Careyn

Meer kamervragen en meer onderzoek bij Careyn in crisis

Zorginstelling Careyn is nog niet van de Inspectie Gezondheidszorg af. De komende weken wordt het zorgconcern, met het in crisis verkerende verzorgingshuis Tuindorp-Oost, nader onderzocht. De 17.000 klanten en 7.000 medewerkers van Careyn-instellingen in de provincies Utrecht en Zuid-Holland blijven dus voorlopig in onzekerheid over de toekomst. MAX-journalist Cees Grimbergen volgt de zaak voor MAX Vandaag en voor AD/Utrechts Nieuwsblad.

Inspectiebezoeken

Sinds donderdag 8 november 2018 voert de Inspectie het onderzoek uit. “Deze reeks inspectiebezoeken vindt onaangekondigd plaats, op diverse locaties, verspreid over alle districten van Careyn”, meldt de Inspectie-woordvoerder. Een door Careyn ingehuurde oud-inspecteur heeft het personeel in Tuindorp-Oost gecoacht in hoe zij zich tegenover de inspecteurs moeten opstellen. Het zorgconcern verkeert al 2 jaar in financiële problemen. Het verloop onder managers is groot. De werkdruk voor het personeel hoog. Zo ligt het ziekteverzuim in het Utrechtse Tuindorp-Oost afgelopen zomer op “20 à 25 procent”, blijkt uit door maxvandaag.nl geciteerde Careyn-stukken.

Zorgen bij Tweede Kamer-fracties

Na kritische vragen van CDA en SP voegde zich gisteren de PVV bij de Tweede Kamer-fracties die zich zorgen maken over Careyn en Tuindorp-Oost. PVV-kamerlid Agema vraagt minister De Jonge van Volksgezondheid: “Klopt het dat 39 zeer oude bewoners waarvan 3 100-plussers in anderhalf jaar tijd worden gedwongen 2 keer te verhuizen? Deelt u de mening dat er een oplossing moet komen voor deze laatste kleine groep hoogbejaarden zodat zij blijvende goede huisvesting krijgen?” Agema betrekt het Careyn-management in haar vragen: “Klopt het dat falende managers de diepe crisis bij Careyn veroorzaakten? Zo nee, wat is dan de oorzaak?”

Fleurig gebaar

Veel Careyn-medewerkers zijn de afgelopen maanden teleurgesteld geraakt in hun eigen leiding. Het management heeft zaterdag 3 november 2018 bij vele honderden medewerkers in het district Utrecht-Stad een fleurig boeket bloemen bezorgen. Het begeleidende kaartje luidt: “Afgelopen maanden hebben we met elkaar hard gewerkt om de kwaliteit te verhogen. Mede dankzij jou zien we de toekomst van Careyn Utrecht met vertrouwen tegemoet; een positief IGJ-bezoek en op lange termijn Careyn als gezond en mooi bedrijf. Veel dank voor je inzet. Hartelijke groet, Hans Admiraal, districtsdirecteur.” Sommige medewerkers beschouwen het als een mooi gebaar. Bij anderen neemt dit gebaar van het management de teleurstelling over het slechte bedrijfsbeleid niet weg.

Nieuwe klachten

De Inspectie zal minstens 2 maanden bezig zijn met het onderzoek, verklaart een woordvoerder donderdag 8 november. Voor de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd, zal de inspectie ‘het traject van hoor en wederhoor met Careyn doorlopen’. Bij de Inspectie, die is gevestigd in het Stadskantoor aan het Utrechtse Jaarbeursplein, werken 700 ambtenaren. Hoeveel van hen op het project Careyn zijn gezet, blijft geheim. Bij Careyn is volgens de instantie de afgelopen jaren sprake van gebrekkige kwaliteit en veiligheid, onvoldoende deskundige medewerkers en slecht bestuur. De afgelopen weken zijn door familieleden van Tuindorp-Oost-bewoners nieuwe klachten over Careyn ingediend. Al eerder staat het zorgconcern op de zwarte lijst van slecht presterende verpleeghuizen.

