Pensioenwet pensioenpot

Nieuwe pensioenwet aangenomen, overgangsfase begint in 2023 al: wat weten we hierover?

Na een aanloop van 15 jaar is het nu definitief: de nieuwe pensioenwet gaat er komen. Eind 2022 heeft een meerderheid van de Tweede Kamer voor gestemd, een half jaar later is de wet ook door de Eerste Kamer gekomen. Het betekent dat de pensioenfondsen nu al aan de bak kunnen. Wat staat er te gebeuren, voordat de wet definitief van kracht wordt?

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de nieuwe pensioenwet?

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel geldt als de grootste sociale hervorming in jaren. De belangrijkste verandering is de overgang van 1 collectieve pensioenpot naar miljoenen individuele pensioenpotjes. Op die manier moet het pensioenstelsel beter aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt, is de gedachte hierachter. Maar de nieuwe pensioenwet is ook omstreden, zoals we in dit artikel uitleggen. Beleggingsresultaten van de pensioenfondsen zullen namelijk een grotere invloed op de pensioenen hebben. Als het goed gaat met de economie, kunnen de pensioenen mee stijgen. Maar dit systeem heeft logischerwijs ook een keerzijde.

Wanneer gaat de nieuwe pensioenwet in?

De overstap naar het nieuwe pensioenstelsel belooft een complexe operatie te worden, vooral op technisch vlak. Alle pensioenfondsen beheren circa 1.500 miljard euro en deze pensioenpot gaat een nieuwe bestemming krijgen. De nieuwe pensioenwet is op zijn vroegst vanaf 1 januari 2028 van kracht. Meer informatie vindt u op onsnieuwepensioen.nl.

Vervroegd pensioen
Lees ook: Vervroegd pensioen, met welke zaken moet u rekening houden?

Wat staat er voor de ingangsdatum te gebeuren?

Op 1 juli 2023 begint alvast de overgangsfase naar het nieuwe stelsel, zoals Rijksoverheid het omschrijft. ‘Waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren.’ De overgang naar het nieuwe stelsel gaat niet van de ene op de andere dag, maar de voorbereiding is dus al begonnen. En het kan nog even duren voordat u precies weet waar u aan toe bent. Als u nog werkt, is het de bedoeling dat uw werkgever en/of pensioenfonds u voor 1 januari 2027 informeert. En als u al gepensioneerd bent, dient uw pensioenfonds u te informeren, mocht er iets aan uw situatie veranderen in het nieuwe pensioenstelsel.

Hoe kan ik de opbouw van mijn pensioen volgen?

De hoogte van uw pensioen staat nog niet vast en zal gedeeltelijk afhangen van hoe het met de economie gaat. Wel kunt u in 1 oogopslag zien hoe het met uw pensioenopbouw staat, via mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD). Op die manier kunt u de verwachte hoogte van uw pensioenuitkeringen nagaan. Daarnaast kunt u een indicatie krijgen van hoe hoog het bedrag uitvalt, als het meezit en als het tegenzit. Zijn deze bedragen voldoende om na uw pensionering in uw levensonderhoud te voorzien? Via het Nibud kunt u uw verwachte inkomsten en uitgaven op een rij zetten.

Minimumuurloon AOW
Lees ook: Minimumloon per uur wordt nieuwe standaard: waarom stijgt de AOW niet mee?

Hoe zit het met uw AOW?

Uiteraard heeft nu niet alleen recht op een aanvullend pensioen, maar ook op het basispensioen. Via de Sociale Verzekeringsbank kunt u, als u met DigiD inlogt, inzien op hoeveel procent AOW u recht heeft (dit hangt af van het aantal jaren waarin u in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt). In 2024 wordt 67 de nieuwe AOW-leeftijd, in 2028 gaat dit naar 67 jaar en 3 maanden, zoals u in dit artikel kunt lezen. Hoe hoog uw AOW-uitkering uitvalt, hangt af van de hoogte van het minimumloon en van uw woonsituatie.

(Bron: Archief, MAX Meldpunt, Rijksoverheid, Onsnieuwepensioen.nl, Mijnpensioenoverzicht.nl, Nibud, Sociale Verzekeringsbank, ANP, NOS. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord

Reacties (6)

  Eric F says:

  Op een enkel 2e kamer lid na snapt geen van hen iets van deze wet. Deskundigen raden het af en wijzen op enorme financiële risico’s. Desondanks stemt men voor. De 1e kamer, bedoeld om nieuwe wetten te toetsen, zelfde verhaal, die zijn helaas gedreven door de 2e kamer en de eigen partij. De minister zegt dat iedereen een eigen pot krijgt, maar toch is er sprake van een collectief. De minister zegt dat men tegenwoordig niet meer bij 1 werkgever werkt maar dat is onzin want je kon allang pensioen meenemen. En geen enkele journalist stelt kritische vragen. De minister zegt dat bijna iedereen er op vooruit gaat, maar krijgt niet de vraag wie niet. En niemand van de 10 miljoen betrokkenen laat zich horen op het Malieveld. Zucht.

