AOW 1 januari 2024

AOW-bedragen per 1 januari 2024 bekend: op hoeveel geld heeft u recht?

De AOW-bedragen vanaf 1 januari 2024 zijn bekend. Welke bedragen kunnen alleenstaande en gehuwde of samenwonende AOW-gerechtigden verwachten? En wat is verder belangrijk om te weten?

Hoeveel ontvangt een alleenstaande AOW-gerechtigde na 1 januari 2024?

2 keer per jaar veranderen de AOW-bedragen, op 1 januari en op 1 juli. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft alvast de nieuwe bedragen per 1 januari 2024 bekendgemaakt. Voor alleenstaanden gaat het maandelijkse brutobedrag van 1.458,15 euro naar 1.541,53 euro. Netto komt dit neer op 1.459,53 euro (met loonheffingskorting) of 1.166,11 euro (zonder loonheffingskorting). Daarnaast bouwt u elke maand vakantiegeld op. Het maandelijkse brutobedrag stijgt van 76,08 euro naar 76,20 euro.

Hoeveel ontvangt een AOW-gerechtigde met een partner na 1 januari 2024?

Wat kunt u als AOW-gerechtigde verwachten, als u met zijn tweeën woont? In 2024 gaat het maandelijkse brutobedrag van 993,16 euro naar 1.047,60 euro, per persoon. De nettobedragen zijn 991,87 euro (met loonheffingskorting) en 792,79 euro (zonder loonheffingskorting). Het maandelijkse vakantiegeldbedrag stijgt een beetje, van 54,34 naar 54,44 euro bruto per maand.

Loonheffingskorting AOW
Lees ook: Loonheffingskorting op AOW en aanvullend pensioen, hoe werkt het precies?

Kunt u nog AOW-toeslag ontvangen?

Heeft u voor 2015 al AOW ontvangen? En is uw partner in 2024 nog niet AOW-gerechtigd? Afhankelijk van hoe hoog het inkomen van uw partner is, komt u mogelijk nog steeds in aanmerking voor AOW-toeslag, ook al is die regeling in 2015 afgeschaft. Dat kan een volledige of een gedeeltelijke toeslag zijn. Waar u allemaal rekening mee moet houden, legt de SVB uit.

Wat moet u nog meer weten?

De AOW-betaaldata in 2024 zijn al langer bekend en kunt u in dit artikel terugvinden. Tijdens de uitbetaalronde in mei ontvangt u bovendien uw vakantiegeld, dat u elke maand opspaart. Tot slot gaat de AOW-leeftijd in 2024 omhoog, van 66 jaar en 10 maanden naar 67 jaar. Dit blijft zo tot 2027. Vervolgens de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden in 2028 en 2029.

Verpleeghuis AOW
Lees ook: Wat gebeurt er met uw AOW als uw partner naar het verpleeghuis moet?

(Bron: Archief, Sociale Verzekeringsbank, Rijksoverheid. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord

Reacties (10)

  ronm says:

  Best wel raar je hebt een heel leven gewerkt en op het moment dat je AOW krijgt waar jezelf voor hebt betaald krijg je minder dan de buurman of buurvrouw omdat die toevallig
  alleen woont
  zo blijkt maar weer dat je hier in Nederland als je werkt alleen maar wordt gestraft
  van het begin tot het eind van je aardse bestaan 🙁

   Brianadri says:

   @ronm, ik ben het met u eens dat NL een groot aantal misstanden kent, maar als je alleen woont zijn de kosten van levensonderhoud toch ook duurder. Dus is het logisch overigens is de aow een sociale verzekering en geen werknemers verzekering. Daarmee betalen de werkende altijd meer, omdat vanuit wordt gegaan dat een niet werkende het niet kan betalen. Maar ik kan u vertellen dat in Nederland een werkende over algemeen een veel hoger netto inkomen heeft dan een niet werkende met hetzelfde inkomen. En op de top is het zelfs zo een 500 euro netto per maand. Dus het zou goed zijn als men minder mening heeft en beter begrijpt hoe het werkt.

   Mikpunt says:

   Het is nog raarder als je alleenstaande bent met AOW en je neemt n buitenlandse vrouw in huis, die geen geld en vermogen heeft en je betaald alles voor haar.
   Dan ben je geen alleenstaande meer en word je óók nog eens 500 euro gekort op je aow. Want je hebt n partner!!

   tiecas says:

   ja, dat begint al in je wieg, dat je in de gaten wordt gehouden wat en wanneer ze van je kunnen roven. tot aan je graf en verder. 😱😢

   De Klos says:

   Mensen wees toch eens te reden met wat je hebt en wat je toch nog krijgt, wanneer je b.v. In
   Moldavië woont, die mogen klagen!!!
   Oh wee, wanneer een ander iets meer heeft dan een ander, daar wordt ik vervelend van!

  Brianadri says:

  @ronm, ik ben het met u eens dat NL een groot aantal misstanden kent, maar als je alleen woont zijn de kosten van levensonderhoud toch ook duurder. Dus is het logisch overigens is de aow een sociale verzekering en geen werknemers verzekering. Daarmee betalen de werkende altijd meer, omdat vanuit wordt gegaan dat een niet werkende het niet kan betalen. Maar ik kan u vertellen dat in Nederland een werkende over algemeen een veel hoger netto inkomen heeft dan een niet werkende met hetzelfde inkomen. En op de top is het zelfs zo een 500 euro netto per maand. Dus het zou goed zijn als men minder mening heeft en beter begrijpt hoe het werkt.

