de bal toespelen, maar in het Verantwoordingsorgaan van de pensioenfondsen doet de vakbeweging daar aan mee en is er nauwelijks ruimte voor z.g. onafhankelijke leden om toe te treden. Mijn ervaring is dat je daar een hele lange adem voor nodig hebt.

  Peetvanantje says:

  Het pensioendebat lijkt mij een nuttige manier om foute zaken in onze pensioenswereld aan de kaak te stellen. Te beginnen met het gegraai van onze eigen overheid jaren geleden. Opmerkelijk is ook de huidige rekenrente die gehanteerd wordt, waarvoor dient dit? Is het werkelijk voor meer zekerheid, of spelen hier meer zaken, bijv. extra mogelijkheden voor de overheid om weer te graaien, of speelt en aast Europa hier ook op. Vreemd, dat we veel deskundigen horen zeggen, dat er geld genoeg, maar niet indexeren. Ook jongeren hoeven zich m.i. geen zorgen te maken, maar worden vooral door de overheid en menige partijen tegen de ouderen opgezet. Verder denk ik, in hoeverre kan een overheid zich bemoeien met pensioenfondsen behalve ABP dan, omdat pensioen een overeenkomst is tussen medewerkers en werkgevers. Dat er regelgeving is om fraude te voorkomen lijkt mij prima, maar het vermogen behoort de deelnemers toe, het is tenslotte uitgesteld loon. Verder beloningen aan banden leggen is zeer wenselijk, en iedereen is vervangbaar, geen egotrippers aan het roer. Ook de pensioenleeftijd kan weer terug naar 65 m.I. , want veel mensen redden het niet, de biologie (ouderdom) laat zich toch niet dwingen. Veel mensen gaan vooraf de ziektewet in, wat mij nog duurder lijkt dan A.O.W.

  Hanss says:

  Beter is om ABN AMRO om te vormen tot een coöperatieve Burgerbank (waarbij alle mensen 1 stem en 1 aandeel in krijgen) en alle pensioenfondsen af te schaffen en iedereen een transparante pensioenspaarrekening bij de Burgerbank te geven. En hiermee ca. 38 miljard per jaar overbodige rente wat betalen af te schaffen.

  Joke1946 says:

  In 2014 heb ik de kosten van indexatie van 2008 t/m 2014 voor zowel gepensioneerden als werkenden berekend. Uitgangspunten waren hierbi:
  – een bestand van 8,2 miljoen werkenden en 3,3 miljoen gepensioneerden
  – de geharmoniseerde CPI (Consumenten Prijs Index) als indexatienorm
  – de aanname dat het gemiddelde pensioengevend loon van alle werkenden de helft bedraagt van dat van alle gepensioneerden. Deze laatsten immers hebben hun eindloon bereikt en gemiddeld zitten de werkenden ergens halverwege tussen begin- en eindloon.
  Uit deze berekeningen kwam naar voren dat:
  – De gemiddelde kosten van indexatie slechts 0,044% (!) van het totale vermogen per jaar bedroeg
  – Het totale vermogen mét indexatie van 2008 t/m 2014 slechts 0,55% lager zou zijn geweest
  – Het totale vermogen mét indexatie zou zijn afgenomen van 1161,4 miljard tot 1155,0 miljard (eind 2014).
  Deze cijfers laten zien dat niet-indexeren écht niet de redding zal zijn van ons pensioenstelsel!

