Zorg

De gezondheidszorg is misschien wel het meest besproken onderwerp in de verkiezingstijd. Dat blijkt ook uit de verkiezingsprogramma’s, waarin de partijen hier uitgebreid op ingaan. Zij spitsen zich met name toe op de vraag of de markwerking in de zorg moet blijven, dan wel strenger moet worden gereguleerd of moet worden afgeschaft.

Het huidige stelsel

De huidige zorgregeling draait om gereguleerde marktwerking. Dat betekent dat zorgverzekeraars met elkaar concurreren om de beste zorg voor de laagste prijs aan te bieden, maar dat de overheid wel een oogje houdt op de balans tussen vraag en aanbod in de verschillende zorgsectoren. De patiënt kan zo veel mogelijk zelf zijn of haar zorg en zorgverzekeraar kiezen en draagt zijn of haar zorgkosten zelf. De totale zorgkosten zijn vanaf 2000 sterk toegenomen. De premie en met name het eigen risico, dat gekoppeld is aan de totale groei van de zorgkosten, zijn fors toegenomen en het basispakket is versoberd. Onder andere het Nationaal Zorgdebat gaat hierop in.

Beoogde verandering

Daarom pleit een aantal partijen voor verandering van het zorgstelsel. Een optie is om de markt meer te reguleren, door bijvoorbeeld verdergaande voorwaarden aan zorgverzekeringen te stellen of meer samenwerking tussen zorgverleners af te dwingen. Een andere optie is het afschaffen van de private zorgverzekeraars en ze te vervangen door een publiek zorgfonds. Op die manier wordt aan iedereen dezelfde zorg geboden en worden de zorgkosten collectief gedragen.

Discussie

Om u te helpen hebben wij een overzicht gemaakt van de zorgstandpunten uit de verkiezingsprogramma’s van de – op dit moment –  8 grootste partijen.

Onderstaand overzicht is een eigen interpretatie van de belangrijkste beleidspunten zoals opgeschreven in de partijprogramma’s. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de verkiezingsprogramma’s van de partijen. U vindt deze door op de vetgedrukte partijnamen te klikken.

50PLUS

 • 50PLUS is tegen het huidige marktsysteem. In de plaats daarvan komt het Nationaal ZorgFonds voor de basisverzekeringen, terwijl de zorgverzekeraars de aanvullende verzekeringen aanbieden.
 • Daarnaast moet het eigen risico worden afgeschaft.
 • De partij wil meer geld voor het thuiszorgpersoneel en wil verpleeghuizen openhouden.

CDA

 • Ook het CDA is van mening dat de marktwerking meer gereguleerd moet worden. Er komt een verplichting voor zorgverzekeraars om één standaardpolis met gelijke voorwaarden aan te bieden en een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars, zorginstellingen en ziekenhuizen.
 • Het eigen risico moet fors worden verlaagd.
 • De partij is van plan de farmaceutische industrie aan te pakken en het geneesmiddelentekort te bestrijden.
 • Er moet een betere regeling voor mantelzorgers komen en er moet meer geld voor de kwaliteit van het zorgpersoneel worden vrijgemaakt.

D66

 • D66 stelt zich kritisch op tegen het huidige stelsel van marktwerking. De partij is voorstander van gereguleerde concurrentie, maar stelt dat er in de publieke onderdelen van de zorg, zoals eerste hulp en ambulancezorg, sterkere waarborgen nodig zijn. Zorgverzekeraars moeten wel meer ruimte krijgen om te experimenteren met zorgproducten.
 • Het eigen risico wordt behouden, maar de partij wil wel kijken naar de hoogte van het bedrag.
 • D66 pleit ook voor keuzevrijheid om je eigen zorg in te richten.

GroenLinks

 • GroenLinks pleit voor minder marktwerking. Elke zorgverzekeraar biedt één naturapolis en één restitutiepolis aan. Ook moet de nominale premie van de ziektekostenverzekering fors worden verlaagd.
 • Het eigen risico wordt afgeschaft.

PvdA

 • De PvdA pleit voor sterke terugdringing van de marktwerking. Het huidige gevarieerde aanbod van zorgverzekeraars moet worden vervangen door één uniforme polis voor alle basisverzekeringen.
 • Daarnaast wordt het eigen risico afgeschaft.
 • Verder wil de partij de farmaceutische industrie aanpakken en de prijs van geneesmiddelen beheersen.
 • Er moet meer maatwerk en zorg in de buurt komen.

PVV

 • Uit het verkiezingsprogramma blijkt niet wat het standpunt van de PVV ten aanzien van de marktwerking is.
 • De partij pleit voor afschaffing van het eigen risico.
 • Ook moeten de bezuinigingen in de thuiszorg en ouderenzorg worden teruggedraaid en moeten er meer handen aan het bed komen.

SP

 • Net als 50PLUS is SP tegen marktwerking en stelt de oprichting van het Nationaal ZorgFonds voor.
 • Het eigen risico moet worden afgeschaft.
 • Daarnaast komt er kleinschalige zorg voor ouderen in de buurt of thuis en voldoende zorgpersoneel.

VVD

 • De VVD is voor behoud van het huidige systeem van marktwerking.
 • Het eigen risico moet niet worden afgeschaft, maar de mogelijkheden om deze regeling te verbeteren moeten wel worden onderzocht.
 • Verder pleit de VVD voor meer geld naar de verpleeghuizen en voor ondersteuning van mantelzorgers door de gemeenten.
Zie voor meer informatie de standpunten van de partijen over de ouderenzorg. De lijsttrekkers bespreken deze in Tijd voor MAX.

Geef een reactie