  Guillaume says:

  De Tweede Kamer telt slechts twee partijen, nl. globalisten en nationalisten (in de juiste betekenis van dat woord, dus vaderlandslievend). De globalisten hebben zich verenigd in D66, VVD, CDA, CU, PvdA, GL, Volt en nog wat onbeduidende splinters, van Lijst Omtzigt en BBB kun je de koers enkel door hun stemgedrag bepalen, de toekomst zal het uitwijzen, hoewel weinig hoopgevend indachtig waar ze tot nu in hebben meegestemd. De nationalisten hebben zich verenigd in PVV, FvD, Van Haga alsook enkele splinters. De grote kracht van de globalisten zit hem erin dat de (ooit verboden) kartelvorming binnen de media een machtig mainstream blok heeft opgeleverd dat de huidige dictatuur ondersteunt, en dat geldt tevens de Staatsomroep en een deel van de rechterlijke macht, terwijl de treurbuis -op het onafhankelijke ON na- vergeven is van mainstream lakeien. Belangrijkste kenmerken van de dictatuur: intolerantie en totaal gebrek aan transparantie. Maatregelen als het nieuwe casinopensioen, de klimaatpsychose enz. zouden alleen via referenda al dan niet gestalte mogen krijgen, want treffen de hele bevolking. Dat het referendum na de vernietigende uitslagen vab het Oekraïnereferendum en de EGrondwet razensnel is afgeschaft zegt genoeg over de intenties van de dictatuur onder Kaag en Rutte. En over de intellectuele kwaliteiten van hun kiezers die zich zo makkelijk en kritiekloos laten manipuleren.

  maxwout says:

  Ach, iedere keer weer worden er maatregelen genomen of nieuwe regels verzonnen omdat er zaken onbetaalbaar of te duur gaan worden. Er moet bezuinigd worden dus. En iedere keer weer wordt er gezegd dat de mensen er op vooruit gaan of er beter van worden. Dat is het wonderlijke van liberale kabinetten. Nadat een klein clubje zich heeft volgevreten aan allerlei subsidieregelingen, jaren vervroegd met pensioen is gegaan of gratis heeft gestudeerd, weten ze nu zeker dat we niet op de juiste weg zijn. Dat het op deze manier niet goed gaat voor ons allemaal. Ja ons allemaal. Ook de Groningers, de Limburgers, de Zeeuwen, de boeren, de vluchtelingen, de gediscrimieerden, de chronisch zieken, de werklozen, de armen, de studenten, de woningzoekers, de toeslagenouders, enz. Want daar draait het bij hen om, ons aller welzijn.

  Mikske says:

  Tja, zelf blijven de dames en heren buiten schot:

  De onzekerheid van de nieuwe pensioenwet geldt niet voor Kamerleden en ministers😡

  Het nieuwe pensioenstelsel geldt niet voor leden en gewezen leden van de Staten-Generaal en politieke ambtsdragers en hun familie. Als er een inhoudelijke wijziging nodig is, dan vereist dat een wijziging van de Appa én een tweederdemeerderheid. Dat is een afzonderlijk wetstraject.2 dagen geleden.

  Istar says:

  De hele wereld noemde ons pensioenstelsel “het beste pensioenstelsel ooit” en waren er jaloers op. Nu gaan ze het veranderen en dat is alleen maar nadelig voor iedereen. Mensen die weleens naar het casino gaan kunnen daarover meepraten. Gokken kost veel geld en zelden is er winst.
  Heel schandalig vind ik ook dat bijv. het ABP ’n deel van het personeel ’n gigantische bonus heeft gegeven – namelijk 1,5 miljard euro’s – van het geld dat wij met z’n allen bij elkaar gespaard hebben. En niemand doet iets en alles wordt voor lief genomen. Ongelooflijk!

  Len123 says:

  Dit is meest foute en verkeerde wet die je je maar kunt bedenken.
  En dat de 1e kamer het heeft goed gekeurd is echt een klap in het gezicht van de kiezers.
  Alle deskundigen raden het ten zeerste af, maar nee hoor, een paar van die onnozele kamer leden, zowel 2e als 1e kamer, denken het weer beter te weten.
  Straks komen de ware onjuistheden naar boven en dat is leiden in last en dan gaan ze weer heel hard schreeuwen.
  Wat een waardeloze regering hebben we toch.
  Het zou veel wijzer geweest zijn om de mogelijkheden om je pensioen mee te nemen te verruimen!
  Maar nee hoor, daar denken ze niet aan, is ook niet nodig want de regerings- en kamer leden blijven “netjes” buiten schot. Ja hoor, ze zijn héél goed in het zichzelf bevooroordelen.
  Nogmaals, waardeloze groep de huidige regering.