pensioenakkoord

Pensioenakkoord lijkt dichtbij

Na 9 jaar onderhandelen presenteren de vakbonden, werkgevers en het kabinet woensdag 5 juni 2019 een pensioenakkoord. Over het belangrijkste struikelblok, de stijging van de AOW-leeftijd, lijkt na al die jaren eindelijk overeenstemming te zijn. Of er daadwerkelijk een akkoord komt, ligt nu in handen van de  FNV-leden. Want hoewel de bond akkoord is, raadpleegt zij eerst nog haar leden voordat zij definitief instemmen. 

Hervatten onderhandeling

In november 2018 lopen de onderhandelingen over een nieuw pensioen stuk. De vakbonden FNV, CNV en VCP oordelen dan dat het kabinet onvoldoende tegemoetkomt aan hun eis voor het langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd. 31 mei geeft minister Kookmees (Sociale Zaken) aan het vastgelopen overleg te willen hervatten. De minister, voorzitters van de bonden en de Sociaal-Economische-Raad zijn de onderhandeling maandag 3 juni gestart. De deadline voor een wet die een verdere stijging van de AOW-leeftijd moet voorkomen is 1 juli 2019.

Waar is overeenstemming over?

 • De komende 2 jaar wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de leeftijd in kleine stappen naar 67 jaar in 2024. Deze maatregel is vooral bedoeld om de huidige generatie die met pensioen gaat te ontzien.
 • Na 2024 stijgt de AOW-leeftijd verder, maar minder snel. Het nieuwe voorstel is een jaar langer leven is 8 maanden langer werken. Deze termijn hangt samen met de levensverwachting en moet voorkomen dat de huidige generatie tot hun 70ste moet doorwerken.
 • Voor mensen met zware beroepen wordt het mogelijk om eerder te stoppen met werken. Iedereen kan gebruik maken van deze regeling.
 • Eerder stoppen wordt vooral aantrekkelijk voor mensen met een laag inkomen. Nu moet de werkgever een boete betalen als werknemers eerder stoppen. In het akkoord is een vrijstelling van boetes opgenomen tot een jaarinkomen van 19.000 bruto. Verdient een werknemer meer, dan moet de werkgever over elke euro meer wel een boete betalen.
 • Voor zzp’ers moet makkelijker worden om deel te nemen aan een pensioenfonds. Verplicht wordt het overigens niet. Wel moeten zij verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Mogelijk komt er nog wel een optie dat zelfstandigen met genoeg geld om eventuele ziekte of arbeidsongeschiktheid op te vangen, worden vrijgesteld.
 • Het nieuwe stelsel moet ook meer duidelijkheid bieden over het opgebouwde pensioen per werknemer, de risico’s en de mee- en tegenvallers.
 • Pensioenfondsen mogen werknemers 2 soorten pensioencontracten aanbieden: 1 waarbij de premie mee stijgt of daalt met de actuele marktrente en 1 waarbij fondsen de kans krijgen ook risicovol te beleggen. Voorwaarde is wel dat het risico van winst of verlies wordt verspreid over alle deelnemers, jong en oud.
 • Ook wordt de zogenoemde doorsneepremie afgeschaft. Jongeren betalen nu relatief veel pensioenpremie voor het pensioen dat zij later krijgen. Omdat het aantal ouderen toeneemt dat recht heeft op pensioen, betalen de jongeren nu voor hen, terwijl hun eigen pensioen onzeker is.

Voorzichtig positief

Seniorenbond KBO-PCOB is voorzichtig positief over het op handen zijnde pensioenakkoord. De ouderenbond is blij met de stappen die worden gemaakt, maar plaatst nog een enkele kanttekening. De bond spreekt daarom van “positief, maar met risico’s.” “Door het sluiten van dit principeakkoord worden de pensioenen in 2020 niet gekort en is de kans op indexeren groter. Dat is mooi”, aldus directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB . “Wel maken we ons zorgen over risico’s op kortingen die op de loer liggen?”

15 juni finaal oordeel

FNV heeft het principeakkoord dinsdagavond 4 juni voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de leden. Ook de besturen van de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland heeft gisteravond het onderhandelingsresultaat besproken. Als alle partijen akkoord zijn, presenteren de bonden, werkgevers en het kabinet morgen het langverwachte pensioenakkoord. Het akkoord wordt woensdag 5 juni door de FNV aan haar leden gepresenteerd. Als zij instemmen, dan geeft het Ledenparlement op zaterdag 15 juni een finaal oordeel.

