Pensioenwet

Nieuwe pensioenwet: wat verandert er voor u?

Na een aanloop van bijna 15 jaar kan één van de grootste financiële operaties in de Nederlandse geschiedenis van start gaan. Een meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer staat op het punt om voor de invoering van een nieuwe pensioenwet te stemmen. Wat gaat er allemaal veranderen?

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de oude en nieuwe pensioenwet?

Het draait om het aanvullend pensioen, dat u naast uw AOW op kunt bouwen. In een eerder artikel hebben we de mogelijkheden naast elkaar gelegd: vast, variabel, hoog-laag of laag-hoog. Maar dit stelsel gaat na de invoering van de nieuwe pensioenwet op de schop. Het vaste pensioen moet plaatsmaken voor een alternatief dat meer neigt naar een variabel systeem. Werknemers krijgen geen vooraf bepaald bedrag, maar hun pensioen hangt af van de beleggingsresultaten van de fondsen en hun eigen inleg of de afdracht van hun werkgever.

Als het goed gaat met de economie en de pensioenfondsen meer rendement uit hun beleggingen halen, werkt dat door in de pensioenen. Maar uiteraard geldt hetzelfde in de omgekeerde richting. Pensioengerechtigden merken het ook als de economie in een dip zit. Met de zogeheten solidariteitsreserve is er een buffer die de eventuele tegenwind op moet vangen. De pensioenfondsen kunnen de hoogte van de pensioenen in elk geval mee laten bewegen met de economie. Nu is dat nog niet het geval, waardoor pensioenen in de voorbije jaren gelijk blijven terwijl de prijzen wel stijgen. Dat levert een structureel lagere koopkracht op voor gepensioneerden en daar moet de nieuwe pensioenwet dus een einde aan maken.

De pensioenfondsen hebben liefst 1.500 miljard euro in kas. Maar van een evenwichtige verdeling van deze totale pot is geen sprake. In het huidige stelsel met vaste pensioenen is de rentestand op het moment van pensionering bepalend voor het maandbedrag dat u de rest van uw leven zou ontvangen. U kunt dus op 1 moment in uw leven eenvoudigweg pech of geluk hebben, maar dat werkt dan de rest van uw leven door. Met de nieuwe pensioenwet moet de collectieve pensioenpot plaatsmaken voor miljoenen individuele potjes. Iedere deelnemer betaalt voortaan voor zijn of haar eigen pensioen, in plaats van het collectief. De pensioenfondsen worden bovendien transparanter en bieden inzicht in wat de deelnemers kunnen opbouwen.

Dit voorjaar besteedden we op deze plek en op televisie in Meldpunt aandacht aan de zogenoemde samenlooptoeslagen van Rail & OV.
Lees ook: Rogier de Haan: ‘Pensioenfonds Rail & OV overspoeld met aanvragen achterstallig pensioen

Waarom is een nieuwe pensioenwet nodig?

De 1e plannen voor de nieuwe pensioenwet zijn ontstaan in de nasleep van de kredietcrisis in 2008. Toen zijn vooral de pensioenfondsen getroffen door de economische tegenwind. De nieuwe wet moet de ontstane scheefgroei in de 21e eeuw voorkomen, als gevolg van de demografische ontwikkeling van Nederland. Nu de naoorlogse babyboomgeneratie met pensioen is, is de groep werkenden relatief laag en de groep gepensioneerden relatief hoog. Voor hun aanvullend pensioen zijn ze volgens het huidige stelsel wel aangewezen op dezelfde pensioenfondsen.

Bovendien is het huidige pensioenstelsel gebaseerd op een verouderd arbeidsmarktmodel, met jarenlange dienstverbanden bij dezelfde werkgever als norm. Maar tegenwoordig is het een stuk normaler om een baan in een andere sector te nemen, waardoor u bij een ander pensioenfonds terechtkomt. Zelfstandigen, freelancers en uitzendkrachten moeten bovendien een pensioen op kunnen bouwen. Ook zij gaan onder de nieuwe pensioenwet vallen, is de bedoeling.

Wat zijn de bezwaren tegen de nieuwe pensioenwet?

De behandeling van de wet in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden in november 2022. Maar op dat moment zijn de financiële parameters – de prognoses over de ontwikkelingen op de aandelen- en beleggingsmarkt – nog niet bekend. “Dan wordt er 1.500 miljard verdeeld in 10 miljoen spaarpotjes (bij benadering het aantal werkenden en gepensioneerden in Nederland, red.). Maar wij stemmen zonder te weten hoe het verdeeld wordt”, betoogt Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Die 10 miljoen kan in de praktijk overigens hoger uitvallen, in de richting van 15 à 20 miljoen. Want als u meerdere malen in een andere sector aan de slag gaat, bouwt u meerdere pensioenpotjes op. Zo gaan de rekenmodellen uit van een gemiddelde inflatie van 2 procent en een maximum van 6 procent. Deze tikt in werkelijkheid echter de 12 procent aan.

Accepteer de cookies om dit element te weergeven.

Of de hoogte van de pensioenuitkeringen gaat stijgen of dalen, is dus nog volstrekt onduidelijk. Omtzigt wijst bovendien op het ontbreken van het zogeheten instemmingsrecht. Het pensioenstelsel zal voor alle werkenden en gepensioneerden gelden, zonder dat u ervoor kunt kiezen. “De rechters hebben gewaarschuwd dat dit tot zoveel rechtszaken kan leiden dat het de rechtspraak in Nederland kan ontwrichten”, vertelt hij in MAX Meldpunt.

Zo zijn er nog meer twijfelende partijen, omdat ze het nieuwe pensioenstelsel te risicovol vinden. Daags voor de stemming in de Tweede Kamer verschijnt er een brandbrief van diverse (oud-)politici en andere prominenten in de media. Ook Rogier de Haan van MAX Ombudsman spreekt zijn twijfels uit. ‘Deze verhuisplannen raken aan de bestaanszekerheid van miljoenen mensen. Zo lang niet duidelijk is of al het pensioengeld op de juiste plekken terechtkomt, moeten we blijven zitten waar we zitten. Nu overhaast en ongeïnformeerd beslissen is een doodzonde’, benoemt hij de onzekerheden. “Ik weet niet waar ik ja tegen zeg als Kamerlid. Ik weet niet hoeveel mensen krijgen en op basis waarvan”, vult Omtzigt aan.

Kees Boonman pensioenwet
Lees ook: Kees Boonman over de nieuwe pensioenwet: wat en waarom?

Hoe gaat het nu verder?

Na jaren van voorbereidingen is het op 2 november 2022, Allerzielen, tot een groot Kamerdebat gekomen. De nieuwe pensioenwet zal er hoogstwaarschijnlijk alsnog komen. De aanvankelijk sceptische Eerste Kamer-fracties van PvdA en GroenLinks lijken toch nog voor een meerderheid te zorgen. Daarmee zijn we er echter nog niet, want de financiële parameters en economische voorspellingen zijn nog in ontwikkeling. De eerder gecommuniceerde startdatum van 1 januari 2023 is hoe dan ook niet haalbaar. Als alles volgens plan verloopt, gaat op 1 juli 2023 een overbruggingsperiode van start en komt er vanaf 2027 definitief een nieuw pensioenstelsel.

