Waterschapsbelasting

Waterschapsbelasting, waarom betalen we het en waarom wordt het duurder in 2023?

De waterschapsbelasting voor 2023 zal bovengemiddeld hard stijgen. Waar komt deze stijging door en wat gebeurt er met de waterschapsbelasting die u betaalt? Wij leggen het uit.

Wat is waterschapsbelasting?

Het gaat om een belastingaanslag die u eens per jaar ontvangt, vaak in combinatie met de gemeentelijke belastingen. Hoeveel de waterschapsbelasting u jaarlijks kost, hangt af van uw woonsituatie en de samenstelling van uw huishouden. U maakt de jaarlijkse heffing over aan het waterschap waar uw gemeente onder valt. In Nederland zijn er in totaal 21 regionale waterschappen. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zijn ze ook bekend onder de naam hoogheemraadschap. Tijdens de waterschapsverkiezingen stemt u op de politieke en niet-politieke partijen, die zitting kunnen nemen in de waterschappen. Op 15 maart 2023 zijn de volgende verkiezingen.

Uit welke onderdelen bestaat de belastingaanslag?

De waterschapsbelasting heeft 4 hoofdonderdelen. De zuiveringsheffing betaalt u als uw woning of bedrijfspand aan is gesloten op het riool, volgens een vast tarief per vervuilingseenheid (ve). Als u alleen woont, betaalt u voor 1 ve. Als u met meerdere mensen samenwoont, betaalt u voor 3 ve. Voor bedrijfspanden hangt de te betalen heffing ook af van het waterverbruik. Daarnaast betaalt u een watersysteemheffing, afhankelijk van uw woonsituatie. Watersysteemheffing kan weer voorkomen in 4 subcategorieën. Ingezetene (vast bedrag voor uw huishouden), gebouwd (percentage van de WOZ-waarde, als u woningeigenaar bent of een bedrijfspand heeft), ongebouwd (vast bedrag per hectare grond, als u grondeigenaar bent) en natuurterrein (vast bedrag per hectare, als u een natuurterrein bezit).

Verder betaalt u een wegenheffing. Veel wegen buiten de bebouwde kom zijn namelijk niet in het beheer van gemeentes of provincies, maar van het waterschap. Ten slotte is er de verontreinigingsheffing, voor 1 of 3 ve per huishouden. Deze geldt voor u als uw woning of bedrijfspand niet is aangesloten op het riool. U betaalt de waterschapsbelasting voor een heel kalenderjaar, ook als u in de tussentijd verhuist. Hoe hoog de verschillende tarieven van deze 4 hoofdonderdelen exact uitvallen, is bij alle 21 waterschappen anders.

Waarom betaalt u waterschapsbelasting?

De waterschappen hebben geld nodig voor het onderhoud van wegen en dijken, maar ook voor rioolwateronderzoek en waterzuivering en -voorziening. “En dat krijgen we niet van het Rijk”, aldus bestuurder Vincent Lokin in een video van de Unie van Waterschappen. “Dat moeten we dus als waterschappen zelf ophalen bij onze belastingbetalers, via de waterschapsbelasting. En de hoeveelheid daarvan verschilt van waterschap tot waterschap.” Woont u bijvoorbeeld dichtbij de kust of in een hoger gelegen gebied? In een stad of juist in landelijk gebied? Het speelt allemaal een rol.

Accepteer de cookies om dit element te weergeven.

Waarom stijgt de waterschapsbelasting in 2023?

Maar wat voor vrijwel iedereen zal gelden, is dat de waterschapsbelasting in 2023 meer dan normaal gaat stijgen. De Unie van Waterschappen rekent op gemiddeld 12 euro extra voor alleenstaande huurders. Koophuiseigenaren met een gezin zijn gemiddeld waarschijnlijk 30 euro meer kwijt. Hiermee moeten de waterschappen de kosten opvangen, die vanwege verschillende redenen zijn gestegen.

Zij ontkomen namelijk ook niet aan de fors gestegen energieprijzen in 2022. Verder is hun werk intensiever geworden door de extreme weersomstandigheden in Nederland, zowel qua droogte als qua regenval. Tot slot zijn de eisen voor waterzuivering in de loop der jaren hoger geworden. Dat de meeste waterschappen hun belastingen verhogen, is voor hen dus pure noodzaak. “Niemand zit te springen om belasting te betalen, maar het geld wordt besteed aan belangrijk en noodzakelijk werk”, laat een woordvoerder van de Unie van Waterschappen weten. “Zodat wij hier met zijn allen in ons waterrijke land kunnen wonen, werken, recreëren en ondernemen.”

(Bron: Unie van Waterschappen, Waternet.nl, Overheid.nl, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, NU.nl. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord