Careyn

Klachten over Tuindorp-Oost gegrond: ‘onzorgvuldig, onfatsoenlijk, geen compassie’

Klachten over de behandeling van Riet van der Meulen (94) door verzorgingshuis Tuindorp-Oost zijn voor het grootste deel terecht. Dat stelt de onafhankelijke klachtencommissie van Careyn waar Tuindorp-Oost onder valt. MAX-journalist Cees Grimbergen licht toe.

‘Communicatie schiet tekort’

De commissie stelt dat communicatie en het proces van interne en externe verhuizing tekortschoten. En mist daarin ‘alle compassie die verwacht mag worden van professionele managers en bestuurders’. Het niet reageren op brieven van de familie van Der Meulen noemt de commissie ‘niet alleen onzorgvuldig maar ook onfatsoenlijk’. Het oordeel is een reactie op klachten van dochter Karin van der Meulen en kleinzoon Rik. U ziet hen samen met mevrouw van der Meulen zelf op de foto bovenaan dit artikel.

Eind 2018 berichten AD Utrechts Nieuwsblad en MAX Vandaag over de verplichte verhuizing van Riet van der Meulen en tientallen andere oudere bewoners van Tuindorp-Oost, onderdeel van Careyn. Het zorgconcern verkeert al jaren in crisis en chaos. Hoogbejaarde bewoners moesten afgelopen najaar verhuizen. Sommigen naar elders, anderen naar de laagbouw van Tuindorp-Oost. Riet van der Meulen verhuisde uiteindelijk naar Harmelen.

Risico’s

De klachtencommissie noemt het ‘verbazingwekkend dat de risico’s van het verplaatsen van een zeer oude mevrouw naar een verzorgingshuis buiten Utrecht en ver van de mantelzorgers, als licht zijn ingeschat.’ De familie van der Meulen zei tijdens de klachtbehandeling dat Careyn zou moeten erkennen dat er bij het verhuisbesluit fouten zijn gemaakt. En dat niet voor het eerst. Al eerder, in 2014, ging Careyn bij de verhuizing van bewoners van verzorgingshuis De Lichtkring in de fout.

De familie van der Meulen zou publiekelijke excuses aan alle (oud-)bewoners op prijs stellen. Over dat verzoek laat de klachtencommissie zich niet uit. De commissie constateert wel dat Careyn-topman Guido van de Logt ‘moeite heeft met het beantwoorden van vragen’ over de, volgens de commissie, onfatsoenlijke en onzorgvuldige manier van communiceren.

Ervaring

De familie van der Meulen had eerder een slechte ervaring met Careyn. Jaren geleden overleed door een fout de dementerende echtgenoot van Riet in Careyn-verpleeghuis Rosendael. Op zijn nachtkastje was een flesje olie blijven staan. Het drinken ervan werd de heer van der Meulen fataal. Volgens de familie probeerde Careyn die fout ‘onder het tapijt te schuiven’.

Met de nu gegrond verklaarde klacht lijkt de kwestie nog niet ten einde. De klachtencommissie stelt dat de werkwijze van Careyn ‘veel negatieve publicaties’ heeft opgeleverd. ‘Evalueer dit proces van communicatie en besluitvorming’, wordt geadviseerd.

Reactie van Careyn

Wat het topmanagement van dit vernietigende oordeel van de klachtencommissie vindt? Careyn-bestuurssecretaris Annette van Stigt zegt ‘dat het reactieproces bij Careyn nog gaande is’. “Binnen de procedure bij Careyn kunt u over enkele weken een formele reactie van ons verwachten”, stelt zij.

De familie van der Meulen is opgelucht over de uitspraak. “Deze erkenning door de klachtencommissie maakt het wrang. We weten nu zeker dat de verhuizing van moeder/oma niet strikt noodzakelijk was.” De familie heeft onder andere nog steeds de toegezegde verhuiskostenvergoeding niet ontvangen.