In het programma Zwarte Zwanen duikt Cees Grimbergen uitgebreid in de wereld van pensioenen. Hier vindt u meer informatie over Zwarte Zwanen.

(Bron: Archief, MAX Meldpunt, Trouw, NOS, NU.nl, De Volkskrant, Margriet, Twitter: @PieterOmtzigt. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie

Reacties (54)

  Guillaume says:

  Wat gepensioneerden dankzij D66 te wachten staat is een casinopensioen. Er bestond geen enkele reden (ook niet volgens (ex) ABP bestuurders) het uitstekend functionerende, huidige stelsel op de schop te nemen, op de absurde rekenrente na, mede waardoor de pensioenen al twintig jaar niet geïndexeerd zijn. Als van het jaarlijkse rendement was uitgegaan hadden de gepensioneerden er aanzienlijk beter voorgestaan, maar dacht mocht niet van de dictatuur. Het heeft er alle schijn van dat het nieuwe stelsel dubbele bodems kent, want ieder gezond verstand weet dat je een Rolls Royce niet voor een VW Golf inruilt, er moet dus iets grondig mis zijn met de bedenkers daarvan, waarvan akte. Uiteindelijk zullen onze pensioenen wel via de EUSSR weggesluisd worden, het zou me niet verbazen. Verkeerde keuze in het stemhokje zogezegd.

   AntonW says:

   Geheel eens. Overigens is een van de aanleidingen vergeten: onder de kabinetten den Uijl en Lubbers zijn er stevige ingrepen toegepast op de fondsen. Het ABP kreeg te maken met een rechtstreekse greep uit de kas. En onder dreiging met meer ingrepen gingen de fondsen brommend akkoord met verlaging van premies. Omdat tegelijkertijd de lonen werden stilgezet was iedereen blij met deze indirecte inkomensverhoging door steeds lagere premies en kwamen er geen protesten over bevriezing van de lonen. Daar is de eerste grote fout gemaakt doordat deze directe bemoeienis van de politiek met de particuliere pensioenen werd geaccepteerd. Bij de eerste de beste financiële crisis in de 21e eeuw ontstonden er dus ook problemen (voor het oog) met de reserve van de pensioenen. Dat dit schijn was door de kunstmatig laag gehouden rente drong niet echt door tot de massa. Dus kreunend zijn de gepensioneerden akkoord gegaan met hun steeds lagere pensioen. Hierdoor werden de fondsen weer steeds rijker en blijken ze bij genormaliseerde rentes ongehoord rijk. En nu wordt niet de oude situatie herstart maar worden fondsen en gepensioneerden onmachtig gemaakt met ondoorzichtige situaties, door de politiek opgedrongen en voor hen ook niet inzichtelijk. Daar gaat ons bewonderenswaardige pensioenstelsel.
   Op dezelfde manier zijn onze ziekenfondsen verkwanseld voor een systeem dat inmiddels vele nieuwe rijken heeft opgeleverd en doorlopend stijgende kosten voor de verzekerden.
   En de slotklap is gegeven door de kabinetten Rutte.

   Hairos II says:

   Dankzij D66 alleen is onzin, VVD, CDA en CU zijn ook felle voorstanders. Wat ik erger vind is dat PvdA en Groen Links waarschijnlijk ook zullen voorstemmen. Daarom stem ik al jaren SP die tegen de pensioenhervorming gestemd heeft.

   FredWillem says:

   Top bijna niks op aan te vullen zo is het al jaren bekend bij mensen die verder kijken dan het woord van de regeerders en bestuurders , die trouwens ook nog eens een uitzonderings regeling hebben bedongen en niet deelnemen aan het nieuwe systeem , waaronder Burgemeesters , wethouders , regeringsfunctionarissen e.d. Wat ook weer niet te googelen valt en aldaar dus ook niks te vinden over uitzonderingen .

  hans42nl says:

  Als het om financien gaat , moet je eerst bekijken voor wie het bedoeld is en wie er baat bij heeft. De nieuwe wet pensioenen zou bedoeld moeten zijn om de gepensioneerden een beter pensioen te geven. Echter de nieuwe pensioenwet schaft m.i. het pensioen af van alle gepensioneerden : zij krijgen wat er overblijft nadat :
  -de pensioen bestuurders hun zakken goed hebben gevuld.
  -de geld beheerders vele miljarden hebben opgestreken.
  -de werkgevers hun verantwoordelijkheden zijn kwijtgeraakt
  Iedereen heeft een potje, maar wat is de zin daarvan ? Ik wil graag een pensioen , waar ik op kan rekenen , mijn voorkeur zou zijn een omslag stelsel waarmee je vast een pensioen opbouwt.
  Vele sprekers lieten weten weinig van geld en het berekenen van pensioen te begrijpen ( met uitzondering van de heer Omtzigt),
  nu poogt de heersende macht de nieuwe wet er doorheen te jassen. Geweldig voor ondernemers , buitenlandse belegger en onze pensioen baronnen. De vakbeweging heeft ons pensioen verkwanselt , zij worden wel pensioen baron. En de pensionados wordt alleen onzekerheid geboden. Van goede wil/voornemens kun je niet eten , wel van een pensioen van 70% van je inkomen.

  Rijkhoff says:

  Helemaal eens met Guillaume, ook dit moet zo nodig worden geprivatiseerd (verzekeringen e.d. wrijven zich al in de handen);
  Daarnaast denk ik dat uiteindelijk de Europese Unie dit geld gaat gebruiken om alle pensioenen te harmoniseren; uiteraard ten gunste van de zuidelijke en oostelijke landen.
  Eigen geld gespaard, maar totaal geen inspraak hoe te besteden; blijf met je fikken van andermans geld af politiek.
  Mijn vroegere voorkeurspartij D66 speelt hierin een zeer kwalijke rol; De “’trekker” van deze club is beloond, hij mag nu met treintjes spelen.

  Vera van den Bemt says:

  Wat is er nodig om kamer en kabinet naar Pieter Omtzigt te laten luisteren? De enige op dit ogenblik die een afgewogen en wijze inbreng heeft?

   Johan070 says:

   Nee, ook Omtzigt zeurt slechts over details. De enige politici die het snappen en er duidelijk over spreken zijn van Rooijen (50PLUS) en Leon (PVV).

  Adriaan K says:

  Dat zal wel weer een fucking drama worden net als alles wat de laatste jaren aangepakt wordt omdat het “beter” moet. En wie speelt daar weer een hoofdrol in? D(democraten (ha, ha))66. Zo langzamerhand met een 6 te weinig. Maar laten we wel weer braaf zodra het kan allemaal op hun, en hun VVD vriendjes stemmen!

  Warmenhj says:

  Eens met Guillaume en hans42nl. De uitzendingen zwarte zwanen hebben inzicht gegeven in de wereld van het geld en pensioenen. Mensen in 2e en 1e kmr stemmen over ons pensioen, wij rechthebbenden staan volledig buitenspel. Gesteund door de “kenners” waaronder Martin de Rooij en nog vele anderen, worden deze signalen genegeerd. Het is wederom een hoofdpijndossier olv Rutte tot stand gekomen, erbij en de inleg mag je betalen, maar zeggenschap en uitzicht op je toekomstige inkomen ho maar. Ook Knot heeft bijbedoelingen met de 1500€ miljarden aan reserves kunnen er beslissingen met dit pensioen geld worden genomen. De rol van DNB is een dubbele net zoals die van verzekeraars. Laat het verstand zegevieren boven het op geldbelust zijn. Stop the steal.

