mantelzorgboete

Mantelzorgboete definitief van tafel

AOW’ers die bij hun kind inwonen worden definitief niet gekort op hun uitkering. De mantelzorgboete zou in 2019 ingaan, maar is nu geschrapt. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota van het demissionaire kabinet-Rutte II.

De mantelzorgboete

Volgens de regeling worden AOW’ers die bij hun kind inwonen en door hem of haar verzorgd worden, maandelijks 300 euro gekort op hun uitkering. In plaats van een AOW van 70 procent van het minimumloon, hebben zij dan recht op 50 procent. De reden voor de maatregel? Het kabinet noemt de financiële voordelen voor AOW’ers die een gezamenlijke huishouding met hun kind voeren. Een gelijksoortige regeling geldt al voor samenwonende ouderen die beiden een AOW-uitkering krijgen.

In de prullenbak

Oorspronkelijk zou de kostendelersnorm in 2015 ingaan, maar door de grote kritiek is dat uitgesteld tot 2019. De regeling is nu definitief van tafel. De mantelzorgboete zou 214 miljoen euro besparen. Dat geld is nu elders in de begroting gevonden. Het demissionaire kabinet-Rutte II mag geen beleid maken, maar vindt dat het hierover wel kan beslissen. Het gaat immers om het schrappen van een voorgenomen regeling, niet om het vormen van nieuw beleid, aldus het kabinet.

Opluchting

De ouderenbond ANBO reageert opgelucht. “Al vanaf de eerste contouren van dit plan heeft ANBO bepleit dat de kostendelersnorm haaks staat op de gedachte van de zelfredzaamheid die ditzelfde kabinet heeft geïntroduceerd”, zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Het kan dan niet zo zijn dat iemand die eigen regie neemt en vanuit een mantelzorgbehoefte gaat samenwonen, daarvoor een lagere AOW gepresenteerd krijgt.”

(Bron: ANP, de Volkskrant)

Geef een antwoord

Reactie

    oosterwijck says:

    Het was ook te gek voor woorden, dat je gekort wordt op je inkomen, terwijl je, jezelf gratis laat verzorgen door de kinderen, zonder dat daar een financiele vergoeding tegenover staat voor die kinderen. …. Maar, …. helaas, …. het is mosterd na de maaltijd. In de tijd, dat het kabinet die beslissing heeft genomen, heeft de overheid al 30% bezuinigd op de AOW, door de inflatiecorrectie niet aan te passen. Dus, het voordeel is al binnen voor het kabinet. Ditzelfde geldt voor AOW’ers die samen gaan wonen, ook die zijn dermate achtergebleven in hun inkomen, dat het kabinet, ook daar al 30% voordeel heeft binnengehaald. Het is alleen sneu voor getrouwde stelletjes, die genoodzaakt in armoede te leven, omdat ook zij, 30% zijn achtergebleven in hun inkomen. En die kunnen nergens hun verlies compenseren. Nu zal je ervaren, dat veel bejaarde echtparen, alsnog gaan scheiden, om op die manier, toch hun rechtmatige inkomen op te eisen. Je zal zien dat veel echtparen, apart gaan wonen, één van de twee trekt bij de kinderen in en de ander blijft in de echtelijke woning.