nabetaling pensioen

Waarom stijgen de pensioenen plotseling zo hard? 2 hoofdoorzaken

Terwijl er een nieuwe pensioenwet in de maak is, lijkt er een veelbelovende nieuwe trend te komen. Pensioenfondsen in diverse sectoren voeren massaal pensioenstijgingen door, die hoger uitvallen dan vooraf verwacht. Hoe komt het dat dit opeens mogelijk is?

Meevallers voor overheid, onderwijs, bouw en zorg

Eind 2022 gaat het plotseling hard met de pensioenen. Ambtenaren- en onderwijsfonds ABP ziet de pensioenen stijgen met bijna 12 procent. “Hopelijk geeft het onze gepensioneerden wat lucht nu de prijzen zo gestegen zijn. Want bij een pensioen van 1.000 euro netto betekent dat toch zo’n 120 euro in de maand erbij”, reageert Harmen van Wijnen, bestuursvoorzitter bij het grootste pensioenfonds van Nederland. Daarnaast stelt bpfBOUW liefst 14,5 procent extra in het vooruitzicht voor werkenden en gepensioneerden. Zorgfonds PFZW heeft een stijging van 6 procent bekendgemaakt. Tegenover deze stijgingen staat een forse inflatie, maar het is alsnog een meevaller voor de fondsen.

Rekenrente omhoog

Dat pensioenfondsen de pensioenuitkeringen de hoogte in kunnen gooien, heeft 2 voorname redenen. Ten 1e is de rekenrente gestegen naar het relatief hoge percentage van 2,5 procent. Een hoge rentestand houdt in dat de pensioenfondsen meer geld uit kunnen keren. Ze hoeven namelijk minder reserves op te bouwen, om alsnog de benodigde dekkingsgraad te kunnen behalen.

AOW-leeftijd
Lees ook: AOW-leeftijd in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden: waar komt dat door?

Benodigde dekkingsgraad omlaag

Daarnaast zijn de regels rondom die dekkingsgraad versoepeld, van 110 naar 105. Een pensioenfonds hoeft geen 110 euro meer in kas te hebben voor elke 100 euro die het uitkeert. Nu mogen ze ook 100 euro uitgeven, als ze nog ‘slechts’ 105 euro achter de hand hebben. Met andere woorden: de fondsen hoeven minder geld opzij te zetten, maar kunnen alsnog garant staan voor de pensioenen van de aangesloten leden. De fondsen bezitten samen vele miljarden euro’s, werkenden en gepensioneerden kunnen daar nu ook van profiteren.

Pensioenstijging ‘verantwoord en evenwichtig’

Door die 2 factoren kunnen de pensioenfondsen zich heel wat meer permitteren en kunnen de pensioenen extra hard stijgen. “We zijn bij dit besluit niet over 1 nacht ijs gegaan. Behalve dat de rekensom volgens de regels moet kloppen, hebben we gekeken of deze verhoging geen belangen van groepen deelnemers schaadt”, aldus Van Wijnen van het ABP. Maar de stijging van 12 procent voor de ruim 3 miljoen ABP-leden blijkt ‘verantwoord en evenwichtig’ genoeg te zijn. En dat is toch goed nieuws voor werkenden en gepensioneerden in de verschillende sectoren.

Podcast Zestig van Elles de Bruin
Lees ook: Zestig #6: naderend pensioen

Nieuwe pensioenwet

Op de achtergrond speelt de grootste financiële hervorming in het naoorlogse Nederland. Het concept van de grootschalige nieuwe pensioenwet, waar u in dit artikel meer over kunt lezen, ligt namelijk klaar. De Tweede en Eerste Kamer moeten er nog over stemmen, maar het aanvullend pensioen van miljoenen Nederlanders zal binnenkort in individuele potjes belanden. Politiek commentator Kees Boonman vat bij Tijd voor MAX de belangrijkste veranderingen kort samen.

(Bron: Archief, NU.nl, De Nederlandsche Bank, Stichting Pensioenfonds ABP, Het Parool. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord

Reacties (18)

  MauHe says:

  Waarom gaat het als het om “de pensioenen” gaat altijd over pensioenfondsen, er zijn ook een hoop mensen die hun pensioen via andere pensioenuitvoerders opbouwen, bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij?

   Johan070 says:

   Tja…,
   Had je maar lid moeten zijn van een vakbond.

  John Nieboer says:

  De pensioenen bij Zorg en Welzijn stijgen maar met 6 %,schande voor zo,n rijk fonds .De zorg krijgt de klappen weer

   Vankootenniekerk says:

   Ja dat was ook het eerste wat ik dacht. Hoe zo de sector “zorg en welzijn” niet gewoon laten stijgen! Ik zie een relatie met het (niet) stijgen van salarissen in de sector. Hoop dat ze aanpassen aan de anderen!!! Groetjes Jozé

  ERIC Hoedemaker says:

  Het pensioen van mijn man gaat helemaal NIETS omhoog. Ook al heeft hij 25 +10 jaar bij farmaceutische firma’s gewerkt: werkgevers en verzekeringsmaatschappijen compenseren niets.

   Vankootenniekerk says:

   Ja het zou fijn zijn als dit soort dingen voor iedereen gelijk geregeld waren!!

  krikke says:

  Deze verhoging is alleen maar om de nieuwe pensioenwet die slechter is dan de huidige er door te drukken. 10 jaar was er niets mogelijk en nu ineens wel.
  Maar let op dit kabinet is zeer onbetrouwbaar met de voorlichting over deze nieuwe wet. En waarschijnlijk komt er dan over jaren het excuus met de kennis van nu.

  Guillaume says:

  Had al lang geleden kunnen gebeuren, als van het rendement was uitgegaan, dus we hebben nog heel wat inhaalslagen te maken. En het eerste wat je in onze dictatuur moet afvragen is hoe ze het op andere wijze weer gaan afromen, want dat is de norm. Het nieuwe (casino)stelsel dat zonder aanleiding of noodzaak door D66 Koolmees is doorgedrukt is een ramp, daar zijn de deskundigen die buiten zicht worden gehouden het over eens. Het stelsel gaat ons allen aan, dus voorstellen daarover dienen incl. onafhankelijke info (nagenoeg onmogelijk in ons land) bij referendum voorgelegd te worden, en niet door een handjevol incompetente partijpolitieke belangenbehartigers in de strot geperst. Ik verwacht van Max toch een meer kritische houding dan het klakkeloos meelopen aan de hand van het kartel.

  Peter Otterloo says:

  We zien nu andermaal dat de huidige rekenrente geen goed instrument is om de relatie tussen het pensioenvermogen van pensioenfondsen en het wel of niet kunnen verhogen van pensioenen te bepalen. Nu door de rentestijging op de kapitaalmarkt de rekenrente is gestegen is ook de dekkingsgraad bij pensioenfondsen gestegen, terwijl de pensioenvermogens van de pensioenfondsen zijn afgenomen, wat weer veroorzaakt wordt door, mede door de rentestijging veroorzaakte, daling van aandelenkoersen en van de waarde van obligaties (de zgn. “risico-vrije” waardepapieren waar pensioenfondsen hun vermogen voor een deel verplicht in moeten beleggen).

  Het is overigens goed dat de pensioenen worden verhoogd, maar vanuit het oogpunt van beheer van pensioenvermogen niet goed te verklaren. Het nieuwe pensioenstelsel zou het hierboven geschetste probleem moeten ondervangen, maar dat is omgeven door zoveel onduidelijkheden, onzekerheden en is zo complex, dat het ook niet een goede oplossing is. Eigenlijk zou de wetgeving die de rekenrente bepaalt (het Financieel ToetsingsKader) herzien moeten worden, zodat onder alle omstandigheden een meer realistische dekkingsgraad van pensioenfondsen verkregen wordt. Maar voor die herziening is weer geen politieke meerderheid te vinden. En zo blijven we modderen met het pensioenbeleid.

   Johan070 says:

   Geheel mee eens. Het FTK was bij voorbaat al een gedrocht, het is een draak gebleken.
   Rekenrentes die geheel losgezongen waren van de economische werkelijkheid en de rendementen op de beurzen.

