vergeten pensioen

Wat te doen met een vergeten pensioen

Mevrouw Van Poppelen en mevrouw Rode kennen elkaar niet. Toch zitten ze in hetzelfde schuitje. Beide dames zijn vorig jaar weduwe geworden. Alle 2 belden ze dit jaar, onafhankelijk van elkaar, naar ons spreekuur. Ze hadden exact dezelfde vraag: “Heb ik recht op het ‘vergeten pensioen’ van mijn overleden man?”

Wat was het geval? Niet lang na het overlijden van hun man ontvingen de vrouwen een aanvraagformulier voor een partnerpensioen. Dat was gek, want hun mannen hadden bij leven zelf nooit een pensioen ontvangen. Waarom dan wel ineens een partnerpensioen? Beide vrouwen kregen van het pensioenfonds te horen dat hun man wel een pensioen had opgebouwd, maar dit was nooit aangevraagd en dus nooit tot uitkering gekomen. Een rare gang van zaken vonden beide vrouwen. En daarom belden ze naar ons spreekuur.

Vergeten op te halen

In beide gevallen gaat het om een zogeheten vergeten pensioen. Dat zijn pensioenrechten die vaak tientallen jaren geleden zijn opgebouwd en daarna simpelweg zijn vergeten door de pensioengerechtigde. Wij namen contact op met beide pensioenfondsen. Alle 2 beriepen ze zich op de zogenoemde ‘haalplicht’. Die houdt in dat de pensioengerechtigde zelf het pensioen moet aanvragen. Gebeurt dat niet, dan hoeft het pensioenfonds ook niet uit te keren. En aangezien het pensioen persoonsgebonden is, eindigt het pensioen zodra de persoon in kwestie is overleden. Dan is het dus te laat om nog een pensioen te vorderen.

Klachtprocedure mét succes

Wij namen hier geen genoegen mee. Want waarom zou het pensioenfonds meer recht hebben op zo’n vergeten pensioen dan de langstlevende partner? In beide gevallen startten we een klachtprocedure. Onze stelling was dat een vergeten pensioenrecht na overlijden overgaat op de erfgenamen. Deze hebben dan nog 5 jaar de tijd om het niet-uitgekeerde pensioen op te eisen; daarna is het verjaard. Bovendien: na het overlijden waren de echtgenotes binnen de kortste keren gevonden. Dan hadden de pensioenfondsen ook wel beter hun best kunnen doen om de mannen op te sporen toen ze nog leefden. Het resultaat mag er zijn: beide pensioenfondsen gingen overstag. Mevrouw Van Poppelen en mevrouw Rode hebben alsnog het volledige vergeten pensioen van hun echtgenoten ontvangen.

Let op

Op Mijnpensioenoverzicht.nl staat een overzicht van alle pensioenfondsen waarvan bekend is dat u daar pensioen heeft opgebouwd. Met uw DigiD kunt u op uw eigen overzicht inloggen. Zolang u leeft, kan uw vergeten pensioen niet verjaren. U kunt met terugwerkende kracht alsnog uw hele vergeten pensioen laten uitkeren.

Geef een antwoord