Energietoeslag 2023

Energietoeslag van 1.300 euro blijft van kracht in 2023: wat is er tot nu toe bekend?

De energietoeslag voor Nederlanders met een laag inkomen blijft behouden in 2023. Zij kunnen bij hun gemeente een extra tegemoetkoming aanvragen, ter compensatie van de gestegen energieprijzen. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft begin juli 2023 het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 aangeboden. Wat weten we hierover?

Wat is de achtergrond van deze tegemoetkoming?

De 1e versie van de energietoeslag is eind 2021 in het leven geroepen, als reactie op de stijgende energieprijzen. Al snel daarna is de oorlog in Oekraïne uitgebroken, waardoor de prijzen van gas en elektriciteit nog hoger zijn geworden. Hierdoor is de energietoeslag in de loop van 2022 verhoogd van 200 euro naar 800 euro en uiteindelijk naar 1.300 euro. Ook in 2023 komt er dus zo’n tegemoetkoming. “De energierekening is lager dan vorig jaar, maar nog steeds een stuk hoger dan voorheen”, verklaart minister Schouten het verlengen van de energietoeslag in 2023. Daarnaast is het de vraag wat voor winter we eind 2023 en begin 2024 tegemoet gaan. En wat dit betekent voor de energieprijzen.

Zonneboiler
Lees ook: Wat is een zonneboiler en is het beter dan zonnepanelen?

Hoe ziet de energietoeslag in 2023 eruit?

Net als in 2022 loopt het uitkeren van de energietoeslag via de gemeentes. Ook het bedrag van 1.300 euro blijft hetzelfde. Tenzij uw gemeente alvast 500 euro vooruit heeft betaald, als voorschot voor de 1e maanden van 2023. In dat geval ontvangt u nog 800 euro aan energietoeslag. Deze aanvraag heeft geen gevolgen voor andere toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget), mocht u daar recht op hebben.

Wanneer kunt u de energietoeslag aanvragen?

Het wetsvoorstel van minister Schouten moet eerst door de Tweede en Eerste Kamer. Maar dat zal pas na het zomerreces van de Tweede (7 juli tot 4 september 2023) en Eerste Kamer (12 juli tot 11 september 2023) gebeuren. En als de wet eenmaal is aangenomen, is het aan de gemeentes hoe ze deze in de praktijk uitvoeren. Kortom: het is nog niet duidelijk wanneer u een aanvraag kunt doen. Houd daarvoor de kanalen van uw gemeente in de gaten. Verder is het niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht een aanvraag over 2022 te doen.

Heeft u recht op de energietoeslag?

De energietoeslag is bestemd voor degenen die in 2023 rond het sociale minimum leven. Of u eventueel tot die categorie behoort, hangt af van de inkomensnormen die uw gemeente aanhoudt. In 2022 variëren die inkomensnormen nog tussen de 110 en 130 procent van het sociaal minimum, afhankelijk van waar de verschillende gemeentes voor kiezen. Of dit in 2023 ook zo zal zijn, moet in de loop van het jaar dus blijken. Als de wet Energietoeslag 2023 eenmaal definitief is, kunt u de kanalen van uw gemeente raadplegen voor meer informatie.

AOW minimumloon 1 juli 2023
Lees ook: Minimumloonbedragen per 1 juli 2023 bekend: wat betekent dit voor uw AOW?

Hoe zit het met AOW-gerechtigden?

Als u in 2023 AOW met een Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) ontvangt, heeft u automatisch recht op een eenmalige energietoeslag. Stel dat u als AOW-gerechtigde in 2022 al een energietoeslag heeft ontvangen, dan krijgt u die ook in 2023. Dat is tenminste het geval als uw inkomenspositie niet is veranderd in de tussentijd. Als u bijvoorbeeld bent gaan samenwonen, dan heeft dat gevolgen voor de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. Het Inlichtingenbureau en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) helpen gemeenten aan de benodigde gegevens.

(Bron: Archief, Rijksoverheid, ANP, NOS, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Eerstekamer.nl, Tweedekamer.nl, RTL Nieuws. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie

Reacties (8)

  DeOntsteldeBurger says:

  Hoe is het in godsnaam mogelijk dat er in verschillende gemeenten verschillende inkomensnormen gehanteerd worden (het artikel spreekt van : hangt af van van een variatie van 110 tot 130 % afhankelijk van waar de verschillende gemeenten voor kiezen)
  In Nederland hebben alle burgers volgens mij recht op een gelijke behandeling.
  Deze gelijkheid wordt in het geval van de energietoeslag dus niet gehanteerd.
  De ene gemeente kan ervoor kiezen dat men de norm van 110% hanteert terwijl een andere gemeente 130% aanhoudt.
  Dit lijkt mij op willekeur en ondermijnt de gelijkheid in rechten van burgers.
  Typisch weer een geweldig opgezette wet, aangeslingerd door onze falende overheid.
  Eenduidige duidelijkheid geven is schijnbaar ook in onze nieuwe wetten niet mogelijk.
  Men laat het aan de keuze van de gemeente afhangen.
  Wat een vreselijke schijnvertoning is het toch geworden in ons land.

   Lucky23 says:

   Type maar eens in energietoeslag udenaar op google. Ik was er klaar mee en ben met succes een rechtszaak begonnen.

  Bunny says:

  het is inderdaad onbegrijpelijk hoe de regeling afhankelijk van de gemeente wordt toegepast. ik vind het schandalig maar het tekent voor het beleid in dit land.

   Lucky23 says:

   Gewoon rechtszaak beginnen tegen de gemeente, dat heb ik ook gedaan, type maar eens in udenaar energietoeslag op google.

  revenge says:

  Wachten tot na de zomer… pff
  gezinnen kunnen wel wat extra’s gebruiken in de zomervakantie

  retsok.de says:

  De gemeenten doen hun uiterste best het zo onaantrekkelijk mogelijk temaken . al het geld wat niet aangevraagt word komt ten goed van de gemeente kas.

   Lucky23 says:

   Klopt precies, het is dikke winst voor de gemeente.

  Lucky23 says:

  Ik heb persoonlijk, dus zonder advocaat, een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Maashorst omdat zij vonden dat ik geen recht had op de energietoeslag 2022. Op 6 juli 2023 heb ik in de rechtbank in Den Bosch een schikking getroffen met de gemeente Maashorst. Dit heeft groot in de krant gestaan en als je op google Udenaar energietoeslag in typt dan staat internet er vol mee. Nu dacht ik dat de gemeente Maashorst voor de eventuele toeslagen in de toekomst niet zo moeilijk meer zou gaan doen. Vorige week heb ik een gesprek gehad in het gemeentehuis want ik heb dus jarenlang veel teveel betaald en te weinig ontvangen. Ga maar lekker naar de rechter was de conclusie. Ja ook voor de eventuele energietoeslag 2023 als die er komt.