MAX-journalist Cees Grimbergen heeft zaterdag 3 november 2018 in AD/Utrechts Nieuwsblad eerdere ontwikkelingen rond Careyn beschreven. Uit zijn verhaal blijkt dat inmiddels 2 inspecties Careyn in het vizier hebben. Naast de Inspectie Gezondheidszorg (IGJ) is dat de arbeidsinspectie:

Komende week oordeelt de Inspectie Gezondheidszorg of het bij zorgconcern Careyn beter gaat. In Careyn-vestiging Tuindorp-Oost in Utrecht wordt dat besluit met spanning afgewacht. Is de chaos in het verzorgingshuis van de voorbije jaren voldoende het hoofd geboden?

Kort na de zomer deed de leiding in ieder geval moeite om de arbeidsinspectie, die onderzoek wilde instellen naar de ‘fysieke belasting’ van het personeel, buiten de deur te houden.

Het ziekteverzuim was afgelopen zomer in Tuindorp-Oost extreem hoog; ‘20 à 25 procent’ volgens interne rapporten van Careyn. Bezoek van de arbeidsinspectie komt de Careyn-leiding slecht uit, blijkt uit een mailbericht van HR-manager Hein van Gorp.

‘Over november heen tillen’

“De energie is nu vooral gericht op inspanningen welke met het bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg te maken hebben”, schrijft Van Gorp op 12 september aan leidinggevenden binnen Careyn Utrecht Stad. In zijn uitgelekte mailtje instrueert personeelschef Van Gorp de leidinggevenden om bij een telefoontje van de arbeidsinspectie geen afspraak voor bezoek te maken. Van Gorp: “Zo proberen we het over november heen te tillen, wat voor iedereen beter is.”

De arbeidsinspectie, die tegenwoordig Inspectie SZW heet, bevestigt het voorgenomen onderzoek naar de ‘fysieke belasting’. “We komen bij Careyn voor een zogeheten ‘pilotproject fysieke belasting’. De raad van bestuur van Careyn heeft ons verzocht pas in januari te komen inspecteren. Daar zijn we mee akkoord gegaan.” Careyn noemt tegen deze krant ‘drukke werkzaamheden in het laatste kwartaal’ als oorzaak van het gevraagde uitstel.

Chaos

Het is al tijden chaotisch in Tuindorp-Oost. Vorige week vertelden in deze krant 2 families van bewoners over de behandeling die hun moeders kregen. Het was deze zomer onrustig onder de zeer bejaarde bewoners van Tuindorp-Oost en hun familieleden. Het Careyn-management houdt namelijk tegen de afspraken in vast aan 2 verhuizingen van de meeste bewoners en vertrek van anderen.

Erkend wordt de eerdere belofte dat de ouderen in hun appartement zouden blijven wonen tot de nieuwbouw klaar zou zijn. Die belofte werd niet nagekomen vanwege contracten met projectontwikkelaar Zenzo. Op meerdere bewonersbijeenkomsten bood de Careyn-leiding daarvoor excuus aan. Terugdraaien van de verhuisplannen was onmogelijk.

Specialist ouderengeneeskunde Bert Keizer verbaast zich over de gang van zaken: ,,Dit scenario van 2 keer verhuizen is een regelrecht rampscenario. Het gaat hier om erg oude mensen. Een verhuizing levert vijftigers en zestigers al stress op. Voor mensen tegen de 100 jaar en eroverheen is het zeer beschadigend. Bij deze plannen kan geen specialist ouderengeneeskunde betrokken zijn geweest.”

De specialist ouderengeneeskunde van Tuindorp-Oost, dokter Verburg, en een verhuiscoördinator proberen met een uitgebreid verhuisplan de stress voor de ouderen te beperken.

Ongeloofwaardige excuses

De herhaaldelijk door de raad van bestuur en het management gemaakte excuses worden inmiddels als niet geloofwaardig beschouwd. Karin van der Meulen (60) bracht haar kritiek vorige week in deze krant onder woorden. Haar moeder van 94 zou naar een Careyn-verpleeghuis in de stad moeten verhuizen. Daar heeft de familie geen vertrouwen in.

