In mei leggen niet alle vogels een ei

Vogels leggen steeds vroeger eieren, zo blijkt uit onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Ze hun eieren namelijk zodra het warm wordt en er genoeg te eten is.

Rupsenpiek

In april zijn er al voldoende insecten en wormen voor de vogels. Albert de Jong van Sovon Vogelonderzoek: “Door de klimaatverandering komt de rupsenpiek eerder en de vogels zijn afhankelijk van rupsen bij het grootbrengen van hun jongen. Doordat er eerder in het jaar veel rupsen zijn, moeten vogels ook eerder hun eieren gaan leggen.”

Vroeger en minder

Uit het onderzoek blijkt ook dat koolmezen hun eieren 10 dagen eerder leggen dan 35 jaar geleden. Daarnaast leggen koolmezen en pimpelmezen gemiddeld ook een ei minder dan 35 jaar geleden. De vermindering is al sinds 2010 aan de gang. “Waarschijnlijk hebben ze zich niet helemaal aangepast aan de vervroegde rupsenpiek, vandaar dat er een eitje minder wordt gelegd. Zo blijft er genoeg eten over voor de kuikens”, aldus Albert De Jong.

Heeft u al vogelnestjes met eieren erin gezien?

Geef een reactie