Pensioenfonds ABP

Rogier de Haan: ‘Foute pensioenopgaaf ABP: wat zijn uw rechten?’

3 jaar geleden belden Bert Loof en zijn vrouw Aly naar het spreekuur van MAX Ombudsman. Voor een hypotheekaanvraag hadden ze een pensioenopgaaf opgevraagd bij ABP; Aly ontvangt een nabestaandenpensioen uit een vorig huwelijk.

Het door ABP vermelde pensioenbedrag was volgens de opgaaf levenslang gegarandeerd. Wel zou er vanwege gewijzigde omstandigheden nog iets aan kunnen veranderen. Het echtpaar Loof dacht dat deze ‘disclaimer’ zou gaan om toekomstige indexaties of dergelijke; in ieder geval geen grote veranderingen.

Kan dit zomaar?

Ze sloten de hypotheek af, mede op basis van de ABP-opgaaf. Alles was prima, totdat een paar jaar later ABP het nabestaandenpensioen halveerde. Volgens ABP was er een pensioenaanvulling weggevallen. Dat stond in het pensioenreglement. En dat reglement bepaalt hoe hoog het pensioen is. ABP was dus niet van plan om iets te doen. Het echtpaar belde ons: kon dit zomaar?

Voor de vaststelling van de hoogte van het pensioen is het pensioenreglement inderdaad bepalend. Ook als het pensioenfonds een te hoog bedrag vermeldt, bijvoorbeeld in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U kunt dan niet afdwingen dat u dat te hoge bedrag krijgt. In zijn algemeenheid had ABP dus gelijk. Maar dit was een bijzondere situatie: het echtpaar had de pensioenopgaaf gekregen om een verstrekkende financiële beslissing op te baseren. En de hypotheek was vervolgens daadwerkelijk op dat te hoge bedrag gebaseerd. Tegen die achtergrond leek de reactie van ABP ons te kort door de bocht. We adviseerden het echtpaar om een klacht in te dienen en ons op de hoogte te houden.

3 jaar wachten…

3 jaar later meldden ze zich weer bij ons. Zo lang had de klachtprocedure geduurd. Uiteindelijk had de Ombudsman Pensioenen een uitspraak gedaan. Die had geoordeeld dat ABP in strijd had gehandeld met de wettelijke informatieplicht. De algemene disclaimer die ABP had gebruikt, was onvoldoende. De Ombudsman Pensioenen vond dat ABP een royaal financieel gebaar moest maken. Dat weigerde ABP. Als er daadwerkelijk schade was, wilden ze daar wel over praten. Maar het echtpaar had geen idee hoe ze de schade moesten aantonen.

We doken er zelf in

Bert en Aly waren na 3 jaar in het gelijk gesteld, maar toch geen steek verder gekomen. Want uitspraken van de Ombudsman Pensioenen zijn niet bindend. We besloten het dossier zelf te bekijken. Meteen viel op dat Bert zelf ook een pensioen had. Dat was lang geleden gelijktijdig opgebouwd met het nabestaandenpensioen van Aly. Dit betekende dat Aly hoogstwaarschijnlijk recht had op een nieuwe aanvulling, namelijk vanwege ‘samenvallende diensttijd’.

Schadebegroting in overleg met ABP

We legden het voor aan ABP en inderdaad: Aly kan deze aanvulling met succes aanvragen. Het nabestaandenpensioen zal daardoor bijna op het oude niveau komen. Daarnaast kan Aly een nabetaling van zo’n 5.000 euro tegemoetzien. Daarmee is het probleem straks bijna helemaal weggepoetst. Voor het restantje schade gaan we in overleg met ABP. Niet een financieel gebaar, maar een degelijke schadebegroting wordt daarbij de insteek. Die schade bestaat uit de rentekosten die het echtpaar betaalt voor het stukje hypotheek dat te hoog is door de foute opgaaf. Op die manier gaan we er waarschijnlijk wel uitkomen.

Heeft u vragen aan MAX Ombudsman? MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Rogier de Haan heeft in 2013 samen met Jeanine Janssen MAX Ombudsman opgericht. MAX Ombudsman maakt veel voorkomende klachten en georganiseerd onrecht zichtbaar. Hierover gaan de columns van Rogier de Haan. Lees hier al zijn columns.

(Foto: ANP)

Geef een reactie