pensioenakkoord

‘Een onvoorstelbaar en onbegrijpelijk pensioenakkoord’

In de week van 10 tot en met 16 juni mogen vakbondsleden stemmen over het concept-pensioenakkoord. Zo ook MAX-journalist Cees Grimbergen. Omdat niet voor iedereen duidelijk is waar voor of tegen gestemd wordt, probeert Grimbergen orde in de chaos te scheppen. Ook geeft hij zijn mening over het akkoord.

De schimmige pensioenwereld van 1350 miljard euro

Als NVJ-lid mag ik deze week stemmen over het pensioenakkoord.
Als journalist werkte ik met mijn MAX-collega’s sinds 2013 aan de documentaireserie Zwarte Zwanen. Wij begaven ons in de wereld van 1350 miljard euro. Geld van miljoenen Nederlandse werkers dat door een kleine financiële elite over de wereld wordt geschoven. Wij brachten in beeld hoe ze dat doen.
Ik werd er niet blij van.

Nodeloos ingewikkeld

Na 7 afleveringen Zwarte Zwanen <>en een Nationaal Pensioendebat stelden wij in 2018 het MAX Pensioenmanifest op. Namens bijna 100.000 Nederlanders overhandigde ik het eind 2018 aan minister Koolmees. Eén van de 5 punten daaruit: ‘Maak heldere en overzichtelijke pensioenregelingen.’ Met als toelichting: ‘Pensioenregelingen zijn nodeloos ingewikkeld en vaak onuitvoerbaar. In interne stukken geven de pensioenfondsen dat toe. Stop die complexiteit. Nederlanders moeten begrijpen hoe hun pensioenuitkering in elkaar zit. Het gaat om geld van ons allemaal.’ Minister Koolmees stuurde MAX en mij nimmer een reactie op het manifest.

41 pagina’s complexiteit

Ik kom op deze korte introductie nadat ik een mooie pinksterdag besteedde aan studie van het concept-pensioenakkoord en de bijbehorende brief van minister Koolmees; een brief met een opgelegd enthousiaste toon. Alles aan die in totaal 41 pagina’s is ingewikkeld. De complexiteit druipt van de bladspiegel. Dat de voorstellen onuitvoerbaar zijn, lijkt ook tot de schrijvers, die zich ‘De Polder’ noemen, te zijn doorgedrongen.

Neem nou deze zinnen van Koolmees: “Het kabinet zal de komende maanden een nadere uitwerking geven aan de door de SER (Sociaal-Economische Raad,red.) beoogde en met sociale partners overeengekomen oplossingsrichtingen voor het pensioenstelsel. Hiervoor zal het kabinet een stuurgroep instellen, bestaande uit vertegenwoordigers van sociale partners en het kabinet. Pensioenuitvoerders, toezichthouders en onafhankelijke externe deskundigen worden bij deze uitwerking betrokken.”

Waarnemer in het ‘pensioenuniversum’

Ik besteedde sinds 2013 de helft van mijn journalistieke arbeidstijd aan dit zo Nederlandse thema. Ik bezocht honderden bijeenkomsten waarin Koolmees’ ‘sociale partners, kabinet, pensioenuitvoerders, toezichthouders en externe deskundigen’ (want laat dat ‘onafhankelijke’ maar weg) eerdere ‘oplossingsinrichtingen’ bespraken. Áls ik niet buiten de zaal gezet werd, want van pottenkijkers houdt de pensioenwereld niet. Ik werd een beetje waarnemer in het ‘pensioenuniversum’: mannen en vrouwen die overtuigd zijn van hun eigen gelijk en, als we precies doen wat zij zeggen, die hele pensioenkwestie oplossen. Al moet ik toegeven dat ik niet elke minuut van die honderden congressen geheel geconcentreerd was. Soms dwaalden mijn gedachten af…

De pensioenindustrie vergadert zich dus dagelijks suf op prestigieuze seminars, conferenties congressen en brainstormdiners. Het doel ervan is níét: duidelijkheid scheppen. Het doel is steeds weer nieuwe details te introduceren waarover steeds weer andere gecompliceerde en hooggeleerde gesprekken en uiteenzettingen gehouden kunnen worden. Alleen zó houdt die pensioenindustrie zichzelf en haar lucratieve opbrengst in stand.

Miljoenen voor wetenschappelijke exercities

Bij MAX gingen we het de Wet van de Grote Getallen noemen. Volgens die wet is er altijd geld voor gewichtige bijeenkomsten (en voor veel meer). Want wie mist er nou een miljoentje of wat voor weer een wetenschappelijke exercitie (of wat dan ook) als er zo’n 1350 miljard in de pot zit? Niemand toch! Nou dan!
Hou dit bovenstaande steeds in uw bewustzijn als u over het pensioenakkoord leest.

