blauwe envelop

De blauwe envelop

In augustus plaatsten we de petitie ‘De blauwe envelop moet blijven!’ in MAX Magazine. Dat hebben we geweten; de post kwam met zakken tegelijk binnen. Op de drukste dag ontvingen we 1.345 petities en de teller staat inmiddels op ruim 12.000! Het exacte aantal is nog niet vast te stellen, want nog steeds druppelen de petities dagelijks binnen.

Vaak werden de ondertekende petities vergezeld door brieven. De meest voorkomende reactie was: “Ik heb geen internet en ben ook niet van plan dat te nemen. Wie betaalt de kosten daarvan? Wie betaalt de computer, wie betaalt de cursus die nodig is?”

De belastingdienst bepaalt

Een enkeling gaf aan de petitie niet nodig te vinden; volgens hen doet de Belastingdienst alles nog per post, voor wie wil. Helaas is dat veel te kort door de bocht. Als u belt naar de helpdesk van de Belastingdienst, wordt u meegenomen in een gesprek over wat er voor andere mogelijkheden zijn dan alles op papier te ontvangen. De opties variëren van telefonische uitleg of een cursus ‘digivaardigheid’ in de dichtstbijzijnde bibliotheek tot het machtigen van een kennis of familielid. Pas als blijkt dat er geen oplossing is voor uw ‘probleem’, kunt u voorlopig weer alles op papier ontvangen. De Belastingdienst beoordeelt uw verzoek dus feitelijk als een beroep op een hardheidsclausule. De uiteindelijke keuze ligt bij de Belastingdienst, en niet bij u.

Voetangels en klemmen

Een aantal van u is het gelukt om voorlopig alles op papier te blijven ontvangen. Mooi zo. Maar wat denkt u van de volgende reacties: “Mij is het na 3 vervelende telefoongesprekken gelukt.” “Ik heb gebeld met de Belastingdienst dat ik geen internet heb en daarom dit niet kan doen. Maar ik werd gedwongen om dit dan maar door andere personen te laten doen.” “Een telefoontje naar de Belastingdienst maakte al snel duidelijk dat er geen uitzonderingen worden gemaakt.” En wat vindt u van de volgende reactie, van een gemeentelijke belastingdienst: “Wilt u het aanslagbiljet toch liever schriftelijk ontvangen, dan kunt u dit alleen in mijnoverheid.nl aanpassen.”
Ook de grotere cijfers spreken boekdelen. Recent kwam naar buiten dat tot nu toe 60.000 mensen in aanmerking zijn gekomen voor papieren post. Dat is slechts 4 procent van de anderhalf miljoen Nederlanders die niet of nauwelijks internet gebruiken.

Naar de tweede kamer

Alle problemen die hierdoor kunnen ontstaan, zijn simpel op te lossen. Door de keuze voor papier weer bij u, de belastingbetaler te leggen. De ruim 12.000 petities die ons hierin steunen, zullen wij aanbieden aan de Tweede Kamer. Wij houden u op de hoogte!

Wilt u een verzoek indienen om uw belastingzaken op papier te blijven ontvangen? Bel dan naar de Helpdesk Digitale Post van de Belastingdienst: 0800-2358352 (gratis).

Geef een reactie

Reactie

    gzinken says:

    Als ze bij de belasting eerst de nachtmerrie oplossen met de toeslagen ,die je voorlopig krijgt en definitief weer mag terugbetalen.Het is sowieso een grote puinhoop met dat corrigeren van onze inkomens die 2 keer per jaar plaatsvindt in Den haag zo weet je nooit wat het maximaal inkomen is waarbinnen jij recht heb op zorg en huurtoeslag.