pensioenfonds

Ook grootste pensioenfonds verlaagt pensioenen dit jaar niet

Ambtenarenpensioenfonds ABP verlaagt de pensioenen dit jaar niet. Dat bevestigde het grootste pensioenfonds van Nederland dinsdag 3 januari op basis van eerste ramingen over de financiële positie eind vorig jaar.

Aantrekkende rente

ABP liet vorige week al doorschemeren dat een verlaging van de pensioenen niet nodig zou zijn. De dekkingsgraad is, net als bij andere grote fondsen, de afgelopen maanden dankzij de aantrekkende rente en oplopende koersen op de aandelenmarkten wat herstelt ten opzichte van de dieptepunten die eerder vorig jaar werden bereikt.

Kritiek niveau

Ook de andere grote pensioenfondsen hoeven dit jaar niet te korten op de pensioenen. Zorgfonds PFZW en metaalfondsen PME en PMT bevestigden afgelopen vrijdag al dat dit niet nodig is. De dekkingsgraad is bij de fondsen in december uitgekomen boven de kritieke grens van 91,4 procent. Bij de fondsen dreigden eerder nog ingrepen, omdat hun financiële situatie zich rond een kritiek niveau bevond. Of het voor hen nodig is om in 2018 alsnog te snijden in de pensioenen en de pensioenopbouw wordt pas over ongeveer een jaar beoordeeld.

Verlaging niet uit te sluiten

Ook ABP blijft voorzichtig over de vooruitzichten voor de komende tijd. ,,Economische voorspellingen wijzen op een blijvend lage rente en lagere rendementen”, stelt voorzitter Corien Wortmann-Kool. “Voor onze deelnemers betekent dit dat verhoging van pensioenen de komende jaren waarschijnlijk niet aan de orde zal zijn. En verlaging is de komende jaren ook niet uit te sluiten. ABP zal zich blijven inzetten om zijn financiële positie verder te verbeteren.”

Premieverhoging

Afgelopen jaar besloot ABP de pensioenpremie die werkenden en werkgevers betalen per 1 januari 2017 met gemiddeld 8 euro bruto per maand te verhogen. Die beslissing staat volgens het pensioenfonds los van de beslissing om nu niet te korten. De premieverhoging leidt volgens het fonds in een jaar tijd maar tot een kleine verhoging van de dekkingsgraad. Voor de langere termijn moet de verhoging er wel voor zorgen dat de pensioenen op peil blijven.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad is het bedrag dat een pensioenfonds in kas heeft, tegenover de verplichtingen die het fonds heeft voor de deelnemers. Een dekkingsgraad van 97 betekent dat er voor elke euro aan pensioenverplichtingen 97 cent in kas is. Als minimale eis stelt toezichthouder De Nederlandsche Bank een dekkingsgraad van 105 procent. Wie daaronder zakt mag niet meer indexeren of verhogen en moet een herstelplan opstellen. Als de dekkingsgraad in de buurt van de 90 procent komt, moet er gekort worden.

(Bron: ANP, NOS)

Geef een reactie

Reacties (5)

  Hanneman says:

  Mij zal vast negativisme worden verweten maar ik ontkom niet aan de gedachte dat het in het jaar ná de verkiezingen, zeer waarschijnlijk gewonnen door liberaal réchts, pensioenfondsen, zorgverzekeraars en aanverwante vermogenscriminele organisaties als banken of grote werkgevers de weg weer vrij is om al deze “winst” weer terug te nemen door nóg meer premie en huurverhogingen.
  Hoé kom ik toch steeds weer op alleen maar sombere gedachten?

  Parhesia says:

  Hanneman,.zelf orden ik me in bij de pragmatische realisten. De maatschappelijke veranderingen van de laatste 25 jaar laten een verloedering zien v.h.gehele bestuursstelsel incl,ondernemersgeest waar de zelfzucht(dikke ik) hoogtij viert.
  Kan uw gedachtegoed volwaardig beamen!Dat er verandering nodig is,blijkt uit allerlei excessen in onze (Nederlandse/Europese uitmekaarleving.Een betere herverdeling zal eerder het verschuiven in/uitgaven getallen zijn, grootse aankondigingen van verdere economische verbetering als prognose, afnemende werkeloosheid ect.
  De hooggeplaatste regelteven ondergebracht bij essensielefuncties,.zij verdonkeremanen de realiteit met getallen goochelarij, opsplitsingen/herverdelingsystemen die ze onderbrengen in bedriegelijke statistieken.