Enkele jaren geleden overleed Karins vader na een fout in Careyn-verpleeghuis Rosendael in Overvecht. Naast het bed van de dementerende heer Van der Meulen was een flesje olie op het nachtkastje blijven staan. Het drinken ervan werd hem fataal.

Na het ongeval werden de veiligheidsvoorschriften binnen Careyn aangescherpt. Via inspectietoezicht werd Careyn-Rosendael daarna in zogeheten ‘verbeterplannen’ scherp in de gaten gehouden.

De familie Van der Meulen stelt: “Onder geen beding naar een verpleeghuis van Careyn. Fouten kunnen gemaakt worden, maar Careyn probeerde de fout rond de dood van onze vader onder het tapijt te schuiven.” Afgelopen woensdag kreeg moeder Van der Meulen een plaats in verpleeghuis Vijverhof in Harmelen toegewezen. De familie is opgelucht over het vertrek uit Tuindorp-Oost.

Het verzorgend personeel kreeg de afgelopen weken steeds nieuwe en andere werkinstructies. Ervaren verzorgenden die soms al decennia in de zorg en in Tuindorp-Oost werkzaam zijn, noemen zichzelf ‘verdrietig’. Bij de nieuwe instructies door de recent aangestelde kwaliteitsverpleegkundigen vragen zij zich af: “Hebben wij het dan al die jaren verkeerd gedaan? Hart en ziel waarmee wij ons werk doen, worden door het management niet gezien.”

Afgelopen voorjaar was de crisis in het Careyn-concern onderwerp van bespreking in de Tweede Kamer. Kamerleden stelden voor het zorgconcern op te heffen en ‘op te knippen’ in kleinere eenheden. Daar wilde minister De Jonge nog niet aan. Volgens hem zou het met nieuwe managers beter gaan. Binnenkort wil de Tweede Kamer de situatie rond Careyn opnieuw bespreken.

Op vakantie met 14.600 euro

Eén van die managers was Jacqueline Scheidsbach, de laatste directeur van Careyn Utrecht Stad. Zij liet zich als zzp’er inhuren, maar is inmiddels alweer vertrokken. Deze week werd ook duidelijk met welke regeling zij Careyn verliet. Ze vertrok plots op 7 augustus.

Gevraagd om een reactie zegt Jacqueline Scheidsbach: “Ik ben niet ontslagen. In een afspraak zijn we overeengekomen dat ik tot 31 augustus met vakantie zou gaan. Verder heb ik daar niets over te zeggen.” Nu blijkt dat de oud-directeur voor die vrije dagen, volgens een voorzichtige raming, een rekening van minstens 14.600 euro stuurde.

Balkenendenorm

De Careyn-Raad van Bestuur stelt: “Mevrouw Scheidsbach was tot en met 31 augustus 2018 bij Careyn werkzaam.” ‘Werkzaam’ betekende tussen 7 en 31 augustus dus ‘vakantie’.

Bronnen binnen Careyn melden dat zzp’ers in het topmanagement tussen de 150 en 182 euro per uur factureren. Directeur Scheidsbach zelf zei deze zomer, nog voor haar vertrek: “Mijn uurbedrag ligt niet boven de balkenendenorm.” Dat maximaal toegestane uurbedrag bedraagt volgens de Wet Normering Topinkomens (balkenendenorm) 182 euro per uur. De directeur had een contract voor 32 uur per week; dat is 96 uur in drie weken. Uitgaande van het lage uurtarief van 150 euro maakt dat 14.600 euro.

‘Onafhankelijk rapport’

Ondertussen is de raad van bestuur van Careyn, bestaande uit bestuursvoorzitter Marco Meerdink en accountant Guido van de Logt, optimistisch over het besluit dat de Inspectie Gezondheidszorg komende week neemt.

In een verklaring op de website stelde Careyn afgelopen weekend: “Onze eigen maandelijkse monitoring laat een positief beeld van Tuindorp Oost zien, hetgeen wordt geobjectiveerd en bevestigd door de recent uitgevoerde externe audit.” Een ‘audit’ is een kwaliteitsonderzoek.

