pensioenfondsen

De pensioenfondsen staan er iets beter voor

Ten opzichte van de voorgaande jaren staan de pensioenfondsen er beter voor. Toch betekent dit niet dat alle pensioenfondsen de pensioen kunnen verhogen. Ze hebben nog altijd last van de lage rente. Maar er is ook goed nieuws!

Lage rente

De economie groeide flink in 2017. Door die economische groei hebben de pensioenfondsen meer rendement uit hun beleggingen gehaald. Maar door de lage rente kunnen nog niet alle fondsen de pensioenen verhogen. Deze stijgende lijn moet de komende jaren nog wel doorzetten, anders is in de toekomst pensioenverlaging niet te voorkomen, aldus de Pensioenfederatie.

Niet verlaagd

Zoals het er nu voor staat worden de pensioenen bij het ABP,het pensioenfonds voor ambtenaren en leraren, niet gekort. Het ziet er ook niet naar uit dat dit de komende jaren gaat gebeuren. Waar wel rekening mee moet worden gehouden is dat de pensioenen de komende 5 jaar niet of nauwelijks meegroeien.  PME, pensioenfonds voor metaalindustrie, is nog niet zeker over de toekomst, maar is blij met het resultaat van 2017. Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) laat weten dat ook zij de komende jaren de financiële positie moeten blijven verbeteren om een eventuele verlaging van het pensioen in de toekomst te voorkomen.

bpfBOUW verhoogd pensioen

Maar er zijn ook goede berichten. Het pensioenfonds voor de bouw bpfBOUW heet de pensioenen in januari 2018 wel kunnen verhogen. Wanneer de financiële situatie verder verbeterd is er zelfs kans op een verdere verhoging.

Dekkingsgraad

Hoe de pensioenfondsen ervoor staan wordt bepaalt door de dekkingsgraad. De fondsen zijn wettelijk verplicht om een dekkingsgraad van ten minste 104 procent te hebben. Een pensioenfonds wordt als ‘gezond’ beschouwd bij een dekkingsgraad van 130 procent. Of de fondsen hun financiële positie verder kunnen versterken, hangt af van de economische groei. Maar ook de rente speelt een belangrijke rol. Vooralsnog lijkt de rente laag te blijven. Het ABP heeft in 2017 een dekkingsgraad van 104,4 procent, Pensioenfonds Zorg en Welzijn 101,1 procent, PME 101,6 procent, PMT 102,1 procent en bpfBOUW 117,9 procent.

(Bron: ANP/NOS)

Geef een antwoord

Reacties (8)

  Saskia Holland says:

  Het stoort mij bijzonder dat iedereen kennelijk vergeten is dat de regering in de negentiger jaren miljarden guldens uit het ABP pensioenfonds heeft gehaald om te korten ontstaan door wanbeleid op te vangen (waardoor er nu zogenaamd niet genoeg reserves zijn om inflatie via de pensioenuitkering te corrigeren of zelfs de pensioen uitkeringen te korten ) en nu niet bereid is om de rekenrente te versoepelen om de positie van pensioen gerechtigden te verbeteren. Waarom lezen of horen we hier niets over in de Media???

   Hanneman says:

   Beste Saskia, al zou er uitvoerig worden bericht, we hebben een regering die zich van publicaties, brandbrieven, petities niets aantrekt. Mocht u denken dat de werkelijke, fundamentele handel en wandel van de afgelopen en het huidige kabinet werkelijk publiek worden gemaakt dan heb ik een teleurstellende mededeling voor u; Nee!! Natuurlijk niet!! De verdragen, contracten, contacten, aanpassingen in wetgeving die er werkelijk toe doen, als het om waarheidsvinding gaat? Komt van z’n levensdagen niet in de krant. Die zijn meestal aan de orde in besloten bijeenkomsten met veel brandy en sigaren of ergens ten paleize.

  Parhesia says:

  De werkende hebben meer te besteden gekregen,deze kunnen nu ook een meer dekkende pensioenpremie ophoesten voor hun eigen pensioen later.Wij gepensioneerden hebben vroeger ook genoeg afgedragen en zorgen nu nog steeds dat de jongeren mee profiteren v.h. kapitaal wat in het verleden door de huidige gepensioneerden is bijgedragen en belegd met tophoge opbrengsten vandaag.
  De Nederlandse gepensioneerden worden door het 0% rentebeleid v.d. europesebank keihard genaait, het moet stoppen,we hebben al meer dan 10% ingeleverd afgelopen jaren.Volgens de directeur v.d. N.C.B. moeten de gepensioneerden de komende 10 jaren nog eens rekening houden met eensgelijk waardeverlies aan inkomen.

  Tenzij meer Nederlanders hun pensioenbelang op eigenhoutje gaan financieren bij andere marktpartijen.
  Wie anders dan de Banken zal hiermee bedoelt zijn?En dat zooitje zit de boel vandaag de dag weer zijn cliënteel te belazeren met kromme constructies en verborgen uitzonderingen.
  Meerdere aasgieren in de financiële wereld (waaronder de intriges van lobbyisten) trachten door allerlei voorwensels/bedriegelijke verzinsels het huidig Nederlandspensioenstelsel te ontwrichten door bedriegerij,profijtzucht.

