vakbonden

Vakbondsleden mogen stemmen over het pensioenakkoord. Maar waarom eigenlijk?

Het principe-akkoord over de pensioenen mag dan de goedkeuring van het kabinet, werkgevers en de vakbondsbestuurders hebben, definitief is het nog niet. Want voor er echt een akkoord is mogen er eerst nog ongeveer 1,5 miljoen vakbondsleden zeggen wat zij er van vinden. Maar wie zijn deze vertegenwoordigers en waarom mogen zij hierover stemmen?

Poldermodel

Dat de de leden van de bonden invloed hebben op een akkoord als deze heeft volgens consultant en pensioenrechtadvocaat Cornelien Donner-Broersma te maken met het zogeheten poldermodel. Iedereen beslist mee en dat creëert draagvlak. Het is niet wettelijk verplicht dat de bonden instemmen. “Maar in de praktijk zal er niet snel een akkoord worden gesloten zonder de bonden”, aldus Donner-Boersma. Dat heeft bij dit akkoord alles te maken met de nieuwe regeling waarin niet iedereen meer hetzelfde inlegt en opbouwt. De risico’s worden gedeeld. Stel dat werkgevers of werknemersorganisaties zoals de vakbonden niet achter het akkoord staan, dan is er geen draagvlak voor een regeling en gaat waarschijnlijk niemand er gebruik van maken. Om die reden is het dus wel wenselijk dat de vakbondsleden akkoord gaan.

Invloed vakbonden

Soms reikt de invloed van de vakbonden verder dan hun leden. Want wanneer een werknemersorganisatie zoals een vakbond, of een ondernemingsraad, een akkoord sluit met een werkgeversorganisatie, dan kan dat akkoord in de gehele sector gaan gelden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan het akkoord ‘algemeen verbindend verklaren’. Dat betekent dat alle werkgevers en werknemers binnen die bedrijfstak zich dan aan hetgeen moeten houden wat is afgesproken, of ze nou lid zijn van de werkgevers- of werknemersorganisaties die daar over onderhandeld hebben of niet.

Niet iedereen vertegenwoordigd

1 op de 5 werknemers tussen de 15 en 75 jaar is aangesloten bij een bond. Toch blijkt uit cijfers van het CBS dat zij geen goede afspiegeling vormen van de samenleving, wat eigenlijk wel zo zou moeten zijn. Zo zijn er meer mannen dan vrouwen aangesloten en is meer dan de helft van de leden tussen de 45 en 65 jaar. Gemiddeld werken ze 12 uur en zijn hoog opgeleid. Daarnaast zijn ook de regionale verschillen groot. In Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen en Zeeland is een groter deel van de bevolking lid dan in de andere provincies.

Door deze verschillen leiden ook tot een verschil in belangenbehartiging. Zo is het bevriezen van de pensioenen voor jongeren niet gunstig, maar daar staat niemand voor op. Wel heeft de Sociaal Economische Raad (SER) onafhankelijke kroonleden, deskundigen die het algemeen belang behartigen. Dit is al een hele oude regeling die nog altijd gehanteerd wordt.

Stemming

De vakbondsleden mogen de komend week stemmen. Voor CNV-leden, ongeveer 335.000 vertegenwoordigers, worden 4 gesprekken in het land georganiseerd en kunnen vervolgens stemmen via de website. De ruim een miljoen FNV-leden kunnen van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 juni stemmen. De stemming is een raadpleging. Uiteindelijk zal het ledenparlement van de bond definitief namens FNV een besluit nemen over het akkoord. In dat parlement zitten ruim honderd gekozen vertegenwoordigers.

(Bron: NOS/FNV/Volkskrant)

Geef een reactie

Reacties (4)

  oosterwijck says:

  Helaas zijn de pensioenonderhandelingen al weer een verloren zaak. …. De vakbondsleden zijn voetballiefhebbers en maken zich drukker over de voetbalwedstrijd in het komend wekend, als over hun pensioen. Het is helaas zo dat voetballiefhebbers levensgenieters zijn en mensen zijn, die zich niet druk maken over hun pensioen. En mensen die zich druk maken over het pensioen van anderen, zijn azijnpissers.