  Alle aan gepensioneerden niet uitgekeerde en aan werkenden niet toegekende indexatie, berekend met indexatie op indexatie, zoals rente op rente, bedraagt inmiddels (eind 2017) nagenoeg EEN HEEL JAARSALARIS AAN AANVULLEND PENSIOEN !!! Dáár zou de economie een geweldige boost van hebben gekregen in plaats van de maatregelen die de regering heeft getroffen en die averechts hebben uitgewerkt. Dat de economie nu beter draait is echt niet aan aal die koekenbakkers in de regering te danken, al denken ze dat zelf natuurlijk wél.
  Ook heb ik berekeningen in de toekomst gemaakt die duidelijk laten zien dat de pensioenfondsen écht niet in de probemen komen bij telkenjare indexatie, zolang het rendement zo’n 2-3% bedraagt. Wordt er 6% rendement (het huidige langjarig gemiddelde) behaald, dan komt er de komende 50 jaar 14-15 keer méér binnen dan nodig is om alle pensioenen INCLUSIEF VOLLEDIGE INDEXATIE voor gepensioneerden EN werkenden uit te kunnen keren en zou het totale vermogen toenemen van 1400 miljard euro nú (aanname) naar meer dan 20.000 (!) miljard euro. En de invloed van de huidge TIJDELIJKE babyboom-effect waarvoor beleidsmakers ons zo waarschuwen, zullen daar écht niet veel aan veranderen.

   JohnHolland says:

   Met alle respect voor uw berekeningen, maar de pensioenfondsen zijn voor wat betreft indexering gebonden aan de regels die door de Nederlandse Bank worden opgelegd. Ze mogen pas indexatie gaan toepassen wanneer de dekkingsgraad boven de 110 % komt. Dit aspect is totaal niet aan de orde gekomen in het debat. Tegelijkertijd hoeven de jongeren dus niets te vrezen, omdat juist hierdoor er altijd voldoende in de pot zit. Dit aspect is evenmin aan de orde gekomen.
   Over die hoogte van de “kritische” dekkingsgraad kan je van mening verschillen. Feit is gewoon dat dit dus niet in handen ligt van de pensioenfondsen, maar in de handen van de NB en dus ook de politiek. Gewoon waardeloos dat Van Grimbergen dit superessentiële punt gewoon heeft laten liggen, bewust of onbewust.

   JohnB says:

   Het gaat er niet om wat de uitgaven aan indexatie in dat ene jaar zijn, of in een paar jaren op rij. Op het moment dat er een indexatie van 1% wordt gegeven, belooft het pensioenfonds om aan iedereen (alle deelnemers) tot in lengte van jaren elk jaar 1% meer pensioen te geven. Dat gaat dus over typisch 40 jaar of meer. Als het pensioenfonds bijvoorbeeld een dekkingsgraad had van 101% (net genoeg om het beloofde pensioen te betalen plus 1% extra reserve in kas), dan daalt door de indexatie de dekkingsgraad met 1% tot precies 100%.
   Als datzelfde pensioenfonds vijf jaar lang 2% indexatie zou verlenen, zou de dekkingsgraad dalen naar 90%. Op dat moment heeft het pensioenfonds nog maar geld om 90% van de (weliswaar verhoogde) beloofde pensioenen te betalen. Pas als er daadwerkelijk genoeg extra rendement wordt gemaakt, kan het pensioenfonds weer gezond worden. Anders heeft het fonds geld zitten verjubelen dat er nog niet is.

  Johan Benik says:

  Dat er bij dergelijke organisaties gevogeld wordt is allang bekend. Wie hebben er boter op het hoofd? Ja. de vakbonden zelf, die zitten toch ook in de besturen van pensioenfondsen?

  Starskie says:

  Waarom geen “indexerennu” in het pensioen manifest! Het is te vaag, niet konkreet!

   Maria Willems says:

   Starskie volkomen mee eens, ook moet er meteen geïndexeerd worden met terugwerkende kracht graag. En wat betreft de schamele opbouw van de deelnemers met een modaal inkomen waar in de opbouwjaren je pensioen stokt wegens de franchise aftrek. Dit moet ook van de baan, omdat het met name de deelnemers met een lager inkomen treft.Dus schrappen die franchise voor vele deelnemers. Kunnen ze tenminste opbouwen, dit is met name in de beginjaren van groot belang.

