markwerking

Minister De Jonge wil minder marktwerking in de zorg

Minister De Jonge van Volksgezondheid vindt de marktwerking in de zorg te ver doorgeschoten. Dat zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Volgens de minister moet men het gezonde verstand weer gaan gebruiken. “Minder markt, meer samenwerking. Terug naar de menselijke maat.”

Intrede van de marktwerking

Als in 2006 het ziekenfondssysteem wordt afgeschaft, doet de marktwerking snel zijn intrede in de zorg. Nederlanders hebben opeens veel meer keuzevrijheid op dit gebied. Anno 2019 is het juist deze keuzevrijheid die ervoor zorgt dat het zorgsysteem niet optimaal werkt. Dit wordt al duidelijk op wijkniveau: daar zijn soms tientallen thuiszorgorganisaties actief. Mensen kunnen zelf kiezen welke organisatie zij in de arm nemen, waardoor er een concurrentiestrijd ontstaat die de kwaliteit van de zorg niet per se bevordert. Daarnaast zijn er ook steeds meer zpp’ers actief op dit gebied, die per uur betaald krijgen en voor wie het daarom erg aantrekkelijk is om veel uren te werken. Ook dit komt de kwaliteit van de zorg niet altijd ten goede.

Meer samenwerking

Jaarlijks komen er in Nederland honderden van dit soort zorgorganisaties en zzp’ers bij, waardoor de markt steeds meer versnipperd raakt. Hier wil de minister graag iets tegen doen, want dit stelsel kost veel geld, werkt niet optimaal en goede zorg kan zo niet altijd meer worden gegarandeerd. In het interview met het AD stelt hij voor om per wijk 1 wijkteam aan te wijzen waarin alle zorgmedewerkers samenwerken. Betalen per uur past niet bij zo’n systeem, vindt de minister. Ook wil hij dat gemeenten, zorgverzekeraars en zorgverleners beter samen gaan werken, zodat de zorg op regionaal niveau beter gecontroleerd kan worden. De minister is van plan financiële maatregelen te nemen om dit mogelijk te maken.

Inperking van de keuzevrijheid

Als de bovengenoemde ideeën werkelijkheid worden betekent dit dus dat de minister de keuzevrijheid van afnemers beperkt. Toch meent De Jonge dat het inperken van de keuzevrijheid in dit geval geen slecht idee is. “Bij al die discussies over zelfredzaamheid en eigen regie is veel te veel uitgegaan van de zelfbewuste, hoogopgeleide Nederlander. Ik zie schaduwkanten aan de verabsolutering van keuzevrijheid.”

Marktwerking in andere zorgsector

In het interview met het AD spreekt Hugo de Jonge vooral over de problemen die marktwerking veroorzaakt in de wijkverpleging, maar dit is niet het enige segment van de zorgsector wat hierdoor niet meer optimaal georganiseerd is. Ook in de verpleeghuiszorg zorgt het voor onwenselijke situaties. Exemplarisch zijn de omstandigheden bij zorggigant Careyn. Careyn is een zorgorganisatie die verschillende verzorgingshuizen onder zich heeft, waaronder Tuindorp-Oost in Utrecht. De bewoners van het laatstgenoemde verzorgingshuis (velen ouder dan 90 jaar) moeten binnen 1 jaar 2 keer verhuizen, omdat de grond waarop het oude huis staat zonder hun medeweten is verkocht. Omdat de afspraken over de nieuwbouw vertraging hebben opgelopen, is het nieuwe gebouw nog niet klaar als het oude gesloopt wordt en moeten de mensen tijdelijk ergens worden ondergebracht. De jongeren die samen met de ouderen in het oude pand wonen, zijn niet welkom in de nieuwbouw.

Marktwerking in het verzorgingshuis

Veel bewoners zijn ontstemd over de verhuizingen, maar ook andere problemen bij Careyn veroorzaken woede. Zo verrijkt het management zich, terwijl de bewoners de zorg in het huis al jaren als ondermaats ervaren. Er is te weinig personeel en het ziekteverzuim is hoog. De penibele situatie bij Careyn resulteert uiteindelijk zelfs in Kamervragen die minister De Jonge recent heeft beantwoord. Omdat vraagsteller Maarten Hijink van de SP niet tevreden is met de antwoorden van de minister, heeft hij opnieuw vragen gesteld over dit onderwerp.

Berichtgeving over Careyn op MAX Vandaag

MAX-journalist Cees Grimbergen heeft de zaak voor MAX Vandaag op de voet gevolgd en hier een aantal artikelen over geschreven. Hieronder kunt u deze lezen:
Jong én oud verzetten zich tegen interne migratie Utrechts verzorgingshuis
Spannende dag voor OMANIDO in Tuindorp-Oost
Careyn-top wijkt niet voor Utrechtse 100-jarigen
Managers Careyn oorzaak diepe crisis Tuindorp-Oost
Ouderen dupe van crisis zorghuis Tuindorp-Oost
Gemangeld door zorggigant Careyn
Meer kamervragen en onderzoek bij Careyn in crisis
Careyn start verhuizing oudere bewoners verzorgingshuis Tuindorp-Oost
Hoe bonje bij Careyn een manifest oplevert
Minister De Jonge stopt gerommel met zorggeld in de doofpot

Bron: AD, archief, NOS

Geef een reactie

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Eerst meer marktwerking in de zorg, z.g. om de concurrentie te bevorderen voor prijsverlaging, maar die averechts uitpakt en dan weer minder marktwerking, om kosten te besparen. Had alles bij het oude gelaten, dan hadden we miljarden minder uitgegeven en meer zorg gehad. Dit is maar één van de vele blunders, die dit domme kabinet maakt. Net als bij de KLM waar de overheid alle aandelen voor een prikkie verkocht om privatisering te bevorderen en nu 10x meer uitgeeft om diezelfde aandelen weer terug te kopen. Of honderden miljoenen uitgeeft om terroristen in Syrie te sponsoren, en nu weer honderden miljoenen uitgeeft om de gemaakte schade te herstellen. Of honderden mijloenen wegschenkt aan corrupte landen, om bewoners daar naar hier te halen en nu honderden miljoen moet uitgeven, om ze op het rechte pad te houden. Jammer dat we niet een méér intelligentere overheid hebben.

    Hanneman says:

    Ik ben van mening dat meneer de Jonge hier een valselijke voorstelling van het begrip marktwerking in de zorg presenteert. Hij durft het zelfs te laten bestaan een begrip als “terug naar de menselijke maat” op te voeren als was het dat deze weer geldig zou worden. Hij doet het in dit artikel voorkomen dat het door hem voorgestelde beleid ook gunstiger zal werken waar het gaat over ons aller veronderstelde en even zovaak bevraagde “zelfredzaamheid”. Hoe was het ook weer? Hij wil betere samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgverleners, zodat de zorg regionaal beter gecontroleerd kan worden. Ik vind dat klinken naar nog veel meer marktwerking in de zorg. En dan die van de soort waarover ik me altijd opwind. Meer controle, verfijndere beheersing van het proces, meer poen voor de bedrijven. Ik denk trouwens dat het oorspronkelijke idee van marktwerking best goed is. Als het gaat over een fatsoenlijke. Maar de marktwerking – in de zorg – is in deze tijd, dit politieke klimaat, God! In mijn begrip staat marktwerking gelijk aan winst maken. Tot iedere prijs! Over uw lijk? Ja. Over uw lijk!