   Johan070 says:

   Martin de Rooij??
   Als je Eerste-Kamerlid Martin van Rooijen bedoelt heb je volledig gelijk.
   Hij is een van de weinige politici die het snappen en ook mordicus tegen de nieuwe pensioenwet is.

   Ik heb het hele pensioendebat in de 2e Kamer deze week gevolgd, tot diep in de nacht. De sprekers die het goed snapten waren Leon (PVV), Nicki Pouw (JA21) en de man van de SP. De mevrouw van D’66 (nota bene de partij die als eerste deze onnodige veranderingswaanzin wilde) kan beter eerst een cursus pensioenkunde volgen. Wat een nitwit.

   Klaas Knot (DNB en PvdA) heeft ons met zijn kunstmatig lage rekenrente jarenlang bedonderd. PvdA-ers als Nijboer en Senna Matoug van GL rekenen daar veel te halfzacht mee af. Die Senna kan trouwens beter eerst een maandje rustig gaan mediteren bij een guru, wat een ADHD-klant. Zij kan geen enkele normale volzin in grammaticaal correct Nederlands produceren.

   BlueEyes1953 says:

   Ok geweldige analyse, hoe houden wij het tegen de grootste geld roof allertijden, velen zien het gebeuren maar doen er niks aan, de gevangenissen zitten vol met mensen die een veel lager bedrag stalen , rara hoe kan dit???

  WhoopWhoop says:

  Als we onze eigen individuele pensioenpot beleggingsportefeuille krijgen hoe zit het dan met de keuze van beleggingen? Blijven we hiervoor afhankelijk van het pensioenfonds of mogen we dit zelf gaan bepalen? Lijkt me een logische consequentie.

   Johan070 says:

   Niks logisch. Iedereen denkt achteraf de beste belegger te zijn…
   Wat jij zegt betekent eigenlijk: schaf de verplichte en collectieve pensioenen af, laat iedereen maar zelf sparen voor de oude dag.
   Ik voorspel je dan grote ellende.

  maxwout says:

  zie: https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/zwarte-zwanen/

  “In de financiële wereld schuiven specialisten 1800 miljard pensioeneuro’s over de wereld. Geld van Nederlandse werknemers en gepensioneerden. In het beheer ervan gaat van alles mis. De ‘Wolves of Wall Street’ hebben er meer over te zeggen dan Nederlandse werknemers. De vakbonden FNV en CNV staan de uitwassen openlijk toe.
  In Zwarte Zwanen 9 blijkt dat de echte pijnpunten van ons Pensioenstelsel in de nieuwe wet niet worden opgelost. Die wet verandert niets aan de extreem hoge verdiensten in de wereld van pensioenuitvoerders en vermogensbeleggers. Het verandert evenmin iets aan de vele dubbele petten in de pensioenwereld, die de schijn van vriendjespolitiek oproepen. Centraal in deze baantjescarrousel staat het Tilburgse pensioeninstituut Netspar dat geen onderzoek doet naar integriteitsschendingen. Gevreesd wordt dat de pensioenwet zo ingewikkeld wordt dat fraude en fouten met pensioengeld zich nog meer gaan voordoen.”

  Broekhuizen - Berrie says:

  Wat een onzin om alles op de schop te gooien, dit kost weer miljoenen uit de pot waarmee je veel beter zinnige dingen kunt doen, dit kabinet heeft al genoeg ondernomen met de bedoeling om het beter te maken voor de maatschappij maar tot nu toe worden we er alleen maar minder van, denk aan de Woningcooperaties, de Spoorwegen, de Nutsbedrijven, de Bejaardenhuizen, de Zorg, enz enz. Het is een onoverzichtelijk rommeltje geworden!! Laten we zorgen dat de pensioenen niet in dit rijtje terechtkomen, zorg dat de pensioenen een goede koppeling krijgen met de cao’s en laat hier de SER ook in meebeslissen, als je de gepensioneerden als een bedrijfstak ziet (het zijn allemaal harde werkers geweest voor de BV Nederland) en deze zo behandeld dan is onze koopkracht ook gegarandeerd en zit er geen risico aan. Gaat het nieuwe pensioenstelsel wel door dan zal de gezondheidszorg het drukker krijgen doordat er gepensioneerden onzeker, gestresst en depressief zullen worden wat deze mensen niet verdienen, Nederlandes politiek wordt wakker!!!!!!

  Salamander says:

  Vraag is hoe terecht is het dat over ons pensioengeld besloten wordt? Hoe terecht is het dat een keuze gemaakt wordt zonder de gevolgen te kunnen overzien?
  Hoe terecht is het, om mensen te dwingen pensioen te moeten sparen, is dat dan niet een verkapte belasting? Hoe terecht is het om zzp’rs, dga’s en freelancers, eerst hun eigen pensioenpot te verbieden en nu te verplichten tot een collectief, hoe terecht is het te verplichten tot aanvullend pensioen omdat aow onder het sociaal minimum is en er dan aanvulling op aow uit de bijstand nodig is. Waarom dan niet via belasting aow verhogen en ook de franchise aftrek op pensioen verhogen? Waarom eenzijdig, het risico volledig bij het individu neerleggen? Eerst van eindloon naar middelloon naar beschikbare premie collectief met garanties nu naar individueel. Pensioen is een individueel recht. Een arbeidsvoorwaarde, geen sociaal ruilmiddel om een politiek akkoortje te regelen. Is spelen met andermans geld. Een financiele crisis, een corona crisis, een oorlogsdreiging leiden tot pijn bij de werkgevers, de overheid, die alleen maar tegenvallers kenden. Is het dieptepunt nu bereikt dat je het individu kunt beloven dat het goed voor hem is, hij er alleen maar beter van wordt, of straks weer sorry, sorry, sorry…..

  jovankempen says:

  Wie het verkiezingsprogramma van D’66 heeft gelezen kan niet anders concluderen dat D’66 het liefst zo snel mogelijk van de ouderen af wil. Zo willen ze zo snel mogelijk de AOW fiscaliseren waardoor de ouderen er flink op achteruit gaan doordat ze méér belasting over hun pensioenen moeten gaan betalen. Ook willen ze zo snel mogelijk de eigen woning onder box 3 brengen. Omdat met name ouderen hun hypotheek hebben afgelost gaan zij dus flink (meer) belasting betalen over hun eigen woning. Ook dit pensioenplan kan grote negatieve gevolgen hebben voor de ouderen. Allemaal (voorgestelde) maatregelen om de ouderen keihard aan te pakken. Je mag niemand iets slechts toewensen maar je zou bijna denken (hopen) dat deze ‘verantwoordelijken’ zelf de pensioengerechtigde leeftijd nooit halen.