  En dan vooral positief blijven over dit Europa?Wat rijken rijk maakt,armen armer! Het is een kleine percentage rijken die het monopolie bepalen in deze wereld, die de idiologie v.h. uitbuiten veridialiseren /opdringen/infitreren bij andere mogendheden waar het als imperialisme wordt verfoeit. Daarbij laten ze een spoor van ellende en vervuiling achter zich,de vervuiling als economischbelang/gewin zien,de kleine burger voor ontstane gezondheidsschade laat opdraaien.

  Het uitknijpen v.d. gepensioneerden de W.A.O ers etc. Heertje Rutte spreekt over de hardwerkende Nederlander, dat arbeid moet lonen, ja zo hoort het,..Maar wat als die zelfde Nederlander er aan onderdoor gaat? Dan scheept Heertje Rutte ze af naar de voedselbank, gaat verder met de idiologie v.d. leugen te verkondigen het verderf v.h. neoliberalisme!! Foei! Nee,..heertje,…u bent niet de premier van alle Nederlanders,..knoop dat goed in uw oren!!!

  Daily says:

  De werkenden hebben iets meer te besteden gekregen. Wat ze meer krijgen gaat er aan de andere kant weer dubbel vanaf. De gepensioneerden krijgen er niets bij daar gaat alleen maar vanaf. Zelfs van mijn zelfgespaarde pensioenspaarpot lever ik ieder jaar weer netto een beetje in. Daarbij alles wat duurder wordt en dat brengt veel mensen zo langzamerhand steeds dichter bij de voedselbank. Natuurlijk zal dit niet gelden voor de gepensioneerde dames en heren van de politiek want dat is waardevast allemaal. Evenals de wachtgelduitkering, ook die is niet meer van deze tijd, maar ach die twintig miljoen halen ze gewoon weg bij de laagstbetaalden, de gepensioneerden enzoort. “De heer” Rutte is de beste sprookjesverteller, maar zeer zeker niet de premier van alle Nederlanders. Ook dat sprookje heeft hij zelf in het leven geroepen en het griezelige is nog dat hij er zelf in gelooft. Wat zou er gebeuren als alle gepensioneerden die vrijwilligerswerk doen hier eens een tijdje mee zouden stoppen? Misschien zou dit een signaal geven en eens duidelijk maken dat ook gepensioneerden (en andere vrijwilligers) een heel grote bijdrage leveren aan de maatschappij en daar weleens wat meer waardering van onze sprookjesverteller en zijn aanhangers van mogen ontvangen in plaats van dat ze steeds meer de broekriem moeten aanhalen. Maar ach ook dat is een sprookje.

   oosterwijck says:

   Maak je maar geen illusie, dat de pensioenfondsen, ooit goed gaan presteren. Door de vele protesten is Goldman Sachs (in Amerika) iets voorzichtiger geworden met graaien, totdat de rust is wedergekeerd. Maar elke euro, die beschikbaar is uit de pensioeninleg, wordt aangewend voor advieskosten en administratiekosten. En de gepensioneerden kunnen fluiten naar indexatie. … Maar wat zeuren we toch? De gepensioneerden hebben voldoende kapitaal gespaard! … En zo niet, dan hebben ze nog altijd meer te besteden als de arme Afrikaners.

  oosterwijck says:

  De roeptoeter van dit neo liberale kabinet (VVD), Klaas Knot weet het zeker, de pensioenfondsen zijn op sterven na dood. Te weinig premie inleg, te weinig buffers! Deze ceo van DNB bewijst hiermee de onjuiste man te zijn op deze belangrijke plek, DNB. Hij zou een onafhankelijke rol moeten spelen. En dan kan hij toch niet om de cijfers heen. Cijfers die tonen dat sinds 2002, jaarlijks meer pensioenpremie wordt ingelegd dan er aan pensioenuitkeringen uit gaan. Dat de vermogens torenhoog zijn en inmiddels de 1400 miljard benaderen. En dat de UFR opgelegd door zijn DNB niet doet wat het beoogde te doen, zelfs het omgekeerde. Ook spreekt hij wijselijk niet over de op handen zijnde evaluatie van het FTK wat zal aantonen dat het volstrekt waanzinnig is te moeten rekenen met de marktrente, terwijl de fondsen ca 7% tot 8% rendement weten te genereren, en dat al vele jaren lang.

