Inwonende ouders (klein)kinderen kostgeld

Van kostgeld tot huurtoeslag: wat moet u regelen als uw volwassen (klein)kind komt inwonen (of andersom)?

Een scheiding of stukgelopen relatie, woningnood, overbruggingstijd bij een verhuizing of mantelzorg. Als uw volwassen (klein)kind tijdelijk komt inwonen, kan dat meerdere redenen hebben. Andersom kunt u ook bij één van uw kinderen of kleinkinderen in komen wonen. Dit brengt wel extra kosten met zich mee, terwijl u ook afspraken moet maken over andere praktische zaken. Wat zijn de belangrijkste punten om rekening mee te houden?

Kostgeld

Als uw (klein)kind bij u thuis komt inwonen, bent u aan diverse zaken meer geld kwijt. Denk aan boodschappen en wasbeurten. Maar ook gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting hangen samen met de grootte van uw huishouden. Daarvoor kunt u in goed onderling overleg een extra financiële bijdrage vragen, in de vorm van kostgeld.

Betaalt uw (klein)kind bijvoorbeeld mee aan energie en internetaansluitingen? Neemt hij of zij een deel van de boodschappen voor zijn of haar rekening? Wie betaalt het Netflix-abonnement, als jullie dat delen? En als u zelf bij uw zoon, dochter, kleinzoon en/of kleindochter gaat wonen, hoe verdelen jullie de kosten? Op de website van Nibud vindt u meer tips hierover. Zo kunt u in goede onderlinge harmonie afstemmen wie welke (financiële) bijdrage levert aan het huishouden.

Schuldige nalatigheid AOW
Lees ook: ‘Schuldige nalatigheid’ afgeschaft, belastingschuld leidt niet langer tot lagere AOW

AOW

Bent u gepensioneerd en verandert de samenstelling van uw huishouden, dan kan dat gevolgen hebben voor uw AOW-uitkering. Als u alleenstaand bent, krijgt u immers een hoger AOW-bedrag dan wanneer u samenwoont. Of er iets verandert in uw situatie als uw (klein)kind komt inwonen, hangt van meerdere factoren af. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Is uw (klein)kind ouder of jonger dan 18 jaar? Welke bijdrage levert hij of zij aan het huishouden? Via de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u nagaan wat in uw situatie de gevolgen zijn.

En wat als u juist bij uw (klein)kinderen gaat inwonen, bijvoorbeeld omdat u mantelzorg nodig heeft? Dat heeft geen gevolgen voor uw AOW. Het kabinet heeft weliswaar overwogen om in dit soort situaties op uw AOW te korten. Maar die maatregel is in 2017 definitief gestrand, mede door inspanningen van ouderenbond ANBO.

Pensioenwet
Lees ook: Nieuwe pensioenwet: wat verandert er voor u?

Andere toeslagen en uitkeringen

Voor andere uitkeringen geldt wel de zogeheten kostendelersnorm. Dat wil zeggen: u woont met meer mensen in huis, het totale inkomen van het huishouden wordt groter en het inkomen per persoon kan hierdoor omlaag. Als uw (klein)kind in komt wonen of als u juist bij hem of haar intrekt, heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor uw huurtoeslag.

Ook voor bijstand (mits uw kind 27 jaar of ouder is), de Algemene nabestaandenwet (Anw) geldt een kostendelersnorm. Daarnaast komt u mogelijk niet langer in aanmerking voor de Wmo-indicatie huishoudelijke hulp. Geldt 1 of meerdere van de bovenstaande gevallen voor u? Ga dan van te voren goed na wat dit voor uw uitkeringen betekent, als uw (klein)kind komt inwonen of als u zelf gaat inwonen.

Minimumuurloon AOW
Lees ook: Minimumloon per uur wordt nieuwe standaard: waarom stijgt de AOW niet mee?

Omgaan met elkaar

Er zijn dus heel wat praktische zaken waar u rekening mee moet houden. Maar misschien wel het belangrijkste punt: hoe houdt u het gezellig in huis, als 1 van jullie komt inwonen? Het is natuurlijk fijn om in de buurt van uw naasten te zijn, maar misschien heeft 1 van jullie soms behoefte aan tijd alleen. Zeker als uw (klein)kind een baan, relatie en/of kinderen heeft, kan het even wennen zijn als jullie weer op elkaars lip zitten. Toon interesse in elkaars leefwereld, zorg dat u het samen gezellig heeft, maar gun elkaar ook de ruimte als dat nodig is.

AOW pensioen rondkomen
Lees ook: Hoe komt u rond met uw AOW? 7 opties

(Bron: CBS, Nibud, Sociale Verzekeringsbank, ANBO, Moveria, Belastingdienst, IkWoonLeefZorg, Mantelzorg.nl, BijTijds.nl. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord

Reactie

    agiosgordis says:

    Hierbij een aanvulling bij het in huis nemen of hebben van een (klein)kind, terwijl je alleenstaand ben wat betreft de AOW. Als het kinderen zijn, niets n de hand, maar bij kleinkinderen ligt dat anders. Zolang het er 2 zijn is er niets aan de hand dan blijft de alleenstaande AOW, Is het er nog maar 1 en is die ouder dan 18 jaar, dan krijg je gehuwde AOW, dus een korting van 30%. In mijn geval heb ik mijn 2 kleinkinderen lang in huis gehad en er ook voor gezorgd. Op een gegeven ogenblik was er nog maar 1 en die werd 18 jaar. mijn AOW werd toen, na een behoorlijk vervelend bezoek van een ambtenaar, teruggebracht tot een gehuwde AOW, dus een korting van 30%. Met behulp van de rechtsbijstandverzekering is aangetoond dat zij als een pleegkind kon worden beschouwd. Bovendien betaalde ze huur en de rest van haar levensonderhoud zelf. Mijn AOW werd toen gelukkig weer de alleenstaande AOW.
    met vriendelijke groet,
    Nancy van der Zee