   Stans Myers says:

   Ik snapte het al nooit en nu nog minder. Ik heb er geen zin meer in om oude papieren na te kijken maar datgene, waardoor ik dacht dat is gunstig, zie ik niet terug in mijn kleine maandbedrag van ABP pensioen dat mij al jaren aan de rand houdt. Let wel ik heb gewerkt tot ik 73 was en mijn heeft gewerkt tot hij 78 was.
   Hoewel hij vanaf zijn 23 in Nederland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft, ontvangt hij 70% AOW.
   D66 laat zien wat het waard is en mevrouw Kaag gaat, wat mij betreft, de volgende ronde niet halen. Ik kom uit de tijd dat vrouwen niet werden geaccepteerd door pensioenfondsen. Vrouwen werkten zelden fulltime (omdat ze voor de kinderen zorgden).
   Ik heb een voorstel alles boven de 70 dat zichzelf niet kan onderhouden stapt er vrijwillig uit. Premie: een goed geregelde begrafenis of crematie.
   Het wordt tijd voor een fatsoenlijk inkomen voor iedereen. Wie werkt ontvangt een aangepast salaris, het opnieuw instellen van een het ziekenfonds waarbij de ziektekosten-verzekeringen geen vinger meer in de pap hebben wat de behandelingen betreft.
   Er is geld genoeg, op de verkeerde plekken weliswaar maar vooral, gezonddenkende mensen op de plekken waar beleid wordt bedacht en een tweede kamer die ergens verstand van heeft.

  DirkV says:

  In het artikel staat “Nu de naoorlogse babyboomgeneratie met pensioen is, is er een relatief kleine groep werkenden die de pensioenen van de relatief grote groep gepensioneerden betaalt”. Dat geldt toch alleen voor de AOW, dat een OMSLAGSTELSEL is? Mij is vroeger verteld dat pensioensparen ging via een KAPITAALDEKKINGSSTELSEL: je premies werden belegd en aan het eind van de rit kreeg je dan een bepaald pensioen. Volgens mij is het niet waar dat werkenden voor mijn pensioen betalen.
  Ook in het artikel: “De pensioenfondsen worden bovendien transparanter en bieden inzicht in wat de deelnemers kunnen opbouwen.”
  Dat is met het huidige stelsel toch ook al zo? Ik kreeg vroeger elk jaar een overzicht van het pensioen dat ik op 65-jarige leeftijd kon verwachten. Dus waar is de verandering?
  Ik ga de serie ‘Zwarte Zwanen’ van Cees Grimbergen nóg een keer bekijken …

   Johan070 says:

   Driewerf applaus, Dirk. Je hebt helemaal gelijk. Bij ons kapitaalgedekte stelsel doet de demografie er niet toe.
   Die zinnen in het MAX-artikel zijn DEMAGOGISCH, maar DEMOGRAFISCH niet relevant.

  Zwever says:

  Het is jammer dat in dit artikel ook weer de suggestie wordt gewekt dat de kleine groep werkenden moeten betalen voor de grote groep gepensioneerden. Gedurende 40 jaar heb ik tienduizende euro’s pensioenpremie betaald en dat maakt nu onderdeel uit van de 1500 miljard. Toen ik pensioen ging opbouwen werd in eerste instantie een welvaartvast pensioen beloofd. Vervolgens werd dit afgezwakt naar een waardevast pensioen. De realiteit is echter dat door de overheid de spelregels al zijn veranderd door het aanpassen van de rekenrente en zelfs een inflatiecorrectie er afgelopen vijf jaar ook niet meer in zat. Dit alles geeft me erg weinig vertrouwen in de toekomst.

   MAX Vandaag says:

   Beste Zwever,

   Dank voor uw feedback op het artikel. Wij hebben de bewuste passage aangepast, onze excuses voor de ongelukkige formulering.

   Met vriendelijke groeten,
   MAX Vandaag

  DirkV says:

  Wat mij nog het meest verbaast is dat in de Tweede Kamer (en straks natuurlijk ook in de Eerste Kamer) alle kamerleden van een partij als slaafse hondjes het standpunt van die partij innemen. Is er dan geen enkel kritisch kamerlid bij VVD, CDA, D66, CU, dat weigert vóór te stemmen? Is dit partij-terreur of een totaal gebrek aan kennis bij individuele kamerleden? Het zelfde geldt voor de vakbonden, FNV bijvoorbeeld.

   Holiday420 says:

   Kamerleden en al die mensen in de regering, hebben aparte regels voor de opbouw van hun pensioen, zij betalen in verhouding tot wat gewone werkenden veel minder geld, je kan wel zeggen bijna niets, maar zij krijgen wel een gigantisch pensioen uitbetaald als zij met pensioen gaan, dus die maken zich niet druk om deze nieuwe wet.

  Jeanna says:

  Van al deze berichten word ik niet opgewekt! Bijna iedereen is tegen dit stelsel en tóch gaat de kamer er mee door. We hebben de kamer toch ècht zelf gekozen! Kennelijk hebben we niet goed opgelet bij de verkiezingen en op de verkeerde partij gestemd: het volk krijgt de regering die het verdient! Dus mensen: in het vervolg niet meer op Rutte e.c. stemmen. Je ziet wat er van komt!
  Ondertussen zit ik, en velen met mij, met de gebakken peren.

   Guillaume says:

   Probleem is dat u met de ogen dicht moest kiezen, dus absoluut onkundig waar u voor koos. Van alle debacles onder de dictatuur van Rutte c.s. stond niets als aankondiging in hun vrijblijvende verkiezingskretologie vermeld, dus kiezersbedrog. Ook op mogelijke coalities heeft u niet mogen kiezen. En waar u ooit bij referenda voor koos zoals EGrondwet en Oekraineverdrag waar door een meerderheid van de bevolking tegen werd gestemd, werd onder valse voorwendsels van tafel geveegd, incl. de referenda zelf; u weet wel, ooit kroonjuweel van D66 net als burgemeestersbenoeming, tot het ze slecht uitkwam en hun kroonjuwelen in de kliko belandden, want aan inspraak hebben die antidemocraten een broertje dood.
   Veel ouderen moeten hun onnadenkende stemgedrag, doorgaans berustend op gewoonten die al lang achterhaald zijn, eens drastisch wijzigen en de fossiele kliek volksverlakkers en landverraders niet meer aan het bewind helpen, want zoals keer op keer blijkt schieten ze ermee in eigen voet. De enige brede, sociale middenpartijen die nog voor ze opkomen zijn aantoonbaar de PVV en het FvD plus enkele splinters als BBB, Groep van Haga, en Omtzigt, en daar houdt het gelijk mee op. Het wordt dus tijd dat ze niet alleen ouder, maar ook wijzer worden, en zich niet door de absurde, van iedere realiteit gespeende retoriek van de antidemocraten, antiliberalen, antichristenen en antisocialen die nu als kartel een ongekende dictatuur uitoefenen laten leiden, maar enkel en alleen op de harde praktijk sinds de EUSSR met Rutte’s volgzame slavenkoor afgaan, dan leren ze hun stemgedrag van voorheen razendsnel af. Dus zich niet laten manipuleren door de (extreem)linkse Staatsomroep en mainstream media, maar zelf oordelen a.d.h.v. de praktijk, de lijst met debacles is ellenlang, en heeft de belastingbetaler ettelijke miljarden gekost. Dat krijg je dus als incompetentie en vriendjespolitiek de dienst uitmaken.

   Guillaume says:

   Foutje: burgemeestersbenoeming moet natuurlijk burgemeestersverkiezing zijn.