Careyn maakt het positieve rapport niet openbaar. De schrijver van de ‘audit’, oud-zorginspecteur Frans Versteegen, wil zijn rapportage niet toelichten. Versteegen stelt dat hij een onafhankelijk rapport heeft gemaakt. Nog in 2017 werd Versteegen negen maanden door Careyn ingehuurd om ‘veiligheid’ en ‘kwaliteit van zorg’ op orde te krijgen. Nu is hij de schrijver van het ‘externe’ onafhankelijk onderzoek.

Zembla vraagt rapport op

Het journalistieke tv-programma Zembla heeft het positieve inspectierapport middels een WOB-verzoek opgevraagd. Wob is een afkorting van Wet openbaarheid van bestuur en is voor journalisten en andere belanghebbende een manier om niet openbare stukken in te zien. Inmiddels hebben zij de stukken binnen en over de resultaten hebben zij een uitvoerig stuk geschreven op hun website.

(Beeld: Angeliek de Jonge)

Lees ook:

Jong én oud verzetten zich tegen interne migratie Utrechts verzorgingshuis
Spannende dag voor OMANIDO in Tuindorp-Oost
Careyn-top wijkt niet voor Utrechtse 100-jarigen
Managers Careyn oorzaak diepe crisis Tuindorp-Oost
Ouderen dupe van crisis zorghuis Tuindorp-Oost
Gemangeld door zorggigant Careyn

Geef een antwoord

Reactie

    Hanneman says:

    Het moet me toch even van het hart dat de vraagstelling van mevrouw Agema aan de minister op mij, tegen de achtergrond van het verder nagenoeg uitblijven van politieke bemoeienis met het Careyndrama, een beduidend fleuriger indruk maakt dan de rondgestuurde bloembossen van die meneer Admiraal. Voor het overige verwacht ik geen spectaculaire antwoorden. Op de vragen van mevrouw Agema welteverstaan. Ons huidige politieke, vooral ook ondernemersklimaat, wil dit soort ruchtbaarheid eigenlijk niet. De minister zal aanstonds wat schermen met verscherpt toezicht en onafhankelijk onderzoek aankondigen. Wie weet onderzoek wat er ooit komt maar dan toch pas zo laat, dat ondertussen de Careyntop zich van voldoende buit heeft verzekerd. Of voldoende winstkansen voor hun wijn & golfvriendjes hebben kunnen achterlaten. Dat op dit moment een minister projectontwikkelaars en grootverdieners in de wielen zou rijden, ook na gedegen onderzoek, acht ik eigenlijk uitgesloten. Personeel zal in functie keurig de door de recent aangestelde financiëel verpleegkundigen verstrekte instructies opvolgen. Er moet immers wel gegeten worden. Ook in die veelbelovende toekomst. Huilen kan thuis. Mogelijk komen er “betere roosterafspraken” en zullen wat meer tilliften worden aangeschaft. Zo zeilt Careyn als zorgverlener waarschijnlijk min of meer soepel door de inspectiewateren en suddert het verhaal over éigenlijke verdriet door tot in den eeuwigheid. Voorbijgegaan zal worden aan de verdiengeiligheid van de enkelen op sleutelposities in het verhaal van Tuindorp. Waar contracten en Judasgedragingen aan het interne migratiedrama ten grondslag liggen. Dat zijn de eigenlijke belangen die hier worden gediend. Ondermeer door die genoemde oud-zorginspecteur, schijnbaar bereid zich te laten inhuren om een stukje te schrijven over hoe tof het in Tuindorp wel niet is. Of zo’n zelfde soort oud-meneer die personeel coached of misschien zelfs door een inspectiegesprek heen souffleert. Hij kent de klappen van de inspectiezweep. Toen ik dit artikel voor het eerst begon te lezen vermoedde ik dat het weer jákkes zou zijn. Dat ik het gevoel zou hebben dat in Utrecht door geldwolven met ouderen, eeuwelingen wordt omgesprongen als door jagers in de Oostvaardersplassen met grote grazers. En wat denkt u…?