Outbreak Management Team

Deze experts vormen samen het Outbreak Management Team

De maatregelen waar wij de afgelopen weken door het coronavirus mee te maken hebben gehad, worden bepaald door het Outbreak Management Team (OMT). Een team van experts en wetenschappers bepalen elk vanuit hun eigen vakgebied wat gegeven de omstandigheden het beste is om te doen, en adviseren het Kabinet hierover. Maar wie zitten er in dit team? 

Adviesorgaan

In één van de eerste persconferenties heeft premier Mark Rutte laten weten dat de adviezen en de te nemen maatregelen allemaal gebaseerd zijn op wetenschap. Deze wetenschappelijke kennis komt samen in het OMT. Het OMT is een  adviesorgaan dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) adviseert bij de bestrijding van een epidemie.

Vertrouwelijk

Het OMT komt alleen samen in tijden van een crisis zoals nu met het COVID-19. Dat is eerder gebeurd toen de Q-koorts uitbrak, van 2007 tot 2010, en bij de uitbraak van de Mexicaanse griep in 2009 Alles wat in deze vergadering wordt besproken is vertrouwelijk en de leden spreken allen op persoonlijke titel, dus vanuit de eigen expertise. Het vaste team bestaat uit 7 leden. Daarnaast is er nog een groep van zo’n 30 wetenschappers die in wisselende samenstelling het OMT adviseren.

Samenstelling OMT

De vaste kern bestaat uit Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM. Van Dissel is tevens voorzitter van het OMT. Secretaris is Aura Timen,  hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. Namens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft huisarts en wetenschappelijk medewerker bij het NHG zitting in het team. Namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, zit arts-microbioloog en viroloog in Leiden, Ann Vossen in het team.

Emile Schippers, internist-infectioloog in het Haga Ziekenhuis, zit namens de Nederlandse Vereniging voor internist-infectiologen (NVII) in het team. Schippers wisselt met Annelies Verbon, voorzitter van de NVII en hoogleraar aan het Erasmus MC. Arts infectieziektebestrijding van de GGD Kennemerland, Anne de Vries is een vast lid van het team en als ook Jaap Maas,  klinisch arbeidsgeneeskundige, verbonden aan het Amsterdam UMC en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, is een vaste waarde. Maas leidt het arbo-management-team, een onderdeel van het OMT.

Wisselende bezetting

Dit is de vaste kern experts uit het team. Maar het team kent ook een wisselende bezetting. Van het RIVM schuiven regelmatig verschillende leden aan, waaronder Jacco Wallinga. Wallinga is epidemioloog, hoofd Modellering van Infectieziekten en hoogleraar aan het LUMC. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de modellen die het verloop van de epidemie voorspellen.

Ook viroloog Chantal Reusken en arts-microbioloog Daan Notermans van het RIVM zijn betrokken bij het OMT. Notermans is sinds 2007 ook betrokken bij de OMT’s over de Q-koorts-epidemie. Daarnaast zijn epidemioloog Wim van der Hoek, hoofd van de afdeling Respiratoire Infecties, arts infectieziektebestrijding Corien Swaan en communicatieadviseur Kevin Kosterman, de eindredacteur van het digitale maandblad Infectieziektenbulletin, van de partij.

Andere leden van het OMT

Wisselende leden zijn hoogleraar virologie Marion Koopmans van het Erasmus MC en hoogleraar Intensive Care Medicine en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers. Met name Gommers heeft de afgelopen weken een belangrijke rol gespeeld als het gaat over het beleid rond de IC’s.

Andere wisselende leden zijn onder anderen Menno de Jong (Amsterdam UMC), Margreet Vos (Erasmus MC), Jan Kluytmans (Amphia Ziekenhuis en UMC Utrecht), Alexander Friedrich (UMCG), Marc Bonten (UMC Utrecht) en Andreas Voss (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Radboudumc). Allen hoogleraar medische microbiologie. Daarnaast schuiven regelmatig nog een aantal internist-infectiologen, artsen infectieziektebestrijding en infectiepreventiedeskundigen aan. Vanuit de Vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, Verenso, vergadert voorzitter Nienke Nieuwenhuizen mee en Sjaak de Gouw, portefeuillehouder Infectieziekten bij GGD Nederland.

Wijziging maatregelen?

Dinsdag 21 april 2020 wordt in een persconferentie door premier Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, De Jonge bekend gemaakt of de maatregelen die nu van kracht zijn, van kracht blijven of dat er iets verandert. Beiden volgen het advies van het OMT. De persconferentie is om 19.00 uur op NPO 1 live te volgen.

(Bron: NOS/RIVM)

Geef een reactie

Reactie

  GK-EHV says:

  Ik vroeg me al maanden af waarom we achter het virus aanlopen en tot op heden er enkel vrijheidsbeperkende maatregelen genomen in plaats van offensieve acties om het virus te bestrijden.

  Waarom bestaat het OMT enkel uit Medici welke enkel getraind zijn op medisch gebied welke dien ten gevolge het handelen en het zoeken naar een oplossing binnen het medisch denken. Ik kan me geen slechter uitgangspunt bedenken in de strijd tegen het virus indien men een orgaan in het leven roept bestaande uit enkel experts en wetenschappers uit de medische wereld.

  Geen wonder dat we nu in een tweede corona golf zitten. Het enige waar deze beroepsgroep naar kan kijken en heel veel van weten is hoe gedraagt zich het virus in de patiënt , hoe wordt het overdragen van mens tot mens en hoe kunnen we het virus stoppen na de besmetting.