   Wat ik Knot (DNB) enorm kwalijk neem is dat hij nooit op deze discrepantie heeft gewezen, en zuinigheid predikte toen al lang duidelijk was dat het weer opwaarts en hosanna ging.
   PvdA-er Knot vertegenwoordigt nog slechts een kleine partij. De partij van alllochtonen.

   Groet van een ooit PvdA-afdelingsvoorzitter.

  Holiday420 says:

  De overheid zou zich helemaal niet mogen bemoeien met de pensioenen, dat doen ze toch ook niet bij banken en grote bedrijven.
  Het is ons geld en de pensioen beheerders moeten samen met hun leden bepalen hoe het pensioengeld besteed gaat worden en wat er uitgekeerd kan worden.
  Inmiddels is alles al meer dan 20% gestegen, dus die 12% is een doekje voor het bloeden.
  Rutte en Kaag hebben nu met de verhoging ingestemd, omdat volgend jaar de belastingen verhoogd zullen worden en dan staan wij weer in de min.
  Het is weer een koekje uit eigen trommel wat wij krijgen.

   Guillaume says:

   De dictatuur doet dat via Rabo topvrouw Barbara Baarsma, econoom en medeauteur van het verkiezingsprogramma van D66 voor het EU beleid. En uit dien hoofde werd de rekening van de coronakritische Willem Engel bij de Rabo opgezegd, want in een dictatuur -ook al noemt die zich democratie- wordt iedere vorm van kritiek de mond gesnoerd. D66 is de gevaarlijkste partij die we hebben, in alle opzichten, en dat zullen we weten.

  EdrMax says:

  2 december 2022.
  Waarom stijgen de pensioenen plotseling zo hard? 2 hoofdoorzaken. Lees MAX Vandaag!
  Het belegd vermogen van verzekeraars en pensioenfondsen steeg eind derde kwartaal van 2020 naar EUR 2.112 miljard euro en was daarmee hoger dan voor de coronacrisis. Dit was vooral te danken aan het herstel van beurskoersen wereldwijd.

  Het vermogen van Nederlandse pensioenfondsen is teruggelopen van €1815 miljard eind 2021 tot €.1517 miljard eind tweede kwartaal 2022. De gemiddelde dekkingsgraad nam in dezelfde periode juist toe van 114% tot 122%. Dat blijkt uit gisteren bijgewerkte statistieken van De Nederlandsche Bank.27 jul. 2022

  Een gigantisch verschil van maar liefst 595 Miljard. Aan wie wat waar! En wat weten we hiervan.

  Ik begrijp nog steeds niet waarom de regering over onze pensioenfondsen het beheer en de macht heeft.

  Zoals iedereen weet is het spaargeld van de BURGER opgebouwd in zijn of haar leven. Goed er zijn vele pensioenfondsen, maar als de regering het over de pensioenfondsen heeft is het één grote pot met geld.

  Het vermogen van alle pensioenfondsen ligt tussen de €. 1517 en €. 1600 miljard een gigantisch bedrag.

  Maar waarom heeft de regering hiervan het beheer, waarom bepalen hun wat er met onze pensioenfondsen moet gebeuren, het is toch geld van de BURGER. Waarom is daar geen instantie voor, die de zaken moeten regelen zoals het bij de banken gaat. Het beheer en de macht moet niet bij de regering wezen liggen, maar bij een juist instituut die de pensioenfondsen beheren.

  Waarom zijn we een rijk land, waarom wordt dat steeds herhaald door vooral de politiek, waarom hebben wij Nederland zo’n aanzien in de Wereld, omdat juist door onze politieke mensen dat elke keer wordt verkondigd.

  Hebben wij als BURGER direct daar voordeel uit, ik denk het niet, ons pensioen gaat niet direct omhoog daardoor, Ik zou niet weten wat voor een voordeel daarvan hebben. MP staat voor Minister President

  Alleen onze regering heeft daar wat aan, daarom hoor je herhaaldelijk uit de mond van de politiek we zijn een rijk land.
  Dat geeft aanzien en dat alleen maar voor 1 man namelijk PM M. Rutte, hij pocht dat we een rijk land zijn.