Wat we van dit concept-pensioenakkoord moeten vinden?

‘We hebben zo’n beetje het beste pensioenstelsel ter wereld’ en ‘het vertrouwen in het stelsel moet terug’, waren zinnen waarmee de Nederlandse burger de afgelopen week gegeseld werd.

Bedenk u bij deze blije constatering het volgende. Dagelijks dragen Nederlandse burgers 87 miljoen euro naar de pensioenfondsen, 365 dagen per jaar. Alleen dáárom hebben we zo’n degelijk pensioenstelsel. We móéten geld storten. Juridisch gezien zijn we het gestorte geld kwijt. Wacht maar af wat je er voor terug krijgt, zegt de pensioenwereld. En dan dat ‘vertrouwen in het stelsel’.

Pensioenlab

In de Nederlandse pensioenindustrie, die zichzelf ‘de sector’ noemt, werken inmiddels meer dan 20.000 mensen. Een deel van hen stelt dat de huidige doorsneepremie nadelig is voor jongeren en dat dús het vertrouwen van jongeren in de pensioenfondsen geschaad is. Deze redenering is uit de lucht gegrepen. 99 procent van de Nederlandse jongeren heeft zich hier niet over uitgesproken. Een kleine voorhoede van studenten actuariaat en econometrie en andere superspecialisten hebben, financieel gesteund door CNV en FNV en andere organisaties, het Pensioenlab opgericht. Dat is een zogeheten ‘netwerkclub’ die goed staat op je cv als je op de Zuid-As, Wall Street of in de pensioenindustrie een carrière beoogt. Dat Pensioenlab, D66 en een deel van de pensioenwereld die via de SER greep op ‘de polder’ hebben gekregen, verspreiden al jaren het fabeltje dat het vertrouwen slechts terug komt als de ‘doorsneesystematiek’ verdwijnt.
Trap er niet in.

Terugkerend vertrouwen?

Belangrijker vraag: Kán het vertrouwen in de Nederlandse pensioenindustrie, zo verbonden met de mentaliteit van Wall Street en de Londen City, redelijkerwijs terugkeren? Wij bij MAX concludeerden na jaren journalistiek onderzoek dat schimmigheid, fouten, fraude en vriendjespolitiek in de pensioenwereld dagelijkse kost zijn. We toonden de harde feiten in scherpe docu’s aan. Voorbeelden te over. Al ons werk is via MAX Vandaag terug te kijken.

Onder het tapijt geschoven

Laat ik er één klein voorbeeldje uithalen. De top van FNV, de bond waar journalisten-vereniging NVJ onder valt, en CNV schoof de fraude die Goldman Sachs met miljarden van Pensioenfonds Vervoer pleegde onder het tapijt. Alle geledingen binnen het fonds van onze vrachtwagenchauffeurs werden met zwijgcontracten en dreiging van juridische procedures tot volslagen stilte over deze kwestie gedwongen. Trillend van angst stonden leden van het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds Vervoer mij te woord. ‘Laten we hierover zwijgen, Cees’, was hun verzoek.

Uitsluitend díé vakbond die in een kwestie als Goldman Sachs -en honderden andere kwesties- alle ramen open zet, krijgt het vertrouwen van de leden terug. Alleen pensioenfondsen die werkelijk open en eerlijk zijn, kunnen op vertrouwen van de premiebetalers rekenen.

Wat staat er eigenlijk in het concept-akkoord?

Tijdens de stemperiode organiseert de FNV regionale bijeenkomsten over het voorlopige pensioenakkoord. Eén van de sprekers is Willem Noordman, hoofd Pensioenen van de FNV. Als bestuurslid van Pensioenfonds Vervoer was deze pensioenspecialist en bestuurslid van de Pensioenfederatie mede verantwoordelijk voor de doofpot in de Goldman Sachs-fraude. Vertrouwen? Terwijl het overgrote deel van Nederlandse gepensioneerden én premiebetalers al jaren op de nullijn en daaronder staat, verdriedubbelden de vermogensbeheerkosten. De salarissen die in de financiële wereld worden opgestreken dankzij ons Nederlands pensioengeld zijn voortdurend omhoog gegaan. Óók als de gerealiseerde rendementen beneden 0 waren.

En dan het Pensioenakkoord dat dus over de grootste kwesties zwijgt.

Ik zet het simpel op een rijtje.

