droogte

De droogte houdt aan: dit zijn de gevolgen

Regen? dat hebben wij al tijden niet meer gezien. De afwezigheid van de typische Hollandse plensbui heeft de nodige gevolgen. Een opsomming.

Douchen met minder water

Al vanaf het begin van de droogte, waarschuwen drinkwaterbedrijven voor waterverspilling. Zij vragen hun klanten per mail of brief om water te besparen, zodat het drinkwaternetwerk niet overbelast raakt. Inmiddels heeft Vitens, dat onder meer voor drinkwater zorgt in Friesland, Overijssel en de Noordoostpolder, de waterdruk verlaagd als besparingsmaatregel. Gevolg daarvan is dat mensen die hier wonen mogelijk genoegen moeten nemen met een iets minder sterke douchestraal.

Benzinetekort door lage waterstand

In Nederland worden veel goederen via het water aangeleverd. Eén van deze goederen is benzine. Dat komt met tankerschepen over 1 van de grote rivieren aan land, maar deze schepen mogen niet meer maximaal beladen worden door het lage waterpeil van de grote rivieren. Dat, in combinatie met een tekort aan chauffeurs die de brandstoffen naar de tankstations brengen, zorgt ervoor dat sommige pompen nee moeten verkopen aan klanten.

Zwemmen? Doe dat niet overal

Met dit weer lijkt niets lekkerder dan een verfrissende duik nemen in natuurwater. Toch is het beter om dit in sommige gevallen niet te doen. Door de warmte en aanhoudende droogte is de kwaliteit van het water niet overal even goed. Rijkswaterstaat en de waterschappen krijgen de afgelopen tijd steeds vaker meldingen over blauwalg en andere ongewenste zaken in natuurwater. Zo drijven er op sommige plekken dode vissen in het water en in andere plassen of meertjes is de ziekmakende poepbacterie E-coli gedetecteerd. De overheid raadt aan om alleen te gaan zwemmen op locaties die veilig zijn bevonden. Als het goed is wordt er bij het betreden van het terrein aangegeven of dit daadwerkelijk het geval is.

Ziet u een dergelijk bord staan bij een water waar u wilt gaan zwemmen? Doe het dan niet.

Kijk uit voor losse stoeptegels

Stratenmakers door heel Nederland hebben het extra druk tijdens deze droogte. De grond waarop stoep- en straattegels zijn aangelegd heeft het zwaar en daarom komen de tegels los te liggen. In Leiderdorp is daarom een scooterrijder over de kop geslagen en in Amsterdam waarschuw het stadsdeel Zuid voor losliggende stoeptegels

Smeltend wegdek

We blijven even bij de bestrating van onze wegen. Op verschillenden plekken zijn strooiwagens uitgerukt om zout en water over het asfalt te sprenkelen. Dit omdat door de warmte het asfalt kapot kan gaan of gaat smelten. Gesmolten asfalt blijft aan autobanden plakken en laat overal sporen na, wat niet wenselijk is.

Maatregelen op het gebied van grondwater

Wij merken er wellicht niet meteen iets van, maar de natuur heeft het zwaar met dit weer. Bomen gaan in de overlevingsstad en tuinen zijn gortdroog. Ook de dijken, die Nederland beschermen tegen overstromingen, worden goed in de gaten gehouden. Als deze te droog worden, kunnen ze het begeven. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat het grondwaterpeil goed blijft. Momenteel controleert de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) onderdeel van Rijkswaterstaat, dit. Zij nemen waar nodig maatregelen, zoals nu al is gedaan in de hogere gedeelten van ons land. Daar is het verboden om grondwater te onttrekken.

Natuurbranden

Door de droogte en het warme weer is de kans op natuurbranden groter dan normaal. Al in verschillende duin-en bosgebieden heeft een brand gewoed. Gaat u binnenkort de natuur in? dan is het belangrijk om er alles aan te doen om een natuurbrand te voorkomen. Hoe u dat doet? Wij hebben tips.

Meer tips

Op zoek naar meer tips met betrekking tot de droogte? Wij hebben ze voor u!
Zo bespaart u water in tijden van droogte

Zo geeft u de tuin slim water met dit weer

Zo helpt u de dieren de hitte door

(Bron: Trouw, NOS, archief)

Geef een reactie