  Holiday420 says:

  Vanwege een pensioenbreuk, had ik al wat geld apart gezet voor een aanvulling op mijn pensioen.
  Toen dit geld uitbetaald moest gaan worden, kon ik het op een bank zetten met minimale rente of ik had de keus om het bij een beleggingsmaatschappij onder te brengen.
  De beleggingsmaatschappij zou het tegen minimale risico beleggen en dat is de eerste maanden goed gegaan.
  Totdat de beleggingsmaatschappij het handelen door verkocht aan een andere beleggingsmaatschappij en vanaf die tijd wordt er bijna geen geld meer uitgekeerd.
  Nu zijn er rechtszaken gaande wat allemaal extra geld kost, wat de beleggers moeten betalen en dus van de winst af gaat.
  Dit staat ons ook te verwachten met een nieuw pensioenstelsel, er zijn kapers op de kust die hier weer veel geld aan gaan verdienen.

  Genoeg says:

  Ik denk dat het tijd wordt dat we massaal laten weten dat we niet in onze eigen spaarpotten laten graaien.Het is ongehoord wat ze ons hier flikken. En we weten allemaal wel dat dit voor het gewone volk slecht gaat uitpakken
  We moeten massaal dag na dag naar den Haag.

   DirkV says:

   @Genoeg
   Helpt niet want wij hebben geen TREKKERS 😉

  Johan070 says:

  U schrijft:
  “In het huidige stelsel met vaste pensioenen is de rentestand op het moment van pensionering bepalend voor het maandbedrag dat u de rest van uw leven zou ontvangen. U kunt dus op 1 moment in uw leven eenvoudigweg pech of geluk hebben, maar dat werkt dan de rest van uw leven door.”
  Dat is pertinent onjuist. U begrijpt er niks van.
  Huur mij maar in als pensioenkenner, ik weet er als 75+er meer van dan u.

  Overigens ook meer dan de meeste Kamerleden. De nieuwe pensioenwet moet niet aangenomen worden, ze weten nauwelijks waar ze het over hebben. Het volgende uitvoeringsdrama is in de maak.

   Heer Bommel says:

   Johan070: Helemaal mee eens! Wat een klinklare onzin. Ik was ruim 20 jaar bestuurder van een ondernemingspensioenfonds.
   (Daarvoor krijg je geen enkele vergoeding. Je mag alleen wat tijd van de baas gebruiken om noodzakelijk werk te verrichten. Ik zeg het er maar bij want dat lijken veel mensen helemaal niet te weten).

   Als je de onzin in de nieuwe regelingen én deels ook in dit artikel leest, word je echt wanhopig.

   De meeste werknemers in Nederland zaten ooit in een eindloonsysteem. Dan kreeg je na pensionering 70% van je laatstgenoten salaris. Dat eindloonsysteem werd later in de meeste bedrijven omgezet in een middelloonsysteem waarbij je na pensionering circa 80% van je gemiddelde loon (over je loopbaan) bruto als pensioen ging ontvangen. Omdat je na het bereiken van je pensioengerechtigde leeftijd geen AOW-premie meer betaalde, kwam je daarmee netto aardig in de buurt van je laatste salaris. Tenzij je de laatste paar jaar heel veel meer had verdient dan voorheen.

   Als je dus tot nu toe vanuit een middelloonregeling met pensioen ging, kreeg je gewoon wat je al jarenlang beloofd was. En niet een of andere toevalsfactor maal een bedrag.

   Ik ga het niet allemaal herhalen want er is de afgelopen door mensen die er wél verstand van hebben ruimschoots voldoende over geschreven maar de nieuwe regeling is pertinent GEEN verbetering voor de meeste werknemers.
   De werkgevers en verzekeraars verminderen hun kosten en risico’s en dus worden die overgeheveld naar de werknemers.

  DirkV says:

  Zoals nu uit diverse reacties blijkt staat er in dit artikel een aantal pertinente onjuistheden. Wat gaat MaxMagazine hier aan doen?

   DirkV says:

   * Ik bedoel natuurlijk MaxVandaag

  Stans Myers says:

  Ik snapte het al nooit en nu nog minder. Ik heb er geen zin meer in om oude papieren na te kijken maar datgene, waardoor ik dacht dat is gunstig, zie ik niet terug in mijn kleine maandbedrag van ABP pensioen dat mij al jaren aan de rand houdt. Let wel ik heb gewerkt tot ik 73 was en mijn heeft gewerkt tot hij 78 was.
  Hoewel hij vanaf zijn 23 in Nederland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft, ontvangt hij 70% AOW.
  D66 laat zien wat het waard is en mevrouw Kaag gaat, wat mij betreft, de volgende ronde niet halen. Ik kom uit de tijd dat vrouwen niet werden geaccepteerd door pensioenfondsen. Vrouwen werkten zelden fulltime (omdat ze voor de kinderen zorgden).
  Ik heb een voorstel alles boven de 70 dat zichzelf niet kan onderhouden stapt er vrijwillig uit. Premie: een goed geregelde begrafenis of crematie.
  Het wordt tijd voor een fatsoenlijk inkomen voor iedereen. Wie werkt ontvangt een aangepast salaris, het opnieuw instellen van een het ziekenfonds waarbij de ziektekosten-verzekeringen geen vinger meer in de pap hebben wat de behandelingen betreft.
  Er is geld genoeg, op de verkeerde plekken weliswaar maar vooral, gezonddenkende mensen op de plekken waar beleid wordt bedacht en een tweede kamer die ergens verstand van heeft.

  Martinus Hoeksema says:

  Is er al een reactie van de Banken, de Hypotheek verstrekkers of Makelaars die de financiering voor een nieuwe woning verzorgen? Wordt dit nieuwe Pensioen gezien als vast (benodigd voor bovenstaande financiering en andere zaken in NL) of is het variabel? Zo ja, hoe groot is dan deze variatie, bv. +/- 5 % of kan het nog hoger zijn? Nu is het ouderdoms bedrijfs-pensioen vast voor de berekeningen. Gaarne reactie, dank u.

  joepvanommeren says:

  Waar haalt de politiek het lef vandaan om aan mijn ingelegd te komen. Pensioen heb ik verdiend,is uitgesteld loon. Dus door mij verdient en niet door welke politicus dan ook. Pure diefstal en arrogantie, met voorop d66 de partij van grachtengordel bewoners. Stemmen wordt steeds moeilijker, maar wordt op deze manier steeds extremer en dat zouden ze niet moeten willen. Luister naar Omtzigt, naar alle valkuilen die er zijn. Het wordt steeds makkelijker om dood te gaan.