 1. Het concept pensioenakkoord is verwarrend. AOW en pensioen lopen er door elkaar. Zo is de voorlopige ‘bevriezing’ van de AOW-leeftijd op 66 jaar en 4 maanden een groot punt in het akkoord. Maar voor de veel hogere leeftijd waarmee de pensioenfondsen al jaren rekenen wordt géén verlaging voorgesteld. Sterker, er wordt met geen woord over gerept. In 2014 werd de leeftijd waarmee pensioenfondsen rekenen verhoogd van 65 naar 67 jaar. Op 1 januari 2018 ging die zelfs naar 68 jaar. Deze leeftijd, ‘pensioenrichtleeftijd’ geheten, is het uitgangspunt van alle berekeningen van pensioenfondsen. Het akkoord maakt op geen enkele wijze duidelijk wat hier aan tegen ondernomen zal worden. De vakbonden CNV en FNV gingen trouwens akkoord met de razendsnelle verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar.
 2. Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers en onderzoek naar aantrekkelijker mogelijkheden voor ZZP’ers om zich te verzekeren. Miljoenen Nederlandse werkers raken hier verzeild op de wonderbaarlijke wegen van vakbondsonderhandelaars en pensioenspecialisten die losgezongen zijn van de maatschappelijke werkelijkheid. Het onderhandelingscompromis (wél verplicht tegen arbeidsongeschiktheid verzekerd, niet verplicht voor pensioen verzekerd) is niet uit te leggen. Alleen dit aspect zal jaren lang onderzoek van pensioen- en verzekeringsspecialisten vragen. De scenario’s bij het Ministerie van Sociale Zaken kennende, zullen er tientallen miljoenen euro’s voor onderzoeksbudgetten vrijgemaakt worden. ZZP’ers zijn er niet mee geholpen, tenzij ze zo’n onderzoeksopdracht krijgen. Samengevat: een onmogelijk gedrocht.
 3. De doorsneepremie wordt afgeschaft. De afgelopen jaren blijken de pensioenregelingen te ingewikkeld voor administraties en ICT-systemen in de pensioenwereld. Ieder levensjaar gaat een premiebetaler nu een ander ‘recht’ opbouwen, is het plan. Over de ICT-onuitvoerbaarheid van dit deel van het pensioenakkoord geen woord.
 4. Het afschaffen van die ‘doorsneepremie’ zou tot hoge kosten leiden. Over die kosten van de zogeheten ‘transitie’, waarbij oudere werknemers gecompenseerd zouden moeten worden voor verlies aan pensioen wordt al jaren driftig geconfereerd. Over de kosten ervan vliegen de pensioendeskundigen elkaar trouwens in de haren. Ik hoorde afgelopen jaren bedragen die variëren tussen 40 en 100 miljard euro. Ook dit onderwerp zal tot ellenlang onderzoekswerk aanleiding geven. Een bewijs van onvermogen dat dit thema -na meer dan 10 jaar studie- onuitgewerkt blijft.
 5. Eén van de punten waar Nederland inmiddels hopeloos op alle Europese landen achter loopt is het systeem van de rekenrente. Wij hebben, op wereldschaal gezien, de meest conservatieve -of zo je wilt meest vrekkige- rekenmethode voor toekomstige rendementen Het heeft in ons land geleid tot al 11 jaar bevroren en verlaagde pensioenuitkeringen. Het pensioenakkoord zwijgt hierover.
 6. Het pensioenakkoord suggereert dat met de nu voorgestelde regels de kans op indexatie van pensioenen groter wordt. Het kan echter net zo goed de andere kant op slaan. Dit kabinet en de bonden willen het wiebelpensioen introduceren: het ene jaar 3 procent indexatie, het jaar erop mogelijk 4 procent korting. Welke onzekerheid dat voor miljoenen Nederlandse burgers oplevert? De wijze heren en dames van ‘de sector’ zwijgen er over.
 7. Extra reserves zouden niet langer nodig zijn. Waarom gewacht tot juni 2019 om in dit concept-pensioenakkoord de extra reserves van pensioenfondsen niet langer verplicht te stellen? Al 11 jaar maken de pensioenfondsen hun garantie van indexatie niet waar. Terwijl die extra reserves nu juist nodig waren voor die garanties, was de redenering. Waarom werden die ‘dekkingsgraden’ van ruim boven de 105 en 110 procent tot nu toe verplicht gesteld? En waarom zouden ze nu plots mogen verdwijnen? Ongeloofwaardig. Ook hier begrijpt niemand iets van
 8. De terechte kritiek in dit dossier op pensioenfondsen, vakbonden, Sociaal Economische Raad en overheid is niet mals. Ze hebben er een onontwarbare kluwen van gemaakt. In helder Nederlands: een zootje. Bij onze omroep en bij MAX Ombudsman meldden zich de afgelopen jaren tienduizenden mensen bij wie aantoonbare fouten in de berekening van hun pensioen werden gemaakt. De puinhoop, inclusief debacles van tientallen miljoenen euro’s vanwege mislukte ICT-projecten, is schokkend. Toch is het niet verstandig onze pensioenfondsen af te schaffen. Ik weet dat vele verzekeringsconcerns staan te trappelen om de pensioenmarkt over te nemen. De vrees dat vele miljoenen nieuwe woekerpolissen van verzekeraars door de strot van de consument zullen worden geduwd, is realistisch.
 9. Het pensioenakkoord zwijgt over de vriendjespolitiek in de pensioenwereld. Zorg voor eerlijk en onafhankelijk toezicht, stelt het MAX Pensioenmanifest. Want belangenverstrengeling en dubbele petten zijn niet meer van deze tijd. Nu spelen pensioenfondsdirecteuren en -bestuursleden, beleggers, ambtenaren, wetenschappers, advocaten, de top van de De Nederlandsche Bank, toezichthouders en vakbondsbestuurders elkaar de vet betaalde baantjes toe. Dat moet stoppen. Voorbeeldje? Kees Goudswaard is een van de pensioenbobo’s die van ‘dubbele petten’ leven. Goudswaard zat vorige week bij de presentatie van het akkoord in het SER-zaaltje op de eerste rij. Hij is achter de schermen de architect van dit pensioenakkoord en voorzitter van de SER-commissie die er over gaat. Hij is commissaris bij De Nederlandsche Bank die toezicht houdt op pensioenen, betrokken bij het wetenschappelijk instituut Netspar waar alle toppers in de pensioenwereld hun verleden hebben, adviseur van de ambtelijke en politieke top van het Ministerie van Sociale Zaken, adviseur van het genoemde Pensioenlab en als ‘expert’ betrokken bij het commerciële pensioenuitvoeringsbedrijf Montae. ‘Erbij’ doet hij een hoogleraarschap economie aan de Leidse Universiteit.
 10. Het Pensioenakkoord zwijgt over alle bevindingen uit het MAX-pensioenmanifest. Geen woord ook over de ‘perverse prikkels’ en het ontbreken van moreel besef, zo kenmerkend voor de pensioensector. Ons manifest benoemt wat er mis is met onze pensioenfondsen. Het werd bijna 100.000 keer ondertekend.

