Coronavirus in Nederland: alle overheidsmaatregelen op een rij

Steeds meer Nederlanders raken besmet met het coronavirus. Om dit tegen te gaan neemt de overheid steeds meer maatregelen. Alle maatregelen die op het moment van schrijven van kracht zijn vindt u hieronder.

Update over maatregelen op 31 maart 2020

Op 31 maart 2020 is er opnieuw een persconferentie over de coronacrisis. Hierin deelt premier Rutte mee dat alle maatregelen die op 6 april zouden aflopen worden verlengd tot en met 28 april. Dat houdt onder andere in dat alle plekken die tot 6 april gesloten zouden blijven nu zeker tot 28 april de deuren dicht moeten houden. Dit geldt bijvoorbeeld voor :

 • Kappers
 • Horeca
 • Schoonheidsspecialisten
 • Sportclubs
 • Andere plekken waar contactberoepen wordt uitgevoerd.

Ook scholen blijven dicht tot na de meivakantie, die op 25 april begint. Premier Rutte adviseert iedereen om geen plannen te maken voor deze vakantie, want ook reizen wordt nog steeds afgeraden.

Bij de persconferentie is ook minister De Jonge van Medische Zorg aanwezig. Hij vertelt dat de testcapaciteit binnen afzienbare tijd verviervoudigd wordt. Bovendien wordt er gestart met het testen van zorgpersoneel dat niet in ziekenhuizen werkt. Denk hierbij aan thuiszorgmedewerkers.

Ook worden er meer bedden voor zieke coronapatiënten gecreëerd buiten het ziekenhuis. “Denk hierbij aan zorghotels”, aldus de minister.

Maatregelen na crisisoverleg 23 maart 2020

Na een weekend waarin veel Nederlanders toch in groepen van het mooie weer hebben genoten, zijn strengere maatregelen afgekondigd. Mark Rutte, Ferd Grapperhaus, Hugo de Jonge en Martin van Rijn hebben dit tijdens een persconferentie bekend gemaakt. Gebaseerd op advies van het RIVM.

Het gaat om het aanscherpen van bestaande maatregelen:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal 3 mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni 2020 (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover informatie later volgt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten, omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.

Update 19 maart 2020

Bewoners van verzorgingshuizen mogen met onmiddellijke ingang geen bezoek meer ontvangen.

Maatregelen 12 maart 2020

Op 12 maart 2020 kondigt onder meer minister-president Rutte de eerste set landelijke maatregelen af. Mensen worden onder meer gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken en bezoek aan ouderen en andere kwetsbaren moet tot een minimum worden beperkt. Omdat het virus zich steeds sneller lijkt te verspreiden, maken gezondheidsminister Bruno Bruins en minister Arie Slob van van Basis- en Voortgezet onderwijs en Media op 15 maart 2020 een aantal aanvullende maatregelen bekend. Hieronder leest u deze aanvullende maatregelen:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart 2020 tot en met maandag 6 april van dat jaar. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april 2020.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Eerder genomen maatregelen

Alle eerdere genomen maatregelen zijn als volgt:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Op de hoogte blijven van nieuwe maatregelen

Wilt u verdere maatregelen nalezen? Dan kan dat op deze speciale coronavirus-webiste van de Rijksoverheid.

Nieuwe maatregelen worden naar alle waarschijnlijkheid weggezet onder het kopje ‘nieuws’ dat u vanzelf tegenkomt als u een stukje naar beneden scrolt op de eerder genoemde overheidswebsite.

(Bron: Rijksoverheid)

Geef een reactie

Reactie

 1. oosterwijck says:

  Met bloedplasma van genezen mensen (waar antistoffen in zitten) kunnen andere patienten worden genezen. … Waarom wordt daar geen gebruik van gemaakt? … Er is niet eens een registratie van genezen patienten. De bloedbank kan op een eenvoudige wijze bloed afnemen, waarin antistoffen zitten en dit bloed gebruiken om andere doodzieke mensen te genezen. Toen deze vragen voorgelegd werden aan Aura Timen van het RIVM, kwam er een heel wollig verhaal, maar geen antwoord. …