Willem-Alexander Prinsjesdag kabinetsplannen 2024 AOW

Wat betekenen de kabinetsplannen voor u als AOW-gerechtigde in 2024?

Hoe vaak heeft u het woord ‘bestaanszekerheid’ voorbij zien komen in de krant en op het journaal? Tijdens Prinsjesdag 2023 is het, met het oog op de verkiezingen in november, in elk geval een essentieel begrip. De betekenis van deze bestaanszekerheid kunt u op verschillende manieren interpreteren, maar het draait meestal om koopkracht en de mogelijkheden om rond te komen. Wat kunt u als AOW-gerechtigde op dit vlak verwachten in 2024?

Bestaanszekerheid is het codewoord

Wat de verschillende vormen van bestaanszekerheid precies betekenen, legt MAX Meldpunt in dit artikel uit. 1 van de speerpunten om bestaanszekerheid te behouden, is een investering van 2 miljard euro om een hogere koopkracht te garanderen. Maar deze maatregel lijkt vooral gericht op kwetsbare gezinnen met kinderen, gezien de verhoging van het kindgebonden budget. Hoe zit het dan met AOW-gerechtigden?

Hoeveel geld krijgen AOW-gerechtigden extra te besteden?

Het demissionaire kabinet zet erop in dat iedereen erop vooruitgaat in 2024. Volgens prognoses van ouderenbond ANBO is dat in theorie ook zo, mede door gunstige heffingskortingen. Een alleenstaande AOW-gerechtigde zonder aanvullend pensioen krijgt er naar verwachting zo’n 200 euro per jaar bij. Dat geldt ook voor gehuwde AOW’ers, die er samen dus 400 euro op vooruit kunnen gaan. Heeft 1 van de 2 een aanvullend pensioen van 20.000 euro, dan krijgt u samen circa 600 euro extra per jaar. Alleenstaande AOW’ers met zo’n aanvullend pensioen van 20.000 euro kunnen rekenen op ruim 300 euro extra. Maar deze extra te besteden bedragen zijn maar 1 kant van het verhaal.

Kees Boonman Prinsjesdag 2023 Willem-Alexander Sigrid Kaag
Lees ook: Kees Boonman: “Troonrede van geïmplodeerd kabinet, vriendschap achter de schermen niet meer voelbaar”

Wat voor extra kosten komen er in 2024 bij?

Want hier staat tegenover dat het prijsplafond voor gas en elektriciteit per 1 januari 2024 gaat verdwijnen. Sowieso krijgen de meeste Nederlanders, van student tot AOW-gerechtigde, te maken met een hogere energierekening. Dit komt ook door een stijgende energiebelasting en hogere netbeheerkosten, mede door de toenemende populariteit van zonnepanelen. Vooralsnog is nog niet bekend of er een vervangende maatregel voor het prijsplafond komt, terwijl het ook niet duidelijk is hoe de energieprijzen zich in 2024 ontwikkelen.

Wel blijft het Tijdelijk Noodfonds Energie, waar u in dit artikel meer over kunt lezen, tijdens de wintermaanden geopend. Dit is ‘de enige mogelijke verlichting’, stelt energie-expert Koen Kuijper van vergelijkingssite Energievergelijk. “Want het prijsplafond wordt afgeschaft en de energietoeslag van 1.300 euro is in 2024 niet meer aan te vragen”, stelt hij. “Met name gezinnen in oudere woningen, die vaak minder goed geïsoleerd zijn en een hoger gasverbruik hebben, voelen hun portemonnee krimpen.” Volgens deze cijfers gaat de energierekening van een gemiddeld Nederlands huishouden met 171 euro omhoog in 2024.

Naast het prijsplafond komt een andere maatregel uit 2023 te vervallen: de eenmalige stijging van de zorgtoeslag. Hierdoor daalt de maximale zorgtoeslag die u in 2024 kunt ontvangen. Daarnaast gaat u een hogere zorgpremie voor uw basisverzekering betalen, met een gemiddelde stijging van 12 euro per maand. Hoe hoog de premies van uw verzekeraar uitvallen, wordt in november 2023 duidelijk. Hoogstwaarschijnlijk gaat het minimumloon in 2024 ook omhoog. Nieuw is dat het minimumloon per uur maatgevend wordt, op basis van een 36-urige werkweek, waardoor de AOW niet mee stijgt. Tegenover de extra kostenposten staat een stijging van de huurtoeslag.

Josine Droogendijk Prinsjesdag 2023
Lees ook: Josine Droogendijk: “Heeft Máxima met haar broek de weg geëffend voor haar dochters?”

Lagere koopkracht voor AOW-ontvangers zonder aanvullend pensioen

Verder kampen we nog altijd met inflatie en prijsstijgingen. Gaan alle Nederlanders er dan inderdaad op vooruit qua koopkracht? Volgens deze berekeningen van het Nibud (PDF) geldt dat voor veel bevolkingsgroepen, maar niet voor iedereen. Wie AOW zonder aanvullend pensioen ontvangt, levert hoogstwaarschijnlijk in qua koopkracht. Een alleenstaande gaat er naar verwachting 59 euro per maand op achteruit. Een gehuwd huishouden zonder aanvullend pensioen kan maandelijks 45 euro minder besteden. Hoe kunt u dan uw bestaanszekerheid garanderen? Laat in elk geval geen geld liggen waar u wel recht op heeft. Kijk bijvoorbeeld naar de toeslagen waar u als ontvanger van AOW recht op heeft.

(Bron: Archief, MAX Meldpunt, Tijd voor MAX, ANP, ANBO, NOS, Plus Online, Nibud, Rijksoverheid, Het Parool, Independer, Energievergelijk.nl. Foto: Robin van Lonkhuijsen/ANP)

Geef een reactie

Reacties (4)

  Guillaume says:

  Verkiezingsretoriek, meer is het niet, en zal het ook niet worden. zolang de extreemlinkse kliek aan de macht is.

  jeanettemax says:

  € 60,00 per maand minder voor de aow?
  En dan niet te vergeten diegene die hun geld niet hebben belegd via loondienstverband in de pensioenmaatschappij maar in eigen beheer. En dat moeten stallen bij de bank als spaargeld of belegd hebben

  Box III. Gaat ook lekker snaaien.

  Dat wordt ook duizenden € inleveren bij Debelastingdienst, die dat spaargeld van de hard gewerkt hebbende nette burger graag wil annexeren?
  Waar is de moraal?

   Heer Bommel says:

   Er is wel een forse vrijstelling in box 3 maar ik ben het met u eens dat, als je je hele aanvullende pensioenvoorziening op een spaarrekening hebt staan, dat al snel boven die vrijstelling zit.
   Maar ik meende dat de belasting op alleen maar spaargeld vrij gering was?

  Heer Bommel says:

  Een aanvullend pensioen maakt het alleen maar beter als dat geïndexeerd wordt. Anders lever je dus nog steeds in omdat de component AOW de kostenstijging niet overstijgt.