  Johanleonard says:

  Zelf Max heeft nog een zwaar achterhaald beeld. Het stoort mij al jaren dat wanneer iets betrekking heeft op AOW- of pensioengerechtigden er altijd gebruikt gemaakt wordt van een afbeelding van een vrouwtje met een knotje en een mannetje en/of vrouwtje met wandelstokken. Potdorie, super actieve mensen zo rond de 67/70 jaar ziet u ze ooit zo lopen? Volkomen achterhaald maar alle media (zelfs Max!) heeft schijnbaar dit steriotype op de plank liggen

   Guillaume says:

   Wat ik nooit gedacht had en me onlangs zwaar van Max tegenviel was het klakkeloos aansluiten bij het omroepenkartel om de enige onafhankelijke omroep, te weten OngehoordNederland, van de debiliserende en infantiliserende treurbuis verwijderd te krijgen. De omroepverenigingen zijn tot spreekbuizen van de dictatuur verworden, met een eenzijdige berichtgeving die er niet om liegt, en waar Max licht tegenaan schuurde, maar nog met het voordeel van de twijfel. OngehoordNederland blijkt een verfrissende omroep die de kant belicht van zaken die door de dictatuur wordt genegeerd, gebagatelliseerd of angstvallig verborgen gehouden. Dat zelfs Max de democratische beginselen ernstig schendt door in het censuurkoor mee te zingen valt me zwaar van ze tegen, reden om mijn lidmaatschap te heroverwegen als het zover is.

  xelsa says:

  Goede ideeën. JA
  Het lijkt mij een heel goed idee om de pensioenen die nu uitgekeerd worden niet te betrekken bij de voornemens nieuwe pensioenwet. Dan houden we ons zekere, vaste pensioen uitkering. Waarbij ik gelijk wil zeggen. Als wij nu gepensioneerden de mogelijkheid hadden gehad ons eigen pensioen zelf te beleggen. Hadden we misschien een andere kijk gehad op deze nu ingrijpende verandering.
  Ik wil niet dat anderen gaan gokken met mijn ( onze) zuur verdiende pensioen.
  Volgend bericht:
  Het is een zeer slechte tijd om te beleggen.VERANDER DE PENSIOENWET NIET. LAAT HEM ZOALS HIJ NU IS. En laat de kinderen( de toekomstiggerechtige pensionarissen zelf kiezen . Hoe zij hun geld willen investeren. MET VRIENDELIJKE GROET.

   Guillaume says:

   Ik heb in het verleden (ben nu 74) 12 jaar bij een bank gewerkt, ook al trainee op de effectenafdeling. De ‘specialisten’ daar moesten het vooral van achterafwijsheden hebben, want geen sterveling kon koers-(en rente)ontwikkelingen voorspellen. Toen was het nog een relatief rustige beleggerstijd. Vele jaren daarna heb ik me op handel in aandelen gestort, en uiteindelijk naast winst ook veel verlies geboekt vanwege verkeerde inschattingen, want hoe een maatschappij zich ontwikkelt weet niemand. Olieboycotten, voedseltekorten, oorlogen en staatsgrepen, dalende omzetcijfers, er kunnen tal van oorzaken aan ten grondslag liggen, het blijft koffiedikkijkerij, ook van incompetente Koolmezen. Ik liet me in latere fase een keer adviseren door een effectenspecialist van een andere grootbank, voor de aankoop van een mandje aandelen ter waarde van 75.000 gulden. Hij zweerde bij vijf fondsen met een enorme potentie, en ik nam de gok, feitelijk tegen beter weten in. Ongeveer driekwart jaar later had ik nog een waarde van 40.000,- over, goed voor een blaberdebla verklaring van de bank, maar die kende ik al. Gorilla’s kunnen beter voorspellen dan specialisten, zo bleek uit Duitse proeven. Bedenk daarbij dat ik nog enig verstand meende te hebben van fondsen, en me daarna ook nog in de IT stortte, wat na aanvankelijke winst nog veel meer verlies opleverde, reden om er maar helemaal uit te stappen. Met name in de huidige, roerige tijden moet je wel kwaadaardig zijn of schaduwagenda’s volgens om het uitstekende pensioenstelsel dat we hebben de nek om te draaien, en werknemers ook nog eens beleggingsrisico’s te laten lopen. Hopelijk zijn we snel van de huidige dictatuur met al zijn incompetentie, vriendjespolitiek en waandenkbeelden verlost, want ons land bevindt zich al sinds de EUSSR op een hellend vlak richting peilloos diepe afgrond. Het wordt tijd dat de bevolking eindelijk eens wakker wordt en voor zichzelf kiest i.p.v. als stemvee te dienen voor een politieke elite die het aantoonbaar buitengewoon slecht met ons voorheeft. Dat kritiek op die heilloze en zielloze gang van zaken geen enkele ruimte krijgt en zelfs de vrije meningsuiting (democratie?) wil kaltstellen zegt genoeg over de intenties van de dictatuur.

  xelsa says:

  Mijn ideeën .
  Laat de pensioengerechtigen, die nu hun pensioen ontvangen buiten de plannen die nu voorliggen. Geef ons gewoon de uitkering waar we recht op hebben. En voer t liefst de nieuwe plannen niet in Dus de nieuwe pensioenwet.
  Zeker niet nu de markt zo wankel is afstevend naar n recessie. Geldwaardevermindering. Dan heb je nog de geldsleurpers. Die ondanks winst of verlies een enorme zak met geld ontvangen.
  Dus ons pensioengeld. Of zij zich dan bekommeren om ons rendement. dat zal dan de vraag zijn en blijven. En misschien is t ook een goed idee om de toekomstige pensionarissen te vragen of zij hun pensioeninleg willen beleggen of niet. HET ALLERGEKSTE WAT IK WEET. Is dat er bij de FNV maar 9 willekeurige mensen hebben mogen beslissen over hoe de toekomstige Pensioenwet eruit mag zien. SORRY, MAAR EEN KOPJE KOFFIE EN EEN KOEKJE EN EEN MOOI PRAATJE MAG GEEN DOEL ZIJN VOOR ZO’N INGRIJPENDE BESLISSING . DIT BEZWAAR HEB IK DUS. Het allergrootste bezwaar vind ik is dat er gegokt gaat worden met geld van alle burgers van nederland. Ook al noemen ze dat Beleggen door beleggers. T blijft ten aller tijde een gok.
  Mijn stelling is steevast. ” LIEVER GEEN LOT KOPEN IN DE LOTERIJ. MAAR IK KOOP LIEVER EEN ZAK CEMENT VOOR DAT GELD.
  M.vr gr. Xelsa

  Clover says:

  Het is zo dat de pensioenfondsen de laatste 15 jaar gemiddeld 7 procent per jaar winst gemaakt hebben ondanks de lage rente.Dit is dus beleggingswinst.
  Zij hadden dus makkelijk de inflatiecorrectie kunnen betalen maar dat mocht niet door de berekening rente.dat is ook de reden dat zij nu eigenlijk vol zitten.1500.miljard.
  2 keer de waarde van Nederland.
  Het is heel makkelijk om de bejaarden nu te compenseren door ongeveer 70 mil uit de fondsen te trekken.
  Dit is ongeveer hetzelfde als wat er het laatste jaar door die Fonsen verloren is.
  Je kunt je voorstellen wat dit betekend in net nieuwe pensioenstelsel
  ,

  BlueEyes1953 says:

  Het is pure oplichterij onze pensioengelden worden vergoktvoo de labiele aandelen markten, we hebben geen inspraak meer over ons hard verdiende pensioen gelden In het verleden hebben de overheid genoeg geld uit de pensioenfondsen geroofd, dus je kunt hen niet vertrouwen, eerst de plusminus 20 miljard terugbetalen. Er is nu voor 40 jaar in kas dus er hoeft niks te worden veranderd
  Er is nu al sowieso 50 miljard verloren door de truukjes van de ECB. De NWO wilde de pensioenfondsen afromen omdat ze teveel geld in kas zouden hebben. De politiek is bezig met de klimaathype en de great reset uit te voeren dan zou dit een onderdeel kunnen zijn. Waar is het onderzoek van de mensen die het geld hebben gespaard die zijn niet gehoord. Het klopt van geen kant.

  xelsa says:

  Als ik alle reacties lees, dan vraag ik me af of de partijen in nederland wel rekenschap houden met de gerechtige burgerbevolking van nederland. Het lijkt er meer op dat er meer in gedachtengoed van landsbelang geregeerd wordt. Dan kan je je toch niet voordoen als democraten. Ik hoop dat iedere burger gaat stemmen op Pieter Omzigt. Alleen “Hij” straalt gezag uit naar de burgerbevolking.