  Holiday420 says:

  Wat een flauw antwoord van Brianadri, ronm heeft helemaal gelijk, je betaald allemaal hetzelfde voor je AOW, dan hoor je ook hetzelfde terug te krijgen als je AOW gerechtigde bent. Waarom zouden de kosten van een alleenstaande hoger zijn, deze krijgt ook nog subsidie voor van alles.
  Hetzelfde gebeurt ook bij pensioen, ook daar wordt je gekort als je samen woont en je partner verdiend nog geld.
  Het gekke is dat iemand die nog nooit gewerkt heeft ook AOW krijgt en mensen die bulken van de poen, krijgen ook gewoon hun AOW.
  Alle toeslagen zouden afhankelijk moeten zijn met het geld wat je op de bank heb staan, rijke mensen krijgen zelfs zorgtoeslag terwijl zij dat helemaal niet nodig hebben.

   Maandag says:

   Holoday420 het klopt niet helemaal wat je schrijft, Iemand die nooit heeft gewerkt, heeft ook nooit voor de AOW betaald. Dus wie zegt dat ze alleen maar AOW hebben, hebben nooit gewerkt of als zelfstandige nooit voor een pensioen betaald. En mensen die bulken van het geld hebben altijd veel belasting en ook altijd voor de AOW betaald. Ze hebben dus alle recht op de AOW.
   Trouwens vindt ik zelf dat zorg en school gratis moet zijn.

   Mikske says:

   Beste Holiday420,

   Ik kan u verzekeren dat de boodschappen voor een alleenstaande veel duurder is dan voor een tweepersoons huishouden. Kijkt u maar eens wat een klein potje groente kost in vergelijk met een tweepersoons potje. Een grote pot voor een gezin is compleet goedkoper. De aanbiedingen gaan altijd over kilo’s of tig stuks.
   En subsidie voor van alles? Vertel mij maar eens welke … ik ontvang niks. Ook geen toeslagen.

   Ik vermoed dat u bedoelt, dat het partnerpensioen nog niet wordt uitbetaald, omdat uw partner nog werkt.

   De AOW is een volksverzekering en iedereen die ingezetene van Nederland is heeft hier recht op. Is automatisch verzekerd hiervoor.

   U vergeet dat beide partners AOW ontvangen en samen ontvangen ze 100%, terwijl een alleenstaande maar 70% ontvangt.

   En het geld dat iemand op zijn bankrekening heeft staan, hebben de mensen, over het algemeen, hard voor gewerkt en gespaard. Wat is daar mis mee?
   U zegt in feite: ik maak mijn geld op en dan ontvang ik toeslagen. En mensen die zuiniger leven en sparen moeten gestraft worden en mogen geen toeslagen ontvangen.
   Sowieso is het zo dat, als je meer dan een X bedrag hebt je geen huurtoeslag of zorgtoeslag krijgt.

   En rijke mensen, zoals u die noemt, ontvangen echt geen toeslagen.

   Laten we eens kijken waar een alleenstaande met inkomen, zonder kinderen in een huurwoning,aan meebetaalt, zonder dat hij/zij zelf ergens recht op heeft.

   Kinderbijslag, kindgebonden budget, naschoolse opvang,
   Huur-en zorgtoeslag.
   Hypotheekrenteaftrek
   Subsidie voor de zonnepanelen, terwijl ze die zelf niet hebben en dus ook geen voordeel van hebben.
   Hetzelfde geldt voor de terugleveringskosten.
   En ook voor de subsidie voor Warmtepompen.
   Realiseert u zich hoe vaak een alleenstaande wordt buitengesloten … politieke partijen hebben het altijd over gezinnen …

   Misschien goed om over bovenstaande eens na te denken i.p.v. lukraak maar wat te roepen?

   Grootje van Uijtert says:

   Het zijn sociale verzekeringen voor iedereen. Het is bij wet vastgelegd als een sociaal vangnet, om ouderen niet net als vroeger, afhankelijk te laten zijn van hun kinderen, als zij die al hebben(gewenst, of ongewenst). Er is over de wet gestemd en de meerderheid was voor, dat gaat zo in een democratie. Dat u dat niet kan uitstaan, is u probleem.
   Daarnaast mag je maar een bepaald bedrag als spaargeld bezitten, bij een hoger bedrag, al is het één cent, dan krijgt u echt geen toeslagen.
   Wat ook nog eens geldt, is dat twee mensen met AOW gerechtigde leeftijd, allebei AOW ontvangen, wel dat gereduceerde bedrag, in verband met hebben van een partner, maar dat dan twee keer, is nog altijd €500 meer dan een alleenstaande. Als jezelf AOW ontvangt en je partner werkt nog, of heeft een ander uitkering, zit ontvangt ook altijd meer dan het alleenstaande bedrag AOW, dus wat u roept is eigenlijk klink-klare onzin.
   Daarbij zijn er ook rijke mensen, die van hun AOW afzien, gewoon omdat dat kan. Maar ja, het is zo makkelijk om af te geven op mensen, waarvan u helemaal niet weet, hoe de vork in de steel zit, financieel.