Utrechtse 100-jarigen

Careyn-top wijkt niet voor Utrechtse 100-jarigen

Zorgorganisatie Careyn komt verontruste bewoners van verzorgingshuis Tuindorp-Oost niet tegemoet.  Op maandagavond 30 juli 2018 werd tijdens 2 bijeenkomsten in het Utrechtse huis duidelijk dat de Careyn-directie vasthoudt aan de dubbele verhuizing van de ouderen. Ook zullen de meer dan 90 jongeren nog dit jaar moeten vertrekken. In 2 eerdere berichten besteedde MAX aan de onrust in Utrecht en aan de kritische opstelling van hoogbejaarde bewoners en hun familieleden. Cees Grimbergen bericht.

Dubbele verhuizing een feit

De aftrap op maandagavond 30 juli gaf de bewoners enig vertrouwen. Careyn-directrice Scheidsbach bood de aanwezigen haar ‘excuses, oprechte excuses’ aan. De hoop die na deze eerste zinnen opleefde, werd daarop de bodem ingeslagen. Er volgde een uitvoerig verhaal waaruit moest blijken dat er geen andere oplossing voor de patstelling in Tuindorp-Oost is. De verspreid over de 12 verdiepingen wonende ouderen móéten verhuizen. Scheidsbach: “Kunnen wij toezicht, nabijheid en structuur van zorg voor de oudere bewoners garanderen? Het antwoord is nee.” Conclusie: de hoogbejaarde bewoners moeten de komende tijd 2 keer verhuizen. De Careyn-topvrouw erkende: “Ik vind het lastig dat de lastige boodschap moeilijk aankwam. Maar het is gegaan zoals het is gegaan. Nu proberen we tot goede communicatie en een dialoog met de bewoners te komen.”

Felle kritiek

Van die ‘goede communicatie’ kwam het afgelopen maandag nog niet. In de recreatiezaal waren de kritische geluiden niet van de lucht. “Jullie van Careyn hebben alles te veel op hun beloop gelaten.” Jacqueline Scheidsbach: “Gemeente en vastgoedontwikkelaar Zenzo hebben er veel langer over gedaan dan gedacht.”

Maar met bestuurlijke verklaringen voor de nu ontstane crisissfeer in Tuindorp-Oost nam een deel van de zaal geen genoegen: “Jullie gooien het leven van de mensen in de war.” “De ouderen gaan er aan kapot.” “Dit is sterfbeleid van Careyn.” Reactie van de Careyn-directeur: “Ik achterhaal met u de feiten en blijf met u in dialoog.” De zaal: “Een bewoner heeft mij al gezegd: ik hoop dat ik voor die tijd dood ben.” Directeur Scheidsbach: “Op individuele gevallen kan ik niet ingaan.”

Macht en geld

Eén van de bewoners die maandag het woord voerde, Marie Piël (100), keek na afloop met MAX terug op de bijeenkomst. “Het doet pijn dat dit toch doorgang moet vinden. Ik ben teleurgesteld in de mensen die Careyn besturen. Ze denken te weinig aan de mensen voor zie er zijn. Ze denken aan nóg meer huizen en nog meer fusies. Het gaat hen alleen om macht en geld. Ze weten prachtige verhalen overtuigend te vertellen. Maar in de praktijk komt er niets van terecht.”

Maria Piël

De 100-jarige Maria Piël: “Ik ben teleurgesteld in de mensen die Careyn besturen.”

Over de gevolgen van de, na deze informatiebijeenkomst, niet geweken spanning in Tuindorp-Oost, zegt Piël: “De uitvoering van deze verhuisplannen zal tot achteruitgang van de psychische en fysieke toestand van ons bewoners leiden. Ik hoop ondanks alles dat ik blijf leven. Dit komt me echt niet ten goede. Maar daar wil ik niet aan toegeven.”

Deze strijd tussen OMANIDO in Tuindorp-Oost en Careyn wordt vervolgd.

Lees alle verhalen die Cees Grimbergen heeft geschreven over de situatie in Tuindorp-Oost
Jong én oud verzetten zich tegen ‘interne migratie’ Utrechts verzorgingshuis

Spannende dag voor OMANIDO in Tuindorp-Oost

(Beeld: Angeliek de Jonge)

Geef een reactie

Reactie

    Hanneman says:

    Wat een walgelijk verhaal is dit toch. Wat hier gebeurt is gewoon een direkte gevolgtrekking van Ruttebeleid. Althans van de politiek van zijn partij en ja, hij is ervan doordrenkt. Ik denk dat je best kunt stellen dat al sinds midden ’70 vorige eeuw door de VVD is gewerkt aan ons huidig klimaat. Een van het soort waar VVD mannen en vrouwen hun eigen, persoonlijke winstkansen zien én die pakken, hetgeen meestal gepaard gaat met áfpakken. En doorgaans lukt ze dat wel, afgezien van een enkele keer dat ze door een wakkere journalist, als ordinaire dieven en oplichters die zij zijn, voornoemde VVDérs welteverstaan, worden geexposeerd in een voor hén , zo ook hier bedoel ik de VVDérs, verkeerde krant. Dan komt al gauw het Openbaar Ministerie eraan te pas en vliegen de prutsoordelen ze om de oren. De VVD-oren dus! Welnu, men, de VVD, ligt er niet wakker van. Ze, deze keurige crimineel ingestelden, ondergaan hun betekenisloze straffen en keren vervolgens weer terug naar de vrije markt. Néxt! In dit geval komt het neer op niet veel meer dan – lijkt mij duidelijk – onbetekenende “oprechte excuses”, die zijn namelijk gratis. Van dezelfde orde zijn de voornemens om tot goede communicatie en een “dialoog” te komen. Oók gratis! Scheidsbach op Sociale Zaken. Liefst als allerhoogste ambtenaar, wat zullen Mark en de zijnen genieten. Mevrouw Piël is de nieuwe Meneer Oude-Nijhuis. Wat een prachtige, wijze onvrijwillige deelneemster in dit kl*tenscenario. Wat ik me vooral afvraag is, wáárom is er geen partij, niet te verwarren met een politieke, maar bij voorbeeld familie of andere belanghebbenden, die Scheidsbach aanklaagt voor psychologische mishandeling van weerlozen. Waar is de topadvocaat die deze zaak gaat doen? Waarom is er geen stortvloed aan aanklachten? Hoe was dat ook weer met de “bodemprocedure”? Waarom hoor ik geen linkse politici of, zo die daar nog zijn, opréchte christenen? Waarom willen wij niet massaal een einde aan dit van bedrijfswege goedgekeurde geduvel met eeuwelingen? Waar zijn de socialisten die zouden moeten opkomen voor de samenleving? Niets en niemand die voor deze gedupeerde Careynbewoners opstaat? D’rees lijkt al gewonnen door het Careynbestuur.