  Als ik een militaire strateeg zou zijn, wat ik niet ben, zou ik nu al aangeven dat we de oorlog gaan verliezen als ik mij enkel mag richten op 1 discipline die me met raad en daad staat en waar ik me blindelings op moet vertrouwen.

  Beste meneer Rutte, als ik u mag adviseren zou ik zo snel mogelijk alle andere disciplines waarover dit land beschikt om de aanval in te zetten tegen de vijand, Covid-19. Op deze ingeslagen weg winnen we de oorlog niet. We kunnen Covid-19 van meerdere kanten bestrijden dan de medische.

  U heeft uw hoop gevestigd in een vaccin. Dit is uw geheime wapen in de strijd tegen corona. Maar u weet niet of er ooit een afdoende vaccin gevonden wordt en wanneer deze beschikbaar is.

  In de tussentijd moet u zich inzetten om andere wapens te vinden in de strijd tegen het virus. Momenteel was uw enige oplossing de 1.5 meter. Maar dit blijkt niet afdoende te zijn. Verrassend? Nee, omdat U zich beperkt tot de kennis van Uw OMT welke zich beperkt tot hun wetenschap welke voornamelijk klinisch is en gebaseerd is op laboraturia omgeving.

  Wanneer werkt de 1.5 meter, bij windstil en indien de mens zich strikt aan de 1.5 meter houdt. Helaas, zowel binnen als buiten is het niet windstil. De lucht is in beweging. De 1.5 meter? Hoe sterk is de 1.5 meter te handhaven als zowel de mens als het virus zich niet aan de 1.5 meter houdt? De 1.5 meter periferie is als bescherming een Utopie.

  Ik heb beelden in het nieuws gezien van een markt, weliswaar werd het aantal bezoekers beperkt maar het heeft geen zin als al deze bezoekers hutje mutje bi elkaar staan voor een kraam. Misschien discrimineer ik maar het was zoeken naar een speld in een hooiberg naar een westerling. De meeste bezoekers van die betreffende markt waren bevolkingsgroepen die minder op de Nederlandse media gericht zijn maar meer gericht op de media op het land van herkomst waar de corona maatregelen minder stringent zijn of zelfs ontkent wordt.

  Momenteel wordt er eindelijk een fysieke barriere ingeschakeld in de strijd tegen corona. Het mondkapje. Helaas wordt het mondkapje in een kwaad daglicht gezet door het RIVM met uitspraken als Schijnveiligheid, Het werkt niet, het heeft ook niet geholpen in landen waar het gebruik van mondkapjes gemeen goed is in het dagelijkse leven. Met dergelijke niet wetenschappelijke onderbouwde uitspraken ondermijn je het vertrouwen van de bevolking in het gebruik van mondkapjes en resulteerd in weerstand in het gebruik van deze maatregel die nu eindelijk genomen wordt.

  Waar ik minder blij mee ben is dat de mondkapjes over het algemeen gemaakt zijn van kunststoffen die in het milieu voor grote problemen gaat zorgen. Dus zorg AUB voor mondkapjes gemaakt van milieu vriendelijke materialen.

  Tot slot van mijn simpele analyse over het OMT. De maatregelen die het OMT in de strijd tegen het virus neemt zijn ontstaan uit een medische achtergrond. Ik doe een beroep op het OMT om naast medisch geschoolde disciplines ook andere disciplines te betrekken in de strijd tegen corona.

  Het doel moet zijn het corona te bestrijden met zo min mogelijke beweging beperkendesmaatregelen. Het is goed dat het OMT de problemen rondom het virus heeft geanalyseerd. Maar beperkt u zich niet in het zoeken naar een oplossing binnen uw eigen gebied maar zoek ook naar oplossingen buiten uw eigen vakgebied. Schakel de universiteiten in om een technische oplossing te zoeken tegen de overdracht van het virus van mens tot mens.

  Als voorbeeld wil ik aangeven dat UV-C licht het virus kan doden en zich niet meer kan verspreiden door de ventilatiekanalen van gebouwen indien deze voorzien zijn van UV-C licht in de ventilatie kanalen. Dit lijkt me een simpel wapen in de strijd tegen het verspreiden van Covid-19 in gebouwen. Deze oplossing is simpel, goedkoop en snel toe te passen in bestaande situaties en is een maatregel die de bewegingsvrijheid niet inperkt.

  Houdt ook rekening met het feit dat na ruim een half jaar de mensen maatregel moe zijn. Vooral het opstapelen van verschillende maatregelen waar we ons aan moeten houden weegt zwaar en roept weerstand op en dat werkt contraproductief.

  Beste kabinet Rutte. U dient het land te regeren. Tot nu toe heeft het corona virus u in de greep en u beperkt zich helaas enkel met een reactie in plaats van actie. Beperk uwzelf niet enkel tot 1 informatie bron welke doorspekt is met tunnelvisie. het is uw taak als regering om verder te kijken dan wet het RIVM en het OMT aangeeft. De oplossing ligt niet allen binnen de medische discipline maar ook daarbuiten.

  Nederland is een innovatief land gebruik de kennis van innovatief Nederland. Betrek ze bij de overleg van het OMT en het RIVM. Laat innovatief Nederland meedenken en zoeken naar een oplossing buiten de medische discipline. Kijk verder en verbreed uw horizon. Val het virus aan op alle fronten in plaats enkel de medische.

  Met vriendelijke groet,

  Een bezorgde wereldburger.