(Bron: ANP/NOS/AD)

Geef een antwoord

Reacties (16)

  oosterwijck says:

  De uitleg van het akkoord is niet volledig. Mensen in zware beroepen mogen in deze overeenkomst eerder met pensioen, maar niet eerder in de AOW. Dan zit de betrokkene met een inkomstendaling ter hoogte van de AOW (nu € 1060 voor een alleenstaande) tot aan de AOW leeftijd, die wel verder stijgt. Aan deze regeling heb je dus niets. En ook de ZZP’ers komen er bekaaid af met een individueel pensioen bij een verzekeringsmaatschappij (niet collectief en dus duur) en daarom niet te betalen. De groei van de pensioenleeftijd gaat harder als de achteruitgang van jouw gezondheid. Dus dat wordt werken tot datum overlijden. Het is onbegrijpelijk, dat de Nederlandse bevolking niet massaal in opstand komt.

   B.Harmsen says:

   Dan zit de betrokkene met een inkomstendaling ter hoogte van de AOW (nu € 1060 voor een alleenstaande).

   Hr Oosterwijck mag ik er u op wijzen dat het alleenstaande AOW aanmerkelijk hoger is dan de door u genoemde €1060,- of leeft u nog in het verleden.

  oosterwijck says:

  Goldman Sachs zit achter onze pensioenen aan, via de Europese Unie. Geholpen door Nederlandse politici met dezelfde (geloofs)overtuiging (die ik niet mag benoemen vanwege anti sem. gevoelens) en dezelfde soort figuranten die leiding geven aan de Nederlandse Bank ondersteunen dit proces. De VVD en filiaal PvdA worden gebruikt als politieke invalshoek om het pensioensysteem aan te passen, zodat eenvoudig geld onttrokken kan worden aan de pensioenpot. Nu zijn er besprekingen gaande, waar de nadruk ligt op de pensioenleeftijd en het andere deel, het meest belangrijke deel wordt op de achtergrond gehouden. Al 15 jaar lang worden wij (de eigenaren van de pensioenpot) dom gehouden en gechanteerd met uitblijven van inflatiecorrectie (dus geen verhoging van de pensioenen en AOW). Nu wordt door de EU een worst voorgehouden, in de vorm van een goedbetaalde baan voor Timmermans en Rutte binnen de EU, in ruil voor toegang tot onze pensioenpot. Waarna ons gespaarde pensioentegoed voorgoed verdwijnt. Mijn generatie heeft nog een gekort pensioen (20% te lage uitkering) maar de volgende generatie zal niets meer krijgen, omdat er simpelweg geen rechten meer zijn. En hoor je die generatie? … Nee, die maken zich allen maar druk over de voetbalwedstrijd, in het komende weekend. En en welke Extacy pillen ze zullen kopen op het volgende popconcert.

   B.Harmsen says:

   Al 15 jaar lang worden wij (de eigenaren van de pensioenpot) dom gehouden en gechanteerd met uitblijven van inflatiecorrectie (dus geen verhoging van de pensioenen en AOW).

   Hr Oosterwijck sinds ik pensioen en AOW ontvang zijn de pensioenen diverse keren lichtjes verhoogd en de AOW zelfs twee keer jaarlijks, dus ga je beter informeren voor je dergelijke onzin schrijft.

   oosterwijck says:

   De lonen en uitkeringen zijn al 40 jaar niet meer verhoogd. De inflatie is voor een deel gecompenseerd. Dus iedereen gaat er al 40 jaar op achteruit.

   Een econoom van de Rabobank. Een journalist van de Telegraaf. Een vertegenwoordiger van de Nederlandse Bank. Het zijn niet per se de gasten die je direct op een symposium van de SP verwacht. Maar ze waren er gisteren wel! Marijnissen mocht het symposium presenteren waar we bij elkaar kwamen om te bespreken hoe de lonen in Nederland omhoog kunnen. Want daar was iedereen het over eens: dat kan! Verhalen uit de praktijk van mensen die rond moeten komen van een paar tientjes in de week lieten zien dat hogere lonen ook keihard nodig zijn. De winsten van bedrijven zijn hoger dan ooit. Toch krijgen de meeste mensen al veertig jaar nauwelijks meer te besteden vertelde een econoom van de Rabobank. Hoog tijd dus voor verandering. De Tweede Kamer spreekt op 1 juli, over ons voorstel, om het minimumloon met 10% te verhogen.