Ik ga als vakbondslid tegen het pensioenakkoord stemmen.

Cees Grimbergen heeft een kortere versie van dit verhaal geschreven voor de Volkskrant. Dat kunt u hier lezen.

Geef een antwoord

Reacties (18)

 1. oosterwijck says:

  Het pensioenakkoord is één grote misleiding, d.m.v. een rookgordijn en afleidende gecompliceerdheid, met als enige doel, de wet aanpassen, zodat de pensioenpot leeggehaald kan worden. Elf jaar géén prijscompensatie, omdat de dekkingsgraad onvoldoende zou zijn. Een keiharde leugen. Máár, … die dekkingsgraad kan in één keer opgelost worden, als de regering de gestolen 15 miljard teruggeeft, die met de uitname wet, zijn gestolen in de jaren tachtig. Dat zou met rente op rente nu minstens 25 miljard zijn, die nu weer teruggestort kunnen worden. Een andere vraag die gesteld kan worden: wat valt er nog te verbeteren aan het beste pensioensysteem ter wereld? … Laten we eerst eens beginnen met, overal dit goede systeem in te voeren, voordat we het hier gaan “verbeteren”. Het enige doel wat de regering voor ogen heeft, is: Nog meer geld onttrekken aan ons pensioentegoed, als dat ze nu al doen, met die tientallen fondsen waar directeuren, besturen, juristen en adviseurs hun zakken vullen. Plus 20.000 medewerkers en al die investeringsbanken die ons geld beleggen in wapens en chemicalien. Als je echt wilt bezuinigen op de beheerskosten, begin dan met één groot pensioenfonds, dan kan 75% van die personeelsleden (opvreters en mee eters) van de loonlijst geschrapt worden. Die kunnen dan ingezet worden om het plastic uit de oceanen, de sloten en de parken op te ruimen (doen ze nog iets nuttigs). De overheid is een criminele organisatie, niet meer en niet minder.

