Toeslagen zorgtoeslag huurtoeslag 2024

Wat als u zorg-, huur- of andere toeslagen terug moet betalen? 3 tips om dit te voorkomen

Regeren is vooruitzien, zeker als het gaat om toeslagen. Want als u nu goed naar uw toeslagen voor 2024 kijkt, voorkomt u dat u een te hoog bedrag ontvangt. Dat moet u later weer terugbetalen en dat kan soms om meer dan 1.000 euro gaan. Waar moet u zoal op letten?

Zorgtoeslag omlaag, overige toeslagen omhoog

De zorgtoeslag is gedaald per 1 januari 2024, zoals we in dit artikel uitleggen. Maar de overige 3, dat zijn huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget, zijn wel gestegen. Als u 1 of meerdere van deze toeslagen aanvraagt, dan krijgt u elke maand een voorschotbedrag. Alle betaaldata van 2024 – de 20e, 21e of 22e van elke maand – vindt u op de website van de Belastingdienst. En voor de volledigheid hebben wij een overzicht van de AOW-betaaldata in 2024.

De hoogte van uw toeslagbedragen is afhankelijk van uw jaarinkomen. Als u in 2024 alleenstaand bent en minder dan 26.500 bruto per jaar verdient, krijgt u bijvoorbeeld 123 euro zorgtoeslag per maand. Maar u ontvangt dus al een maandelijks voorschot, terwijl u nog niet definitief weet hoe hoog uw jaarinkomen uitvalt. Als u toeslag voor een heel jaar aanvraagt, doet u dit op basis van uw zogeheten toetsingsinkomen, een inschatting van uw totale inkomen in dat jaar. Zo’n aanvraag kunt u met uw DigiD doen. Heeft u moeite met het aanvragen, dan kunt u voor hulp terecht bij één van de toeslagenservicepunten, in (de buurt van) uw woonplaats.

ADP bruto netto 2024
Lees ook: Werkenden gaan er netto op vooruit in 2024: geldt dat ook voor AOW-gerechtigden?

Wanneer moet u een deel van uw toeslagen terugbetalen?

Blijkt uw jaarinkomen uiteindelijk hoger dan uw aanvankelijk ingevoerde toetsingsinkomen? Dan moet u een deel van de ontvangen toeslagen terugbetalen. Om een extreem voorbeeld te noemen: heeft u in 2024 elke maand die 123 euro zorgtoeslag gekregen? Maar komt uw bruto-inkomen aan het einde van 2024 boven de 37.500 euro uit, inclusief vakantiegeld? Dan heeft u in dit jaar helemaal geen recht op zorgtoeslag gehad. En dan dient u uiteindelijk 12 maal 123 euro terug te betalen, oftewel 1.476 euro.

Dus krijgt u in de loop van het jaar een andere baan of een salarisverhoging bij uw huidige werkgever? Let dan goed op wat dit betekent voor uw toetsingsinkomen bij de Belastingdienst (en dus voor het toeslagbedrag waar u recht op heeft). Dit kunt u doen door in te loggen op Mijn Toeslagen, met uw DigiD. Ook als u de AOW-leeftijd bereikt, een koophuis voor een huurwoning verruilt, samen gaat wonen of juist uit elkaar gaat, kan dit gevolgen hebben voor uw toeslagen. AOW-gerechtigden hebben vrijwel altijd recht op één of meerdere toeslagen, maar dat hangt af van hoe hoog uw aanvullend pensioen is.

AOW-leeftijd 2029
Lees ook: Hoe zit het? Op welke datum gaat uw AOW waarschijnlijk in?

Zo voorkomt u dat u geld moet terugbetalen

De Dienst Toeslagen heeft 3 tips om te voorkomen dat u toeslag terug moet betalen. Tip 1: gebruik de online rekenhulp van de Belastingdienst. Als u uw financiële gegevens (van 2020 of later) bij de hand heeft, kunt u stap voor stap bereken op welke toeslagbedragen u (naar verwachting) recht heeft. Ten 2e kan het gunstig zijn om uw toetsingsinkomen iets hoger in te schatten. Dan voorkomt u in elk geval dat u later geld terug moet betalen. En dan speelt u alvast in op mogelijke veranderingen in de loop van het jaar. De 3e en laatste tip betreft uw eventuele toeslagpartner. Woont u met iemand anders samen? Maar bent u niet getrouwd of heeft u geen samenlevingscontract, is het nog de vraag of diegene wel of niet uw toeslagpartner is. Dat kunt u via de website van de Belastingdienst controleren, met deze vragenlijst.

Wat als u juist te weinig toeslag heeft ontvangen?

Stel dat juist het omgekeerde het geval is en dat u in 2023 te weinig toeslag heeft gekregen? Omdat uw toetsingsinkomen bijvoorbeeld 25.000 euro is, maar dat uw daadwerkelijke inkomen 20.000 euro blijkt te zijn? Dan heeft u in 2023 minder toeslag gekregen dan waar u recht op heeft. Maar zodra uw jaarinkomen over 2023 definitief bekend is, krijgt u met terugwerkende kracht het resterende toeslagbedrag. Ook dit kan een reden zijn om uw toetsingsinkomen voor 2024 iets te hoog in te schatten, want dan kunt u later nog een financiële meevaller krijgen. Mits het toeslagbedrag dat u nu overhoudt, natuurlijk hoog genoeg is om in uw levensonderhoud te voorzien. Tot slot heeft u nog tot 1 september 2024 om zorgtoeslag, huurtoeslag en/of kindgebonden budget over 2023 met terugwerkende kracht aan te vragen.

(Bron: Archief, Dienst Toeslagen, Belastingdienst, Margriet, Het Parool. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie

Reacties (2)

  Dolfijn1978 says:

  Slecht artikel. De feiten zijn omgedraaid! Juist bij een achteraf hoger vastgesteld inkomen moet je terugbetalen. Valt je jaarinkomen lager uit dan tevoren opgegeven dan kan het zijn dat je nog extra toeslagen tegoed hebt.

   MAX Vandaag says:

   Beste lezer,

   Dank voor uw feedback. We bedoelen allebei hetzelfde, maar we zijn het met u eens dat we het duidelijker op hadden kunnen schrijven. We hebben de laatste alinea aangepast en verduidelijkt met een voorbeeld, net als het voorbeeld in de alinea ‘Wanneer moet u een deel van uw toeslagen terugbetalen?’. Onze excuses voor de verwarring.

   Met vriendelijke groeten,
   Redactie MAX Vandaag