  Maar wat hebben ze daar nou aan, dat geld staat vast en het is van ons de BURGER van Nederland en niet van de regering van Nederland, maar toch hebben ze het beheer en de macht over ons geld.

  Mijn 1e vraag is dan ook, wordt deze regering wel gecontroleerd, ik bedoel daarmee ooit heeft een MP 32 miljard uit onze grote pot geleend, let op ons GELD. Is dat ooit terug gekomen, is dat ooit gecontroleerd!

  Mijn 2e vraag is, is de afgelopen 3 jaar gebruik gemaakt door deze regering van onze pensioenfondsen, met andere woorden hebben ze niet stiekem geld geleend om hun ideeën uit te kunnen voeren. Weet u nog de vele miljarden die voor allerlei steunmaatregelen zijn gebruikt, waarom ik dat vraag stel, omdat de afgelopen jaren het totale vermogen flink is geslonken, maar weten we waaraan, gebruiken ze de pensioenfondsen niet als een Leenbank voor regeringsdoelen!

   Johan070 says:

   Je bent een beetje te bang, Edmax.
   Maar ergens heb je een punt. Waarom bemoeit de regering zich zo godverdomde veel met onze pensioencenten?
   Het zijn ONZE centen!

   De topbestuurders van onze pfn vertrouw ik ook niet. Die behoren tot dezelfde ‘correcte’ kliek. Ook Patrick Fey, de mijn overigens zeer sympathieke ABP-bestuurder namens het CNV.
   Waar ik van walg is dominee Wijnen, de huidige voorzitter van het ABP. Een eenzijdige actievoerder met mijn centen.
   Hoe durft hij het in zijn botte kop te halen om het ABP volledig uit ‘fossiel’ terug te trekken…
   Compleet negerend dat ons eigen Shell tot de meest op de toekomst gerichte en meest duurzame energiemaatschappijen behoort.

   Van democratie heeft ds. Wijnen ook nog nooit gehoord. Of hebben zijn woorden de volledige instemming van het zg. verantwoordingsorgaan van het ABP? Ik denk het niet Dat orgaan, waar ik overigens altijd als ABP-deelnemer voor mee stem, is een tandeloze tijger.

  Scheffers says:

  Het pensioenfonds van de Bouw indexeert met 14 %. Verkijk je er niet op.
  Hun pensioenfonds baseert zich op de gemiddelde levensverwachting net als de andere fondsen, maar in de praktijk behoort een bouwvakker tot de zware beroepen met een veel lagere levensverwachting, gemiddeld 7 jaar. Hierdoor blijft in de pensioenpot voor de sterkeren onder hen en degene die niet op de steigers hebben gestaan enz. meer over.

  Johan070 says:

  Weer het bekende rekenrentegelul. Ook MAX blijkt een slaafse volger van Knot(DNB). Hebben jullie enig idee van de echt relevante cijfers? De + 6% jaarlijks rendement van de pfn sinds meer dan 30 jaar??

  Door Knot zijn alle huidige en binnenkort gepensioneerden zwaar bestolen. De jongere premiebetalers trouwens ook. Dit schandaal is in mijn ogen groter dan de toeslagenaffaire.

  marianne says:

  Ik heb 40 jaar fulltime gewerkt als Apothersassistent en mijn pensioen is ten opzichte van TIEN jaar geleden 30 euro MÍNDER. Heb een brief geschreven naar het PMA het pensioenfonds voor apoth.assistenten. Krijg een nietszeggende brief terug. Ze zijn een non profit organisatie en de dekkingsgraad is nog te laag. Hoe kan dit, vraag ik me dan af en bij wie moet ik aankloppen om een eerlijk antwoord te krijgen. Ik heb 40 jaar pensioen opgebouwd, wat hebben ze met dat geld gedaan? Vraagnik me dan af

  Adriaan K says:

  Allemaal blije reacties zie ik! Denk om jullie hart anders heb je helemaal geen pensioen nodig. Hoog of laag…