Thuiswonend kind AOW toeslagen

Thuiswonend kind, ouder dan 23 of 27: wat zijn de gevolgen voor uw AOW en toeslagen?

Wonen uw kinderen (opnieuw) bij u thuis, terwijl ze wel een eigen inkomen hebben? Dan is het natuurlijk belangrijk dat u leuk gezelschap heeft aan elkaar, maar er zijn ook financiële gevolgen. Wij leggen uit met welke zaken u dan rekening moet houden.

De gevolgen voor uw AOW

Als u AOW-gerechtigd bent en geen echtgenoot of geregistreerde partner heeft, krijgt u 70 procent van het wettelijk minimumloon. Per 1 januari 2024 komt dat neer op 1.541,53 euro bruto per maand. Bent u getrouwd en/of woont u samen, dan ontvangt u 50 procent, oftewel 1.047,60 euro bruto per maand. Maar wat als u geen geregistreerd partner heeft, maar wel een thuiswonend kind?

Dan heeft dit alsnog geen gevolgen voor uw AOW. En dan heeft u nog steeds recht op de AOW-uitkering voor alleenstaanden, in plaats van de lagere AOW-uitkering voor gehuwden. In het recente verleden zijn AOW-gerechtigden nog op hun uitkering gekort, nadat ze in 1 huis met hun kind zijn gaan wonen. Dat heeft te maken met de zogeheten kostendelersnorm, ook wel mantelzorgboete genoemd. In 2017 is deze omstreden regeling echter alweer afgeschaft. Een inwonend kleinkind, van 18 jaar of ouder, kan overigens weer wel gevolgen hebben voor uw AOW. Of u dan recht heeft op een AOW voor alleenstaanden of gehuwden, hangt af van wat uw kleinkind bijdraagt aan het huishouden. Wilt u zeker weten wat voor uw situatie geldt, raadpleeg dan dit keuzemenu van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De gevolgen voor uw bijstandsuitkering

Voor huishoudens op bijstandsniveau is de kostendelersnorm nog wel van belang. In 2023 is de minimumleeftijd voor deze regeling namelijk aangepast, van 21 naar 27 jaar. Kinderen kunnen dus 6 jaar langer thuis blijven wonen, zonder gevolgen voor de uitkering van hun ouders. “Uit de vele verhalen die ik heb gehoord van bijstandsgerechtigde gezinnen weten we dat zij veel stress ervaren rondom de 21ste verjaardag van hun kind”, verklaart toenmalig minister Carola Schouten na het invoeren deze maatregel, per 1 januari 2023. “Met het ophogen van de leeftijd voorkomen we dit en nemen we de negatieve gevolgen voor de uitkering van de ouder(s) weg.”

Belastingaangifte AOW pensioen Belastingdienst
Lees ook: AOW én aanvullend pensioen? Dan kunt u geld terugkrijgen door aangifte te doen

De gevolgen voor uw huurtoeslag en zorgtoeslag

Als u recht heeft op toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag, is het van belang om naar het inkomen van uw kind te kijken. Woont uw kind bij u én heeft hij of zij een eigen inkomen, dan stijgt het totale inkomen van uw huishouden. In het geval van huurtoeslag is de leeftijd van uw kind nog een belangrijke factor. Is uw kind 23 jaar of jonger, dan is er nog een vrijstelling van 5.970 euro. Bij een jaarinkomen van 6.000 euro bruto wordt de eerste 5.970 euro dus buiten beschouwing gelaten. En dan telt alleen de resterende 30 euro mee voor het gecombineerde inkomen van uw huishouden.

Maar is uw kind 23 jaar of ouder, dan telt zijn of haar volledige inkomen mee voor het totaalinkomen van uw huishouden. En dat kan ervoor zorgen dat u minder huurtoeslag mag ontvangen. Want de kostendelersnorm is erop ingericht dat u de huur en huishoudkosten deelt met uw kind, waardoor u zelf een kleiner bedrag nodig heeft. En als u zorgtoeslag ontvangt, kan de Belastingdienst uw thuiswonende kind als toeslagpartner beschouwen, bijvoorbeeld als u samen in dezelfde koopwoning woont. In dit overzicht van de Belastingdienst vindt u de overige situaties waarin deze regels van toepassing zijn.

Zorgtoeslag 2024
Lees ook: Zorgtoeslag voor 2024 definitief bekend: op hoeveel geld heeft u recht?

Wat is verder belangrijk als u een thuiswonend kind heeft?

Houd er verder rekening mee dat u meer gemeentelijke belastingen betaalt, ongeacht de leeftijd van uw kind. Of u in uw eentje woont of met 2 personen, het kan bijvoorbeeld al schelen in de afvalstoffenheffing die u betaalt. Daarnaast is het belangrijk om goede onderlinge afspraken te maken, over de financiën, maar bijvoorbeeld ook over het huishouden, schoonmaakklusjes en de boodschappen. Zo kunt u fijn samenleven, zonder onnodige ruzies.

Hoe zit het met postadressen?

En wat als uw kind niet bij uw thuis woont, maar wel uw woning als postadres gebruikt? Omdat hij of zij tijdelijk in het buitenland verblijft bijvoorbeeld? Dan is uw kind niet uw toeslagpartner. Dit heeft dan ook geen gevolgen voor uw AOW, uitkering en/of toeslagen. Zorg er wel voor dat de gemeente op de hoogte is van de situatie. En dat u kunt bewijzen dat uw kind inderdaad niet bij u inwoont. Bovendien is het gebruik van een postadres vrijwel altijd tijdelijk en ligt het aan uw gemeente hoelang u dit mag doen.

(Bron: MAX Magazine, MAX Meldpunt, Belastingdienst, ANBO, Rijksoverheid, Sociale Verzekeringsbank, Geldloket, IkWoonLeefZorg, Margriet, NOS, Zorgverzekeringslijn. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie

Reactie

    yves says:

    Dit verhaal is incompleet.

    Wanneer je nl alleenstaand bent en in 1 huis woont met een kind boven de 21 dat bijvoorbeeld 24/7 Zorg in Nabijheid nodig heeft, dan steekt de vork anders in de steel.

    Heeft dat kind nl een Wajong en een WLZ dan wordt de Wajong niet meegerekend voor de hoogte van de Huurtoeslag. Ook is het dan nog eens zo dat de Belastingdienst kan besluiten de Huurtoeslag te berekenen met de Wajong als bereken inkomen. M.a.w. dat het inkomen of de A.O.W niet meegeteld wordt bij de berekening van de Huurtoeslag. En dat is maar 1 voorbeeld. Zo zijn er tal van regelingen die al dan niet bewust niet benoemd worden.