Tuindorp-Oost

Ouderen dupe van crisis zorghuis Tuindorp-Oost

Terwijl hoogbejaarde bewoners van het Utrechtse verzorgingstehuis Tuindorp-Oost onder spanning staan vanwege een aanstaande verhuizing, duurt de interne crisis voort. Het ziekteverzuim onder personeel ligt tussen de 20 en 25 procent en ‘veilige zorg’ en goede toediening van medicatie zijn ‘niet op orde’. Dat het verzorgingshuis in zwaar weer verkeert, blijkt uit interne stukken. MAX-journalist Cees Grimbergen volgt de zaak voor MAX Vandaag en voor AD/Utrechts Nieuwsblad. Hij las de stukken en verbaasde zich.  

Aanhoudende problemen

Het zorgconcern Careyn – waar Tuindorp-Oost onder valt – staat vanwege reeksen tekortkomingen al 2 jaar onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg. Op 8 november 2018 wordt bekend of dat toezicht wordt opgeheven.

In een van de interne stukken wordt als oorzaak van het hoge ziekteverzuim van 20 à 25 procent ‘deels fysieke en deels mentale overbelasting’ van het personeel genoemd. Aan deskundigheid en een degelijke verzuimaanpak ontbreekt het evenwel, blijkt uit een stuk met de naam ‘Verbeteragenda’. Het ziekteverzuim in Tuindorp-Oost steekt schril af tegen het landelijk gemiddelde van 4 à 5 procent. “Er is de afgelopen jaren weinig aansturing geweest en er waren steeds wisselende managers”, schrijft de leiding.

Opgestapte voorzitter

Careyn probeert nu uit alle macht te voldoen aan de eisen van de Inspectie Gezondheidszorg. Nieuwe managers, coördinatoren en kwaliteitsverpleegkundigen werden daarvoor de afgelopen maanden aangesteld. De chaos binnen het verzorgingshuis was voor de kersverse voorzitter van de cliëntenraad, Wilfred Lucas, deze week aanleiding om op te stappen. “Ik sta vol in de orkaan van Careyn. Daar pas ik voor. Ik ga schuilen.”

Ondertussen werkt Careyn in Tuindorp-Oost al maanden aan een verhuizing van 39 vaak zeer oude bewoners, onder wie drie 100-plussers. Careyn wil hen concentreren in 32 appartementen in de laagbouw, waarna de sloop van de direct aangrenzende hoogbouw, die asbest bevat, kan beginnen. De mensen voor wie geen plaats is, moeten elders onderdak krijgen.

Kritiek van alle kanten

Bewoners en familieleden verzetten zich sinds eind juni vergeefs tegen de dwang waarmee die verhuizing gepaard gaat. Ook al omdat eind 2020 opnieuw een verhuizing naar de nieuwbouw wacht. ‘Oude bomen moet je niet verplanten’, is het belangrijkste bezwaar. In hun verzet worden de ouderen gesteund door een groep werkende en studerende jongeren die sinds 3 jaar in Tuindorp-Oost de leeg gekomen appartementen bewonen. Zij waren 2,5 jaar getuige van het Careyn-beleid en de bejegening van de ouderen.

Positief beeld

In een reactie noemt Careyn de interne stukken waaruit het falen blijkt ‘achterhaalde en verouderde informatie’. Schriftelijk meldt de raad van bestuur: “Onze eigen maandelijkse monitoring laat een positief beeld van Tuindorp-Oost zien, hetgeen wordt geobjectiveerd en bevestigd door de recent uitgevoerde externe audit.”

Op de telefonische vraag naar nadere informatie over deze ‘externe audit’ reageert de Careyn-bestuurssecretaris Annette van Stigt met het verbreken van de verbinding.

Dit verhaal verscheen eerder in AD/Utrechts Nieuwsblad, d.d. 27 oktober 2018.
Het pand op de foto boven dit artikel is niet het verzorgingshuis in Tuindorp-Oost.

Lees ook:
Jong én oud verzetten zich tegen interne migratie Utrechts verzorgingshuis

Spannende dag voor OMANIDO in Tuindorp-Oost

Careyn-top wijkt niet voor Utrechtse 100-jarigen

Managers Careyn oorzaak diepe crisis Tuindorp-Oost

Geef een antwoord

Reactie

    Hanneman says:

    Hoewel er een schier oneindig aantal zaken misgaan in dit land, op deze planeet, het zijn heel vaak de artikelen op MAX die bij mij de ultieme Gatverdammesensatie opwekken. Eigenlijk lijkt dat Careynverhaal met nieuw aangestelde managers, coördinatoren en gespecialiseerde verpleegkundigen wel wat op het VVD beleidsverhaal. De partij die eerstverantwoordelijk is voor de leegroverij van dit land en dan met een accent op de zorg, het hele spectrum daarvan. De partij die over de loop van de afgelopen decennia, door voortdurend ministers en hun adjudanten te laten opstappen en anderen opnieuw aan te stellen, onderwijl mooi wél hun agenda regelen. Dat is hier overduidelijk ook aan de hand. Mark lacht een probleem weg, mevrouw van Stigt hangt gewoon óp! Dat er in de media ophef was over misstanden wordt door de verdiengeile Careyntop gezien als een futtiliteit. Iets wat even klinkt en dan weer stilvalt. Eerdere documentatie over de misstanden wordt verouderd bevonden en als achterhaald geduid. Waar de nieuwe, positieve bevindingen vandaan komen doet er nikskommanul terzake. Critici hadden het gewoon mis en de top van Careyn bestaat uit halve heiligen. Niets van wat hier op MAX allemaal wordt geschreven, geen enkel fragment uit een programma van Cees Grimbergen over Careyn, zal bijdragen aan een fatsoenlijke reparatie van wat hier is en wordt gesloopt. Een uitzending van Jeroen waar specialisten en patiënten van een omgevallen ziekenhuis verschijnen is strakjes één van de vele programma’s in het archief van Uitzending Gemist. Klaar! Dat daar hele byzondere mensen met buitengewone kwaliteiten aan het woord waren is niet interessant. Ze dragen, naar de smaak van “de top” en ook zeker die van de zorgverzekeraars, in niets bij aan de winstgedachte. En die telt! Dat men in den lande nu bekend is met “wantoestanden in ’n bejaardenhuis” is niet zo’n probleem voor die top. Er is eigenlijk geen enkel beletsel voor dit soort mensen om, net als Rutte in de landelijke politiek, ook maar iets te wijzigen, “terug te draaien” of ánders te doen. Er staat geen enkele partij op met slagkracht. Die slagkracht is wegbezuinigd. Voor belanghebbenden is eigenlijk geen gang naar de rechter meer mogelijk. Partijen die mogelijk de voortgang van dat proces zouden kunnen stuiten hebben schijnbaar geen enkele zeggingskracht, bestaan niet. Hooguit zal een enkel kamerlid proberen “vragen te stellen”of kwesties te “agenderen” maar dat is het dan. Om het tij te keren zal er links moeten worden geregeerd, langer dan ik zal leven. Ziet u ’t gebeuren? Er zullen dus meer ziekenhuizen failliet gaan. Waar ook maar iets kan worden verdiend door te kl**tzakken met burgers, daar gaat worden verdiend en zal ruim baan worden gemaakt voor wie dat willen. Ook als het ten koste gaat van meer dan honderdjarigen. Met in het vooruitzicht de in Maart aanstaande door de VVD gewonnen verkiezingen is te verwachten dat, Dijkhof, onze stoutste “verwachtingen” zullen worden overtroffen. Patiënten dansen strakjes het ziekenhuis in en uit. Voor bejaarden blijft het ongeveer hetzelfde. Incasseren!