  Ikzelf ben zo’n azijnpisser. … En niet omdat mijn pensioen niet goed is, dat is dik in orde. Ik was al op mijn 55 e jaar thuis en mijn pensioenopbouw gaat door tot 66 jaar en 4 maanden. En hoe hoger de pensioenleeftijd vastgesteld wordt, hoe hoger mijn pensioen groeit. Mijn aanvullend pensioen is al bijna even hoog als mijn AOW en daar kan ik goed van rondkomen. Maar ik heb medelijden met de stakkers, die tevreden moeten zijn met de helft, van wat ik heb. Terwijl die zelf helemaal niet zielig zijn. Die hebben immers voetbal.

  oosterwijck says:

  Vooruitlopend op de beslissing over omvorming van het pensioensysteem, in een referendum van de vakbondsleden, dat op niets uitloopt, omdat voetballen kijken belangrijker is als een goed pensioen, zijn Rutte en Timmermans afgereisd naar Brussel, voor de besprekingen van twee goed betaalde banen, in ruil voor onze pensioenpot beschikbaar stellen aan Goldman-Sachs.

  oosterwijck says:

  Gokken met uw pensioenpremie
  Cees Grimbergen onderzoekt de Nederlandse pensioenindustrie. Miljarden euro’s Nederlands pensioengeld worden dagelijks verhandeld in de wereldwijde instabiele financiële sector.

  Journalist Cees Grimbergen onderzoekt de Nederlandse pensioenindustrie. In zijn zoektocht ontrafelt hij geheimen die voor de gemiddelde pensioenspaarder niet eerder onthuld zijn. Cees Grimbergen: ‘Het heeft mij verbaasd dat in de berichtgeving over pensioenen zelden wordt gesproken over de complexe beleggingswereld die er achter schuil gaat. Voor deze documentaire ben ik in die wereld gedoken’. Nederlanders zijn wereldkampioen pensioensparen; pensioenfondsen beheren samen meer dan 1000 miljard euro. Toch gaat het niet goed: We gaan steeds later met pensioen en de toekomst van de pensioenuitkeringen wordt onzekerder.

  In de pensioenindustrie werken meer dan 20.000 mensen. Hoe behalen zij hun hoge rendementen? Welke risico’s lopen ze met ons aller geld? Hoeveel geld blijft er aan de strijkstok hangen? Hoe zwaar nemen de pensioenbeleggers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Een inkijkje in dealingrooms in Nederland én in de City van Londen. Ook bezoekt Grimbergen de handelaren van grote Nederlandse pensioenfondsen. En aandacht voor het grootste pensioengeheim van Nederland, Alpinvest, een investeerder die 40 miljard van ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn onder haar hoede heeft. Rob Thielen, van private equity-belegger Waterland, verklaart op welke manier hij torenhoge rendementen voor pensioenfondsen behaalt.

  Diverse insiders leggen uit waarom pensioenbeleggers vele miljoenen per persoon per jaar verdienen. Miljarden euro’s Nederlands pensioengeld worden dagelijks verhandeld in de wereldwijde instabiele financiële sector. Werkende en gepensioneerde Nederlanders hebben er geen idee van dat dat met hun geld gebeurt. Ze weten alleen dat ze verplicht hun premies aan het pensioenfonds afdragen. De kijker wordt een blik gegund in een gesloten wereld die éénmalig de deur op een kier zet.

  oosterwijck says:

  van Jeroen Dijsselbloem, in de Telegraaf

  Pensioenfondsen en hun deelnemers krijgen een flinke opdoffer te verwerken. Door nieuwe rekenregels verslechtert de financiële situatie van de fondsen. En pensioen gaat ook duurder worden, of minder opleveren.

  Dat is het gevolg van een advies van een commissie onder leiding van oud-minister Dijsselbloem. Pensioenfondsen hebben zich de afgelopen jaren te rijk gerekend omdat ze mochten uitgaan van hoge rendementen op hun beleggingen. Daardoor is de premie in feite al jaren te laag om de kosten te dekken. Daar wordt nu flink op ingegrepen.

  De rendementen waar de fondsen mee mogen rekenen gaan flink omlaag. Het gevolg daarvan is dat de premie flink omhoog zal moeten, of de pensioenopbouw omlaag. Oftewel: pensioen wordt duurder of we krijgen minder terug voor dezelfde inleg.

  Dat is niet het enige dat verandert. De dekkingsgraad, de financiële thermometer van pensioenfondsen, gaat door de maatregelen ook nog eens hard onderuit. Er wordt gemiddeld een hap van 2,5% uit genomen. Dat komt omdat de rekenrente juist lager wordt, in plaats van een hogere rente waar veel oppositiepartijen en ook pensioenfondsen voor pleitten.