  Jan Bolleboom says:

  Uw programma van begin tot eind gezien en gehoord !
  Sinds 2008, dus 10 jaar lang, geen indicatie op mijn pensioen ontvangen, zeg maar 20 %.
  Dat is mogelijk gebeurd door slimmigheidjes van Overheid en Centrale Bank v.w.b. de lage rekenrente.
  Bovendien sla je toch stijl achterover van de honoraria van bestuurders, adviseurs en advocaten.
  Geen indicering maar wel onbehoorlijke topsalarissen !
  Voor de gepensioneerden was 2 % indicatie niet mogelijk.
  In onze maatschappij zijn de zakkenvullers tegenwoordig heel actief bezig !
  Alle complimenten voor Cees en Ellis die hebben laten horen wat er allemaal mis is

  Willem Smit says:

  Het was weer een behoorlijk staaltje sfeermakerij van de programmamakers.
  Wat onbekend is wordt automatisch onbemind. Als de waarheid, hoe straf ook, niet te ontkennen valt “zal het wel gelogen zijn”. Het pensioenstelsel is wellicht voor verbetering vatbaar, maar is en blijft vooral een private afspraak tussen partijen met een sausje politiek en economisch beleid eroverheen. Die onduidelijkheid zal altijd blijven en zolang we niet in staat zijn om gezamenlijk de AOW op 66 jaar te bevriezen en een forse discussie over de rekenrente en het probleem rond “onverzekerden” op te lossen komen steeds verder in het slop.

  Willem Smit says:

  Ik wil nog wel concluderen dat in het “manifest” niet staat dat het pensioenstelsel veranderd moet worden. Omroep Max is dus op haar Zwarte Zwanen schreden teruggekeerd.

  Treillasclan says:

  Mooi, maar een wat te breed debat, waardoor veel aspecten te vluchtig de revue passeerden.
  Eén van de onderwerpen die niet goed uit de verf kwam was de voortdurende poging binnen de pensioenfondswereld en de politiek om “jongeren” en “ouderen” uit elkaar te drijven. Solidariteit tussen alle leeftijden is een must. Een veelgehoord argument is dat de “ouderen” goed voor zichzelf hebben gezorgd ten koste van de “jongeren”. Dit wordt ook nog eens vaak onderstreept door te zeggen dat steeds minder mensen het pensioen moeten opbrengen en dat er voor de jongeren vervolgens nauwelijks iets overblijft. Dit laatste gaat over de AOW. Niet duidelijk werd naar voren gebracht dat het hele debat gaat over de aanvullende pensioenen en niet over de AOW.
  Dit debat is nog lang niet beëindigd en vraagt om een voortzetting !

  Netteke says:

  Ik heb gisteren avond naar Max gekeken over de pensioenen. Al de hr. van PGGM toch graag wil indexeren, Dan moet hij een flinke vent zijn om het toch te doen, en zich niet storen aan de Nederlandse Bank. Zeker die eigenwijze van de Hr.Knot. Waar bemoeit de Nederlandse Bank mee. Waarom bemoeien ze met onze pensioenen. Wij hebben betaald voor een WELVAARTSVAST PENSIOEN. Zeker nu het zo goed gaat moeten de pensioenen gewoon worden verhoogd. In slechte tijden niet. Wij hebben al zoveel moeten in leveren. Het is gewoon SCHANDALIG. Ik hoop dat Max er aandacht aan gaat besteden, dat de pensioenen verhoogd worden, waar wij recht op hebben. Heel jammer, dat de hr. Knot niet aanwezig was. Verder een heel goede uitzending

  JohnB says:

  De grap is dat pensioenfondsen dit jaar mogen hopen op een zwaar negatief rendement. Waarom? Als de rente stijgt, daalt de waarde van de obligaties (die het merendeel van hun portefeuille uitmaken). En omgekeerd.
  De afgelopen jaren daalde de rente; daarom waren de rendementen ook zo hoog en werden de pensioenfondsen zo rijk. Maar omdat die rente zo laag was geworden, kon je niet meer verwachten dat ze ook in de komende jaren zo’n hoog rendement zouden halen. Dus moesten de fondsen wel voorzichtig zijn over de toekomst. Vandaar dat de dekkingsgraden omlaag gingen.
  Dus: rente omlaag – fondsen rijker – maar dekkingsgraad omlaag.
  Als komende jaren de rente stijgt gebeurt het omgekeerde: rente omhoog – fondsen armer (negatief rendement) – maar dekkingsgraad omhoog. Want als de rente eenmaal hoger is mag je ook een beter rendement in de toekomst verwachten.
  Benieuwd wat MAX gaat vertellen als dit waarheid wordt: (1) wat slecht, pensioenfondsen halen negatief rendement of (2) wat een geluk, de rente stijgt en ondanks een negatief rendement worden we er allemaal beter van.

   Schelfhout says:

   Zou het niet handig zijn als we het woord pensioenfonds vergeten en vervangen door beleggingsfonds. Iedere deelnemer is investeerder en ontvangt maandelijks geen pensioen maar dividend. En dat is straks ook nog eens belastingvrij. En Klaas Knot en zijn Haagse kornuiten hebben geen enkele invloed meer en verdwijnt de rekenrente.

   Willem Smit says:

   Hilarisch, spijker op de kop.

   Luuk says:

   Dit is waar maar tegelijkertijd een eenzijdig verhaal.
   Allereerst: hoe zinvol is het voor gepensioneerden wanneer het pensioenfonds heel rijk is maar de pensioenen gedurende 10 jaar steeds niet worden geïndexeerd? Nog maar lekker 30 jaar door gaan zo en nog veel rijker worden? Wanneer zit er genoeg in kas en met welke horrorscenario’s wil je allemaal rekening houden opdat toekomstige generaties er in ieder geval warmpjes bij zitten?
   Het rendement op beleggingen wordt niet alleen bepaald door de obligaties maar ook door het beleggingsresultaat op aandelen. De verplichtingen worden berekend middels een opgelegde rekenrente.
   Door die heel laag te stellen moeten er grote buffers aangelegd worden, geld waarmee dus niets gedaan kan worden!

  Nico Groen says:

  In de discussie over het pensioen wordt met geen woord gerept over alle ZZP-ers. Wel wordt er aangegeven dat er steeds minder werkenden de premie op moeten brengen voor de pensionado’s. De ZZP-er doet niet mee met het pensioen.
  Hieruit blijkt dat het pensioensysteem gebaseerd is op groei. Het opgebouwde vermogen moet groeien; Er moeten meer mensen deel gaan nemen. Dit is hetzelfde als ons gedateerde economische model van Tinbergen. Dit model werkt ook niet meer want dit model functioneert alleen maar bij groei.
  Groei kan niet eeuwig door blijven gaan.

  Dus hieruit blijkt des te meer dat het pensioensysteem gedateerd is of anders gezegd niet houdbaar meer is.

  De huidige stand van de pensioenen staan onder druk. Het is eigenlijk nog veel erger want ik hoor miemand zeggen dat het doorschuiven van de pensioenleeftijd de fondsen behoorlijk wat opgeleverd hebben. Verder is een aantal jaren geleden het middelloonsysteem ingevoerd dit heeft de fondsen behoorlijk wat opgeleverd.

  Al met al moeten we iets wat historisch ontstaan is hysterisch in stand houden?