  Dus conclusie: toch een dubbele agenda, waar de roeptoeter Knol stevig aan mee werkt.

   oosterwijck says:

   Dat gepensioneerden al 10 jaar hun pensioen niet geïndexeerd krijgen en in enkele fondsen zelfs pensioen al gekort is, dondert Knol niet. Immers, zijn kostje is al gekocht! Wanneer zien de Kamerleden dat nu in en stoppen zij met ingewikkelde technische verhandelingen en brengen het vraagstuk terug tot juiste proporties. En zetten de feiten transparant op een rijtje. Dan behoeft de uitkomst en de oplossing van het probleem niet zo moeilijk te zijn. De eerste termijn van de behandeling van het wetsvoorstel van Rooijen (50Plus) beloofde niet veel goeds. De partijen: 50 plus, PVV, SP en GL hadden het over de mensen, de burgers, de pensioendeelnemers, de gepensioneerden. De overige partijen over cijfers, cijfers en nog eens cijfers om zodoende een gordijn van mist op te trekken! Natuurlijk zij willen een structurele oplossing. Wie zou dat niet willen? Maar tegelijkertijd is er geen urgentiegevoel om de al 10 jaar achtergestelde gepensioneerden te hulp te schieten. Zo ook voor de actieve deelnemers die te weinig pensioen opbouwen omdat de fondsen zich verplicht arm moeten rekenen. Het wordt de hoogste tijd dat burgers opstaan om dit circus een halt toe te roepen. Pensioen is achtergesteld loon. Daar behoort de politiek vanaf te blijven. Elke inmenging tot nu toe, heeft de burger alleen maar geld gekost. En wellicht dat Kamerleden eens goed kijken naar het functioneren van DNB en van de ceo in het bijzonder. Is dit instituut zo onafhankelijk? En hebben zij de kennis in huis om hun toezichthoudende rol jegens de pensioenfondsen goed te vervullen? Of wordt er maar geroeptoeterd en begint dit gedrag al bij de ceo om zo braaf door de organisatie heen gekopieerd te worden! Hun falend toezicht op de Nederlandse banken leidde destijds tot catastrofale gevolgen. Het Nederlandse pensioensysteem heeft vele jaren bewezen toekomstbestendig te zijn. En mag als een van de beste systemen ter wereld worden beschouwd.

   De 5 grootste pensioenfondsen van Nederland in 2017, hebben een vermogenswinst behaald van € 47,5 miljard. Met een rendement van 6,48%. Als je dat omrekent naar alle pensioenfondsen in Nederland dan is de vermogensgroei, in 2017, ruim €84 miljard en komt het totaal pensioenvermogen in 2017 uit op € 1376 miljard. Daarmee kunnen we de pensioenuitkering van € 28 miljard al 49 jaren betalen! Er is geen enkel land dat zoveel pensioenbuffers heeft als Nederland. Het is nu echt doodgewoon diefstal dat niet geïndexeerd wordt en dat moeten we luid en duidelijk gaan publiceren. De huidige politieke elite staat brutaalweg te liegen dat het gedrukt staat en doet alles om ons te geloven dat de rente de schuld is van niet indexeren. Nee, de politiek is de schuldige onder leiding van: de VVD, D66, CDA en CU die ons nu al 10 jaar besteelt, en niet alleen de ouderen, maar vooral ook de jongeren. Want die moeten langer werken, hebben lagere opbouwpercentages en krijgen geen fatsoenlijke arbeidscontracten en de Farizeeërs politiek en werkgevers maar blaten dat de ouderen de pensioenen van jongeren opeten. Hoe lang kan deze pertinente leugen nog verteld worden. Zijn we in Nederland dan gek geworden dat we zorgen dat deze leugenaars het ook nog voor het zeggen hebben in Nederland! En dat zo’n kliek ook nog mensen als Knot als CEO benoemd van een zogenaamde neutrale en deskundige DNB die zich dan meteen schaart bij de blatende schapen van: “Ons pensioenstelsel is niet toekomstbestendig”.

  oosterwijck says:

  Geachte Saskia Holland. Ik kan me de beelden nog herinneren, dat minister Ruud Lubbers, in de jaren negentig, een greep deed in de kas van de pensioenfondsen, met de woorden dat de reserves hoof genoeg waren om “afgeroomd te worden”. Tegelijkertijd riep hij de bevolking op, om zelf te sparen voor hun pensioen, omdat er in de toekomst problemen met de dekking zouden ontstaan. … Korte tijd later, wilde Balkenende ook een greep in de kas doen, met het excuus dat er voldoende reserves waren. … Niemand die toen protesteerde, niet de bevolking, niet de vakbonden, die de pensioenfondsen zelf. De directeur van het ABP mocht fl 800.000.000 uit de pensioenkas halen, om een bedrijf voor zijn zoon te financieren, de overdekte tennishallen verspreid over geheel het land (bij velen bekend). Dit zal wel zwijggeld betroffen hebben, om de regering niet dwars te zitten. Niemand, maakte bezwaar, niemand kwam op het idee om dit te beletten. … Toen is de basis gelegd, door niet te protesteren en de gestolen pensioengelden terug te eisen. Met tot gevolg, dat de uitverkorenen de indruk kregen, dit ongestraft te kunnen herhalen. Vanaf de jaren negentig, tot op de dag van vandaag, worden miljarden per jaar aan de pensioenkas onttrokken, voor duistere adviseurs en duistere bijeenkomsten, waar met (andermans) geld gesmeten wordt.