   Het wordt tijd dat werknemers mee delen in de grote winsten die bedrijven maken.

  v beckers says:

  Is er iemand die me kan uitleggen wat er bedoeld wordt met ‘De komende 2 jaar wordt de AOW-leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de leeftijd in kleine stappen naar 67 jaar in 2024’.
  Wat wordt bedoeld (in maanden) met stijgt leeftijd in kleine stappen vanaf 01-01-2022, hoeveel maanden per jaar is dit dan?

  Hans van der Graft says:

  Ik ben 62 jaar en 2 maanden. Ik heb al meer dan 40 jaar gewerkt, en financieel behoorlijk bijgedragen aan de maatschappij, waarvan een onderdeel een bijdrage aan de AOW en andere uitkeringen door de nederlandse staat aan diverse mensen die aanklager wal geraken. Tevens was ik nog van de generatie, die 14 maanden militaire dienst moest vervullen. Als ik nu het pensioen doorreken op de AOW leeftijd veranderd er niks voor mij dat ik op mijn 66 e van mijn AOW kan genieten. Het is en blijft 67 jaar.
  Dit blijkt weer dat ik tot de sandwich generatie behoor die alleen de nadelen heeft van alles betalen voor anderen en er zelf niets voor terug krijgt.
  Rutte waar blijft je stelling afspraak is afspraak!!!!

   oosterwijck says:

   Geachte Hans,

   Ga je nu Rutte aanspreken op zijn moraal of geweten, en hem aan een afspraak houden? De grootste leugenaar uit de Nederlandse politiek. Dan zou dit de eerste keer zijn dat hij zijn belofte nakomt. En dat U meer dan 40 jaar heeft gewerkt, boeit hem al helemaal niet. Er wordt alleen nagedacht, over waar geld te halen is. En dat is bij de babyboom generatie. U dus en IK dus. Deze generatie heeft de AOW betaald die in de vijftiger jaren is ingegaan en waar nog geen reserve was aangelegd. Daarnaast hebben ze voor hun eigen pensioen gespaard (dat nu afgenomen wordt) en nu mogen ze hun pensioen beschikbaar stellen voor de volgende generatie. En het onredelijke is, dat diegene, die vanaf hun 18e jaar gewerkt hebben, het kleinste pensioen hebben. De leeftijdsgenoten, uit de beter gesitueerde kringen, zaten tot hun 24e jaar op school en kregen betere banen (Rijks ambtenaar of energiebedrijf of Defensie) en een betere pensioenopbouw. En nu komt het: Die werknemers hebben gebruik gemaakt van de VUT en kregen een gouden handdruk, op hun 55e levensjaar. Maar U mag doorploeteren tot U erbij neervalt.

   B.Harmsen says:

   Ik ben 62 jaar en 2 maanden. Ik heb al meer dan 40 jaar gewerkt.

   Toen ik met de VUT mocht had ik 47,5jaar gewerkt en was zelfs begonnen met werk weken van 47 en een kwartier en werkte we ook nog op de zaterdagmorgen en waren bovendien de arbeidsomstandigheden nog niet zoals tegenwoordig. O ja ik mocht ook nog 21maanden in militair dienst en kreeg een dag vergoeding van 70cent (geen euro cent). De mensen klagen tegenwoordig wel erg snel.

  oosterwijck says:

  Wat heel erg jammer is: Het merendeel van de bevolking maakt zich drukker over voetbal, als over hun pensioen. Mensen die nadenken en praten over hun pensioen worden azijnpissers genoemd. En zelf denken de voetballiefhebbers, dat ze levensgenieters zijn en plezier beleven, terwijl ze naar de meest achterlijke sport kijken, die er maar bestaat. En ondertussen worden hun zakken (bankrekening) leeggehaald door de politiek.

   B.Harmsen says:

   U lijkt mij een erg sportief figuur en geniet met volle teugen van het leven na een korte werkzaam leven.

  oosterwijck says:

  Vooruitlopend op de beslissing over omvorming van het pensioensysteem, in een referendum van de vakbondsleden, dat op niets uitloopt, omdat voetballen kijken belangrijker is als een goed pensioen, zijn Rutte en Timmermans afgereisd naar Brussel, voor de besprekingen van twee goed betaalde banen, in ruil voor onze pensioenpot beschikbaar stellen aan Goldman-Sachs.

