zwarte zwanwn 9

Zwarte Zwanen 9 – Waarom simpel als het moeilijk kan?

In de MAX-serie Zwarte Zwanen ontrafelt journalist Cees Grimbergen sinds 2013 geheimen in de pensioenindustrie. In de financiële wereld schuiven specialisten 1800 miljard pensioeneuro’s over de wereld. Geld van Nederlandse werknemers en gepensioneerden. In het beheer ervan gaat van alles mis. De ‘Wolves of Wall Street’ hebben er meer over te zeggen dan Nederlandse werknemers. De vakbonden FNV en CNV staan de uitwassen openlijk toe. 

Pensioenstelsel

In Zwarte Zwanen 8 (28 juni 2022) werd het dalend vertrouwen in het pensioensysteem zichtbaar. Oorzaak: het al 14 jaar niet indexeren van de pensioenen. De regering loodst nu een nieuwe pensioenwet door de Eerste en Tweede Kamer. In Zwarte Zwanen 9 blijkt dat de echte pijnpunten van ons Pensioenstelsel in de nieuwe wet niet worden opgelost. Die wet verandert niets aan de extreem hoge verdiensten in de wereld van pensioenuitvoerders en vermogensbeleggers. Het verandert evenmin iets aan de vele dubbele petten in de pensioenwereld, die de schijn van vriendjespolitiek oproepen. Centraal in deze baantjescarrousel staat het Tilburgse pensioeninstituut Netspar dat geen onderzoek doet naar integriteitsschendingen. Gevreesd wordt dat de pensioenwet zo ingewikkeld wordt dat fraude en fouten met pensioengeld zich nog meer gaan voordoen.

De grote vraag in deze Zwarte Zwanen-aflevering: Wie worden er beter van deze ‘stelselwijziging’, nu blijkt dat het nieuwe pensioenstelsel complexer wordt dan het al onbegrijpelijke oude stelsel?

20 miljoen contracten

Regering en pensioensector willen met de nieuwe wet het vertrouwen van gepensioneerden en werknemers herwinnen. Invoering van de wet gaat 4 jaar duren. In 2027 moet het nieuwe pensioenstelsel effectief zijn. Het omzetten van 1.800 miljard euro van het oude naar het nieuwe stelsel is een operatie die zijn weerga niet kent. Administratie en automatisering voor maar liefst 20 miljoen pensioencontracten moeten foutloos functioneren. Terwijl afgelopen tijd vele tekortkomingen in administraties zichtbaar werden.

Duizenden pagina’s wettekst, memories van Toelichting, Kamervragen, -antwoorden en consultancyrapporten zijn over parlementariërs uitgestort. Nog voor de volksvertegenwoordiging op 8 juli met vakantie gaat, moet de Wet Toekomst Pensioenen in grote haast door de Tweede Kamer zijn behandeld.

Aan het woord

In deze aflevering van Zwarte Zwanen: oud-minister Koolmees die over pensioenen ging, MAX Ombudsman Rogier de Haan, VU-hoogleraar Christelijk Sociaal-Denken Arjen Siegmann en senioren met een klein pensioen. Pensioenconsultant Tobias Bastian berekende hoeveel administrateurs nodig zijn om zorgvuldig van het oude naar het nieuwe pensioensysteem te komen. Integriteitsspecialist Willeke Slingerland legt uit hoe netwerkcorruptie in de pensioenwereld kon opkomen. De jonge tekenaar Carlijn Kingma vertelt over haar fascinatie voor de enorme geldstromen. Ze maakte er een kunstproject van.

Zwarte Zwanen 9 is te zien op dinsdag 5 juli 2022 om 20.25 uur op NPO 2. 

Geef een reactie

Reacties (6)

  Huub Esten says:

  Jullie noemen het ECHTE pijnpunt nl. al 14 jaar GEEN indexatie gekregen op mijn aanvullend pensioen en met mij miljoenen andere gepensioneerden NIET!! Dat moet het kernpunt van de uitzending zijn!

  mirador says:

  Het wordt tijd dat het stelen van mensen die meer als 40 jaar het snot voor ogen hebben gewerkt ,om die nog langer te bestelen,ze zijn al 14 jaar bezig
  Ook pensioenvervoer doet hier aan mee ,wat wij krijgen aan pensioen is al een zak centje .
  En daar halen ze inmiddels al 25% vanaf ,wie wordt hier beter van ,de chauffeurs in ieder geval niet ,ze wachten tot je omvalt,dan hoeven ze niets meer uit te keren

  oma-alex says:

  Vanavond de uitzending gezien en idd ieder houdt hand boven t hoofd van de ander. Straks als onze MP met pensioen gaat dan zijn de regels al vóór die tijd gewijzigd. Het salaris van de hoge pieten moet begrensd worden want de gewone werkenden én gepassioneerden moeten het met honger loontje doen.
  Komt er nog een manifestatie voor indexering pensioenen? Net zoals de boeren nu demonstreren voor behoud van hun vee en bedrijf

  Pensionado_1944 says:

  Behandeling ontwerp Wet Toekomst Pensioenen (WTP).
  Goede uitzending met de nodige uitleg. Maar het is van groot belang vooral in deze periode de mensen te waarschuwen dat men gaat onteigenen. Gelijktijdig wordt het onmogelijk maakt om naar de rechter te kunnen stappen om je rechten te verdedigen.