 2. oosterwijck says:

  Enerzijds worden de pensioenen van hardwerkende mensen geroofd, anderzijds wordt de zorg alsmaar duurder gemaakt en ontoegankelijk gemaakt, radeloze en overspannen slachtoffers van de gaswinning worden aan het lijntje gehouden en afgekocht met een fooi van €5000, overheidsvoorzieningen, zoals justitie en politie worden onderbemand en afgebouwd, waardoor criminelen vrij rondlopen. Onderzoeken naar criminaliteit worden gefrustreerd en vervalst, om maar zo snel mogelijk een (minderbegaafde) dader aan te wijzen, waarbij rechercheurs die de waarheid nastreven ontslagen worden. Terroristen, die genocide plegen, worden gesubsidieerd en van wapens voorzien. De ene na de andere VVD minister en staatssecretaris moet afreden, vanwege marchanderen. Het houdt maar niet op. Het wordt met de dag gekker en beroerder.

 3. Jan Jacobs says:

  Cees, we hebben nu weer een strijd om pensioengeld in de haven. Het gaat om 2.4 miljard wat in de pot zit van OPTAS. Aegon wil fuseren en dus het geld innemen, Volgens een oud medewerkster mevrouw mr. F. Schoonderwoerd komt het geld volgens een verborgen recht in de statuten en reglementen ons toe voor indexering van de pensioenen o.a. DNB heeft deze fusie goed gekeurd. Zij is nu in verzet gekomen tegen het besluit en wij steunen haar daarin. De bonden FNV havens CNV vakmensen laten het afweten omdat de realiteitsgehalte van rechtsgang een twijfel is. De heer N. Stam bestuurder FNV Havens gaat op de stoel van de rechter zitten, dat moet hij niet doen, daarvoor is hij niet opgeleid mijns inziens. De vorige keer hebben ze ook een groot deel van het beklemd vermogen overgeheveld naar de stichting Amodo voor kunst, cultuur en sociale doelen. Wij zijn met een schikking akkoord gegaan. De heer Omtzigt van het CDA heeft het voor ons opgenomen en heeft nooit kunnen begrijpen dat het zo is afgelopen. Je moet weten dat we al 15 jaar geen indexering van de pensioenen hebben gehad bij zowel PVH, OPTAS en Aegon. Het is nu onder de rechter op particulier initiatief van havenwerkers en steun van de LVB. Het dossier is jouw bekend.

 4. Robertjc says:

  Wat ik nooit gedacht had dat mij dat zou overkomen, is toch gebeurd: ik ben doodmoe geworden van dat hele pensioendebat, de uitwerking ervan, de meningen en de belangenverstrengelingen. Ik zie het niet meer, ik snap het niet meer, en ik geloof er niet meer in. Ik ben er verdrietig van, voel me vernederd en genegeerd, en mijn hoop op indexatie van mijn alsmaar meer tekortschietend pensioentje is vervlogen. Dit is niet de welverdiende, aangename oogst die ik altijd in vol vertrouwen voor ogen had, dit is passagier zijn op een gletscher richting het smeltpunt in de oceaan van armoede. Intussen dijt de goudpot uit, zonder dat het plebs dat er aan bijdroeg, er ook maar iets van meekrijgt. Je zou het haast aankaarten bij de Verenigde Naties en de Rechten van de Mens.

 5. Markubbi says:

  Goed om te lezen waar het allemaal mis gaat met onze pensioenen maar ik voel me nu ook machteloos en verdrietig. Veel meer bestuurders, aandeelhouders en directeuren lijden aan een totaal gebrek aan moreel besef. Het lijkt wel een wereldwijde epidemie maar zelfinzicht en -kritiek is er geloof ik niet. Sterker nog men lijkt totaal niet te begrijpen waar “het volk” over praat. Ik vraag me af hoe zoiets te veranderen is.

 6. CHermanus says:

  Via,via vernomen dat deze regering de pensioenfondsen hebben verplicht om staatsleningen te verstrekken aan de Nederlandse staat en Duitsland tegen een rente van 0,1%. Mocht dit zo zijn dan is dit pure diefstal.
  Is dit te controleren of dit juist is?
  Heb een aantal weken terug dit aangekaart op een bijeenkomst van 50+, hier wilde men geen reactie op geven.
  Heel eigenaardig.

 7. Verontrusteburger says:

  Mijn complimenten! Goed artikel. De doorsneelobby van D66 is inderdaad op basis van fake-news sterk bezig geweest. Het kabinet heeft deze lobby gebruikt om via afschaffing van de doorsneepremie de pensioenfondsen verder leeg te laten bloeden (naast verplichte afdracht tegen 0,1% rente (!) etc.). Dat doen ze door lagere bijdragen van werkgevers (vooral multinationals) en de overheid als werkgevers aan de pensioenpremies van de generatie 40 min.
  De argumenten die worden gebruikt om de doorsneepremie slaan nergens op. Als het gaat om wisselen van baan etc. dan hebben vele kabinetten eerder beloofd om de aansluiting tussen pensioenfondsen te verbeteren. Dat is dus allemaal een wassen neus gebleken? Mijn vertrouwen in de politiek is nu tot hetzelfde nulpunt gedaald als de nulstatus die ik al had als gepensioneerde.