   B.Harmsen says:

   Dat ze u niet hebben gevraagd met zo veel kennis van allerlei zaken.

  oosterwijck says:

  Dat ze mij niets hebben gevraagd?

  Mensen uit de arbeidersklasse wordt niets gevraagd, over pensioenvoorzieningen en arbeidsrecht en zeker niet als ze deskundig ter zake zijn. Ook als ze mij gevraagd hadden, of het goed was, dat Goldman-Sachs, in risico volle beleggingen te investeren, waarvan vooraf al zeker is dat dit honderden miljarden verlies gaat opleveren, had ik dit niet goed gevonden. Als ze mij gevraagd hadden of het een goed idee was om een uitname wet in het leven te roepen met het doel, de pensioenpot aan te tasten en leeg te graaien, had ik dat niet goed gevonden. Als ze mij gevraagd hadden, om ambtenaren met 55 jaar met pensioen te sturen, met volledig pensioen en ook nog tot 65 jaar een aanvulling tot 100%, alsmede een gouden handdruk in de vorm van een paar jaarsalarissen.

  En wie hebben de VUT pot gevuld? Juist ja de werkman, die daar zelf niet van kon profiteren. Een enkeling die 40 dienstjaren had, bij één werkgever, kon bij uitzondering gebruik van de VUT maken. Ik denk dat er geen 10 arbeiders in Nederland zijn, die in aanmerking kwamen voor de VUT.

  Maar ik kan U vertellen, dat ik ook met 55 jaar naar huis gestuurd werd met een riante uitkering (tegen mijn wil en met een protest, tot aan de rechter) met een extraatje in de vorm van twee jaarsalarissen.

  Diegene, die beslissen, wat er met mijn en jouw pensioeninleg gebeurd, hebben zelf nog geen dag arbeid verricht. Die hebben tot hun 28e “gestudeerd” en zijn daarna ergens bij de overheid met een kruiwagen binnengekomen. En zijn part-time (freelance) adviseur, of beleidsmedewerker. Voor een paar ton per jaar, plus een zelfde bedrag aan onkostenvergoeding en gratis pensioendeelname.

   B.Harmsen says:

   In de bouw ging het toch anders dan u beschrijft en kon men zelfs kiezen of met de vut of extra pensioen bij pensionering en elk jaar werden we uitgenodigd voor de pensioenvergadering en konden onze inbreng leveren en hadden ook stemrecht om iemand uit onze gelederen naar voren te schuiven.

   Dat u deskundige bent ga ik niet ontkennen maar schijnbaar waren ze u spuugzat om je te laten vertrekken met een dergelijke riante uitkering waar wij allemaal aan mee moeten betalen en helaas zijn er iets te veel van dit soort mensen.

  oosterwijck says:

  van Jeroen Dijsselbloem, in de Telegraaf

  Pensioenfondsen en hun deelnemers krijgen een flinke opdoffer te verwerken. Door nieuwe rekenregels verslechtert de financiële situatie van de fondsen. En pensioen gaat ook duurder worden, of minder opleveren.

  Dat is het gevolg van een advies van een commissie onder leiding van oud-minister Dijsselbloem. Pensioenfondsen hebben zich de afgelopen jaren te rijk gerekend omdat ze mochten uitgaan van hoge rendementen op hun beleggingen. Daardoor is de premie in feite al jaren te laag om de kosten te dekken. Daar wordt nu flink op ingegrepen.

  De rendementen waar de fondsen mee mogen rekenen gaan flink omlaag. Het gevolg daarvan is dat de premie flink omhoog zal moeten, of de pensioenopbouw omlaag. Oftewel: pensioen wordt duurder of we krijgen minder terug voor dezelfde inleg.

  Dat is niet het enige dat verandert. De dekkingsgraad, de financiële thermometer van pensioenfondsen, gaat door de maatregelen ook nog eens hard onderuit. Er wordt gemiddeld een hap van 2,5% uit genomen. Dat komt omdat de rekenrente juist lager wordt, in plaats van een hogere rente waar veel oppositiepartijen en ook pensioenfondsen voor pleitten.