  Verder is huilen met deze wolven geen optie, we moet ze verjagen uit hun(pluche) hollen, of resocialiseren anders wreten ze het laatste wat ons blijft ook nog op!!De hoop geeft moed en doorzettingsvermogen, op naar de toekomst,met minder liberalistische zelfzucht.De honkvaste VVD/D66/PVVstemmers overschreeuwen,..meer links, links gaat regeren door onze stem te laten horen binnenkort!!

  oosterwijck says:

  Niemand, met een gezond verstand, zal Hanneman van negativisme beschuldigen. … Eerder van realisme. Ieder wel denkend mens beseft dat de uitverkorenen, hun tanden hebben gezet in ons pensioengeld, om het systematisch in te pikken. Ieder weldenkend mens weet dat er voldoende geld in kas is, om nog 50 jaar alle pensioenen uit te keren (ook al komt er vanaf nu geen cent meer binnen). Er zelfs voldoende geld, nadat Lubbers en Kok, elk een miljardengreep hebben gedaan in de pensioenpot. Ook Balkenende wilde een greep doen in de pensioenpot, maar dat mislukte. Ik benoem deze feiten even, om aan te geven, dat de pensioentegoeden, 40 jaar geleden al een doorn in het oog waren van de uitverkorenen. Op hetzelfde moment dat Lubbers een greep in de pot deed, adviseerde hij de bevolking om zelf te sparen voor de oude dag, omdat de pensioenpot (in de toekomst) niet meer toereikend zou zijn. Dan moet je wel lef hebben. Die diefstal uit de pensioenpot, werd gelegaliseerd, doordat de regering een oogje toekneep, met verkeerde en/of dubieuze beleggingen, door de pensioenfondsen. Ik kan me herinneren, dat de directeur van het ABP een investering deed, van fl 800 miljoen, in een bedrijf van zijn zoon: de overdekte tennishallen. Deze tennishallen zijn nooit rendabel geworden, maar de zoon van de ABP directeur, had zijn leven lang een riant inkomen uit deze investering. … Dit is één voorbeeld van de wijze, waarop ons pensioengeld verkwanseld wordt, maar zo zijn er duizenden. … En nu, wordt de bevolking even gepaaid met een berichtje dat er niet gekort hoeft te worden. Dat houden ze wel tegoed, tot na de verkiezingen. … Een andere reden, voor dit positieve bericht is, dat er in het afgelopen jaar, ontzettend veel negatieve publiciteit is geweest, over de pensioenfondsen. Nu houden de uitverkorenen zich even gedeisd, maar een plan waar al 40 jaar aan gewerkt wordt, onze pensioenpot om zeep helpen, geven ze niet op. … Geef de uitverkoren nooit meer de kans om aan de macht te komen, stem SP. …

  Parhesia says:

  Dat deze rubriek weinig reacties weergeeft verteld hele boekdelen hoe groot de afstand is tussen politiek en de bevolking.Zij die slecht zijn voorgelicht zullen weer thuis blijven bij de verkiezingen,maar ook samen met het PVV stemmers weer onverantwoord handelen.Zo zal gebeuren wat men onrecht noemt, vermoedelijk weer een regering die blijft zitten,niet weg tejagen is door steunbeleid v.d.kleine volksverlakkers.

  Wat de pensioenfondsen betreft,graag vervolg op “zwarte zwanen 4 “om eigendunk narcisme in beleid(uit) voering hoogste prioriteit te geven.Er dient ook meer individuele inspraak tekomen om beleid direct te kunnen beïnvloeden.Belangrijk agendapunt. 1)Ondervraging van bestuurders die er zelf warmpjes bij(blijven)zitten,het verdommen om hun salaris ook solidair aftestemmen op de belangen van hun broodheren gepensioenneerden en huidige premiebetalers.Ps:Zelf ondergaan wat gepensioneerden doorstaan door fout gevoerdbeleid lijkt me te billijken mogelijk noodzakelijk.Grrrrr!

  oosterwijck says:

  Geachte Parhesia,

  Dat er zo weinig reacties komen van anderen, dan U, Hanneman en ikzelf, is te wijten aan het berustende karakter van de brave zielen, die zich geborgen voelen bij MAX. … Als ze al problemen hebben, wachten ze wel of anderen de assen uit het vuur kruien en lopen daar braaf achteraan. De brave borsten, hangen de vuile was niet buiten, die staan knarsetandend, van frustratie, met vlaggetjes langs de route op koningsdag. De brave borsten betalen €7.50 lidmaatschapsgeld aan MAX en vragen heimelijk, met een persoonlijke brief, steun aan de ombudsman, zonder daar daarbij, hun problemen openbaar te maken. Deze brave borsten hebben ook niet de instelling om anderen te helpen. Ieder voor zich en God voor ons allen. Dit soort lieden, leven in een gefantaseerd droomwereldje, waar alles Oké is, en de daaruit voortkomende psychosomatische klachten, slikken ze weg met pillen. Vraag: “Hoe het met hen gaat?” En het antwoord is: “Alles is goed”.