 8. havikeen says:

  Vandaag gehoord dat de vakbondsleden akkoord zijn gegaan met het pensioenakkoord ???.Waarschijnlijk omdat de voorlichting alleen de gunstige kant belicht.Vertrouwen in instanties en politiek wordt met de dag minder,alhoewel bij politiek kon het al niet verder zakken.Verder grotendeels een s met reactie oosterwijck

 9. oosterwijck says:

  Het pensioenakkoord is een feit. Zowel FNV als CNV hebben voor gestemd. Al sinds 2011, zitten de vakbonden in de zakken van de politiek. Sinds Agnes Jongerius de pensioenen verkwanselt heeft, in 2011, in ruil voor een goed betaalde baan in Brussel, zijn de vakbonden niet meer te vertrouwen. Vanaf dat moment zijn de problemen begonnen. Helaas is een goed waardevast pensioen een verloren zaak, vanaf nu. In 2011, waren er nog 17 kleine vakbonden, die het moesten afleggen tegen het FNV en het CNV. De vakbonden rolden vechtend over straat en veel vakbondsleiders hebben daarna afscheid genomen (al of niet met een gouden handdruk, betaald uit de stakingskas) Ook Jongerius kreeg een bedrag mee, met haar afscheid, om vervolgens een goedbetaalde baan te krijgen (via de politiek) in Brussel, als dank voor haar medewerking. De Nederlandse regering heeft ondertussen al, afspraken gemaakt met de pensioenfondsen voor Staatsleningen (om niet, d.w.z. zonder rente). Dat klinkt beter als geld afromen, maar komt op hetzelfde neer. Ten nadele van de deelnemers, die nu de rekening gepresenteerd krijgen. Dank je wel Vakbonden.

 10. oosterwijck says:

  De mentaliteit van de regering en andere bestuurders is niet te veranderen. Helaas zullen we moeten leren leven met corruptie van zakkenvullers, die pretenderen, ons te vertegenwoordigen en onze belangen te behartigen. Vergelijk de wereld maar met een hok vol ratten, die gaan elkaar ook opvreten, bij overbevolking en verveling. We gaan nu een tijd in, van : Eten of gegeten worden. Het betekend wel het eind der tijden.

 11. oosterwijck says:

  van Jeroen Dijsselbloem, in de Telegraaf

  Pensioenfondsen en hun deelnemers krijgen een flinke opdoffer te verwerken. Door nieuwe rekenregels verslechtert de financiële situatie van de fondsen. En pensioen gaat ook duurder worden, of minder opleveren.

  Dat is het gevolg van een advies van een commissie onder leiding van oud-minister Dijsselbloem. Pensioenfondsen hebben zich de afgelopen jaren te rijk gerekend omdat ze mochten uitgaan van hoge rendementen op hun beleggingen. Daardoor is de premie in feite al jaren te laag om de kosten te dekken. Daar wordt nu flink op ingegrepen.

  De rendementen waar de fondsen mee mogen rekenen gaan flink omlaag. Het gevolg daarvan is dat de premie flink omhoog zal moeten, of de pensioenopbouw omlaag. Oftewel: pensioen wordt duurder of we krijgen minder terug voor dezelfde inleg.

  Dat is niet het enige dat verandert. De dekkingsgraad, de financiële thermometer van pensioenfondsen, gaat door de maatregelen ook nog eens hard onderuit. Er wordt gemiddeld een hap van 2,5% uit genomen. Dat komt omdat de rekenrente juist lager wordt, in plaats van een hogere rente waar veel oppositiepartijen en ook pensioenfondsen voor pleitten.

  1. verontrust says:

   Ja maar voor de dekkingsgraad moeten de pensioenen rekenen met de rekenrente ( de laagste in europa)
   Dus niet de marktwaarde! Daar is iemand mee bezig bij de hoge raad omdat koolmees de pensioenwet niet goed uitvoerd. Ik meen artikel 126. Ook is daar artikel 5 van de grondwet mee gemoeid ! Anders kun je niet direct bij d hoge raad terecht .ik weet de naam van die jurist maar beter is om die hier niet te vermelden.