  Al in maart 2011 heeft de Landadvocaat (die van de latere schandalen) op advies van het toenmalige kabinet uitgesproken dat “Pensioenregels kunnen niet worden veranderd voor bestaande pensioenen. Hiermee valt kernpunt van plannen van sociale partners in het water.”
  Op verzoek van de tweede kamer en op individuele verzoeken om inzage te krijgen van het advies van de Landsadvocaat is door het kabinet bij herhaling negatief beslist. Zelfs op aangevraagde WOB verzoeken. Hoogst belangrijk dat dit advies alsnog openbaar wordt gemaakt en een rol kan spelen bij de behandeling van de WTP. Daarbij de vraag of de Raad van State met de kennis van het standpunt van de Landsadvocaat hetzelfde advies zou hebben gegeven over de WTP?

  Europese regelgeving gaat boven wet- en regelgeving op Nationaal niveau.
  Lees verschillende artikelen hierover onder andere van prof. dr. mr. Hans van Meerten, hoogleraar pensioenrecht van de Universiteit van Utrecht. Graag ook hier aandacht aan besteden en voorlichting verstrekken.

  Deze ingrijpende stelselwijziging waar nog steeds veel onduidelijkheid over bestaat is volstrekt niet onder de aandacht gebracht naar alle belanghebbenden. De AFM welke die taak heeft laat het geheel afweten evenals pensioenfondsen en vakbonden. Ook de media schenken hier geen aandacht aan. Allemaal zeer onzorgvuldig en juridisch verwijtbaar.

  Hierbij een beter voorstel:
  – Laat het oude pensioenstelsel in acht en van kracht wat betreft de juridische aansprakelijkheid en eigendomsrecht. Dus geen invaren. Dat wordt een grote chaos zoals door MAX in Zwarte zwanen in deel 9 genoemd.
  – Schaf het Financieel Toekomst Kader af en vervang het desnoods met de regeling rendementen in de WTP. Vanaf nu indexatie op
  basis van werkelijk behaalde rendementen.
  – Verbeter het nabestaanden pensioen
  – Regel de Governance (meebeslissingsrecht van actief werkende en gepensioneerden bij de pensioenfondsen) beter.

  Pensionado_1944 says:

  Verbeterde versie:
  Behandeling ontwerp Wet Toekomst Pensioenen (WTP).

  Goede uitzending met de nodige uitleg. Maar het is van groot belang vooral in deze periode de mensen te waarschuwen dat men gaat onteigenen. Gelijktijdig wordt het onmogelijk maakt om naar de rechter te kunnen stappen om je rechten te verdedigen.
  Al in maart 2011 heeft de Landadvocaat (die van de latere schandalen) op advies van het toenmalige kabinet uitgesproken dat “Pensioenregels kunnen niet worden veranderd voor bestaande pensioenen. Hiermee valt kernpunt van plannen van sociale partners in het water.”
  Op verzoek van de tweede kamer en op individuele verzoeken om inzage te krijgen van het advies van de Landsadvocaat is door het kabinet bij herhaling negatief beslist. Zelfs op aangevraagde WOB verzoeken. Hoogst belangrijk dat dit advies alsnog openbaar wordt gemaakt en een rol kan spelen bij de behandeling van de WTP. Daarbij de vraag of de Raad van State met de kennis van het standpunt van de Landsadvocaat hetzelfde advies zou hebben gegeven over de WTP?
  Europese regelgeving gaat boven wet- en regelgeving op Nationaal niveau.
  Lees verschillende artikelen hierover onder andere van prof. dr. mr. Hans van Meerten, hoogleraar pensioenrecht van de Universiteit van Utrecht. Graag ook hier aandacht aan besteden en voorlichting verstrekken.
  Deze ingrijpende stelselwijziging waar nog steeds veel onduidelijkheid over bestaat is volstrekt niet onder de aandacht gebracht naar alle belanghebbenden. De AFM welke die taak heeft laat het geheel afweten evenals pensioenfondsen en vakbonden. Ook de media schenken hier geen aandacht aan. Allemaal zeer onzorgvuldig en juridisch verwijtbaar.
  Hierbij een beter voorstel:
  – Laat het oude pensioenstelsel intact en van kracht wat betreft de juridische aansprakelijkheid en eigendomsrecht. Dus geen
  invaren. Dat wordt een grote chaos zoals door MAX in Zwarte zwanen in deel 9 genoemd.
  – Schaf het Financieel Toekomst Kader af en vervang het desnoods met de regeling rendementen in de WTP. Vanaf nu indexatie op
  basis van werkelijk behaalde rendementen.
  – Verbeter het nabestaanden pensioen
  – Regel de Governance (meebeslissingsrecht van actief werkende en gepensioneerden bij de pensioenfondsen) beter.

  Pensionado_1944 says:

  Behandeling ontwerp Wet Toekomst Pensioenen (WTP).

  Nog een punt wat om opheldering vraagt:
  In het voortraject is op verschillende onderwerpen de mening van de vakbonden aan de orde geweest.
  Uitgezocht moet nog worden of de vakbonden bij de verdere behandeling van deze ontwerp wet de bevoegdheid hebben in te treden in de (ook Internationale verdragen en rechten van de mens). Immers op het moment dat een pensioengerechtigde op basis van een pensioenovereenkomst met het fonds waar zij- of hij verplicht aan verbonden is met pensioen gaat dan hebben de vakbonden hier geen rol meer in. Deze stelling is van groot belang en dient nog tijdens de politieke behandeling van de WTP juridisch te worden getoetst.