  En onze Koning Willem Alexander, die heeft dat ook. Jammer dat hij op zijn verjaardag altijd moet horen de NOS hoeveel betekenis hij heeft voor de bevolking en dat dan in procenten. Foei . Ik vind dat van geen respect getuigen. En daarmee zorgt deze nederlandse maatschappij, dat er neergekeken wordt op onze Koning.
  Nee, dat is geen vreugdevolle verjaardag.

  En dan nog even over D66.
  Waar staan deze letter en cijfers eigenlijk voor.
  66 getal van de duivel en D voor demonencraten.
  Niets persoonlijks bedoeld aan de partij. Maar als het toch democraten zijn , dan kunnen ze beter i.p.v. D66 hun partij een andere naam geven b.v. E65. Zodat ze zeker weten dat er geen door de duivel ingefluisterde plannetjes worden gesmeden. Zoals Nieuwe Pensioenwet. Of de helft van nederlanders zoals o.a. de bakkers die allen falliet gaan,
  Totaal verkeerd beleid.

  Heer Bommel says:

  Als je de onzin in de nieuwe regelingen én deels ook in dit artikel leest, word je echt wanhopig.

  De meeste werknemers in Nederland zaten ooit in een eindloonsysteem. Dan kreeg je na pensionering 70% van je laatstgenoten salaris. Dat eindloonsysteem werd later in de meeste bedrijven omgezet in een middelloonsysteem waarbij je na pensionering circa 80% van je gemiddelde loon (over je loopbaan) bruto als pensioen ging ontvangen. Omdat je na het bereiken van je pensioengerechtigde leeftijd geen AOW-premie meer betaalde, kwam je daarmee, inclusief de AOW-uitkering, netto aardig in de buurt van je laatste salaris. Tenzij je de laatste paar jaar heel veel meer had verdient dan voorheen.

  Als je dus tot nu toe vanuit een middelloonregeling met pensioen ging, kreeg je gewoon wat je al jarenlang beloofd was. En niet een of andere toevalsfactor maal een bedrag.

  Ik ga het niet allemaal herhalen want er is de afgelopen door mensen die er wél verstand van hebben ruimschoots voldoende over geschreven maar de nieuwe regeling is pertinent GEEN verbetering voor de meeste werknemers.
  De werkgevers en verzekeraars verminderen hun kosten en risico’s en dus worden die overgeheveld naar de werknemers.

  Joop Brinckman says:

  Het gaat hier over geld van private instellingen. Ik denk eigenlijk dat de overheid dit juridisch gezien dit helemaal niet kan en mag doen.

  Third age says:

  Zelf heb ik deelgenomen in meerdere beschikbare premieregelingen, zoals straks iedereen met de nieuwe pensioenwet zal krijgen. Nu mijn pensioenuitkeringsperiode is aangebroken blijkt dat mijn pensioen ongeveer de helft is van de oorspronkelijk beloofde waarde. Dus ik voorspel dat de helft van de huidige fondswaarde uit de bedrijfstakregelingen zal overblijven voor de toekomstige gepensioneerden. De rest van het geld zal verdwijnen in de zakken van verzekeraars en overheden onder het mom van tegenvallende rente, inflatie en economische tegenspoed.

  Hasse says:

  Misschien dat het rijk, de pe sioenfondsen en de vakbewegingen beter eerst de bevolking goed kunnen voorlichten.
  Ik heb de ontwikkelingen geprobeerd te volgen, maar ik lees nu toch wel een hoop nieuwe feiten.
  Bij mijn weten is het geld dat in de pensioenpitten zit eigen gespaard geld. Nu wil men dit in potjes gaan verdelen. Ik zie niet precies wat de gevolgen hiervan zijn betekend dit dat het gespaarde geld wordt verdeeld o der alle deelnemers en zoja, krijgen mensen die nog maar net zijn begonnen u al een deel van het spaargeld van de mensen die al 40 haar of langer deelnemen.

  Gerard67 says:

  Ik ben zwaar tegen de nieuwe pensioenwet . Ben nu 70Jaar en heb nog nooit belegt . Beleggen is gokken en pensioenen zijn geen gokkasten dus ik ben tegen . Speel op save door de pensioenen NIET te veranderen en dus geen nieuwe pensioenwet . Regering ik hoop dat u meeleest en zo eens verstandig bent , deze prul van een wet moet in de vuilnisbak waar die hoord .

  Johangijs says:

  Hoe het nieuwe pensioenfonds er precies uit gaat zien weet ik niet. Pieter Omtzigt legt het duidelijk en begrijpelijk uit. Mochten er dus nog pensioendeelnemers zijn die denken dat zij er op vooruit gaan dan hoop ik dat ze op tijd wakker worden. De bedoeling van de nieuwe pensioenwet is dat de grote (slimme) jongens zonder inspraak van de deelnemers via de mazen in de wet hun zakken kunnen vullen zoals in het verleden gebeurd is. Sommige kamerleden (behalve Pieter Omtzigt) hebben er (begrijpelijk) geen notie van wat er gaat gebeuren. Het gaat net als met de energiemaatschappijen en zorgverzekeraars. Zij vullen hun zakken en Jan met de pet draait er voor op. Stem volgende keer op Pieter of SP

  doddeltje says:

  Komende van een zeer solide, want door gespaard en belegd kapitaal gedekt, pensioensysteem, is iedere voorgestelde verandering een poging tot versobering en besparing.
  De werkgevers, en van die groep maakt ook de overheid deel uit (onderwijs, politie, gemeenten etc.), willen arbeid tegen minimale kosten inkopen.
  De verandering, in feite besparing, wordt met allerlei fraaie bewoordingen opgetuigd, maar is wat het is, een besparing.
  Bestaande pensioenregelingen waren en zijn onderdeel van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Partijen kwamen overeen er samen voor te zorgen dat met hoge mate van zekerheid na werken een bedrag voor de rest van het leven beschikbaar is, gebaseerd op verdiend loon. De overheid speelt daar maar een beperkte rol in door toe te staan dat partijen geld kunnen storten vóóŕ belasting.
  En int belasting gedurende de periode dat wordt uitgekeerd, daarbij meeliftend op de rendementen van beleggingsinspanningen waar de overheid niets voor hoefde te doen.
  Dit recht op een deel van het vermogen wordt beschermd tot en met bijv. het opleggen van conservatoir beslag bij emigratie. Initiëel werd gedaan alsof dit recht het gehele kapitaal zou betreffen, maar de Belastingdienst werd door de Raad van State teruggefloten; het betreft het niet geinde deel van belasting op premies, en het rendement daarop in de loop der tijd.

  Bij de behandeling van het wetsvoorstel meent de regering te kunnen bepalen hoe wordt omgegaan met ál het gespaarde geld, daarbij voorbijgaand aan de afspraken en verwachtingen die bestonden bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. In feite worden de fondsen bij wet gedwongen in zekere mate contractbreuk te plegen jegens de aangeslotenen.