  Hemanus says:

  Er worden heel veel woorden gebruikt om aan te tonen dat het anders moet ( beter ) moet met de pensioenen in Nederland , maar helaas dat gaat NIET gebeuren .
  Wij allen hebben ongewild gekozen voor toetreding bij een economische eenheid en die eenheid heet EUROPA , en de opzet is dat in dit wereld deel alles economische gelijkwaardig is , zodat de kans op oorlog tussen die landen niet meer voorkomt .
  Dat wil zeggen de lonen in die landen zullen op termijn gelijkwaardig worden , daar zijn we hevig mee bezig .
  De prijzen van de goederen in deze landen zullen gelijkwaardig worden , wel , de spruitjes zijn nu al in heel Europa ongeveer even duur .
  En de pensionen , wel hier in Nederland zullen ze verder gaan dalen (70% werd al 50% na 40 jaar werken ) en in Griekenland , Spanje , Italie daar zullen ( daar kunnen ) ze niet stijgen , want dat benodigde geld is er gewoon niet.
  Dit heb ik niet bedacht , maar de oprichters van het bolwerk Europa , en ze zullen nooit toegeven, waarom niet , U heeft namelijk NIET gekozen voor deelname aan een verenigd EUROPA U bent er in geluist .

  mosterd says:

  Wat ik steeds gemist heb in Nationaal pensioendebat en niet het minst belangrijk is de EU!

  Hoe zit het ook al weer met het Europees toezicht op ONS pensioengeld en waarom?

  Wat heeft die toenmalige staatssecretaris Jetje Klijnsma uitgespookt en afgesproken met Brussel?
  Is ONZE gezamelijke pensioenpot € 1.400.000.000.000.- in gebracht als Borg in een failliet Europa?
  U weet hoe het meestal gaat met Borgen.
  Hou Macron scherp in de gaten, die ziet in onze pensioenpot een goudmijn.

  Of gaat het hier om nu al een paar zachte stoelen te reserveren?

  Janpaard says:

  Diezelfde overheid heeft van de pensioenfondsen gestolen in de jaren 1980 tot heden heeft het ongeveer 20 miljard uit het pensioenfonds ABP gestolen dus betaal dat eerst maar eens terug en zolang als we hier in Nederland ongeveer 200 pensioenfondsen hebben die allemaal een dik betaald bestuur hebben veranderd er niets
  Wij al ouderen zouden eens met zijn allen naar Den Haag moeten gaan en bij rovershoofdman Rutte beter bekend als de maffia Nederland eerst eens dat gestolen pensioengeld terug moeten gaan halen en dan ook eens aan zijn verstand zien te krijgen dat er in Nederland ook hardwerkende burgers zijn die ook als ze een bepaalde leeftijd hebben willen leven en niet aan de geeuw honger moeten zoals er nu gebeurt
  Dus de oplossing is
  terug van +/- 200 pensioenfondsen naar 1 pensioenfonds dus daardoor minder geld naar die zakkenvullers
  dan heb je maar een directeur en een bestuur nodig dat scheelt een hele hoop geld
  en ook de rekenrente die er word gebruikt en nu niet schermen de Europese centrale bank nee regel zelf maar eens ook die 150 zakkenvullers in de tweede kamer denk eens daadwerkelijk aan je burgers waar je voor daar zit
  anders zullen wij als ouderen eens naar Den Haag moeten om ons GESTOLEN geld te gaan halen wij moeten als ouderen meer van ons laten horen en niet als gedwee stem vee overal maar mee accoord gaan het is schandalig hoe deze man Rutte zo zijn burgers gewoon belazert en maar voor zijn vriendjes van de Shell of Unilever of Philips zorgen allemaal maar voor de rijken bezig zijn zie wat heeft hij bereikt in Amerika bij Trump niets die laat Nederland vallen als een baksteen want Trump verdient er niet genoeg aan ook is het schandalig hij Trump niets zei tegen de Russen zolang als hij maar er wat aan verdient ja dan krijgt de rest ook nog iets een cent meer niet hoor
  het is gewoon een schande hoe Rutte ons Nederlanders steeds zand in onze ogen strooit laat hem zelf maar eens leven van alleen AOW dan praat hij wel anders
  het is ons pensioengeld en niet van hem hij heeft al genoeg van de burgers gestolen en eens iets minder lachen dat zou hem staan en ook een aan de mindere man denken