samen

Samen sterk, ook in 2018

Ook in 2017 wist u ons weer beter te vinden dan  in het jaar ervoor. Bijna 5.500 telefoontjes hebben we in ons dagelijks spreekuur ontvangen. We hebben u geadviseerd, soms bemiddeld en regelmatig uw zaken aangekaart in de publiciteit. Daarmee hebben we klinkende resultaten bereikt. Een kleine greep.

Digitalisering

De blauwe envelop, die vanaf eind 2015 stapsgewijs zou worden afgeschaft, blijft! Protesten van diverse organisaties en 20.000 handtekeningen onder de petitie van MAX Ombudsman hebben hieraan bijgedragen.
• Samen met de Nationale Ombudsman hebben we onderzoek gedaan naar MijnOverheid.nl. Dit heeft geresulteerd in het zeer kritische rapport Hoezo MijnOverheid?. De overheid zal de burger veel meer moeten betrekken bij digitalisering. En veel meer oog moeten hebben voor iedereen die minder digitaal vaardig is.

Reizen

In Groeten van MAX hebben we ook dit jaar weer misstanden en valkuilen in de reiswereld blootgelegd en vaak ook opgelost.
De risico’s van zelf georganiseerde groepsreizen, denk aan schoolreisjes of ouderenreizen. De partij die het regelt, wordt zonder dat zelf te weten reisorganisator in de zin van de wet. Met alle verplichtingen en risico’s van dien. De VO-Raad gaat dit bij scholen onder de aandacht brengen.
• De Autoriteit Consument & Markt (ACM), die niet of nauwelijks optreedt tegen dubieuze praktijken van bedrijven als 1-2-Butterfly. Door onze aandacht wordt de rol van de ACM in de Tweede Kamer nu nader onderzocht.
Hellas Travel verkocht in 2015 vliegtickets die waardeloos bleken. Dit jaar werden gedupeerden eindelijk schadeloos gesteld.

Pensioenen

Vergeten pensioenen: deze worden voortaan op verzoek uitgekeerd aan de erfgenamen in plaats van aan het pensioenfonds. Een zeer belangrijk resultaat, want in de kassen van de pensioenfondsen ligt voor honderden miljoenen euro’s aan vergeten pensioenen.
Premievrije pensioenen: vrijwel alle pensioenfondsen zijn begonnen met het repareren van de pensioenen van arbeidsongeschikten. Duizenden mensen die arbeidsongeschikt uit dienst zijn gegaan, maar dit niet hebben gemeld bij het pensioenfonds, krijgen daardoor alsnog een (veel) hoger pensioen.
Discriminatie van jonge weduwen: bijna alle pensioenfondsen die weduwen minder partnerpensioen uitbetaalden vanwege een groot leeftijdsverschil met hun partner, zijn hiermee gestopt. Daardoor krijgen honderden weduwen van wie de man meer dan 10 jaar ouder was, voortaan een hoger partnerpensioen.

Bel ons

Al deze zaken beginnen steeds met een telefoontje van een MAX-lid naar ons spreekuur. Blijf ook in 2018 gebruikmaken van onze diensten. Zo helpt u niet alleen uzelf, maar ook andere mensen die in eenzelfde situatie zitten. Samen staan we sterk!

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Ombudsman Jeanine Janssen heeft ook meegeschreven aan bovenstaand artikel.

Geef een reactie