Pensioenfondsen pensioen 2024 ABP PFZW PMT bpfBOUW PME

Uw pensioen in 2024: wat doen de 5 grootste pensioenfondsen?

3 procent, meer tekst heeft bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen niet nodig om zijn blog op de ABP-site te openen. Want met deze 3 procent  gaan de pensioenen in 2024 omhoog bij het grootste pensioenfonds van het land. Dit geldt voor zowel bestaande pensioenen als de pensioenopbouw van werkenden. Wat betekent dit voor de 3 miljoen Nederlanders die bij ABP zijn aangesloten? En wat zijn de plannen van de overige grote pensioenfondsen?

ABP: pensioenen 3 procent omhoog in 2024, premie omlaag

Eind 2022 heeft ABP nog een stijging van 12 procent door kunnen voeren, in reactie op de extreme inflatie van dat jaar. Maar over 2023 bedraagt deze inflatie 3 procent. De boodschappen zijn weliswaar duurder geworden, maar de dalende energieprijzen remmen het inflatiecijfer af. Nu voert ABP – ondanks aanvankelijke twijfel – opnieuw een indexatie door, waardoor de pensioenen meestijgen met de consumentenprijzen. En daardoor komt er dus een stijging van 3 procent bij het ambtenarenfonds. Dit betekent 30 euro extra bij een maandelijks nettopensioen van 1.000 euro. Ook de pensioenpremie gaat iets omlaag in 2024. Voor werkenden komt dit neer op een meevaller van circa 10 euro minder, bij een bruto maandinkomen van 3.500 euro.

Volgens bestuursvoorzitter Van Wijnen is het een voordeel van de aanstaande overgang naar het nieuwe, veelbesproken pensioenstelsel. Want de minimaal vereiste dekkingsgraad is in 2022 gedaald van 110 naar 105 procent, zoals we in dit artikel uitleggen. ‘In het oude stelsel moesten we hoge buffers in kas houden, veel geld dat ongebruikt in de kelder lag. Dat was de reden waarom we een aantal jaren achter elkaar niet konden meegaan met de inflatie. Van die ‘houdgreep’ zijn we in het vernieuwde stelsel verlost’, schrijft Van Wijnen. Door de aangekondigde pensioenverhoging gaat de dekkingsgraad van ABP van 116,9 naar 113,5 procent.

Pensioenfonds ABP
Lees ook: Rogier de Haan: ‘Foute pensioenopgaaf ABP: wat zijn uw rechten?’

Wat gaan de overige grote pensioenfondsen doen in 2024?

Nederland heeft in totaal 5 grote pensioenfondsen. De plannen van ABP hebben we al besproken, hoe zit het met de overige 4? Wat gaat er in 2024 met de pensioenen gebeuren en hoe ziet de langere termijn eruit? PFZW (zorg en welzijn) heeft een pensioenstijging van 4,8 procent aangekondigd, nog hoger dan de inflatie dus. “We weten dat veel mensen in de sector zorg en welzijn serieuze financiële problemen hebben”, verklaart bestuurslid Ilse van der Weiden. “Gepensioneerden zien de verhoging meteen terug in hun portemonnee.” PMT (metaal en techniek) heeft tot 2027 om de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel te maken, maar wil op 1 januari 2026 klaar zijn. In 2024 stijgen de pensioenen in elk geval met 3,2 procent. Met 113,2 procent is er voorlopig in elk geval voldoende dekkingsgraad.

Bouwfonds bpfBOUW wil ook op 1 januari 2026 de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel rond hebben. Maar de pensioenen voor 2024 gaan niet omhoog, omdat de energieprijzen inmiddels weer gedaald zijn. “Begin dit jaar hebben we de pensioenen met 14,52 procent verhoogd. Dat was heel mooi en deelnemers waren daar blij mee. Ik begrijp heel goed dat onze deelnemers nu teleurgesteld zijn”, reageert bestuursvoorzitter Eline Lundgren. De pensioenen bij PME (metaal- en techindustrie) stijgen dan weer wel, met 3,26 procent voor alle deelnemers. Volgens de meest recente cijfers, uit oktober 2023, is de dekkingsgraad 116,6 procent, ruim boven het minimum dus.

Zorgtoeslag 2024
Lees ook: Zorgtoeslag voor 2024 definitief bekend: op hoeveel geld heeft u recht?

Wat is verder belangrijk om te weten?

Vanaf 1 januari 2024 komt er een andere rekenmethode om het minimumloon te bepalen. Dan wordt niet het minimumloon per maand, maar het minimumloon per uur maatgevend, op basis van een 36-urige werkweek. Wat de gevolgen zijn voor uw AOW, is op het moment van schrijven nog niet bekend. In de loop van december 2023 verschijnen de AOW-bedragen voor 2024 op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De 12 data waarop de SVB uw AOW overmaakt, kunt u wel alvast opschrijven.

(Bron: Archief, MAX Meldpunt, ANP, Centraal Bureau voor de Statistiek, ABP, PMT, PFZW, PME, bpfBOUW, Margriet. Foto: Lex van Lieshout/ANP)

Geef een reactie

Reacties (6)

  Voolstra says:

  mooi en duidelijk overzicht, als het kompleet was nog beter PMT steelt de eerste 3 maanden van 2024, verhoging gaay pas 1 april in, en nu maar hopen dat het geen grap is, ze blijven de zakken vullen !!

   Heer Bommel says:

   Kwalijke opmerking. Als ik daar pensioenfondsbestuurder was, klaagde ik u gewoon aan.
   Die mensen die daar werken krijgen een marktconform salaris zoals u ook een salaris krijgt.
   U suggereert dat ze stelen. Heel minnetjes.

   Ik was overigens 20 jaar lang zelf pensioenfondsbestuurder in een ondernemingspensioenfonds van de onderneming waar ik zelf werknemer was.
   Dat houdt in dat je wél tijd krijgt om je werkzaamheden, inclusief scholing en opleiding, uit te voeren maar verder is er geen extra geldelijke vergoeding.
   En in de praktijk komt het erop neer dat je gewone baan gewoon doorgaat en dat je dus gewoon extra uren maakt voor het nut van je huidige en vroegere collega’s. En gezien de perikelen op de financiële markten in die periode, had je regelmatig wat kopzorgen.
   Gelukkig had in geen collega’s met uw houding.

   Mijn pensioen wordt elk jaar geïndexeerd met 50% van de inflatie. Daar is iedereen heel blij mee. En ik ben er trots op want ik was een van degenen die dat geregeld heeft.

  Mikske says:

  Gepensioneerden bij pensioenfonds voor UWV krijgen er de eerste twee jaar niks bij en als het nieuwe pensioenstelsel ingaat 1 januari 2026 moeten ze er zelfs rekening mee houden dat ze erop achteruit gaan. Mensen die nog werken krijgen 6,5% meer pensioen en een cao verhoging.
  Jaren kregen gepensioneerden er niks bij … vorig jaar gingen ze er iets op vooruit en het jaar daarvoor een heel klein beetje. En dit terwijl er genoeg in kas zit … en ze zitten ruim boven de dekkingsgraad. Ik begrijp hier niks van. Is het dan toch waar dat het nieuwe pensioenstelsel nadelig uitpakt voor de reeds gepensioneerden?

   Heer Bommel says:

   Alleen Pieter Omtzigt begreep de, in ieder geval deels, kwalijke gevolgen van dat nieuwe stelsel.
   De rest van de politici, inclusief de SER leden, hebben nog nooit blijk gegeven er verstand van te hebben. Ze hebben toegegeven aan geblèr van enkele lieden die meenden dat het stelsel nadelig was voor “de jongeren”. Terwijl een kind snapt dat een jongere vanzelf oud wordt. Dus op je hele leven doet het er voor je pensioenopbouw helemaal niet toe welke leeftijd je op een bepaald moment hebt.

  Ferrariscoot65 says:

  Valt tegen heb toch jarenlang betaald!!!!!
  Daar gaat je je geld

  parrhesia says:

  Het laatste woord is nog niet gesproken over de nieuwe pensioenwet.De meeste fondsen laten weten er op tijd mee klaar te zijn.
  En wel incl. alle onduidelijkheden die men sluw onder water houd. Pieter Omtzigt is duidelijk genoeg,en stelt dat het grote drama’s gaat geven, omdat er nog zoveel onduidelijkheid bestaat.

  Maar wie zijn die lui die dit kost wat kost willen doordrukken,… nou heel eenvoudig, alle financiële markten zo als banken/verzekeringsmaatschappijen etc. etc. gaan er wel bij varen. Ze rekenenen zich nu al rijk hoe ze de burger-die in het ongewisse n verkeerd- kunnen gaanuitkleden en aftroggelen.Het zijn die lui en instanties die er welbij gaan varen.
  Deze zullen zo minmogelijk op de voorgrond tredende, dit volk ,…ze zijn allang klaar om hun kansberekeningen te voltooien.

  Dit word het zoveelste debacle wat Nederlanders te wachten staat. We ervaren iedere dag wat het zorgstelsel ons heeft gebracht, alleen maar meer kosten en verkapte premie betalingen.Welke politici hebben dit stelsel er toendertijd doorgedrukt? Trouwens er zijn opvallend veel oud politici die een bestuurlijke functie hebben bij meerdere zorgverzekeraars, ze hebben daadwerkelijk goed voor zich zelf gezorgd.
  Het lijkt er veel op dat sommige tweedekamerleden er bij gebaad zijn- om ook nu weer- bij het intreden v.d. nieuwe pensioenwet hun kansen op toekomstige baantjes hebben uitgevonden.

  Nerderland word wakker, we worden belazerd waar we bijstaan, we hebben stemrecht om met dit gedrog( lees bedrog) van een nieuwe pensioenwet wel of niet in te stemmen, het gaat om ons geld, dus niet inslapen, word wakker, slaap niet!!!