 12. Peter64 says:

  Bijna iedereen in mijn omgeving heeft tegen gestemd, waardoor ik deze uitslag niet verwacht had. Is de uitslag gemanipuleerd of zitten er heen heleboel mensen te slapen? Dit gaat ten koste van iedereen, behalve de bestuurders en directies van bedrijven want die komen wel aan hun geld. De graai die al eens uit de fondsen is gehaald door de overheid zorgt er nu voor dat de fondsen nu blijkbaar te weinig hebben, maar wie krijgen de schuld? Juist de fondsen, want die hebben zich te rijk gerekend. Deze overheid stopt niet met het uitpersen van het volk totdat iedereen, behalve de rijken helemaal kapot zijn. Wel uitdelen aan Europa maar niets voor de eigen bevolking. Dekkingsgraad is ruim voldoende als de staat het geroofde geld terugstort aan de rechtmatige eigenaren ervan. Vroeger had Ali Baba 40 rovers, dat zijn er nu wel een stuk meer geworden. En de bonden werken er aan mee.

 13. oosterwijck says:

  ook in mijn omgeving ken ik alleen maar tegenstemmers. Waar kan ik die voorstemmers vinden? Ik vertrouw de stemming niet.

 14. oosterwijck says:

  Even iets anders: De laatste weken gaat er geen dag voorbij, of er is berichtgeving over bedrijfsbranden, in zowel Nederland als in Belgie. Dat betekend maar één ding, er is een economische crisis in aantocht.

 15. jagea says:

  Na een langdurige en zorgvuldig geregisseerde misleiding door politiek en vakbonden lijkt het pensioenakkoord nu toch een feit. Het beste pensioen ter wereld wordt nu verkwanseld terwijl bijna niemand zich dat beseft. Het risico van lage beleggingsopbrengsten wordt nu van de werkgevers overgeheveld naar de werknemers, de hoogte van de uitkering wordt dus veel onzekerder (Casino pensioen noemt een collega van me het) en de afgesproken verbeteringen voor werknemers en pensioengerechtigden zullen snel weer ingehaald worden door de actualiteit. Het is ook lastig voor alle (uiterst deskundige) pensioendeskundigen die bij de vakbonden werken. Wat zullen die in gewetensnood zijn.

 16. Sieger says:

  Nav mijn 11 maanden vervroegde AOW-leeftijd (in 2021 nog bevroren op 66 jr 4 mnd) was dit het recente officiële antwoord (25 juni jl) van mijn pensioenfonds (PMT) op de in het concept-pensioenakkoord nergens ter discussie gestelde inderdaad al jaren gebruikte “reken”-leeftijd van 68 jaar, zie punt 1 in het Pensioenakkoord hierboven, logischerwijs zou die nmm in 2020 en 2021 dan ook minstens met ca. 11 maanden vervroegd kunnen worden, toen ik naar eventuele aanpassing van de rekentool op Mijn PMT informeerde:
  Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) wordt jaarlijks aan al onze actieve deelnemers toegestuurd. Voor het UPO is gekozen om een rekendatum te hanteren van 68 jaar. Zodoende wordt ook via Mijn PMT de rekenleeftijd van 68 jaar weergegeven. In uw e-mail geeft u aan dat uw AOW leeftijd eerder is en dat u graag wilt zien dat wij Mijn PMT daarop voor u aanpassen. Helaas is dat niet mogelijk. Het bestuur heeft besloten om een rekenleeftijd van 68 jaar te hanteren. De bedrijfspensioenregeling (niet de AOW-leeftijdbevriezing etc) waar het 9 jaar geleden allemaal om begonnen was toch – zoals nu gepresenteerd door ook mijn CNV (ik ben kaderlid/CAO-commissie MVT) valt mij zwaar tegen !

 17. Pieter van Vliet says:

  Allereerst grote waardering voor de heer Grimbergen voor zijn niet aflatende jarenlange ijver om in dit bastion door te dringen.

  Ik heb de berichtgevingen met buitengewone interesse gevolgd.
  Al 6 jaar wordt getracht om beweging te krijgen in deze sector. Max probeert dat op allerlei manieren: niet alleen via de eigen kanalen, maar ook via andere media, het aanbieden van een manifest, door vragen te stellen, de tweede kamer te informeren, de vakbonden te activeren, en nog veel meer……..

  Je zou verwachten dat deze bovenmatige inspanningen van Max en de makers van de Zwarte Zwanen in het bijzonder zouden zorgen voor een frisse wind in de pensioenindustrie. Echter, en ik zeg dat met alle respect naar de omroep, zijn de grote effecten tot nu toe weggebleven.

