AOW agenda 2024 AOW-uitkering

AOW-gerechtigd in 2024? Dan kunt u alvast 12 data in uw agenda noteren

Heeft u al een agenda voor het jaar 2024 in bezit? Dan kunt u daar alvast 12 aantekeningen in maken. De data waarop de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in 2024 de AOW-uitkeringen overmaakt, zijn namelijk bekend. Wat is verder nog belangrijk om te weten, met het nieuwe jaar op komst?

Betaaldata 2023 en 2024

U ontvangt in 2023 nog 2 keer een AOW-uitkering van de SVB. Dat zal op donderdag 23 november en woensdag 20 december gebeuren. De betaaldagen in 2024 zijn als volgt:

 • Dinsdag 23 januari 2024
 • Donderdag 22 februari 2024
 • Donderdag 21 maart 2024
 • Dinsdag 23 april 2024
 • Donderdag 23 mei 2024 (inclusief vakantiegeld)
 • Maandag 24 juni 2024
 • Dinsdag 23 juli 2024
 • Donderdag 22 augustus 2024
 • Maandag 23 september 2024
 • Woensdag 23 oktober 2024
 • Donderdag 21 november 2024
 • Donderdag 19 december 2024

Op deze data maakt de SVB de bedragen over. Wanneer de AOW-uitkering op uw rekening staat, hangt dan weer van uw bank af. Zeker als u een buitenlands rekeningnummer heeft, kan dit langer duren.

Willem-Alexander Prinsjesdag kabinetsplannen 2024 AOW
Lees ook: Wat betekenen de kabinetsplannen voor u als AOW-gerechtigde in 2024?

AOW vanaf 1 januari 2024: wat is er al bekend?

De hoogte van de AOW-uitkering hangt samen met het wettelijk minimumloon. In 2023 is de maandelijkse AOW voor alleenstaanden nog 70 procent van het minimumloon per maand. Gehuwden en samenwonenden ontvangen allebei 50 procent, samen 100 procent dus. Maar vanaf 1 januari 2024 wordt niet het minimumloon per maand, maar het minimumloon per uur maatgevend, op basis van een 36-urige werkweek.

In 2024 ligt dit wettelijke minimumuurloon op 13,27 euro, voor werknemers van 21 jaar en ouder. Wie meer uren per week werkt, verdient ook meer. Maar wat betekent dit nieuwe systeem voor uw maandelijkse AOW-uitkering in 2024? En hoe hangen een minimumloon per uur en een maandelijkse AOW-uitkering samen? Dat is op het moment van schrijven nog niet bekend. De SVB heeft inmiddels de exacte bedragen vanaf 1 januari 2024 bekendgemaakt.

AOW vanaf 1 juli 2024: wat zijn de plannen?

Hoe hoog uw AOW in het nieuwe jaar uitvalt, is dus nog niet bekend. Vanzelfsprekend geldt hetzelfde voor de AOW-bedragen vanaf 1 juli 2024, na de traditionele halfjaarlijkse correctie. Toch wordt er in Den Haag al vooruitgekeken naar dit moment. Volgens de 1e plannen moet er medio 2024 een verhoging van 1,2 procent komen, met daarbovenop een prijsindexatie. Maar dit wetsvoorstel is op het moment van schrijven nog in voorbereiding. Bovendien moet er nog een nieuw kabinet komen, na de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023.

(Bron: Archief, SVB, Rijksoverheid, AOW.nu, Margriet, NOS, Wetgevingskalender.overheid.nl. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie