Careyn

Managers Careyn oorzaak diepe crisis in Tuindorp-Oost

De laatste 4 weken volgt MAX Vandaag de verwikkelingen rond verzorgingshuis Tuindorp-Oost in Utrecht. 40 zeer oude bewoners moeten binnen anderhalf jaar 2 keer verhuizen. 90 jongeren, die ook in het verzorgingshuis wonen, moeten helemaal opkrassen. Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Careyn zijn onverbiddelijk: sloop en nieuwbouw móéten doorgang vinden. Ook al omdat panden en grond aan een projectontwikkelaar zijn verkocht. Cees Grimbergen bericht over hoe OMANIDO én de jongeren stand proberen te houden tegen moderne zorgmanagers die elkaar de tent uitvechten.

Achteruitgang in Tuindorp-Oost

De top van Careyn schiet tekort. Dat stelt de Inspectie Gezondheidszorg in een rapport uit november 2017.

Als je tekort schiet, kun je je excuses aanbieden. In de kwestie Tuindorp-Oost biedt de Raad van Bestuur van Careyn de bewoners herhaaldelijk excuses aan. En herhaaldelijk worden voorlichtingsavonden belegd. Vanavond, 20 augustus 2018, is er wéér een bijeenkomst. Ook familie- en cliëntgesprekken volgen elkaar in een enorm tempo op. Alles om aan te tonen dat de zorgmammoet Careyn (jaaromzet 340 miljoen euro) het fántástisch doet.

Maar fantastisch gaat het niet in Tuindorp-Oost in Utrecht. De oude bewoners, de meesten ver boven de 90 jaar, voelen zich door de directie van hun eigen verzorgingshuis slecht behandeld. Vrijwilligster Thea van Rosmalen: “Tuindorp-Oost was ooit het beste verzorgingshuis van heel Utrecht. De achteruitgang is al jaren zichtbaar.” 2 van de 42 zeer oude bewoners overleden afgelopen weken. Onder het personeel is gemor hoorbaar. Áls het personeel durft te spreken, want een cultuur van angst voor hogeren in de hiërarchie is voelbaar.

Directeur Stelwagen

De Careyn-leiding neemt inmiddels het ene na het andere controversiële besluit. Zo namen de Raad van Bestuur en directeur Scheidsbach binnen één week na de bewonersbijeenkomst van 31 juli 2018 plots afscheid van elkaar. Scheidsbach zegt dat haar contract tot 1 september zou lopen, maar wil verder geen toelichting op haar vertrek geven. Nog maar 3 weken geleden zei zij zich voor de bewoners te zullen inzetten: “Nu proberen we tot goede communicatie en een dialoog met de bewoners te komen.” 8 dagen later was ze als directeur vertrokken; bewoners en personeel in verbijstering achter latend. Scheidsbach zelf blonk niet uit in empathie. Ze deed de bewoners denken aan mevrouw Stelwagen uit de populaire MAX-serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen.

31 juli 2018, directeur Scheidsbach spreekt de bewoners toe.

Van geluk naar stress

Pascale Kemper (32) koos in april 2018 bewust voor Tuindorp-Oost. Als zangdocente en zangeres wil Pascale haar muzikale vaardigheden inzetten. Het woonproject van oud en jong vindt ze fantastisch. Ze zegt: “Ik ben met stomheid geslagen. Op 1 april ging ik hier wonen. Nu weten we dat Careyn het pand een paar dagen daarvoor verkocht aan een projectontwikkelaar. Doel: slopen. Waarom gaven ze mij een huurcontract, terwijl ze wisten dat ik nog dit jaar op straat zou worden gezet? En waarom heeft Careyn meer dan 3 maanden gewacht om ons te informeren?”  Zaterdag de 18e ontving Kemper een aangetekende brief met daarin de huuropzegging. Zondag 19 augustus stuurde zij Careyn een aangetekende brief terug.”Mijn huurovereenkomst had in redelijkheid op dat moment niet gesloten mogen worden, zonder dat deze informatie aan mij was medegedeeld. Met deze informatie was ik ook zeker niet verhuisd.”

Pascale is bezig met een protestlied. Veel wil ze er nog niet over kwijt. Dat het thema ‘van geluk naar stress’ er in voor zal komen, is zeker.

protest in Tuindorp

Eerder in 2018 wordt er door de bewoners van verzorgingshuis Tuindorp-Oost meermaals geprotesteerd.

In opspraak

De top van Careyn gaf zichzelf de afgelopen jaren een uitstekend honorarium. Om zichzelf boven de Balkenende-norm te kunnen belonen werden bij Careyn overgangsregelingen bedacht. De huidige Raad van bestuur bestaat uit Marco Meerdink en Guido van de Logt. Ze leerden het vak van manager bij consultancybureaus als Twijnstra/Gudde, Ernst en Young en PWC. Meerdink zit sinds juni 2017 in de Raad van Bestuur van Careyn. In 2015 en 2016 liet hij zich als topman van het in opspraak gekomen zorgconcern Espria ruimschoots boven de Balkenende-norm betalen. Er was één verschil tussen 2015 en 2016. In 2016 werkte hij geen dag voor Espria. Toch bleef hij voor 236.000 euro op de loonlijst staan. Met mannen als Meerdink hebben de bewoners van Tuindorp-Oost, na het vertrek van Jacqueline Steinbach, te dealen.

De Inspectie Gezondheidszorg vindt dat het bij Careyn al vele jaren niet goed gaat. Voortdurend wisselen managers elkaar af, terwijl de kwaliteit van de zorg alleen maar achteruit gaat. In een officieel stuk schrijft de Inspectie: “Stabiliteit in de sturing van Careyn is nu van belang voor de realisatie van de verbetermaatregelen.” Is het ontslag van directeur Steinbach ‘stabiliteit in sturing’?

Voor 7 november 2018 moeten Meerdink en Van de Logt allerlei tekortkomingen oplossen. Eén van die tekortkomingen is volgens de Inspectie Gezondheidszorg: ‘goed bestuur’.

Meer verhalen over Tuindorp-Oost

Lees alle verhalen die Cees Grimbergen over de situatie in Tuindorp-Oost schreef
Jong én oud verzetten zich tegen ‘interne migratie’ Utrechts verzorgingshuis

Spannende dag voor OMANIDO in Tuindorp-Oost

Careyn-top wijkt niet voor Utrechtse 100-jarigen

Beeld: Angeliek de Jonge, Cees Grimbergen

Geef een reactie

Reacties (2)

  Hanneman says:

  Mevrouw Stelwagen is in dit verband nog een relatief onschuldige, wat onaangename rol in een – met alle respect – kijkglasverhaal. Mevrouw Scheidsbach daarentegen een gewezen dienstnemer van de kille werkelijkheid. Zij zal voor een “respectabel” salaris haar bordjes zijn gevolgd, daar geplaatst door keurige hoogcriminelen. Zoals die strakjes genoemd zullen worden in een door meneer Grimbergen gemaakt programma. Onderwijl is de zaak al beklonken en pakken de eerste honderdjarigen hun koffers. De jongeren hun rugzak. Van opstand en rechtspraak geen enkele sprake. Van verrijking van enkelen absoluut. Een kostbaar initiatief in de omgang met de gevolgen van de zorgindustrieterreur in een paar oogwenken tenietgedaan. Zo te lezen en te begrijpen met dank aan de twee managers in de top. En dat is natuurlijk wel zo maar…. dit al vindt vooral plaats omwille van het huidige politieke klimaat. Beide managers weten dat er geen enkel probleem zou zijn. Geen weerwoord. Geen weerstand. Men is zogezegd weerloos dus slachten en villen maar.

  Scherpen says:

  Wat er gebeurd in dit huis meer dan schandalig , de boel blijkt al een tijd geleden verkocht te zijn zonder mede weten van deze oude mensen
  De oude mensen werden voor gehouden dat het onveilig was en daarom moesten verhuizen
  Mijn tante lijdt hevig onder deze situatie ,ons vertrouwen in careyn is weg , we zien ze als een grote niets ontziende bende
  Personeel durft niet openlijk voor bewoners op te komen bang voor tegen maatregelen
  Careyn werkt iedereen tegen die het niet met hun eens is op een onbeschofte manier