  Hoe kan het toch dat ondanks deze gigantische (toch overwegend kritische) aandacht en ondanks dat het een voor veel mensen aansprekend onderwerp in zijn/haar leven is, er weinig veranderd is ten gunste van de geld-inleggers..Het lukt dus zowel de deelnemers (eigenlijke eigenaars van het geld) als ook de media (en max in het bijzonder) dus niet om ook maar een poot aan de grond te krijgen bij de fondsen! Hetgeen, als je dit nog eens goed tot je laat doordringen, zeer opmerkelijk is. Onrechtvaardig zelfs. Het komt erop neer dat Je, na het inleveren van je geld, gewoon buiten spel bent gezet. Hoe kan dat?

  Het lijkt erop dat de financiële wereld niet alleen enorm onderling verweven is (banken, verzekeraars, controlerende instanties, pensioenfondsen), maar ook nog eens met de politiek en andere instellingen/bedrijven/media, en zodanig zelfs dat er intussen geen doorkomen meer aan lijkt, laat staan dat het doorvoeren van veranderingen mogelijk is.

  Ik noem zomaar een vijftal voorbeelden (maar het hadden er veel en veel meer kunnen zijn) gebaseerd op de Zwarte Zwanen reportages.
  1. Als schijnbaar onafhankelijke columnisten uit eigen belang (financieel gewin: eigen bedrijf betrokken bij fondsen) de pensioenfondsen ongenuanceerd verdedigen in de geschreven pers, dan is deze media op sterven na dood (o.a. Kraaijeveld).
  2. Als Hoogleraren (o.a. van Ewijk) niet meer onafhankelijk zijn en met meerdere petten en eigen belangen voorop de zogenaamde pensioenzaak dienen, dan is het ook niet vreemd dat aankomend talent vanuit het onderwijs al verkeerd voorgesorteerd is/wordt.
  3. Als de voorzitter van de SER Pensioenen (Goudswaard) zoveel petten opheeft, die niet anders dan onderling tegenstrijdig zijn, dan lijkt de politiek duidelijk besmet. Immers deze voorzitter adviseert de regering op hoog niveau. Hoe kun je onafhankelijk adviseren als je je ook laat betalen of fêteren door pensioenfondsen?
  4. Als minister Koolmees na 1 jaar nog niet gereageerd heeft op het manifest, dan kun je wel aannemen dat de (eigen) belangen in de politiek bij de pensioenbeheerders ligt en niet bij de deelnemers.
  5. Als de controlerende instantie op de pensioenfondsen (de Nederlandse Bank) een directeur (Else Bos) aanstelt die even hiervoor bij een pensioenfonds werkzaam was, dan lijkt het me lastig om de onafhankelijke controleur te zijn richting je oud-collegae. Zeker als je ook nog bij vertrek een dikke bonus van 2,5 ton hebt meegekregen van je werkgever.
  Weer een staaltje van onderling (en op een onacceptabele manier) de functies toespelen.

  Waarom zouden ze het ook anders doen?
  Waarom zouden hoogleraren een onafhankelijk positie innemen als ze meerdere belangen hebben? En rijk worden via eigen bedrijfjes gelieerd aan de fondsen.
  Waarom zouden politici ingrijpen of op z’n minst kritisch zijn als ze tegelijkertijd een stoel wensen bij een financiële instelling na hun (korte) politieke loopbaan? Zoals veel vaker is gebeurd.
  Waarom zou je als Nederlandse Bank directeur de vervelende controleur gaan spelen bij oud-collegae en eventuele nieuwe collegae? Waarom zou je eventueel kritisch zijn tegen een oud werkgever, waar je zojuist nog een dikke uitbetaling hebt gehad?
  Waarom zou je als voorzitter van de SER Pensioenen een advies indienen voor veranderingen bij pensioenfondsen als je daarnaast ook adviseur bent van diezelfde pensioenfondsen?
  Waarom zou je als columnist positief schrijven over de Zwarte Zwanen en dus wantoestanden aan de kaak stellen bij de fondsen als je tegelijkertijd andere (lees: eigen) belangen hebt?

  Aks ik me verplaats in hun positie, dan begrijp ik deze handelswijzen dus wel (ik keur ze uiteraard niet goed)

  Het draait om macht en geld, waarbij uiteraard geen ruimte is voor moreel besef.
  De ironie is dat we ze zelf het geld hebben verstrekt. De macht grijpen (met behulp van dat geld) hebben ze vervolgens zelf gedaan.

  Hoe dan ook: ga zo door, Omroep MAX. Hopelijk komen er toch wat scheurtjes in het huidige Pensioenbastion en verandert deze wereld alsnog ten goede.