Lees ook

Jong én oud verzetten zich tegen interne migratie Utrechts verzorgingshuis
Spannende dag voor OMANIDO in Tuindorp-Oost
Careyn-top wijkt niet voor Utrechtse 100-jarigen
Managers Careyn oorzaak diepe crisis Tuindorp-Oost
Ouderen dupe van crisis zorghuis Tuindorp-Oost
Gemangeld door zorggigant Careyn
Meer kamervragen en onderzoek bij Careyn in crisis

Careyn start verhuizing oudere bewoners verzorgingshuis Tuindorp-Oost
Hoe bonje bij Careyn een manifest oplevert
Minister de Jonge stopt gerommel met zorggeld in de doofpot

(Bron: AD Utrechts Nieuwsblad)

(Beeld: Angeliek de Jonge)

Geef een reactie

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Waarom wordt die, onvoldoende functionerende, manager niet onmiddellijk ontslagen? … Wat ook zou helpen bij dergelijk misstanden, die samengevat kunnen worden als “een misdaad tegen de menselijkheid”, zou een gevangenisstraf zijn. Ook geldboetes zouden een passende sanctie zijn tegen dergelijk misdaden. Het lijkt erop dat dierenmishandeling zwaarder gestraft wordt als mensenmishandeling. Hoe is het mogelijk dat justitie niet ingrijpt tegen dergelijk mishandelingen van een groep die zich niet, of onvoldoende, verdedigen kan. Ik krijg de neiging om dergelijke figuren een pak slaag te geven. Overheid, verzaak je plicht niet en grijp in!

    Hanneman says:

    Wat weerzinwekkend toch dat een aanzienlijk deel van het lot van de bewoners van de Careynvoorziening Tuindorp-oost, voor een veel te belangrijk deel in handen is van dat mens van der Stigt. Is er toch een van het kaliber van Heleen Dupuis, vermoedelijk zijn ze beiden afgestudeerd aan het beruchte Nijenmode. Ik bedoel hier trouwens niet alleen mode in de zin van hun aankleding. Ik denk dan aan de in zwang zijnde denkbeelden bij types uit die inkomens/ beroepsgroep, zeer modieus en zo goed als volledig ondersteund door de minister, eigenlijk door het héle Markabinet. Die opluchting bij de familie van der Meulen over de “erkenning” van hun visie op het verloop van deze kwestie door de klachtencommissie van Careyn, bevreemd mij een beetje. Mij lijkt verdenking en wantrouwen veel meer op zijn plaats. Van der Stigt geeft in haar hierboven beschreven commentaar weinig blijk van een werkelijk persoonlijk accoord met de bevindingen van de klachtencommissie. Ze laat de ontwikkelingen hun tijd en zal waarschijnlijk wel iets bedenken waardoor ze de oorspronkelijk door haar gediende belangen tóch nog wat meer recht kan doen. Heleen zou dat ook zo aan/afpakken. Het Tuindorpverhaal is gewoon één van de zeer vele gevolgtrekkingen van VVD kabinetsbeleid. Men wil ons doen geloven dat we allemaal zo zijn. Als Dupuis. Als van der Stigt. Of wat dacht u van al die VVD coryfeeen die door het Openbaar Ministerie werden uitgegenodigd? Dat we het er mee eens zijn dat de grenzen van de wet of het moreel betamelijke worden opgezocht. Dat ministers en bedrijven zo’n beetje mogen doen wat ze doen. Dat er niets is wat ze na hun misdaden te hebben gepleegd, tot verantwoording roept of navenant sanctioneert. Misschien niet het pak slaag zoals meneer Oosterwijck zou willen uitdelen maar dan toch minstens een commisariaat en bestuursverbod. Als in het journaal gerept wordt over een té hoge belastingdruk voor de burger, waarover door dit en een aantal vorige VVD kabinetten de communicatie onzuiver was, wijst Mark alsnog naar een CPB onderzoek dat koopkrachtverbetering aankondigt. Dat dit gewoon niet zo is, is de zoveelste leugen van de Premier. Ik heb nog steeds geen enkel vertrouwen in een gunstiger verloop van zaken voor de mensen in Tuindorp-oost. Naast de bevindingen van de klachtencommissie is weinig te lezen wat mijn vertrouwen misschien zou kunnen terugbrengen. Wáárom loopt dat geboefte nog gewoon vrij rond en gaat de handelkermis gewoon door? Terwijl ze eigenlijk, niet één Keizer of van der Stigt, Rutte of van de Logt uitgezonderd, moeten worden heropgevoed. Door fatsoenlijke kleuters. Komt ook een kijkglas van. “Kleuters tegen Kwallen”.