  Feit is dat t.o.v. vroeger er nu veel meer sprake is van arbeid in deeltijd en zonder vast contract. De overheid ziet graag dat al die mensen straks ook een pensioen hebben, want anders komen ze geld halen bij de sociale dienst, en dat geld is er niet. Deeltijd werken, en voltijd pensioen, prachtig toch!
  De bedachte oplossing is simpel. Het geld haal je waar het is, in de reserves van de pensioenfondsen opgebouwd uit loon voor gedaan werk.
  Degenen die meenden op termijn met hoge mate van zekerheid een bedrag te ontvangen, wordt die zekerheid ontnomen.
  Zekerheid namelijk onstaat alleen door het aanhouden en vullen van reserves. Dat er al lang niet is geindexeerd komt niet doordat het huidige systeem niet werkt.
  Het komt doordat in tijden dat er van flinke overdekking sprake was, een greep in de kas is gedaan door overheid (ABP) en diverse bedrijven.
  De redenering was, ja we kwamen overeen ook bij te dragen maar het bleek achteraf niet nodig, kijk maar naar de overdekking, dus nemen we het geld terug.
  De zure peren volgden na een periode van economisch slecht weer.

  Een nieuw systeem invoeren moet kunnen. Dat gebeurde al vaker. Maar het moet diegenen betreffen die de keuze hebben ja of nee te zeggen tegen een baan met pensioenvoorzieningen.
  Van lopende pensioenen en het daarvoor door werknemer en werkgever benodigde en gespaarde kapitaal moet men afblijven.
  Ook slecht van de huidige wet is dat ingelegd geld weg lekt via met de kreet solidariteit opgetuigde vangnet-fondsen die met het betreffende bedrijf en bereffende werknemer niets te maken hebben.
  Om e.e.a appetijtelijk te doen lijken wordt bij voortduring geschermd met het zgn. ingewikkeld zijn van de materie en wordt er veel mist opgeworpen.
  Vraag een pensioenfonds hoeveel kapitaal er voor een bepaalde werknemer beschikbaar is als dekking voor de gedane toezeggingen en ze kunnen dat precies aangeven.

  Hinderlijk ook is dat met regelmaat de AOW in de discussie wordt betrokken en tegenwoordig ook pensioen wordt genoemd.
  Dat AOW systeem is een ouderdomsuitkering vanwege de overheid die geheel los staat van de pensioen discussie op basis van ingelegd kapitaal.

  Lopende AOW uitkeringen moet worden gedekt uit de lopende begroting. Knelt het in de begroting, en dat is in NL al snel het geval, dan moet de leeftijd waarop uitkering begint omhoog.
  Dat is een tweezijdig snijdend zwaard, want er wordt langer premie betaald door de werkenden, en ze krijgen minder lang geld.
  Ook totaal afwijkend van kapitaal-gedekte pensioenen is bij AOW het criterium hoeveel je krijgt. Dat hangt enkel en alleen af van het aantal jaren dat iemand in NL woonde gedurende de 50 jaar voorafgaand aan de ingang van de AOW. En in het geheel niet van hoeveel AOW premie werd betaald tijdens het werken; dat kan ook nul zijn.

  Dat men gemiddeld wat ouder wordt is een al lang lopend proces en al lang meegenomen in de berekeningen bij de pensioenfondsen en bepaling van de dekkingsgraad.
  Reeds lang wordt mogelijk gemaakt met de hoogte van premie en datum van ingaan van pensioen flexibel om te gaan. Een nieuw stelsel is niet nodig.

  De enige echte reden tot invoering van de nieuwe wet is dat het gespaarde geld moet worden herbestemd voor mensen die het zelf niet inleggen, noch hun werkgevers.
  Het aspect van zekerheid valt daardoor weg voor de bestaande gepensioneerden. Hun geld wordt afgepakt en aan anderen uitgedeeld.

  pehav says:

  Onderstaande schreef ik onlangs aan partij Goud Nederland.
  Geachte mevrouw Den Haan, beste Liane,
  Al geruime tijd volg ik het verloop van het verachtelijkw proces om te komen tot een nieuw pensioenstelsel. Van het pensioenakkoord (mede tot stand gekomen door een handjevol vakbondsleden, dat in geen enkele verhouding staat tot het zeer grote aantal betrokkenen) tot nu het plenaire debat over de Wet toekomst pensioenen (Wtp).
  Uw inbreng heb ik er nog eens op nagelezen. En dat is iets wat minister Schouten ook zou moeten doen.
  Omdat er al zolang over gesproken is, vinden de coalitiepartijen dat deze Wtp met alle geweld er moet worden doorgedrukt, zonder dat mevrouw Schouten de gevolgen kan overzien. Laat staan dienaangaande een zinnige uitleg dan wel onderbouwing kan geven. Zij zou ook is moeten luisteren naar de inbreng van mevrouw Van der Plas en de heren Omtzigt, De Jong en Van Kent.
  Ook doet zij de waarschuwing van de veertig deskundigen en hoogleraren af als een herhaling van zetten, immers die brief vermeldde niet veel anders dan drie jaar geleden. Op alle andere gebieden wordt er door het Kabinet veel waarde gehecht aan de uitspraken van deskundigen en wetenschappers en nu lijkt het voor Schouten niets uit te maken wat deze veertig te berde brengen.
  Het zou Schouten sieren als zij durft toegeven, dat zij, wat mij betreft, in het geheel geen verstand heeft van dit dossier. Zij is een ster in het niet beantwoorden van vragen en zaken vooruit schuiven
  Misschien dat een oplossing biedt, als een van de ministers uit de Kamer komt met stukken waar voor een fotograaf duidelijk zichtbaar te lezen staat: “Schouten, functie elders.” “Met uiteraard, medeneming van dit gedrocht van een Wet.”
  Hoe komt het, dat PvdA en GroenLinks, ineens overstag lijken te gaan? Heeft de lobby haar werk gedaan? Immers privatisering (zoals nu van de pensioenfondsen) leveren altijd wel iets op, zoals bij voorbeeld lid van een commissariaat. U merkt wel, mijn vertrouwen in een deel de politiek is niet erg groot (meer).
  De vele miljarden (uit de pensioenpot) voor het converteren van oud naar nieuw kan achterwege blijven door het niet aanvaarden van deze wet. Het heeft de belastingbetaler immers toch al genoeg gekost.
  Het aanpassen van de bestaande regeling zal ook “iets” kosten, maar zeker niet zoveel. Het verschil kan dan worden besteed aan, zoals u zegt, inhaalindexering.
  In aanloop naar waar wij nu zijn, heb ik meegedaan aan zoveel mogelijk petities. Helaas heeft dat niet mogen baten. Daarnaast begrijpt het Kabinet heel goed, dat de “oudjes” (waaronder ik mij met mijn 72 jaar, met vele anderen, niet onder schaar, maar wel belanghebbenden zijn), niet naar het Malieveld komen.
  Hopelijk krijgt u, met uw oppositiegenoten, nog een kans om Schouten te overtuigen van haar ongelijk. En dat zij inziet, dat het huidige stelsel met wat aanpassingen, wel degelijk toekomst en bestaansrecht heeft.
  Wellicht kunt u PvdA en GroenLinks nog aan uw zijde krijgen, zodat, indien nodig, de Wet in de Eerste Kamer, alsnog kan worden geblokkeerd.
  Met vriendelijke groet,